3007

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19),

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, на седници одржаној 21. априла 2022. године, доноси

ЦЕНОВНИК

основних производа шумарства – дрвних сортимената

1. Овим ценовником утврђују се цене основних производа шумарства – дрвних сортимената у Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о., за домаће и инострано тржиште.

2. Цене основних производа шумарства – дрвних сортимената утврђују се како следи:

Ред.
бр.

НАЗИВ ДРВНОГ СОРТИМЕНТА

Јединица мере

Цена на шумскокамионском путу (динара/јединице мере)

1.

Трупци храста лужњака

класа F1/1, ds 40–49 cm

37.950

класа F1/2, ds 50–59 cm

56.925

класа F1/3, ds 60–69 cm

65.680

класа F1/4, ds ≥ 70 cm

78.818

класа F2/1, ds 40–49 cm

29.516

класа F2/2, ds 50–59 cm

43.786

класа F2/3, ds ≥ 60 cm

48.168

класа K, ds ≥ 30 cm

24.326

класа I/1, ds 30–39 cm

20.082

класа I/2, ds 40–49 cm

22.140

класа I/3, ds ≥ 50 cm

24.830

класа II/1, ds 25–39 cm

14.458

класа II/2, ds 40–49 cm

15.940

класа II/3, ds ≥ 50 cm

17.874

класа III/1, ds 25–39 cm

9.638

класа III/2, ds 40–49 cm

10.626

класа III/3, ds ≥ 50 cm

11.916

праговска обловина, ds ≥ 30 cm

21.289

2.

Трупци храста китњака

класа F/1, ds 40–49 cm

30.359

класа F/2, ds 50–59 cm

44.661

класа F/3, ds ≥ 60 cm

56.925

класа K, ds ≥ 30 cm

19.585

класа I/1, ds 30–39 cm

16.068

класа I/2, ds 40–49 cm

17.712

класа I/3, ds ≥ 50 cm

19.865

класа II/1, ds 25–39 cm

11.568

класа II/2, ds 40–49 cm

12.752

класа II/3, ds ≥ 50 cm

14.301

класа III/1, ds 25–39 cm

6.033

класа III/2, ds 40–49 cm

7.971

класа III/3, ds ≥ 50 cm

8.939

3.

Трупци јасена – бреста

класа F/1, ds 35–39 cm

25.799

класа F/2, ds 40–49 cm

38.333

класа F/3, ds ≥ 50 cm

51.749

класа K, ds ≥ 30 cm

19.351

класа I/1, ds 30–39 cm

14.606

класа I/2, ds 40–49 cm

16.101

класа I/3, ds ≥ 50 cm

18.057

класа II/1, ds 25–39 cm

8.765

класа II/2, ds 40–49 cm

9.661

класа II/3, ds ≥ 50 cm

10.835

4.

Трупци букве

класа F/1, ds 40–49 cm

15.259

класа F/2, ds 50–59 cm

18.303

класа F/3, ds ≥ 60 cm

19.014

класа L/1, ds 35–39 cm

10.900

класа L/2, ds 40–49 cm

12.019

класа L/3, ds ≥ 50 cm

13.478

класа K/1, ds 30–39 cm

9.538

класа K/2, ds 40–49 cm

10.015

класа K/3, ds ≥ 50 cm

10.491

класа I/1, ds 30–39 cm

7.332

класа I/2, ds 40–49 cm

8.083

класа I/3, ds ≥ 50 cm

9.065

класа II/1, ds 25–39 cm

5.994

класа II/2, ds 40–49 cm

6.609

класа II/3, ds ≥ 50 cm

7.411

класа III/1, ds 25–39 cm

4.967

класа III/2, ds 40–49 cm

5.475

класа III/3, ds ≥ 50 cm

6.140

5.

Трупци јеле – смрче и белог бора

класа F/1, ds 35–39 cm

16.084

класа F/2, ds 40–49 cm

17.211

класа F/3, ds ≥ 50 cm

18.416

класа L/1, ds 30–39 cm

13.158

класа L/2, ds 40–49 cm

14.079

класа L/3, ds ≥ 50 cm

15.065

класа I/1, ds 25–39 cm

10.719

класа I/2, ds 40–49 cm

11.468

класа I/3, ds ≥ 50 cm

12.272

класа II/1, ds 20–39 cm

8.983

класа II/2, ds 40–49 cm

9.612

класа II/3, ds ≥ 50 cm

10.286

класа III/1, ds 20–39 cm

7.432

класа III/2, ds 40–49 cm

7.952

класа III/3, ds ≥ 50 cm

8.510

6.

Трупци осталих борова

класа F/1, ds 35–39 cm

12.330

класа F/2, ds 40–49 cm

13.193

класа F/3, ds ≥ 50 cm

14.117

класа L/1, ds 30–39 cm

9.716

класа L/2, ds 40–49 cm

10.398

класа L/3, ds ≥ 50 cm

11.126

класа I/1, ds 25–39 cm

7.703

класа I/2, ds 40–49 cm

8.242

класа I/3, ds ≥ 50 cm

8.819

класа II/1, ds 20–39 cm

6.623

класа II/2, ds 40–49 cm

7.085

класа II/3, ds ≥ 50 cm

7.583

класа III/1, ds 20–39 cm

4.993

класа III/2, ds 40–49 cm

5.342

класа III/3, ds ≥ 50 cm

5.716

7.

Трупци Еуроамеричких топола

класа F/1, ds 35–39 cm

9.984

класа F/2, ds 40–49 cm

10.286

класа F/3, ds ≥ 50 cm

10.594

класа L/1, ds 30–39 cm

7.820

класа L/2, ds 40–49 cm

8.289

класа L/3, ds ≥ 50 cm

9.118

класа I/1, ds 25–39 cm

5.825

класа I/2, ds 40–49 cm

6.176

класа I/3, ds ≥ 50 cm

6.670

класа II/1, ds 20–39 cm

4.575

класа II/2, ds 40–49 cm

5.034

класа II/3, ds ≥ 50 cm

5.788

8.

Трупци домаћих топола и врба

класа F/1, ds 35–39 cm

6.664

класа F/2, ds 40–49 cm

6.866

класа F/3, ds ≥ 50 cm

7.073

класа L/1, ds 30–39 cm

5.851

класа L/2, ds 40–49 cm

6.204

класа L/3, ds ≥ 50 cm

6.823

класа I/1, ds 25–39 cm

4.554

класа I/2, ds 40–49 cm

4.827

класа I/3, ds ≥ 50 cm

5.213

класа II/1, ds 20–39 cm

3.739

класа II/2, ds 40–49 cm

4.114

класа II/3, ds ≥ 50 cm

4.731

9.

Трупци брезе

класа F/1, ds 35–39 cm

6.756

класа F/2, ds 40–49 cm

6.958

класа F/3, ds ≥ 50 cm

7.168

класа L/1, ds 30–39 cm

5.701

класа L/2, ds 40–49 cm

6.042

класа L/3, ds ≥ 50 cm

6.647

класа I/1, ds 25–39 cm

4.432

класа I/2, ds 40–49 cm

4.786

класа I/3, ds ≥ 50 cm

5.265

класа II/1, ds 20–39 cm

3.519

класа II/2, ds 40–49 cm

3.870

класа II/3, ds ≥ 50 cm

4.451

10.

Трупци јавора

класа F/1, ds 35–39 cm

21.420

класа F/2, ds 40–49 cm

22.704

класа F/3, ds ≥ 50 cm

24.521

класа L/1, ds 30–39 cm

16.504

класа L/2, ds 40–49 cm

17.494

класа L/3, ds ≥ 50 cm

18.893

класа K, ds ≥ 30 cm

15.481

класа I/1, ds 30–39 cm

13.435

класа I/2, ds 40–49 cm

14.243

класа I/3, ds ≥ 50 cm

15.382

класа II/1, ds 25–39 cm

10.516

класа II/2, ds 40–49 cm

11.148

класа II/3, ds ≥ 50 cm

12.039

11.

Трупци домаћег и црног ораха

класа F/1, ds 35–39 cm

27.819

класа F/2, ds 40–49 cm

29.486

класа F/3, ds ≥ 50 cm

31.846

класа I/1, ds 25–39 cm

14.606

класа I/2, ds 40–49 cm

15.481

класа I/3, ds ≥ 50 cm

16.719

класа II/1, ds 20–39 cm

10.224

класа II/2, ds 40–49 cm

10.838

класа II/3, ds ≥ 50 cm

11.706

12.

Трупци воћкарица

класа F/1, ds 35–39 cm

24.202

класа F/2, ds 40–49 cm

25.653

класа F/3, ds ≥ 50 cm

27.707

класа I/1, ds 25–39 cm

12.706

класа I/2, ds 40–49 cm

13.469

класа I/3, ds ≥ 50 cm

14.545

класа II/1, ds 20–39 cm

9.783

класа II/2, ds 40–49 cm

10.371

класа II/3, ds ≥ 50 cm

11.202

13.

Трупци багрема

класа F/1, ds 35–39 cm

11.129

класа F/2, ds 40–49 cm

12.267

класа F/3, ds ≥ 50 cm

13.759

класа I/1, ds 25–39 cm

9.491

класа I/2, ds 40–49 cm

10.463

класа I/3, ds ≥ 50 cm

11.736

класа II/1, ds 20–39 cm

7.303

класа II/2, ds 40–49 cm

8.051

класа II/3, ds ≥ 50 cm

9.030

14.

Трупци липе и јохе

класа F/1, ds 35–39 cm

16.698

класа F/2, ds 40–49 cm

17.199

класа F/3, ds ≥ 50 cm

17.717

класа L/1, ds 30–39 cm

12.119

класа L/2, ds 40–49 cm

12.849

класа L/3, ds ≥ 50 cm

14.131

класа I/1, ds 25–39 cm

8.275

класа I/2, ds 40–49 cm

8.773

класа I/3, ds ≥ 50 cm

9.475

класа II/1, ds 20–39 cm

6.499

класа II/2, ds 40–49 cm

7.151

класа II/3, ds ≥ 50 cm

8.224

15.

Трупци цера

класа F/1, ds 35–39 cm

8.346

класа F/2, ds 40–49 cm

9.200

класа F/3, ds ≥ 50 cm

10.319

класа I/1, ds 30–39 cm

6.576

класа I/2, ds 40–49 cm

7.251

класа I/3, ds ≥ 50 cm

8.133

класа II/1, ds 25–39 cm

4.384

класа II/2, ds 40–49 cm

4.832

класа II/3, ds ≥ 50 cm

5.419

16.

Трупци граба

класа F/1, ds 35–39 cm

11.129

класа F/2, ds 40–49 cm

12.267

класа F/3, ds ≥ 50 cm

13.760

класа I/1, ds 25–39 cm

8.033

класа I/2, ds 40–49 cm

8.855

класа I/3, ds ≥ 50 cm

9.929

класа II/1, ds 20–39 cm

6.572

класа II/2, ds 40–49 cm

7.247

класа II/3, ds ≥ 50 cm

8.128

17.

Трупци клена и кестена

класа I/1, ds 25–39 cm

5.988

класа I/2, ds 40–49 cm

6.346

класа I/3, ds ≥ 50 cm

6.854

класа II/1, ds 20–39 cm

5.258

класа II/2, ds 40–49 cm

5.574

класа II/3, ds ≥ 50 cm

6.019

18.

Обла грађа

рудничко дрво

тврдих лишћара Ø 9–15 cm; дуж. 1.5–5 m

5.034

тврдих лишћара Ø 16–25 cm; дуж. 1.5–5 m

6.153

четинари: боровина Ø 9–15 cm; дуж. 1.5–5 m

3.902

четинари: боровина Ø 16–20 cm; дуж. 1.5–5 m

4.275

четинари Ј/С Ø 9–15 cm; дуж. 1.5–5 m

4.299

четинари Ј/С Ø 16–20 cm; дуж. 1.5–5 m

6.054

19.

Танка обловина – коларска грађа

Храст Ø 16–25 cm дуж. 2 m ˂

8.108

Буква Ø 16–25 cm дуж. 2 m ˂

5.602

Јасен Ø 16–25 cm дуж. 2 m ˂

5.896

Багрем. орах и ОТЛ Ø 16–25 cm дуж. 2 m ˂

5.896

Граб Ø 16–25 cm дуж. 2 m ˂

3.686

20.

Стубови за водове

Багрем. храст. кестен

дужине 6–7 m

10.321

дужине 8–9 m

13.268

дужине ≥ 10 m

14.744

Четинари Ј/С и борови

дужине 6–7 m

9.323

дужине 8–9 m

10.755

дужине ≥ 10 m

12.192

21.

Обла грађа за кровне конструкције

Лишћари и четинари

8.317

Борови

5.935

22.

Стубови за хмељ и винограде

Тврди лишћари

4.998

Четинари и борови

4.861

Четинари

5.104

Меки лишћари

4.002

23.

Јарболи и бродске мотке

Четинари

7.322

24.

Бунарске мотке

Четинари

Ј/С, на тањем крају Ø 4 cm, на дебљем Ø 12 cm, дуж. 3 m ˂

5.450

борови, на тањем крају Ø 4 cm, на дебљем Ø 12 cm, дуж. 3 m ˂

4.303

25.

Коље за воћке и винограде

Четинари и лишћари

7.171

26.

Техничка облица и цепаница

Храст

5.161

ОТЛ

5.161

Четинари

4.016

Меки лишћари

3.798

27.

Целулозно дрво и дрво за дрвене плоче

Тврди лишћари

4.790

Тврди лишћари

prm

3.305

Четинари и меки лишћари

3.206

Четинари и меки лишћари

prm

2.213

Четинари – вишеметарско дрво

3.462

28.

Огревно дрво – тврдих лишћара

I класа

4.790

I класа

prm

3.305

II класа

3.636

II класа

prm

2.509

Сеченица

3.305

Сеченица

prm

1.818

Вишеметарско огревно дрво I класе

4.790

Вишеметарско огревно дрво II класе

3.636

29.

Огревно дрво – меких лишћара и четинара

I класа

3.206

I класа

prm

2.213

II класа

2.382

II класа

prm

1.643

Сеченица

1.526

Сеченица

prm

841

Вишеметарско огревно дрво I класе

3.206

Вишеметарско огревно дрво II класе

2.382

Број 129/2022-70

У Београду, 21. априла 2022. године

Председник Надзорног одбора,

Милан Срећковић, с.р.