Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Mинистар просвете доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – гимназије и средње стручне школе
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 3/20, 15/20, 2/21, 4/21, 11/21, 02/22 и 10/22)

Уџбеници за наставу на српском језику

ПРВИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Читанка, Српски језик и књижевност, уџбеник за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Миодраг Павловић;

Зона Мркаљ

650-02-00020/2022-03 од

10.01.2023.

„KLETT”

Граматика, Српски језик и књижевност, уџбеник за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Весна Ломпар

650-02-00090/2022-03 од

30.01.2023.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Илустровани историјски атлас за основну и средњу школу

Александар Костић

650-02-543/2022-03 од 09.01.2023.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 1, уџбеник за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Рајко Голић;

Дејан Шабић;

Снежана Вујадиновић

650-02-00094/2022-03 од 30.01.2023.

ФИЗИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Физика 1, уџбеник за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Милена Богдановић;

Горан Попарић

650-02-00056/2022-03 од

09.01.2023.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 1 уџбеник за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Татјана Недељковић

650-02-00085/2022-03 од 30.01.2023.

„ЕПОХА”

Збирка задатака из хемије за први разред гимназије и средње стручне школе са решеним примерима

Љиљана Иваниш;

Горан Иваниш

650-02-331/2022-03 од 13.02.2023.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Рачунарство и информатика 1, уџбеник за први разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Филип Марић

650-02-00095/2022-03 од 20.02.2023.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ – СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЧАРОБНА ФРУЛА”

Хармонија за први и други разред средње музичке школе

Оливера Николић

650-02-126/2022-03 од

19.09.2022.

ДРУГИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Илустровани историјски атлас за основну и средњу школу

Александар Костић

650-02-543/2022-03 од 09.01.2023.

ФИЗИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Физика 2, уџбеник за други разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Мирослав Шнеблић;

Јовица Милисављевић

650-02-00054/2022-03 од 09.01.2023.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Рачунарство и информатика 2, уџбеник за други разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Филип Марић;

Драган Машуловић

650-02-00122/2022-03 од 24.02.2023.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ – СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЧАРОБНА ФРУЛА”

Хармонија за први и други разред средње музичке школе;

Оливера Николић

650-02-126/2022-03 од 19.09.2022.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка 3, Српски језик и књижевност, уџбеник за трећи разред гимназије

Уџбеник у електронском облику

Наташа Станковић Шошо;

Бошко Сувајџић;

Мина Ђурић

650-02-00080/2022-03 од 13.02.2023.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Илустровани историјски атлас за основну и средњу школу

Александар Костић

650-02-543/2022-03 од 09.01.2023.

ФИЗИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Физика 3, за трећи разред гимназије природно-математичког смера и општег типа

Уџбеник у електронском облику

Драгољуб Белић;

Марина Радојевић

650-02-00073/2022-03 од 30.01.2023.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ – СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачуноводство за трећи разред трговинске школе, образовни профил: трговински техничар

Јелена Руњић;

Кристина Гавриловић

650-02-149/2022-03 од 13.02.2023.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Илустровани историјски атлас за основну и средњу школу

Александар Костић

650-02-543/2022-03 од 09.01.2023.

ФИЗИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Физика 4, за четврти разред гимназије природно-математичког смера

Јовица Милисављевић

Милан Прокић

650-02-00074/2022-03 од

30.01.2023.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Рачунарство и информатика 4 за четврти разред гимназије

Филип Марић;

Анђелка Зечевић

650-02-334/2022-03 од 06.12.2022.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ – СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачуноводство за четврти разред економске школе, образовни профил: економски техничар

Тадија Ђукић;

Милица Ђорђевић;

Сузана Кулагић

650-02-217/2022-03 од

29.09.2022.

Број 650-02-00036/2023-03

У Београду, 28. фебруара 2023. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.