Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

10

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима ( „Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14, – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошкога развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/19, 9/19, 14/19, 2/21, 17/21 и 18/21)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ПРВИ РАЗРЕД

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

English Journey 1,

енглески језик за прву годину учења,

уџбеник са радном свеском за први разред основне школе

Татјана Митровић

650-02-00168/2021-07

од 1.11.2021.

„NEW AGE PUBLISHING”

TAM TAM 1,

немачки језик за први разред основне школе

Александра Беговић,

Дивна Кастратовић,

Кристина Црнојевић,

Наташа Браун,

Весна Марковић

650-02-00235/2021-07

од 22.12.2021.

„NEW AGE PUBLISHING”

TAM TAM 1,

руски језик за први разред основне школе

Александра Беговић,

Дивна Кастратовић,

Кристина Црнојевић,

Наташа Браун,

Весна Марковић

650-02-00236/2021-07

од 30.12.2021.

„NEW AGE PUBLISHING”

TAM TAM 1,

енглески језик за први разред основне школе

Александра Беговић,

Дивна Кастратовић,

Кристина Црнојевић,

Наташа Браун,

Весна Марковић

650-02-00248/2021-07

од 11.1.2022.

„NEW AGE PUBLISHING”

Следећи корак 1 (Next Move 1),

енглески језик за први разред основне школе

Amanda Cant,

Mary Charrington

650-02-00227/2021-07

од 11.1.2022.

„NEW AGE PUBLISHING”

TAM TAM 1,

француски језик за први разред основне школе

Александра Беговић,

Дивна Кастратовић,

Кристина Црнојевић,

Наташа Браун,

Весна Марковић

650-02-00234/2021-07

од 14.1.2022.

„THE ENGLISH BOOK”

Rainbow Bridge 1,

енглески језик за први разред основне школе

Sarah M. Howell,

Lisa Kester-Dodgson

650-02-00271/2021-07

од 31.1.2022.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Математика 1,

уџбеник за први разред основне школе

(први и други део);

ћирилица

Биљана Сеизовић,

Александра Максимовић

650-02-00275/2021-07

од 21.1.2022.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Свет око нас 1,

уџбеник и радна свеска за први разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Биљана Требјешанин

650-02-00290/2021-07

од 18.1.2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Ликовна маштаоница 1,

уџбеник за ликовну културу за први разред основне школе;

ћирилица

Данка Деспотовић Андрић

650-02-00243/2021-07

од 26.1.2022.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Слушам, певам, свирам,

музичка култура за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милица Ћук,

Јасмина Крњајић

650-02-00317/2021-07

од 18.2.2022.

ПЕТИ РАЗРЕД

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Globe 5,

енглески језик за пети разред основне школе,

пета година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Татјана Митровић

650-02-00198/2021-07

од 16.11.2021.

„НОВА ШКОЛА”

A Great Idea 1,

енглески језик за пети разред основне школе,

прва година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Татјана Митровић

650-02-00197/2021-07

од 19.11.2021.

„NEW AGE PUBLISHING”

Crystal Clear 1,

енглески језик за пети разред основне школе,

пета година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Fiona Mauchline,

Daniel Morris

650-02-00247/2021-07

од 18.1.2022.

„THE ENGLISH BOOK”

Project Explore 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Sarah Phillps,

Paul Shipton

650-02-00272/2021-07

од 31.1.2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Ликовна култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Драган Ђорђевић

650-02-00251/2021-07

од 28.1.2022.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Драгана Јанковић

650-02-00162/2021-07

од 28.9.2021.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 5,

Уџбеник са збирком задатака за пети разред основне школе;

ћирилица

Оливера Тодоровић

650-02-00284/2021-07

од 26.1.2022.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Биологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Милена Цветковић

650-02-00167/2021-07

од 27.10.2021.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Невена Кузмановић,

Катарина Зељић

650-02-00283/2021-07

од 26.1.2022.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„Инфотехника”

Уџбеник за технику и технологију

за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Јовановић,

Душан Ковачевић

650-02-00747/2021-07

од 1.11.2021.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Информатика и рачунарство 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Ана Узелац,

Милица Кљајић

650-02-00237/2021-07

од 28.1.2022.

Број 650-02-00030/1/2022-07

У Београду, 10. марта 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.