Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

15

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА

за четврти и осми разред основног образовања и васпитања
„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 2/21

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ОСМИ РАЗРЕД

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Милан Андрић

650-02-00163/2021-07 од 8.9.2021.

Број 650-02-00226/3/2021-07

У Београду, 27. септембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.