Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2

На основу члана 19. ст. 6‒8. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете доноси

ИЗМЕНE И ДОПУНE КАТАЛОГА

уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/19, 14/19, 2/20, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22 и 15/22)

I

У Каталогу уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/19, 14/19, 2/20, 2/21 и 17/21), у делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ДРУГИ РАЗРЕД”, врше се следеће допуне:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК 2

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00379/2022-07

од 6.2.2023.

Читанка 2,

Уџбеник за други разред основне школе

Маја Димитријевић

Латиница,

Српски језик за други разред основне школе

Ивана Цмиљановић Косовац

Граматика 2,

Српски језик за други разред основне школе

Радица Ристић,

Јелена Јоксимовић,

Тања Мартиновић

Радна свеска,

Српски језик за други разред основне школе

Маја Димитријевић,

Јелена Јоксимовић,

Тања Мартиновић

„ФРЕСКА”

Српски језик 2,

Граматика.

Уџбеник за други разред основне школе

уџбеник у електронском облику

Светлана Јоксимовић

650-02-00556/2022-07

од 23.2.2023.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Alex ez Zoé,

француски језик за први и други разред основне школе;

(уџбеник са радним делом);

први страни језик,

прва и друга година учења;

Collete Samson

650-02-00453/2022-07

од 6.2.2023.

„DATA STATUS”

Das Zauberbuch Starter,

немачки језик за први и други разред основне школе;

први страни језик,

прва и друга година учења;

уџбеник у електронском облику

M. G. Bertarini,

A. Hallier,

P. Iotti

650-02-00500/2022-07

од 6.2.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Ликовна култура 2,

Уџбеник у електронском облику за други разред основне школе;

ћирилица

Јелена Коштица,

Горан Ратковић

650-02-00435/2022-07

од 12.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 2,

уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00606/2022-07

од 16.1.2023.

„KLETT”

Ликовна култура 2,

уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00573/2022-07

од 24.1.2023.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура 2,

уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00561/2022-07

од 9.2.2023.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00572/2022-07

од 9.12.2022.

„ЕДУКА”

Музичка вртешка,

музичка култура за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00436/2022-07

од 20.12.2022.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Гордана Стојановић

650-02-00540/2022-07

од 16.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 2,

уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00604/2022-07

од 16.1.2023.

„ФРЕСКА”

Музичка култура 2,

уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Гордана Илић

650-02-00558/2022-07

од 27.1.2023.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ФРЕСКА”

Свет око нас,

уџбеник за други разред основне школе

(1. и 2. део);

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

мр Марија Бастић,

Славица Гомилановић

650-02-00560/2022-07

од 20.1.2023.

„KLETT”

Свет око нас,

уџбеник за други разре основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

650-02-00568/2022-07

од 7.2.2023.

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Невена Перић,

Наташа Николић Гајић

650-02-00350/2022-07

од 24.11.2022.

„ЕДУКА”

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић

650-02-00432/2022-07

од 11.1.2023.

II

У делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ДРУГИ РАЗРЕД”, пододељак „ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА”, врши се следећа допуна:

СОЛФЕЂО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Солфеђо 2

за други разред шестогодишње

основне музичке школе;

ћирилица

Александра Милетић

650-02-00349/2022-07

од 4.11.2022.

III

У одељку „ШЕСТИ РАЗРЕД”, за предмет „TЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ИНФОТЕХНИКА”

Техника и технологија за шести разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и конструкторски комплет)

ћирилица

Јелка Ђорђевић,

Јован Ђорђевић,

Филип Ђорђевић

611-00-02378/2018-07

од 21.5.2019.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са издавачем „Инфотехника” д.о.о. из Београда ОШ/Инфотехника/2022/1.1 од 15.11.2022. године.)

Техника и технологија за шести разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и конструкторски комплет)

ћирилица

Јелка Ђорђевић,

Јован ђорђевић,

Филип Ђорђевић

611-00-02378/2018-07

од 21.5.2019.

IV

У делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ШЕСТИ РАЗРЕД”, вршe се следећe допунe:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Чаролија стварања,

Читанка за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Наташа Станковић Шошо,

др Бошко Сувајџић

650-02-00589/2022-07

од 10.2.2023.

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00444/2022-07

од 10.2.2023.

У трагању за плавом звездом,

Читанка у електронском облику за шести разред основне школе

др Јелена Журић

Говор и језик,

Српски језик и језичка култура са вежбањима за шести разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски

„KLETT”

Граматика 6,

Српски језик и књижевност

за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Весна Ломпар

650-02-00585/2022-07

од 17.2.2023.

„KLETT”

Извор,

Читанка за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Зона Мркаљ,

др Зорица Несторовић

650-02-00594/2022-07

од 17.2.2023.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Amici d′ Italia 1,

италијански језик за пети и шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

други страни језик;

прва и друга година учења

Elettra Ercolino,

T.Anna Pelegino,

Maddalena Bolognese,

Ivanna Viapianni

650-02-00505/2022-07

од 5.12.2022.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Amici 2,

италијански језик за шести разред основне школе;

други страни језик;

друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Александра Блатешић

650-02-00529/2022-07

од 2.12.2022.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Наш класс 2,

руски језик за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

други страни језик;

друга година учења

Лука Меденица,

Бранислава Николић,

Мира Симеуновић

650-02-00377/2022-07

од 28.12.2022.

„KLETT”

Maximal 2,

немачки језик за шести разред основне школе;

други страни језик;

друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик,

Клаудија Брас

650-02-00603/2022-07

од 16.1.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Орбита 2,

руски језик за шести разред основне школе;

други страни језик;

друга година учења

уџбеник у електронском облику;

Предраг Пипер,

Марина Петковић,

Светлана Мирковић

650-02-00523/2022-07

од 23.2.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00581/2022-07

од 16.1.2023.

„KLETT”

Ликовна култура 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00598/2022-07

од 20.1.2023.

„ЕДУКА”

Ликовна култура,

Уџбеник у електронском облику

за шести разред основне школе;

ћирилица

Драган Ђорђевић,

Зоран Игњатовић

650-02-00437/2022-07

од 20.1.2023.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

У свету музике,

музичка култура за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Валентина Динић

650-02-00429/2022-07

од 12.1.2023.

„KLETT”

Mузичка култура 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

650-02-00592/2022-07

од 12.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Александра Паладин,

мр Драгана Михајловић Бокан

650-02-00578/2022-07

од 16.1.2023.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 6

за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Дарко Капор,

Јован Шетрајчић,

Александар Егић

650-02-00364/2022-07

од 21.11.2022.

„ЕДУКА”

Физика,

уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе

за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Нада Станчић

650-02-00446/2022-07

од 11.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Физика 6

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Александар Кандић,

Горан Попарић

650-02-00600/2022-07

од 12.1.2023.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Откривамо физику 6,

уџбеник из физике за шести разред основне школе;

Ненад Вукмировић,

Душко Латас,

Антун Балаж

650-02-00627/2022-07

од 20.1.2023.

Откривамо физику 6,

збирка задатака и експерименталних вежби из физике за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Физика 6

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Марина Радојевић

650-02-00607/2022-07

од 16.1.2023.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу уговора о уступању ауторског права, који је закључен са издавачем „Инфотехника” д.о.о. из Београда ОШ/Инфотехника /2022/1 од 15.11.2022.)

Техника и технологија 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јелка Ђорђевић,

Јован Ђорђевић,

Филип Ђорђевић

650-02-00287/2022-07

од 17.11.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Иван Ћисалов,

др Дијана Каруовић,

Марија Бокан,

Жељко Васић

650-02-00591/2022-07

од 23.2.2023.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Информатика и рачунарство 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00611/2022-07

од 9.2.2023.

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарство 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00443/2022-07

од 9.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство 6,

за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Дијана Каруовић,

Душан Мицић,

Татјана Недељковић

650-02-00610/2022-07

од 9.2.2023.

Број 650-02-00135/1/2023-07

У Београду, 3. марта 2023. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.