Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 19. ст. 6‒8. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КАТАЛОГА

уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22 и 15/22)

I

У Каталогу уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22 и 15/22) у делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ТРЕЋИ РАЗРЕД”, врше се следеће допуне:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3,

Искрице речи –

Читанка за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Радмила Жежељ

650-02-00261/2022-07

од 21.10.2022.

„KLETT”

Наш језик и култура изражавања 3

Српски језик за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Радмила Жежељ

650-02-00259/2022-07

од 21.10.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Дар речи,

Граматика српског језика за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јелена Срдић

650-02-00264/2022-07

од 21.10.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

У свету речи,

Читанка за српски језик за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00270/2022-07

од 17.11.2022.

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3,

Читанка за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00241/2022-07

од 5.12.2022.

„ФРЕСКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3,

Граматика за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Јоксимовић

650-02-00237/2022-07

од 5.12.2022.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Super Minds 3,

енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

први страни језик;

трећа година учења

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис Џонс

650-02-00258/2022-07

од 14.11.2022.

„ФРЕСКА”

Smiles 3 ‒

енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

први страни језик;

трећа година учења

Jenny Dooley

650-02-00243/2022-07

од 13.12.2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ФРЕСКА”

Ликовна култура 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00244/2022-07

од 21.10.2022.

„ЕДУКА”

Ликовна култура 3,

Уџбеник у електронском облику за трећи разред основне школе;

ћирилица

Мариа Бузаши Маргинић,

Зита Бузаши

650-02-00464/2022-07

од 12.1.2023.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00269/2022-07

од 21.10.2022.

„ФРЕСКА”

Чаробни свет музике 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Гордана Илић

650-02-00242/2022-07

од 4.11.2022.

„KLETT”

Музичка култура 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00263/2022-07

од 4.11.2022.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Гордана Стојановић

650-02-00541/2022-07

од 15.11.2022.

„ЕДУКА”

Музичка слагалица,

музичка култура за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00467/2022-07

од 20.12.2022.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сенка Тахировић Раковић,

Ива Иванчевић Илић

650-02-00281/2022-07

од 15.11.2022.

„KLETT”

Математика,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00257/2022-07

од 14.11.2022

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Природа и друштво,

уџбеник у електронском облику за трећи разред основне школе;

ћирилица

Марела Манојловић,

Бранкица Ђурић

650-02-00466/2022-07

од 12.1.2023.

„KLETT”

Природа и друштво 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Данијела Т. Павловић

650-02-00260/2022-07

од 12.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Андријана Шикл Ерски,

Марина Мунитлак

650-02-00282/2022-07

од 1.2.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Природа и друштво 3,

за трећи разред основне школе;

ћирилица

Јелена Љубинковић,

Винко Ковачевић,

Љубица Нешић

650-02-00644/2022-07

од 9.2.2023.

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Дигитални свет 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Невена Перић,

Наташа Николић

650-02-00323/2022-07

од 21.10.2022.

„БИГЗ школство”

Дигитални свет 3,

за трећи разред основне школе;

ћирилица

Горица Његовановић

650-02-00329/2022-07

од 21.10.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Дигитални свет 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Марина Ињац,

Јелена Батањац

650-02-00321/2022-07

од 21.10.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Дигитални свет 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Гордана Рацков,

Арпад Пастор

650-02-00382/2022-07

од 21.10.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Дигитални свет 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Гордана Рацков,

Арпад Пастор

650-02-00336/2022-07

од 4.11.2022.

„ЕДУКА”

Дигитални свет 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић

650-02-00462/2022-07

од 11.1.2023.

II

У делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „СЕДМИ РАЗРЕД”, за предмет: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ИНФОТЕХНИКА”

Техника и технологија7 за седми разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и комплет материјала)

ћирилица

Зоран Јовановић,

Душан Кнежевић,

Весна Лазаревић

650-02-00008/2022-07

од 5.5.2022.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са издавачем „Инфотехника” д.о.о. из Београда ОШ/Инфотехника/2022/1.1 од 15.11.2022. године.)

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и комплет материјала)

ћирилица

Зоран Јовановић,

Душан Кнежевић,

Весна Лазаревић

650-02-00008/2022-07

од 5.5.2022.

III

У делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „СЕДМИ РАЗРЕД”, врше се следеће допуне:

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Језичко благо –

Граматика српског језика за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00276/2022-07

од 21.10.2022

„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи –

Читанка за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Наташа Станковић Шошо,

др Бошко Сувајџић

650-02-00280/2022-07

од 4.11.2022

„НОВИ ЛОГОС”

Дар речи,

Граматика српског језика за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић

650-02-00275/2022-07

од 4.11.2022

„KLETT”

Српски језик и књижевност 7,

Граматика за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Весна Ломпар,

Марина Панић

650-02-00252/2022-07

од 4.11.2022

„KLETT”

Плетисанка,

Читанка за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

650-02-00248/2022-07

од 21.11.2022

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Maximal 3,

немачки језик за седми разред основне школе;

други страни језик;

треће година учења;

уџбеник у електронском облику

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик,

Керстин Рајнке,

Драган Вулић

650-02-00254/2022-07

од 21.10.2022.

„KLETT”

Club @dos 3,

француски језик за седми разред основне школе;

други страни језик;

треће година учења;

уџбеник у електронском облику

Aurélie Combriat,

Дејан Јанковић,

Марија Јакшић

650-02-00253/2022-07

од 14.11.2022.

„DATA STATUS”

Amici d′ Italia 2,

италијански језик за седми и осми разред основне школе;

други страни језик;

трећа и четврта година учења

уџбеник у електронском облику

Elettra Ercolino,

T. Anna Pelegino

650-02-00498/2022-07

од 5.12.2022.

„ФРЕСКА”

Right on! 3 –

енглески језик за седми разред основне школе;

први страни језик;

седма година учења

уџбеник у електронском облику

Jenny Dooley

650-02-00307/2022-07

од 11.1.2023.

„KLETT”

Eyes Open 3 –

енглески језик за седми разред основне школе;

први страни језик;

седма година учења

уџбеник у електронском облику

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

Eoin Higgins

650-02-00250/2022-07

од 11.1.2023.

„DATA STATUS”

Espacio Joven 360° 2,

шпански језик за седми и осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Maria Carmen Cabeza Sánchez,

Francisca Fernández Vargas

650-02-00499/2022-07

од 11.1.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo Freunde 3,

немачки језик за седми разред основне школе,

други страни језик,

трећа година учења;

уџбеник у електронском облику

Гордана Летић Глишић

650-02-00536/2022-07

од 16.1.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Amici 3,

италијански језик за седми разред основне школе;

други страни језик, трећа година учења,

уџбеник у електронском облику

Јасмина Стојковић

650-02-00148/2022-07

од 11.1.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Наш класс 3,

руски језик за седми разред основне школе;

други страни језик,

трећа година учења;

уџбеник у електронском облику

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира Симеуновић

650-02-004042022-07

од 10.2.2023.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Тамара Малић

650-02-00274/2022-07

од 15.11.2022.

„KLETT”

Математика,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00249/2022-07

од 17.11.2022.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Физика 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Марина Радојевић

650-02-00255/2022-07

од 21.10.2022.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Дарко Капор,

Јован Шетрајчић,

Александар Егић

650-02-00365/2022-07

од 14.11.2022.

„ЕДУКА”

Физика

уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Нада Станчић

650-02-00490/2022-07

од 11.1.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00273/2022-07

од 21.10.2022.

„ЕДУКА”

Ликовна култура,

Уџбеник

у електронском облику

за седми разред основне школе;

ћирилица

Драган Ђорђевић,

Зоран Игњатовић

650-02-00485/2022-07

од 20.1.2023.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Александра Паладин,

мр Драгана Михајловић Бокан

650-02-00279/2022-07

од 21.10.2022.

„KLETT”

Музичка култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

650-02-00247/2022-07

од 21.10.2022.

„ЕДУКА”

Из музичке кутије,

музичка култура

за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Борис Мирковић

650-02-00493/2022-07

од 11.1.2023.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Хемија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Незрина Миховић,

Милош Козић,

Невена Томашевић,

Драгица Крвавац,

Милош Младеновић

650-02-00238/2022-07

од 4.11.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Хемија 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Маја Шумар Ристовић

650-02-00343/2022-07

од 23.12.2022

Хемија 7,

Збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски,

Марија Дабић

650-02-00277/2022-07

од 28.11.2022.

„KLETT”

Биологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Горан Корићанац,

др Ана Ђорђевић,

Драгана Јешић,

Марија Дабић

650-02-00233/2022-07

од 9.12.2022.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ФРЕСКА”

Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сузана Рајић,

Данко Леовац

650-02-00239/2022-07

од 24.11.2022.

„KLETT”

Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Радомир Ј. Поповић,

Емина Живковић,

Љиљана Недовић,

Александар Тодосијевић,

Сања Петровић Тодосијевић

650-02-00256/2022-07

од 28.11.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Чедомир Антић,

Мања Малиновић

650-02-00278/2022-07

од 28.11.2022.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Географија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Тања Плазинић

650-02-00232/2022-07

од 4.11.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00271/2022-07

од 4.11.2022.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„М&Г ДАКТА”

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и комплет материјала);

ћирилица

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Раде Радаковић,

Весна Шимшић,

Жељен Шимшић

650-02-00009/2022-07

од 9.5.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Техника и технологија,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Луковић,

Раде Марковић

650-02-00224/2022-07

од 21.10.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Иван Ћисалов,

Дијана Каруовић,

Иван Палинкаш

650-02-00266/2022-07

од 22.11.2022.

„KLETT”

Техника и технологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00246/2022-07

од 28.11.2022

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство 7

за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Дијана Каруовић,

мр Ерика Елевен

650-02-00272/2022-07

од 21.10.2022.

„KLETT”

Информатика и рачунарство 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00576/2022-07

од 17.2.2023.

Број 650-02-00135/2/2023-07

У Београду, 3. марта 2023. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.