Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71-05 – испрaвка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/02 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – гимназије и средње стручне школе
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 3/20, 15/20, 2/21, 4/21, 11/21, 02/22, 10/22 и 2/23)

Уџбеници за наставу на српском језику

ПРВИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка 1, Српски језик и књижевност за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо, Александра Угреновић, Славко Петаковић и Мина Ђурић

650-02-00091/2022-03 од 20.03.2023. године

„НОВИ ЛОГОС”

Граматика 1, Српски језик и књижевност, уџбеник за први разред гимназије,

Уџбеник у електронском облику

Виолета Кецман, Драгана Ћећез Иљукић

650-02-00120/2022-03 од 20.03.2023. године

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка за први разред средње школе

Уџбеник у електронском облику

Босиљка Милић и Катарина Вучић

650-02-00168/2022-03 од 31.03.2023. године

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик за први разред средње школе

Уџбеник у електронском облику

Милка Николић, Јелена Петковић,

Јелена Братић и Бојана Вељовић

650-02-00167/2022-03 од 03.04.2023. године

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик

IMPROVING ENGLISH 1енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа

Уџбеник у електронском облику

Катарина Ковачевић, Гордана Марковић

650-02-00189/2022-03 од 12.05.2023. године

АКРОНОЛО

Енглески језик

FOCUS 2 Second Edition,

( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) енглески језик за први разред гимназије и први и други разред средњих стручних школа

аутори уџбеника:

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Marta Inglot, Bartosz Michalowski, Dean Russell, Beata Trapnell

аутори радне свеске: Daniel Brayshaw,

Dean Russell, Anna Osborn, Amanda Davies

650-02-00527/2022-03 од 24.04.2023. године

АКРОНОЛО

Енглески језик

FOCUS 1 Second Edition,

( уџбенички комплет -уџбеник и радна свеска) енглески језик за први или први и други разред средњих стручних школа

аутори уџбеника:

Marta Uminska, Patricia Reilly,

Tomasz Siuta, Bartosz Michalowski

аутори радне свеске:

Rod Fricker, Anna Osborn, Angela Bandis

650-02-00001/2022-03 од 25.04.2023. године

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe A2, ( уџбенички комплет -уџбеник и радна свеска) француски језик за први и други разред гимназија и средњих стручних школа

Уџбенички комплет у електронском облику

Sophie Bruzy Todd, Delphine Jegou,

Cedriac Vial

650-02-524/2022-03 од 12.05.2023. године

„ДАТА СТАТУС”

Немачки језик

Das Lеben A2.1, немачки језик за први разред гимназија и средњих стручних школа, други страни језик, пета година учења

Hermann Funk, Christina Kuhn,

Laura Nielsen, Rita von Eggeling, Gunther Weimann

650-02-00046/2023-03 од 15.05.2023. године

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језик

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ1, руски језик за први разред гимназије и средњих стручних школа, пета година учења (други страни језик)

Уџбеник у електронском облику

Лука Меденица

650-02-00180/2022-03 од 21.04.2023. године

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ФРЕСКА”

Историја 1, уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Немања Вујчић

650-02-00097/2022-03 од 10.05.2023. године

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 1, уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Душко Лопандић, Ратомир Миликић и Мања Милиновић

650-02-00109/2022-03 од 11.05.2023. године

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије

Давор Лазaревић

650-02-00190/2022-03 од 16.05.2023.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

БИОЛОГИЈА уџбеник за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Снежана Трифуновић,

Анита Лазаревић и Драгана Цветковић

650-02-368/2022-03 од 21.03.2023. године

„ГЕРУНДИЈУМ”

БИОЛОГИЈА, уџбеник за први разред гимназије

Немања Рајчевић

650-02-626/2022-03 од 28.04.2023. године

„KLETT”

БИОЛОГИЈА 1 уџбеник за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Љубица Лалић,

Милица Кокотовић и Горан Милићев

650-02-00021/2022-03 од 15.05.2023. године

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Математика, уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Небојша Икодиновић

650-02-00027/2022-03 од 12.04.2023. године

ХЕМИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Хемија ( уџбенички комплет-уџбеник и практикум)

Хемија уџбеник за први разред гимназије

и

Хемијски практикум за први разред гимназије

aутори уџбеника:

Јасна Адамов, Слободан Гаџурић, Станислава Олић Нинковић

аутори практикума:

Јасна Адамов, Слободан Гаџурић, Станислава Олић Нинковић и Сања Белић

650-02-625/2022-03 од 06.03.2023. године

ДРУГИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Читанка 2, Српски језик и књижевност за други разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Миодраг Павловић, Зона Мркаљ

650-02-00026/2022-03 од 20.03.2023. године

„KLETT”

Граматика 2, Српски језик и књижевност за други разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Весна Ломпар, Александра Антић

650-02-00045/2022-03 од 21.04.2023. године

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка 2, Српски језик и књижевност за други разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо, Александра Угреновић,

Славко Петаковић, Мина Ђурић

650-02-00049/2022-03 од 27.04.2023. године

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

АКРОНОЛО

Енглески језик

FOCUS 2 Second Edition, (уџбенички комплет- уџбеник и радна свеска) енглески језик за први разред гимназије и први и други разред средњих стручних школа

аутори уџбеника:

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Marta Inglot, Bartosz Michalowski, Dean Russell, Beata Trapnell,

аутори радне свеске: Daniel Brayshaw,

Dean Russell, Anna Osborn, Amanda Davies

650-02-00527/2022-03 од 24.04.2023. године

АКРОНОЛО

Енглески језик

FOCUS 1 Second Edition, (уџбенички комплет- уџбеник и радна свеска) енглески језик за први или први и други разред средњих стручних школа

аутори уџбеника:

Marta Uminska, Patricia Reilly,

Tomasz Siuta, Bartosz Michalowski

аутори радне свеске: Rod Fricker,

Anna Osborn, Angela Bandis

650-02-00001/2022-03 од 25.04.2023. године

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe A2 (уџбенички комплет у електронском облику - уџбеник и радна свеска) француски језик за први и други разред гимназија и средњих стручних школа

Уџбенички комплет у електронском облику

Sophie Bruzy Todd, Delphine Jegou, Cedriac Vial

650-02-524/2022-03 од 12.05.2023. године

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe B1 ( уџбенички комплет у електронском облику - уџбеник и радна свеска) француски језик за други и трећи разред гимназија и средњих стручних школа (шеста и седма година учења)

Уџбенички комплет у електронском облику

аутори уџбеника: Sophie Bruzy Todd, Delphine Jegou, Cedriac Vial

аутор радне свеске: Claire Sanchez

650-02-525/2022-03 од 12.05.2023. године

„ДАТА СТАТУС”

Немачки језик

Das Lеben A2.2, немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, други страни језик, шеста година учења

Hermann Funk, Christina Kuhn,

Laura Nielsen, Rita von Eggeling, Gunther Weimann

650-02-00045/2023-03 од 12.05.2023. године

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ФРЕСКА”

Историја 2, уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Уџбеник у електронском облику

Радивоје Радић и Весна Рашковић

650-02-00028/2022-03 од 15.05.2023. године

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 2, уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред гимназије природно-математичког смера

Уџбеник у електронском облику

Душко Лопандић, Александра Колаковић и Мања Милиновић

650-02-0076/2022-03 од 15.05.2023. године

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 2, уџбеник за други разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

650-02-00057/2022-03 од 25.04.2023.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

БИОЛОГИЈА 2, уџбеник за други разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Љубица Лалић, Милица Кокотовић,

Горан Милићев

650-02-00043/2022-03 од 15.05.2023. године

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић

650-02-00044/2022-03 од 18.04.2023. године

ХЕМИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера

Уџбеник у електронском облику

Снежана Рајић

650-02-00089/2022-03 од 08.03.2023. године

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Читанка 3, Српски језик и књижевност за трећи разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ

650-02-00024/2022-03од 20.03.2023. године

„KLETT”

Граматика 3, Српски језик и књижевност за трећи разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Весна Ломпар, Александра Антић

650-02-00025/2022-03од 21.04.2023. године

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ДАТА СТАТУС”

Енглески језик

Traveller Second Edition Level B1+, (уџбенички комплет) енглески језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

H. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni

650-02-00006/2023-03 од 21.04.2023. године

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe B1, француски језик за други и трећи разред гимназија и средњих стручних школа (шеста и седма година учења)

Уџбенички комплет у електронском облику

аутори уџбеника: Sophie Bruzy Todd, Delphine Jegou и Cedriac Vial

аутор радне свеске: Claire Sanchez

650-02-525/2022-03 од 12.05.2023. године

„ДАТА СТАТУС”

Немачки језик

Das Lеben В1.1, немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, други страни језик, седма година учења

Hermann Funk, Christina Kuhn,

Rita von Eggeling и Gunther Weimann

650-02-00047/2023-03 од 15.05.2023. године

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ФРЕСКА”

Историја 3, уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Уџбеник у електронском облику

Сузана Рајић, Данко Леовац

650-02-000101/2022-03 од 10.05.2023. године

„ФРЕСКА”

Историја 3, уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије природно-математичког смера

Уџбеник у електронском облику

Сузана Рајић, Данко Леовац

650-02-00098/2022-03 од 11.05.2023. године

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

650-02-00121/2022-03 од 15.05.2023.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

БИОЛОГИЈА 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера

Уџбеник у електронском облику

Драгана Цветановић, Ивана Лазаревић

650-02-00023/2022-03 од 15.05.2023. године

ХЕМИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера и општег типа

Уџбеник у електронском облику

Татјана Недељковић

650-02-00113/2022-03 од 08.03.2023. године

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Рачунарство и информатика 3 –уџбеник за трећи разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Филип Марић, Светлана Мандић

650-02-00088/2022-03 од 08.03.2023.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка 4, Српски језик и књижевност за четврти разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Предраг Петровић, Мина Ђурић,

Бошко Сувајџић и Наташа Станковић Шошо

650-02-00029/2022-03 од 06.03.2023. године

„KLETT”

Читанка 4, Српски језик и књижевност за четврти разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ

650-02-00072/2022-03 од 12.04.2023. године

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ДАТА СТАТУС”

Енглески језик

Traveller Second Edition Level B2, ( уџбенички комплет) енглески језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа

H. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni

650-02-00007/2023-03 од 21.04.2023. године

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe B2, (џбенички комплет) француски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних

Уџбенички комплет у електронском облику

Delphine Jegou, Cedriac Vial

650-02-526/2022-03 од 12.05.2023. године

„ДАТА СТАТУС”

Немачки језик

Das Lеben В1.2, немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, други страни језик, осма година учења

Hermann Funk, Christina Kuhn,

Rita von Eggeling, Gunther Weimann

650-02-00048/2023-03 од 15.05.2023.године

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Момчило Павловић

650-02-169/2022-03 од 22.05.2023.године

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

БИОЛОГИЈА , уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера

Уџбеник у електронском облику

Ивана Лазаревић, Леа Влајнић

650-02-00022/2022-03 од 12.05.2023. године

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

ЛИКОВНА КУЛТУРА 4, за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализована филолошка одељења

Лидија Жупанић Шуица

650-02-00016/2023-03 од 11.05.2023. године

Број 650-02-00115/2023-03

У Београду, 26. маја 2023. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.