Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6

На основу члана 19. ст. 6‒7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар без портфеља, који на основу Одлуке председника Владе 01 број 035-00-9/2023 од 30. маја 2023. године, објављене у „Службеном гласнику РС”, број 44/23, врши овлашћења министра просвете, доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/19, 14/19, 2/20, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22, 15/22 и 2/23)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ДРУГИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Зов речи,

Читанка за српски језик за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Радмила Жежељ

650-02-00564/2022-07 од 28.2.2023.

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 2,

Латиница,

Уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00557/2022-07 од 28.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Дар речи,

дигитални уџбеник граматике за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јелена Срдић

650-02-00602/2022-07 од 28.2.2023.

„ФРЕСКА”

Српски језик за други разред основне школе,

Читанка

за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00554/2022-07 од 17.3.2023.

„KLETT“

O језику –

Граматика

за српски језик за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Радмила Жежељ

650-02-00570/2022-07 од 17.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Латиница 2,

Српски језик за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Душка Милић, Татјана Митић

650-02-00616/2022-07 од 24.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Уз речи растемо,

Читанка за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00612/2022-07 од 24.3.2023.

„KLETT”

Абецедар –

уџбеник за учење латинице за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Радмила Жеежљ

650-02-00575/2022-07 од 29.3.2023.

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00440/2022-07 од 10.4.2023.

Поуке о језику

за други разред основне школе

Ивана Јухас, Моња Јовић

Латиница

за други разред основне школе

Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић

Читанка

за други разред основне школе

Марела Манојловић, Снежана Бабуновић

Радна свеска из српског језика

за други разред основне школе

Марела Манојловић, Снежана Бабуновић

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ТHE ENGLISH BOOK”

Rainbow Bridge 2,

енглески језик за други разред основне школе;

први страни језик,

друга година учења

Sarah M. Howel, Lisa Kester Dodgson

650-02-00537/2022-07 од 24.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Family and Friends Starter 2nd edition,

енглески језик за други разред основне школе;

први страни језик,

друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Naomi Simmons

650-02-00614/2022-07 од 17.3.2023.

„DATA STATUS”

Smart Junior 2,

енглески језик за други разред основне школе;

први страни језик,

друга година учења;

уџбеник у електронском облику

H.Q. Mitchell

650-02-00146/2022-07 од 21.3.2023.

„KLETT”

Super Minds 2,

енглески језик за други разред основне школе;

први страни језик,

друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Херберт Пухта, Гинтер Гергрос, Питер Луис Џонс

650-02-00574/2022-07 од 24.3.2023.

„ФРЕСКА”

Smiles 2,

енглески језик за други разред основне школе;

први страни језик,

друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Jenny Dooley

650-02-00555/2022-07 од 24.3.2023.

„ЕДУКА”

Let′s Play English 2,

енглески језик за други разред основне школе;

први страни језик,

друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и аудио запис) у електронском облику

Елвира Саваи

650-02-00431/2022-07 од 27.3.2023.

„OXFORD CENTAR”

Fairyland 2,

енглески језик за други разред основне школе;

први страни језик,

друга година учења

Jenny Dooly, Virginia Evans

650-02-00053/2023-07 од 16.5.2023.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Математика 2а и 2б,

уџбеник у електронском облику за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ивана Јухас

650-02-00439/2022-07 од 17.3.2023.

„KLETT”

Математика,

уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић,

Петар Анокић, Мирјана Кандић, Драгана Јовић

650-02-00571/2022-07 од 17.3.2023.

„ЕДУКА”

Математика 2а и 2б,

уџбеник у електронском облику за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Весна Дрезгић, Бранкица Ђурић, Ана Икер,

Сања Ђекић

650-02-00438/2022-07 од 27.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 2,

уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић Раковић

650-02-00618/2022-07 од 28.3.2023.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас 2,

дигитални уџбеник за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Љиља Стокановић, Гордана Лукић,

др Гордана Субаков Симић

650-02-00619/2022-07 од 9.3.2023.

„ЕДУКА”

Свет око нас 2А и 2Б

уџбеник у електронском облику за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Марела Манојловић, Бранкица Ђурић

650-02-00433/2022-07 од 29.3.2023.

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Дигитални свет 2

за други разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Марина Ињац, Јован Јовановић, Стефан Поповић

650-02-00115/2022-07 од 6.3.2023.

ШЕСТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Изазов,

Читанка за шести разред основне школе

Снежана Божић,Снежана Милосављевић Милић,

Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић

650-02-00628/2022-07 од 7.3.2023.

Изазов речи,

уџбеник српског језика за шести разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Маја Вукић, Татјана Шофранац, Мирјана Којић

„НОВИ ЛОГОС”

Дар речи,

Граматика за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Слађана Савовић, Јелена Срдић,

Драгама Ћећез Иљукић

650-02-00580/2022-07 од 17.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи,

Читанка за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Наташа Станковић Шошо,

др Бошко Сувајџић

650-02-00582/2022-07 од 17.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Језичко благо,

Граматика за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

650-02-00584/2022-07 од 17.3.2023.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Конечно 2,

руски језик за шести разред основне школе, други страни језик, друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Кристина Амштајн – Баман, Улф Баргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф Лашет, Гизела Рајхерт – Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Наталија Осипова Јос, Драгана Керкез и Јелена Гинић

650-02-00596/2022-07 од 28.2.2023.

„KLETT”

Club @dos 2,

француски језик за шести разред основне школе;

други страни језик, друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Aurélie Combriat, Philippe Liria

650-02-00567/2022-07 од 28.2.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo Freunde 2,

немачки језик за шести разред основне школе;

други страни језик, друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Гордана Летић Глишић

650-02-00531/2022-07 од 28.2.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Let monde de Léa et Lucas 2,

француски језик за шести разред основне школе;

други страни језик, друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Данијела Милошевић, Милена Милановић

650-02-00378/2022-07 од 9.3.2023.

„KLETT”

Eyes Open 2,

енглески језик за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Ben Goldstein, Ceri Jones, Emma Heyderman

650-02-00605/2022-07 од 17.3.2023.

„NEW AGE PUBLISHING”

Crystal Clear 2,

енглески језик за шести разред основне школе;

први страни језик,

шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Fiona Mauchline, Daniel Morris

650-02-00519/2022-07 од 21.3.2023.

„THE ENGLISH BOOK”

Project Explore 2,

енглески језик за шести разред основне школе;

први страни језик,

шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Sylvia Wheeldon, Paul Shipton

650-02-00538/2022-07 од 24.3.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English 6,

енглески језик за шести разред основне школе;

први страни језик,

шеста година учења;

уџбеник у електронском облику

Ида Добријевић, Зорана Ненезић,

Jonathan Pendelbury

650-02-00186/2022-07 од 24.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

English Plus 2, Second Edition,

енглески језик за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Ben Wetz, Dianne Rue

650-02-00599/2022-07 од 24.3.2023.

„ФРЕСКА”

Right on! 2 ‒

енглески језик за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Jenny Dooley

650-02-00563/2022-07

од 24.3.2023.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 2,

француски језик за шести разред основне школе;

други страни језик, друга година учења;

уџбенички комплет у електронском облику

(уџбеник и радна свеска)

Sylvie Schmitt

650-02-00450/2022-07 од 28.3.2023.

„ЕДУКА”

Оver the Moon 6,

енглески језик за шести разред основне школе;

први страни језик,

шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) у електронском облику

Божидар Никић

650-02-00430/2022-07 од 31.3.2023.

„DATA STATUS”

Prima Plus A1.2,

немачки језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења и

шести разред основне школе;

други страни језик,

друга година учења;

уџбеник у електронском облику

Фредерик Јин, Луц Рорман

650-02-00040/2023-07 од 25.5.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Ликовна култура 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Рајка Бошковић

650-02-00023/2023-07 од 21.3.2023.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Александар Крстић, Бранка Бечановић

650-02-00544/2022-07 од 24.3.2023.

„KLETT”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Иван Коматин, Јелена Јеврић, Емина Живковић,

Љиљана Недовић, Радомир Поповић

650-02-00590/2022-07 од 24.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 6,

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Душко Лопандић, Ивана Петровић

650-02-00613/2022-07 од 24.3.2023.

„DATA STATUS”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Александар Узелац, Немања Цвитковац,

Миломир Максимовић, Милан Јовановић

650-02-00393/2022-07 од 24.3.2023.

„ФРЕСКА”

Историја 6,

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Марко Шуица, Радивој Радић, Перо Јелић

650-02-00562/2022-07 од 24.3.2023.

„ЕДУКА”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Александар Тодосијевић

650-02-00428/2022-07 од 24.3.2023.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Географија,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Слађана Луковић, Алекса Попадић

650-02-00510/2022-07 од 17.3.2023.

„ЕДУКА”

Географија,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ђурђица Комленовић

650-02-00441/2022-07 од 17.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Географија,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић,

Рајко Голић

650-02-00601/2022-07 од 21.3.2023.

„KLETT”

Географија 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Тања Парезановић

650-02-00608/2022-07 од 24.3.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Географија

за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милутин Тадић, Марија Бркић

650-02-00011/2023-07 од 28.3.2023.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРУГ”

Физика 6,

уџбеник за шести разред основне школе

Наташа Чалуковић

650-02-00052/2022-07 од 21.6.2023.

Физика 6,

збирка задатака за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Математика,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

650-02-00620/2022-07 од 17.3.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 6, Уџбеник са збирком задатака за шести разред основне школе;

ћирилица

Оливера Тодоровић

650-02-00617/2022-07 од 21.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 6,

уџбеник математике за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Тамара Малић

650-02-00579/2022-07 од 28.3.2023.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија 6

за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Маја Срдић, Наташа Јановић,

Јелена Благојевић, Тијана Морић

650-02-00366/2022-07 од 21.3.2023.

„DATA STATUS”

Биологија 6

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Весна Миљуш, др Немања Рајчевић,

Гордана Ковачевић

650-02-00399/2022-07 од 21.3.2023.

„KLETT”

Биологија 6

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Горан Корићанац, Марина Ђуришић,

Данијела Радивојевић, Драгана Јешић

650-02-00588/2022-07 од 5.4.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 6

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00595/2022-07 од 5.4.2023.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Техника и технологија 6,

уџбеник за шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

650-02-00587/2022-07 од 7.3.2023.

Број 650-02-00168/2/2023-07

У Београду, 30. јуна 2023. године

По Одлуци председника Владе

да врши овлашћења министра просвете

01 број 035-00-9/2023

од 30. маја 2023. године

Министар без портфеља

задужен за координацију активности и мера у области односа Републике Србије са дијаспором,

Ђорђе Милићевић, с.р.