Јавни бележник Драгина Дивац, Београд

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе иза пок. Вере Слепчевић Катунац бив. из Београда, да се, у року од годину дана од дана објављивања овог огласа, пријаве Другом основном суду у Београду или јавном бележнику, Драгини Дивац из Београда, Вождовац, Вељка Милићевића 4. 20-12266