Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 19. ст. 6‒7. Закона о уџбеницима ( „Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар без портфеља, који на основу Одлуке председника Владе 01 број 035-00-9/2023 од 30. маја 2023. године, објављене у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 44/23, врши овлашћења министра просвете, доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/19, 9/19, 14/19, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22, 2/23 и 3/23)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ПРВИ РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Математика 1

(први и други део)

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Биљана Сеизовић, Александра Максимовић

650-02-00009/2023-07 од 10.5.2023.

„ЕДУКА”

Занимљива математика 1а и 1б са налепницама,

Радни уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић

650-02-00031/2023-07 од 23.6.2023.

ПЕТИ РАЗРЕД

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Prima Plus A1.1,

немачки језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Фредерик Јин, Луц Рорман,

Милена Збранкова

650-02-00202/2022-07 од 16.5.2023.

„DATA STATUS”

Prima Plus A1.2,

немачки језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења и

шести разред основне школе;

други страни језик,

друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Фредерик Јин, Луц Рорман

650-02-00040/2023-07 од 25.5.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Ликовна култура

за пети разред основне школе;

ћирилица

Милан Андрић

650-02-00028/2023-07 од 12.5.2023.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

650-02-00201/2022-07 од 24.3.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Петра Стојковић

650-02-00018/2023-07 од 28.4.2023.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија

за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јелена Ћалић, Милутин Тадић,

Милован Миливојевић, Јелена Томић

650-02-00019/2023-07 од 17.3.2023.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Биологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирко Цветковић

650-02-00158/2022-07 од 21.3.2023.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Техника и технологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Слободан Попов, Мирослав Парошкај

650-02-00014/2023-07 од 12.5.2023.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Информатика и рачунарство 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Ана Узелац, Милица Кљајић

650-02-00064/2023-07 од 23.6.2023.

Број 650-02-00168/1/2023-07

У Београду, 30. јуна 2023. године

По Одлуци председника Владе

да врши овлашћења министра просвете

01 број 035-00-9/2023

од 30. маја 2023. године

Министар без портфеља

задужен за координацију активности и мера у области односа Републике Србије са дијаспором

Ђорђе Милићевић, с.р.