Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

13

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА

за други и шести разред основног образовања и васпитања
„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 2/20

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ДРУГИ РАЗРЕД

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Гордана Рацков, Арпад Пастор

650-02-00161/2021-07 oд 16.9.2021.

„НОВИ ЛОГОС”

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Марина Ињац, Јован Јовановић,

Стефан Поповић

650-02-00165/2021-07 oд 21.9.2021.

Број 650-02-00226/2021-07

У Београду, 27. септембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.