Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 19. ст. 6‒8. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете доноси

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ КАТАЛОГА

уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/21, 3/22 и 15/22)

I

У Каталогу уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/21, 3/22 и 15/22), у делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ЧЕТВРТИ РАЗРЕД” врше се следеће допуне:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Наш језик и култура изражавања 4,

Српски језик за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Радмила Жежељ

650-02-00109/2022-07

од 17.1.2023.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Das Zauberbuch 2,

немачки језик за четврти разред основне школе;

први страни језик,

четврта година учења;

уџбеник у електронском облику

M.G. Bertarini,

A. Hallier,

P. Lotti,

S. Peri Steubing

650-02-00497/2022-07

од 16.1.2023.

„NEW AGE PUBLISHING”

Следећи корак 4,

енглески језик за четврти разред основне школе;

први страни језик,

четврта година учења

Amanda Cant,

Mary Charrington

650-02-00348/2022-07

од 7.2.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Ликовна култура 4,

Уџбеник у електронском облику за четврти разред основне школе;

ћирилица

Јелена Коштица,

Горан Ратковић

650-02-00455/2022-07

од 11.1.2023.

„KLETT”

Ликовна култура 4,

уџбеник за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сања Филиповић,

Ана Стојановић

650-02-00097/2022-07

од 17.1.2023.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура 4,

за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Гордана Стојановић

650-02-00542/2022-07

од 11.1.2023.

„ЕДУКА”

У свету мелодије и стихова,

музичка култура

за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00456/2022-07

од 31.1.2023.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Данијела Т. Павловић,

Ивана Ћуковић

650-02-00111/2022-07

од 14.11.2022.

„ЕДУКА”

Природа и друштво 4а и 4б, уџбеник у електронском облику за четврти разред основне школе и Географска карта Републике Србије;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Зорица Веиновић,

Вера Матановић,

Владимир Бокић

650-02-00460/2022-07

од 16.1.2023.

„ЕДУКА”

Природа и друштво 4, уџбеник у електронском облику за четврти разред основне школе и Географска карта Републике Србије;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Љиљана Вдовић,

Бранка Матијевић

650-02-00457/2022-07

од 16.1.2023.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 4,

уџбеник за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сенка Тахировић Раковић,

Ива Иванчевић Илић

650-02-00149/2022-07

од 4.11.2022.

II

У делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ОСМИ РАЗРЕД”, за предмет: „БИОЛОГИЈА”, табеле:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 5,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Невена Кузмановић,

Катарина Зељић

650-02.-00134/2020-07

од 10.9.2020.

„KLETT”

Биологија 5,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Горан Корићанац,

Ана Ђорђевић,

Весна Албијанић

650-02.-00252/2020-07

од 19.11.2020.

„DATA STATUS”

Биологија 5,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Гордана Ковачевић,

др Немања Рајчевић

650-02.-00208/2020-07

од 19.11.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 5,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02.-00219/2020-07

од 4.12.2020.

„ЕДУКА”

Биологија 5,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Душица Комановић,

Весна Милетић

650-02-00366/2020-07

од 5.1.2021.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 5,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Томка Миљановић,

Весна Миливојевић,

Оливера Бијелић Чабрило,

Тихомир Лазаревић

650-02-00364/2020-07

од 5.1.2021.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија 5,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Ана Пауновић,

Маја Срдић,

Тамара Бајчета

650-02-00383/2020-07

од 28.1.2021.

бришу се.

За предмет: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, табела:

...

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ИНФОТЕХНИКА”

Техника и технологија 8 за осми разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и конструкторски комплет)

ћирилица

Зоран Ферина

650-02-00004/2022-07

од 16.3.2022.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са издавачем „Инфотехника” д.о.о. из Београда ОШ/Инфотехника/2022/1.1 од 15.11.2022. године.)

Техника и технологија 8 за осми разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и конструкторски комплет)

ћирилица

Зоран Ферина

650-02-00004/2022-07

од 16.3.2022.

....

III

У делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ОСМИ РАЗРЕД” врше се следеће допуне:

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Дар речи,

Граматика за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић,

Светлана Вулић

650-02-00138/2022-07

од 29.9.2022.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Аплауз,

Читанка за осми разред основне школе

Снежана Божић,

Снежана Милосављевић Милић,

Јелена Јовановић,

Мирјана Бојанић Ћирковић

650-02-00630/2022-07

од 23.2.2023.

Аплауз говору,

уџбеник српског језика за осми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Владан Гојковић,

Јелена Васиљевић

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Eyes Open 4,

енглески језик за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

први страни језик;

осма година учења

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

Vicki Anderson,

Eoin Higgins,

Емина Јеремић Мићовић,

Јелена Максимовић , Бојана Гледић

650-02-00104/2022-07

од 21.10.2022.

„DATA STATUS”

Amici d′ Italia 2,

италијански језик за седми и осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

други страни језик;

трећа и четврта година учења

Elettra Ercolino,

T. Anna Pelegino

650-02-00498/2022-07

од 5.12.2022.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo Freunde 4,

немачки језик за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

други страни језик;

четврта година учења

Гордана Летић Глишић

650-02-00522/2022-07

од 5.12.2022.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Наш класс 4,

руски језик за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

други страни језик;

четврта година учења

Лука Меденица,

Бранислава Николић,

Мира Симеуновић

650-02-00403/2022-07

од 28.12.2022.

„DATA STATUS”

Espacio Joven 360° 2,

шпански језик за седми и осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Maria Carmen Cabeza Sánchez,

Francisca Fernández Vargas

650-02-00499/2022-07

од 11.1.2023.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ФРЕСКА”

Историја 8,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Љубодраг Димић,

Љиљана Раковић

650-02-00122/2022-07

од 21.10.2022.

„KLETT”

Историја 8,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Александар Тодосијевић,

Сања Петровић Тодосијевић

650-02-00108/2022-07

од 21.10.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 8,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ратомир Миликић,

Ивана Петровић

650-02-00132/2022-07

од 21.10.2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Ликовна култура 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сања Филиповић,

Ана Стојановић

650-02-00127/2022-07

од 17.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00130/2022-07

од 17.1.2023.

„ЕДУКА”

Ликовна култура,

Уџбеник у електронском облику

за осми разред основне школе;

ћирилица

Драган Ђорђевић

650-02-00476/2022-07

од 31.1.2023.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Из музичке кутије,

музичка култура за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Борис Марковић

650-02-00473/2022-07

од 11.1.2023.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Географија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Тања Плазинић

650-02-00115/2022-07

од 4.11.2022.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Горан Корићанац,

Ана Ђорђевић,

Весна Албијанић

650-02-195/2022-07

од 28.12.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-200/2022-07

од 28.12.2022.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Томка Миљановић,

Весна Миливојевић,

Оливера Бијелић Чабрило,

Тихомир Лазаревић

650-02-199/2022-07

од 28.12.2022.

„DATA STATUS”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Гордана Ковачевић,

Немања Рајчевић

650-02-198/2022-07

од 28.12.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Невена Кузмановић,

Катарина Зељић

650-02-197/2022-07

од 28.12.2022.

„ЕДУКА”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Душица Комановић,

Весна Милетић

650-02-194/2022-07

од 28.12.2022.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Ана Пауновић,

Маја Срдић,

Тамара Бајчета

650-02-196/2022-07

од 28.12.2022.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика

за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милан Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Александар Егић

650-02-00363/2022-07

од 28.11.2022.

„ЕДУКА”

Физика,

уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Нада Станчић

650-02-00482/2022-07

од 11.1.2023.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Тамара Малић

650-02-00133/2022-07

од 4.11.2022.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Техника и технологија,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Дубравка Петровић

650-02-00225/2022-07

од 21.10.2022.

„KLETT”

Техника и технологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00102/2022-07

од 21.10.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Жељко Васић,

Борислав Дакић

650-02-00141/2022-07

од 21.10.2022.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Информатика и рачунарство 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00577/2022-07

од 9.2.2023.

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарство 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00480/2022-07

од 9.2.2023.

Број 650-02-00135/3/2023-07

У Београду, 3. марта 2023. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.