Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6

На основу члана 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за трећи и четврти разред средње школе – гимназије и средње стручне школе
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/21)

Уџбеници за наставу на српском језику

ТРЕЋИ РАЗРЕД

општеобразовни предмети

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка, Српски језик и књижевност, уџбеник за трећи разред гимназије

Наташа Станковић Шошо Бошко Сувајџић

Мина Ђурић

650-02-00051/2021-03 од 20.07.2021.

„ЕДУКА”

Српски језик ( уџбенички комплет – Читанка, Српски језик и књижевност;

Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа)

Оливера Радуловић

Јелена Журић

Душка Кликовац

650-02-90/2021-03 од 02.08.2021.

ПСИХОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Психологија за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација

Жарко Требјешанин

650-02-00086/2021-03 од 20.07.2021.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ФРЕСКА”

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Сузана Рајић

Данко Леовац

650-02-00025/2021-03 од 16.06.2021.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија за трећи разред гимназије

Милка Бубало Живковић Бојан Ћерчин

650-02-50/2021-03 од 11.06.2021.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Биологија 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера

Драгана Цветановић

Ивана Лазаревић

650-02-00026/2021-03 од 06.05.2021.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за други разред медицинске школе, за образовне профиле: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, козметички техничар, стоматолошка сестра-техничар (изборни предмет у 3. или 4. разреду) и лабораторијски техничар (изборни предмет у 3. или 4. разреду)

Снежана Трифуновић

650-02-365/2020-03 од 02.02.2021.

и

650-02-365/1/2020-03 од 30.06.2021.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРУГ”

Математика, збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа

Срђан Огњановић Живорад Ивановић

650-02-63/2021-03 од 08.07.2021.

ФИЗИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРУГ”

Физика 3уџбенички комплет – Физика 3 – уџбеник за 3. разред гимназије и Физика 3 – збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије

Наташа Каделбург

Коста Панић

650-02-64/2021-03 од 11.06.2021.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера и општег типа

Татјана Недељковић

650-02-115/2021-03 од 06.08.2021.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

ЛИКОВНА КУЛТУРА, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошких одељења

Лидија Жупанић Шуица

650-02-112/2021-03 од 02.08.2021.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

општеобразовни предмети

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка 4, Српски језик и књижевност, Уџбеник за четврти разред гимназије

Предраг Петровић

Мина Ђурић

Бошко Сувајџић

Наташа Станковић Шошо

650-02-00004/2021-03 од 05.05.2021.

„ЕДУКА”

Читанка, Српски језик и књижевност;

и

Српски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа (уџбенички комплет из српског језика)

Оливера Радуловић,

Јелена Журић

Јелена Ангеловски

Душка Кликовац

650-02-147/2021-03 од 06.08.2021.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АКРОНОЛО”

Енглески језик

On Screen 4 (уџбеники комплет – уџбеник, радна свеска и електронски додатак) енглески језик за четврти разред гимназије и средње школе (дванаеста година учења)

Virginia Evans

Jenny Dooley

650-02-00007/2021-03 од 06.05.2021.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за други разред медицинске школе, за образовне профиле: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар,физиотерапеутски техничар, козметички техничар, стоматолошка сестра-техничар (изборни предмет у 3. или 4. разреду) и лабораторијски техничар (изборни предмет у 3. или 4. разреду)

Снежана Трифуновић

650-02-365/2020-03 од 02.02.2021.

и

650-02-365/1/2020-03 од 30.06.2021.

Број 650-02-182/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.