Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

14

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 74/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

КАТАЛОГ

уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2022/2023. годину

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

 

Српски као нематерњи

1

„Клетт” д.о.о.

Соња Аџић

Уџбеник Маша и Раша – Српски као нематерњи језик за први разред основне школе на српском језику и писму

650-02-00178/2018-07 од 24.04.2018.

2.

 

Српски као нематерњи

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Максимовић, Наташа Добрић

Уџбенички комплет за српски као нематерњи језик (Здраво децо! – Сликовница са наставним листовима) за први разред основне школе на српском језику, ћирилица и латиница

650-02-00400/2018-07 од 08.02.2019.

3.

 

Српски као нематерњи

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Максимовић, Наташа Добрић

Уџбенички комплет ОД ИГРЕ ДО СЛОВА – СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (Уџбеник са наставним листовима) за други разред основне школе на српском језику, ћирилица и латиница

650-02-00401/2019-07, од 06.03.2019.

4.

 

Српски као нематерњи

2

„Клетт” д.о.о.

Андреа Рожа Сикроа

Уџбеник Српски као нематерњи језик за други разред основне школе на српском језику и писму

650-02-00146/2019-07 од 21.05.2019.

5.

 

Српски као нематерњи

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Биљане Николић

Уџбенички комплет (уџбеник Свет је леп, Радна свеска уз уџбеник и језичка култура Читам, пишем... играм се!) за трећи разред основне школе на српском језику, ћирилица и латиница

650-02-00414/2018-07 од 08.02.2019.

6.

 

Српски као нематерњи

3

„Клетт” д.о.о.

Сузана Енги и Андреа Рожа Сикора

Уџбенички комплет Српски као нематерњи језик (Уџбеник и Радна свеска) за трећи разред основне школе на српском језику и писму

650-02-00576/2019-07 од 10.01.2020.

7.

 

Српски као нематерњи језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Наташа Добрић и Биљана Максимовић; Биљана Максимовић и Наташа Добрић

Уџбенички комплет за српски као наматерњи језик (Под плавим небом: језик и књижевност, На путу до школе: језичка култура и Радна свеска) за четврти разред основне школе ћирилица

650-02-00046-2/2020-20 од 30.07.2020.

8.

 

Српски као нематерњи језик

4

„Клетт” д.о.о.

Андреа Рожа Сикора

Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (Уџбеник и Радна свеска) за четврти разред основне школе на српском језику и писму

650-02-00263/2020-20 од 27.11.2020.

9.

 

Српски као нематерњи

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Наташа Добрић, Гордана Штасни

Уџбенички комплет Српски као нематерњи језик (Читанка, Учимо српски језик и Језичка култура) за пети разред основне школе на српском језику, ћирилица

650-02-00326/2018-07 од 01.11.2018.

10.

 

Српски као нематерњи

5

„Клетт” д.о.о.

Соња Аџић, Весна Вајс

Уџбенички комплет (Читанка; Граматика; Радна свеска уз Читанку и Граматику) за пети разред основне школе ћирилица на српском језику и писму

650-02-00260/2018-07 од 17.08.2018.

11.

 

Српски као нематерњи

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Г. Штасни, Н. Добрић; Г. Штасни, Б. Николић; Н. Добрић, Б.
Николић

Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК, (Летимо са звездама, читанка; Учимо српски језик; Језичка култура, радна свеска) за шести разред основне школе на српском језику, ћирилица

650-02-00373/2018-07 од 21.01.2019.

12.

 

Српски као нематерњи

6

„Клетт” д.о.о.

В. Вајс, Д. Ишпановић; В. Вајс, С. Енги; В. Вајс

Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (Читанка; Граматика; Радна свеска) за шести разред основне школе на српском језику и писму

650-02-00083/2019-07, од 19.04.2019.

13.

 

Српски као нематерњи

7

„Клетт” д.о.о.

Весна Вајс и Дамир Ишпановић

Уџбенички комплет Српски као нематерњи језик 7 (Читанка 7, Учимо језик, Граматика 7; Радна свеска уз Читанку и Граматику) за седми разред основне школе на српском језику и писму

650-02-00575/2019-07 од 13.02.2020.

14.

 

Српски као нематерњи

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Наташа Добрић, Гордана Штасни

Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (Читанка, српски језик и језичка култура, радна свеска) за седми разред основне школе на српском језику, ћирилица

650-02-00390/2019-07 од 24.12.2019.

15.

 

Српски као нематерњи језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Наташа Добрић и Гордана Штасни; Биљана Максимовић

Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (читанка У звезданој башти, радна свеска Српски језик и Језичка култура) за осми разред основне школе на српском језику, ћирилица

650-02-00180/1/2020-20 од 13.10.2020.

16.

 

Српски као нематерњи језик

8

„Клетт” д.о.о.

Весна Вајс, Дамир Ишпановић

Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 8 (Читанка 8, Учимо језик 8 и Радна свеска 8) за осми разред основне школе на српском језику и писму

650-02-00290/1/2020-20 од 05.01.2021.

17.

 

Српски као нематерњи

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић Душановић

Радна свеска за Српски као нематерњи језик за први разред гимназије четворогодишње и трогодишње стручне школе на српском језику и писму

650-02-361-2013-06
од 07.11.2013.

18.

 

Српски као нематерњи

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић Душановић

Уџбеник Српска књижевност и језик за први разред гимназије и четворогодишњих и трогодишњих стручних школа на српском језику и писму

650-02-362-2013-06
од 09.12.2013.

19.

 

Српски као нематерњи

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић

Радна свеска за Српски као нематерњи језик за други разред гимназије и четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа на српском језику и писму

650-02-111/2015-06 од 18.08.2015.

20.

 

Српски као нематерњи

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић

Уџбеник Српска књижевност и језик за други разред гимназије и четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа на српском језику и писму

650-02-340/2014-06 од 14.01.2015.

21.

 

Српски као нематерњи

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић

Радна свеска Српски као нематерњи језик за трећи разред гимназије и четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа на српском језику и писму

650-02-349/2015-06 од 20.01.2016.

22.

 

Српски као нематерњи

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић

Радна свеска Српски као нематерњи језик за трећи разред гимназије и четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа на српском језику и писму

650-02-349/2015-06 од 20.01.2016.

23.

 

Српски као нематерњи језик

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Наташа Добрић, Гордана Штасни

Уџбеник Српски језик као нематерњи за четврти разред гимназије и четворогодишњих средњих школа на српском језику и писму

650-02-01041/2016-06 од 21.02.2017.

24.

 

Српски као нематерњи језик

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Наташа Добрић, Гордана Штасни

Радна свеска Српски језик као нематерњи, за четврти разред гимназије и четворогодишњих средњих школа на српском језику и писму

650-02-01040/2016-06 од 21. 02. 2017.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА АЛБАНСКОМ ЈЕЗИКУ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Албански

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

М. Крамарич, М. Керн, М. Пипан, Н. Шефер, В. Кумша, М. Рајшп и Ј. Жиц

Уџбеник Раша и Маша – развој говора на албанском језику и писму

650-02-242/2013-06 од 25.09.2013.

2.

Албански

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

М. Крамарич, М. Керн, М. Пипан, Н. Шефер, В. Кумша, М. Рајшп и Ј. Жиц

Уџбеник Раша и Маша – први кораци у математици на албанском језику и писму

650-02-243/2013-06 од 25.09.2013.

3.

Албански

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

Наташа Шефер и Вилма Кумша

Уџбеник Раша и Маша – упознавање околине на албанском језику и писму

650-02-529/2013-06 од 11.12.2013.

4.

Албански

Албански језик

1

„Албас”

Рита Петро и др.

Уџбеник Абетаре за први разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00032/2018-07 од 01.05.2018.

5.

Албански

Ликовна култура

1

„Албас”

Ledia Kostandini

Уџбеник Edukimi figurativ 1 за први разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00036/2018-07 oд 09.05.2018.

6.

Албански

Свет око нас

1

„Креативни центар”

С. Маринковић, С. Марковић и В.
Рикало

Уџбенички комплет Svet oko nas 1 (Уџбеник и Радна свеска) за први разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00323/2018-07 од 23.11.2018.

7.

Албански

Свет око нас

1

„Албас”

Anthony Russell

Уџбеник Diture natyre за први разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00033/2018-07 од 09.005.2018.

8.

Албански

Математика

1

„Креативни центар”

Јасмина Милинковић и Ненад Матић

Уџбенички комплет Matematika 1 (Уџбеник и Радна свеска) за први разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00304/2018-07 од 30.10.2018.

9.

Албански

Математика

1

„Албас”

Karen Morrison

Уџбенички комплет Математика 1 (уџбеник и радна свеска) за први разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00654/2019-07 од 15.05.2020.

10.

Албански

Музичка култура

1

„Албас”

Agim Rreza

Уџбеник Музика 1 за први разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00656/2019-07 од 27.04.2020.

11.

Албански

Ликовна култура

2

„Албас”

Ledia Kostandini

Уџбеник Edukimi figurativ 2 за други разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00035/2018-07, од 09.05.2018.

12.

Албански

Албански језик

2

„Албас”

Rita Petro, Dhurata Shehri и Natasha
Pepivani

Уџбеник Gjuha shqipe 2 – албански језик за други разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00188/2019-07, од 09.05.2019.

13.

Албански

Математика

2

„Албас”

Cherri Moseley и Jenet Rees

Уџбенички комплет Математика 2 (уџбеник и радна свеска), за други разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00381/2019-07 од 20.05.2020.

14.

Aлбански

Математика

2

„Креативни центар”

Јасмина Милинковић

Превод уџбеничког комплета Математика (Уџбеник и радна свеска) за други разред основне школе на албанском језику и писму

650-01-00033/2020-20 од 13.07.2020.

15.

Албански

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, др Биљана Требјешанин и Биљана Гачановић

Уџбеник Свет око нас за други разред основне школе на албанском језику и писму

6-00-281/2004-06/09 од 16.06.2004.

16.

Албански

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, др Биљана Требјешанин и Биљана Гачановић

Истраживанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас, за други разред основне школе на албанском језику и писму

6-00-281/2004-06/09 од 16.06.2004.

17.

Албански

Албански језик

3

„Албас”

Rita Petro, Dhurata Shehri и Natasha Pepivani; Natasha Pepivani и Rita Petro

Уџбенички комплет Gjuha shqipe 3 (Радни уџбеник и Радна свеска) за трећи разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00467/1/2019-07 од 20.05.2020.

18.

Aлбански

Математика

3

„Албас”

Cherri Moseley и Jenet Rees

Уџбенички комплет Математика 3 (Уџбеник и Радна свеска) за трећи разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00380/2019-07 од 20.05.2020.

19.

Албански

Ликовна култура

3

„Албас”

Ледиа Констандини

Уџбеник Едукими фигаратив 3 за трећи разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00034/2018-07 од 09.05.2018.

20.

Албански

Природа и друштво

3

„Албас” д.о.о.

Latif Ajrullai и dr Fatmira Zenelaj

Уџбеник Dituri natyre 3 (Природа и друштво 3) за трећи разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00053/2021-07 од 16.12.2021.

21.

Албански

Музичка култура

3

„Албас” д.о.о.

Agim Rrëza

Уџбеник Muzika 3 (Музичка култура 3) за трећи разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00039/2021-07 од 16.12.2021.

22.

Албански

Албански језик и књижевност

4

„Албас” д.о.о.

Rita Petro, Dhurata Shehri и Nataša Pepivani; Rita Petro и Nataša Pepivani

Уџбенички комплет Gjuhë shqipe 4 и Fletore pune Gjuhë shqipe 4 (Албански језик 4 Уџбеник и Радна свеска) за четврти разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00008/2021-07 од 24.01.2022.

23.

Албански

Музичка култура

4

„Албас” д.о.о.

Agim Rrëza

Уџбеник Muzika 4 (Музичка култура 4) за четврти разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00038/2021-07 од 16.12.2021.

24.

Албански

Ликовна култура

4

„Албас” д.о.о.

Ledia Konstandini

Уџбеник Art pamor 4, fletore pune për (Музичка култура 4) за четврти разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00041/2021-07 од 16.12.2021.

25.

Албански

Математика

4

„Албас” д.о.о.

Tony Cotton,Caroline Clissold, Linda Glithro, Cherri Moseley и Janet Rees; Tony Cotton

Уџбенички комплет Matematika 4 (Математика 4): Oxford International Primary Math 4 и Fetore pune Oxford International Primary Maths 4, Workbook (Уџбеник и радна свеска)

650-02-00010/2021-07 од 16.12.2021.

26.

Албански

Природа и друштво

4

„Албас” д.о.о.

Latif Ajrullai и dr Fatmira Zenelaj

Уџбеник Dituri natyre 4 (Природа и друштво 4) за четврти разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00052/2021-07 од 16.12.2021.

27.

Aлбански

Албански језик

5

„Албас”

Rita Petro, Natasha Pepivani i Dhurata Shehri; Natasha Pepivani и Rita Petro

Уџбенички комплет Ђуха Шћипе 5 (Уџбеник и Радна свеска) за пети разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00467/3/2019-07 од 15.05.2020.

28.

Албански

Биологија

5

„Албас”

Terry Hudson, Alan Haigh, Deborah Roberts и Geraldine Shaw

Уџбеник Биологија 6 за пети разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00654-1/2019-07 од 19.05.2020.

29.

Албански

Математика

5

„Албас”

Karen Morrison

Уџбенички комплет Математика 5 (Уџбеник и Радна свеска) за пети разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00448/5/2019-07 од 27.04.2020.

30.

Албански

Техничко и
информатичко образовање

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Слободан Попов, Марина Петровић

Уџбеник Техничко и информатичко образовање за пети разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00113/2012-06 од 26.01.2012.

31.

Албански

Музичка култура

5

„Албас”

Violeta Shamku и Robert Radoja

Уџбенички комплет Музика 6 за пети разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00656/2/2019-07 од 15.05.2020.

32.

Албански

Ликовна култура

5

„Албас”

Ledia Kostandini

Уџбеник Арт памор 5 (Ликовно 5) за пети разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00639/2019-07 од 19.05.2020.

33.

Албански

Информатика и
рачунарство

5

„Албас”

Etleva Smaci и Ana Katerina Pikuli

Уџбеник ТИК 5 за пети разред основне школе на албанском језику и писму

650-00-01730/2019-07 од 27.04.2020.

34.

Aлбански

Албански језик

6

„Албас”

R. Petro, N. Pepiavani, A. Jubani, L. Sula, A. Cerpja i I. Metani; N. Pepivani, A. Jubani, A. Cerpja и I. Metani

Уџбенички комплет Gjuha shqipe 6 (Радни уџбеник и Радна свеска), за шести разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00467/2019-07 од 15.05.2020.

35.

Албански

Физика

6

„Албас”

Terry Hudson, Alan Haigh, Deborah Roberts и Geraldine Shaw

Уџбеник Физика 6 за шести разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-01730/2/2019-07 од 27.04.2020.

36.

Албански

Информатика и рачунарство

6

„Албас”

Etleva Smaci и Ilia Ninka

Уџбеник ТИК 6 за шести разред основне школе на албанском језику и писму

650-00-01730/1/2019-07 од 27.04.2020.

37.

Албански

Историја

6

„Албас”

Menduzh Derguti и Tomi Treska

Уџбеник Histori 7 за шести разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00655//2/2019-07 од 15.05.2020.

38.

Aлбански

Биологија

6

„Албас”

Mary Jones, Diane Fellowes Freeman и David Sang

Уџбеник Биологија 7 за шести разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00654/2019-07 од 19.05.2020.

39.

Албански

Ликовна култура

6

„Албас”

Edmond Gjikopulli

Уџбеник Арт памор 6 уџбеник за шести разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00638/2020-20 од 05.05.2020.

40.

Aлбански

Музичка култура

6

„Албас”

Violeta Shamku и Robert Radoja

Уџбенички комплет Музика 7 за шести разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00656-3/2019-07 од 15.05.2020.

41.

Албански

Математика

6

„Албас”

Karen Morrison

Уџбенички комплет Математика 6 (Уџбеник и Радна свеска) за шести разред на албанском језику и писму

650-02-00448/2019-07 од 05.05.2020.

42.

Албански

Албански језик

7

„Албас”

R. Petro, A. Jubani, A. Cerpja, L. Sula, I. Metani и A. Cepani; A. Jubani, A. Cerpja, I. Metani и A. Cepani

Уџбенички комплет Gjuha shqipe 7 (Радни уџбеник и Радна свеска) за седми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00467/5/2019-07 од 20.05.2020.

43.

Албански

Математика

7

„Албас”

Greg Byrd, Lynn Byrd, Chris Pearce

Уџбенички комплет Математика 7 уџбеник и радна свеска за седми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00448/4/2019-07 од 27.04.2020.

44.

Aлбански

Хемија

7

„Албас”

Agim Hasani и Fatmir Hasani

Уџбеник Кимиа 7 за седми разред основне школе на албанском
језику и писму

650-02-00653/2019-07 од 19.05.2020.

45.

Албански

Ликовна култура

7

„Албас”

Edmond Gjikopulli

Уџбеник Арт памор 7 за седми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00642/2020-20 од 05.05.2020.

46.

Албански

Музичка култура

7

„Албас” д.о.о.

Violeta Shamku и Robert Rаdoja

Уџбеник Muzika 8 (Музичка култура 8) за седми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00037/2021-07 од 16.12.2021.

47.

Албански

Физика

7

„Албас” д.о.о.

Mary Jones, Diane Felloves-Freeman и David Sang

Уџбенички комплет Fizika 7 (Физика 7): Cambridge Checkpoint Science Fetore pune и Cambridge Checkpoint Science Coursebook 7 (Уџбеник и Радна свеска) за седми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00068/2021-07 од 16.12.2021.

48.

Албански

Информатика и рачунарство

7

„Албас” д.о.о.

Etleva Smaçi и Ilia Ninka

Уџбеник Tehnologjia e informacionit dhe komunikacionit 7 (TIK) (Информационо-комуникационе технологије 7 (ТИК) за седми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00070/2021-07 од 16.12.2021.

49.

Албански

Биологија

7

„Албас” д.о.о.

Mary Jones, Diane Felloves-Freeman и David Sang

Уџбеник Biologija 8, Cambridge Checkpoint Science Coursebook 8 (Биологија 8) за седми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00072/2021-07 од 16.12.2021.

50.

Албански

Албански језик

8

„Албас”

Рита Петро, Идриз Метани и Адељина Черпја

Уџбеник Ђуха Шћипе 8 за осми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-88/2012-06 од
14.09.2012.

51.

Албански

Албански језик

8

„Албас”

Рита Петро, Идриз Метани, Адељина Черпја

Ђуха Шћипе 8 – радна свеска, за осми разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-88/1/2012-06 од 14.09.2012.

52.

Албански

Математика

8

„Албас” д.о.о.

Greg Bird, Lynn Bird и Chris Pearce

Уџбенички комплет Matematika 8 (Математика 8): Cambridge Chekpoint Mathematics Course Book 8 и Fletore pune Matematika 8 (Радна свеска Математика8): Chekpoint Mathematics Practicebook 8 за осми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00015/2021-07 од 24.01.2022.

53.

Албански

Биологија

8

„Албас” д.о.о.

Pam Large

Уџбеник Biologija 8 (Биологија 8) ; Complete Bilogy for Cambridge Secondary 1 Student Book за осми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00073/2021-07 од 24.01.2021.

54.

Албански

Информатика и рачунарство

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање, за осми разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00114/2012-06 од 26.10.2012.

55.

Албански

Албански језик и књижевност

8

„Албас” д.о.о.

Rita Petro, Lili Sula, Aljula Jubani, Idriz Metani, Adelina Cerpja и Anila Cepani; Adelina Cerpja, Anila Cepani, Aljula Jubani и Idriz Metani

Уџбенички комплет Gjuhë shqipe 8 и Fetore pune Gjuhë shqipe 8 (Албански језик 8 Уџбеник и Радна свеска) за осми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00014/2021-07 од 16.12.2021.

56.

Албански

Музичка култура

8

„Албас” д.о.о.

Violeta Shamku и Robert Rаdoja

Уџбеник Muzika 9 (Музичка култура 9) за осми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00040/2021-07 од 16.12.2021.

57.

Албански

Информатика и рачунарство

8

„Албас” д.о.о.

Etleva Smaçi и Ilia Ninka

Уџбеник Tehnologjia e informacionit dhe komunikacionit 8 (TIK) (Информационо-комуникационе технологије 8 (ТИК) за oсми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00071/2021-07 од 16.12.2021.

58.

Албански

Хемија

8

„Албас” д.о.о.

Mary Jones, Diane Felloves-Freeman и David Sang

Уџбенички комплет Kimia 8 (Хемија 8): Cambridge Checkpoint Science Coursebook 8 и Cambridge Checkpoint Science Workbook 8 (Уџбеник и Радна свеска) за осми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00074/2021-07 од 16.12.2021.

59.

Албански

Албански језик 1

I

„Aлбас”

Сабри Хамити и др.

Gjuha shqipe dhe letërsia, за први разред средње школе на албанском језику у писму

650-02-134/2015-06 од 25.12.2015.

60.

Албански

Албански језик 2

II

„Албас”

Рита Петро и др.

Gjuha shqipe dhe letërsia, за први разред средње школе на албанском језику у писму

650-02-134/1/2015-06 од 25.12.2015

61.

Албански

Албански језик 3

III

„Албас”

Сабри Хамити и др.

Gjuha shqipe dhe letërsia, за први разред средње школе на албанском језику у писму

650-02-134/2/2015-06 од 25.12.2015

62.

Албански

Албански језик 4

IV

„Албас”

Али Алиу и др.

Gjuha shqipe dhe letërsia, за први разред средње школе на албанском језику у писму

650-02-134/3/2015-06 од 25.12.2015

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА БОСАНСКОМ ЈЕЗИКУ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Босански

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

Елведина Хакић, Ресмија Кораћ, Фариса
Фетаховић

Моја математика, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-128/2013-06 од 27.09.2013.

2.

Босански

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

Ресмија Кораћ, Фариса Фетаховић,
Елведина Хакић

Мој свијет, босански језик, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-157/2013-06 од 23.09.2013.

3.

Босански

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

Наташа Шефер, Вилма Кумша

Маша и Раша – упознавање околине, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-407/2013-06 од 29.10.2013.

4.

Босански

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

Мира Крамарич, Милка Керн, Мајда Пипан

Maша и Раша – развој говора, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-405/2013-06 од 31.10.2013.

5.

Босански

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

Мартина Рајшп, Јасна Жиц

Маша и Раша – први кораци у математици, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-406/2013-06 од 31.10.2013.

6.

Босански

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

Симеон Маринковић, Славица
Марковић

ПОЧЕТНИЦА, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-525/2013-06 од 03.02.2014.

7.

Босански

 

ПШ

„Креативни центар”

Др Симеон Маринковић, Славица
Марковић

Весели вртић – припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-415/2013-06 од 30.12.2013.

8.

Босански

 

ПШ

„Креативни центар”

Др Симеон Маринковић, Славица
Марковић

Уџбеник Ја у вртићу на босанском језику и писму, за васпитно-образовни рад у предшколским групама деце узраста од 4. до 5. година

650-02-117/2015-06 од 26.05.2015.

9.

Босански

 

ПШ

„Креативни центар”

др Симеон Маринковић, Славица
Марковић

Уџбеник Полазим у вртић на босанском језику и писму, за васпитно-образовни рад у предшколским групама деце узраста од 3. до 4. године

650-02-109/2015-06 од 26.05.2015.

10.

Босански

 

ПШ

„Публиком практикум”

Анђелка Јанковић

Уџбеник Математика кроз игру до знања радна свеска за припремни предшколски програм на босанском језику и писму

650-02-122/2014-06 од 24.06.2014.

11.

Босански

 

ПШ

„Публиком практикум”

Марија Ђурђевић

Уџбеник Цртам – пишем кроз игру до знања радна свеска за предшколски узраст на босанском
језику и писму

650-02-124/2014-06 од 3.07.2014.

12.

Босански

Босански језик

1

„Клетт” д.о.о.

Санела Међедовић и Адела Мелајац

Уџбенички комплет Bosanski jezik (Sehara slova и Čitanka) за први разред основне школе на босанском језику и писму

611-00-00322/2018-07 од 07.11.2018.

13.

Босански

Босански језик са елементима националне
културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Мукадеса Хасковић, Самра Хафузи

Уџбеник Босански језик са елементима националне културе за први разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00114/2017-07 од 11.05.2018.

14.

Босански

Математика

1

„Креативни центар”

Јасмина Милинковић, Ненад Матић

Уџбенички комплет Математика (Уџбеник и Радна свеска) за први разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00294/2018-07, од 09.08.2018.

15.

Босански

Математика

1

„Клетт” д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић и Мирјана
Кандић

Уџбеник Dina i Dino – matematika, (Први, Други, Трећи и Четврти део) за први разред на босанском језику и писму

650-02-00307/2018-07, од 13.09.2018.

16.

Босански

Ликовна култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Емина Шкријељ Ганић

Додатак уџбенику Ликовна култура за први разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00135/2017-03 од 08.12.2017.

17.

Босански

Ликовна култура

1

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Уџбеник Dina i Dino –svijet u mojim rukama за први разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00316/2018-07 од 18.09.2018.

18.

Босански

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Хамид Шабановић и Занета Хукић

Додатак уџбенику Музичка култура за први разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00951/2016-04, од 04.08.2016.

19.

Босански

Музичка култура

1

„Клетт” д.о.о.

Габријела Грујић и Маја Соколовић Игњачевић

Уџбеник Dina i Dino – muzička kultura за први разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00315/2018-07 од 25.09.2018.

20.

Босански

Свет око нас

1

„Клетт” д.о.о.

Зоран Б. Гаврић и Драгица
Миловановић

Уџбеник Dina i Dino – Svijet oko nas за први разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00308/2018-07 од 13.09.2018.

21.

Босански

Свет око нас

1

„Креативни центар”

Симеон Маринковић, Славица Марковић и Весна Рикало

Уџбеник Svijet oko nas (Уџбеник и Радна свеска) за први разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00367/2018-07 од 07.12.2018.

22.

Босански

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Маида Маљоку, Адиса Шаховић Џанковић

Свијет око нас, додатак за наставу на босанском језику, за први разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00144/2017-03 од 04.12.2017.

23.

Босански

Босански језик

2

„Клетт” д.о.о.

Санела Међедовић и Адела Мелајац

Уџбенички комплет Босански језик 2 (Читанка и Радна свеска уз читанку) за други разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00340/2019-07 од 14.10.2019.

24.

Босански

Босански језик

2

„Клетт” д.о.о.

Адела Мелајац и Санела Међедовић

Уџбенички комплет Босански језик 2 (Граматика и Радна свеска уз читанку) за други разред основне школе на босанском
језику и писму

650-02-00337/2019-07 од 14.10.2019.

25.

Босански

Босански ј. са елем. националне
културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Сабина Дуровић, Ирма Фијуљанин

Босански језик са елементима националне културе, за други разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00095/2017-03, од 20.11.2017.

26.

Босански

Математика

2

„Клетт” д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић и Мирјана Кандић

Превод уџбеника Математика 2 за други разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00334/2019-07 од 18.09.2019.

27.

Босански

Музичка култура

2

„Клетт” д.о.о.

Габријела Грујић и Маја Соколовић Игњачевић

Превод уџбеника Музичка култура 2 за други разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00299/2019-07. од 01.10.2019.

28.

Босански

Свет око нас

2

„Клетт” д.о.о.

Зоран Б. Гаврић и Драгица
Миловановић

Превод уџбеника Свијет око нас 2 за други разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00356/2019-07 од 21.10.2019.

29.

Босански

Ликовна култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Емина Шкријељ Ганић, Зехра
Шкријељ

Небо нам је граница, додатак уџбенику ликовне културе, за други разред основне
школе на босанском језику и писму

650-02-00141/2017-03, од 08.12.2017.

30.

Босански

Дигитални свет

2

„Нови логос” д.о.о.

Марина Ињац, Јован Јовановић и Стефан Поповић

Превод уџбеника Дигитални свет 2 за други разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-0023-11/2021-20 од 08.11.2021.

31.

Босански

Босански језик

3

„Клетт” д.о.о.

Санела Међедовић и Адела Мелајац

Уџбенички комплет Босански језик 3 (Читанка и Радна свеска уз читанку) за трећи разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00094/2020-20 од 14.10.2020.

32.

Босански

Босански језик

3

Издавачка кућа „Клет”, д.о.о.

Адела Мелајац, Санела Међедовић

Наш језик, Босански језик за трећи разред основне школе и Радна свеска за трећи разред основне школе

650-02-00149/2020-20 од 22.07.2020.

33.

Босански

Босански језик са елементима националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Индира Хаџибулић Гицић, Адиса Шаковић Џанковић

Уџбеник Босански језик са елементима националне културе за трећи разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00102/2017-03 од 20.11.2017.

34.

Босански

Математика

3

„Клетт” д.о.о.

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић и Ненад
Вуловић

Превод уџбеника Математика 3 за трећи разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00051/2020-20 од 24.06.2020.

35.

Босански

Ликовна култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Емина Шкријељ Ганић, Зехра Шкријељ

Ликовна култура, додатак уџбенику ликовне културе за 3. разред основне школе за наставу на босанском језику, за трећи разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00134/2017-03, од 04.12.2017.

36.

Босански

Музичка култура

3

„Клетт” д.о.о.

Габријела Грујић и Маја Соколовић Игњачевић

Превод уџбеника Музичка култура 3 за трећи разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00055/2020-02 од
16.06.2020.

37.

Босански

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Нака Никшић

Музичка култура, додатак уџбенику музичке културе за 3. разред основне школе, за трећи разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00131/2017-03, од 04.12.2017.

38.

Босански

Природа и друштво

3

„Клетт” д.о.о.

Зоран Б. Гаврић и Данијела Т. Павловић

Превод уџбеника Природа и друштво 3 за трећи разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00072/2020-02 од
22.06.2020.

39.

Босански

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Маида Маљоку

Природа и друштво, додатак за наставу на босанском језику, за трећи разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-01007/2016-06 од 18.05.2017.

40.

Босански

Босански језик

4

„Клетт” д.о.о.

Адела Мелајац

Уџбеник Наш језик, босански језик за 4. разред основне школе, за четврти разред основне школе на босанском језику и писму

50-02-01071/2016-06 од 18.05.2017.

41.

Босански

Босански језик

4

Издавачка кућа „Клет”, д.о.о.

Санела Међедовић

Читанка за четврти разред осносвне школе и Радна свеска уз Читанку на босанском језику и писму

650-02-00169-1/2021-20 од 16.09.2021.

42.

Босански

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Нака Никшић

Музичка култура, додатак за наставу на босанкоме језику за четврти разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-01071/2016-03, од 18.05.2017.

43.

Босански

Математика

4

„Клет” д.о.о.

Бранислав Поповић и Ненада Вуловић

Ппревод уџбеника Математика 4 (Први, Други, Трећи и Четврти део) за четврти разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00122/1/2021-20 од 17.06.2021.

44.

Босански

Природа и друштво

4

„Клетт” д.о.о.

Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

Природа и друштво, уџбеник и радна свеска, за четврти разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00098/2017-03, од 29.09.2017.

45.

Босански

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Гачановић, Биљана Требјешанин, Љиљана Новковић

Природа и друштво за 4. разред основне школе за четврти разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00098/2017-03, од 29.09.2017.

46.

Босански

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Гачановић, Биљана Требјешанин, Љиљана Новковић

Истраживанка 4, радна свеска уз уџбеник Природа и друштво, за четврти разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00096/2017-03, од 29.09.2017.

47.

Босански

Ликовна култура

4

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Свијет у мојим рукама, ликовна култура за 4. разред за четврти разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-454/2015-06 од 18.1.2016.

48.

Босански

Босански језик и књижевност

5

„Клетт” д.о.о.

Мелида Реброња, Хазема Ништовић; Амира Турбић Хаџагић и Бернес Аљукић

Уџбенички комплет Босански језик и књижевност 5 (Читанка и Граматика) за пети разред основне школе на босанском језику и писму

613-00-01504/2018-07 од 07.11.2018.

49.

Босански

Математика

5

„Математископ” д.о.о.

В.Стојановић

Превод уџбеничког комплета Математика 5 (Уџбеник и Збирка задатака) за пети разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00321/2018-07 од 28.09.2018.

50.

Босански

Математика

5

„Клетт” д.о.о.

Н. Икодиновић, С. Димитријевић; Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић и Н. Вуловић

Превод уџбеничког комплета Математика 5 (Уџбеник и Збирка задатака) за пети разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00318/2018-07 од 30.10.2018.

51.

Босански

Биологија

5

„Клетт” д.о.о.

Горан Милићев и Ена Хорват

Превод уџбеника Биологија 5 за пети разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00320/2018-07
од 09.10.2018.

52.

Босански

Географија

5

„Клетт” д.о.о.

Винко Ковачевић и Сања Топаловић

Превод уџбеника Geografija 5 за пети разред основне школе на
босанском језику и писму

650-02-00309/2018-07 од 13.09.2018.

53.

Босански

Историја

5

„Дата Статус” д.о.о.

Никола Бацетић и
Немања Цвитковац

Уџбеник Historija 5 – udžbenik sa одabranim historijskim izvorima за пети разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00258/2019-07 од 09.07.2019.

54.

Босански

Историја

5

„Клетт” д.о.о.

Емина Живковић и Љиљана Недовић

Уџбеник Historija 5 – udžbenik sa одabranim historijskim izvorima за пети разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00310/2018-07 од 13.09.2018.

55.

Босански

Музичка култура

5

„Клетт” д.о.о.

Габријела Грујић, Маја Соколовић, Саша Кесић и Биљана Лековић

Уџбеник Музичка култура 5 за пети разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00319/2018-07 од 09.10.2018.

56.

Босански

Ликовна култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Зехра Шкријељ, Емина Ганић

Уџбеник Национални додатак уз уџбеник Ликовна култура 5 за пети разред основне школе на босанском језику

650-02-00139/2017-07, од 11.05.2018.

57.

Босански

Ликовна култура

5

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Уџбеник Likovna kultura 5 за пети разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00314/2018-07, од 18.09.2018.

58.

Босански

Информатика и рачунарство

5

„Клетт” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство за пети разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00325/2018-07 од 09.10.2018.

59.

Босански

Информатика и рачунарство

5

„Дата Статус” д.о.о.

Ауторски тим Бајнари Лоџик

Превод уџбеника Информатика и рачунарство за пети разред основне школе на босанском језику и писму

650-01-00341/2019-07, од 30.10.2019.

60.

Босански

Техника и технологија

5

„Клетт” д.о.о.

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Превод уџбеника Tehnika i tehnologija за пети разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00311/2018-07, од 18.09.2018.

61.

Босански

Босански језик и књижевност

6

„Клетт” д.о.о.

Хазема Ништовић

Уџбеник Читанка 6 за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00355/2019-07 од 09.12.2019.

62.

Босански

Математика

6

„Математископ”

В.Стојановић

Превод уџбеничког комплета Математика 6 (Уџбеник и Збирка задатака) за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00339/2019-07, од 09.10.2019.

63.

Босански

Математика

6

„Клетт” д.о.о.

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Превод уџбеничког комплета Математика 6 (Уџбеник и Збирка задатака) за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-01-00333/2019-07, од 01.10.2019.

64.

Босански

Музичка култура

6

„Клетт” д.о.о.

Габријела Грујић, Маја Соколовић, Саша Кесић и Биљана Лековић

Превод уџбеника Музичка култура 6 за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00298/2019-07, од 09.10.2019.

65.

Босански

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Алма Тртовац-Дедић, Сабахудин
Селмановић

Уџбеник Национални додатак уз уџбеник Музичка култура 6 за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00132/2017-03, од 20.11.2017.

66.

Босански

Историја

6

„Клетт” д.о.о.

И. Коматина, Ј. Јеврић, Е. Живковић, Љ. Недовић, Р. Ј. Поповић

Превод уџбеника Историја 6 за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00354/2019-07, од 21.10.2019.

67.

Босански

Техника и технологија

6

„Клетт” д.о.о.

Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Превод уџбеника Техника и технологија 6 (Уџбеник и Материјали за конструкторско моделовање са упутством) за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-01-00331/2019-07, од 19.09.2019.

68.

Босански

Информатика и рачунарство

6

„Клетт” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-01-00386/2019-07 од 04.11.2019.

69.

Босански

Географија

6

„Клетт” д.о.о.

Тања Парезановић

Превод уџбеника Географија 6 за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00338/2019-07 од 01.10.2019.

70.

Босански

Биологија

6

„Клетт” д.о.о.

Г. Корићанац, М. Ђуришић, Д. Радивојевић, Д.
Јешић

Превод уџбеника Биологија 6 за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-01-00335/2019-07 од 19.09.2019.

71.

Босански

Физика

6

„Клетт” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика (Уџбеник и Збирка задатака) за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00336/2019-07 од 04.11.2019.

72.

Босански

Босански ј. са елем. националне
културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Јасмина Хрњица, Сеад Шемсовић

Босански језик са елементима националне културе, за седми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00117/2017-03, од 19.01.2018.

73.

Босански

Босански језик и књижевност

7

„Клетт” д.о.о.

Хазема Ништовић

Уџбеник Босански језик 7 (Читанка) за седми разред осоновне школе на босанском језику и писму

650-02-00093/2020-20 од 26.08.2020.

74.

Босански

Математика

7

„Клетт” д.о.о.

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић; Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад
Вуловић

Превод уџбеничког комплета Математика 7 (Уџбеник и Збирка задатака) за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00071-1/2020-20 од 22.07.2020.

75.

Босански

Математика

7

„Математископ” д.о.о.

Владимир Стојановић; Никола Вигњевић, Владимир Стојановић, Гордана Поповић и Наташа Алимпић

Превод уџбеничког комплета Математика 7 (Уџбеник и Збирка задатака) за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00091-2/2020-20
од 13.07.2020. године

76.

Босански

Математика

7

„Математископ” д.о.о.

Никола Вигњевић, Владимир Стојановић, Гордана Поповић и Наташа Алимпић

Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00091-2/2020-20
од 13.07.2020. године

77.

Босански

Историја

7

„БИГЗ Школство” д.о.о.

Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић

Уџбенички комплет Хисторија 7 (Уџбеник и Радна свеска) за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-595/2015-06 од 10.03.2016.

78.

Босански

Географија

7

„БИГЗ Школство” д.о.о.

Александра Вучен, Биљана Колачек

Географија (уџбеник и радна свеска), за седми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-596/2015-06 од 12.05.2016.

79.

Босански

Биологија

7

„Клетт” д.о.о.

Горан Корићанац, Ана Ђорђевић и Драгана Јешић

Превод уџбеника Биологија 7 за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00125-1/2020-20 од 30.07.2020.

80.

Босански

Музичка култура

7

„Клетт” д.о.о.

Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Саша Кесић и Биљана
Лековић

Превод уџбеника Музичка култура 7 за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00073/2020-02 од
16.06.2020.

81.

Босански

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Алма Тртовац Дедеић, Сабахудин Селмановић

Музичка култура за 7. разред основне школе, додатак за наставу на босанском језику, за седми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00129/2017-03, од 20.11.2017.

82.

Босански

Ликовна култура

7

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Превод уџбеника Ликовна култура 7 за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00056/2020-02 од
16.06.2020.

83.

Босански

Техника и технологија

7

„Клетт” д.о.о.

Ненад Стаменовић и Алекса Вучићевић

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија 7 (Уџбеник и Материјал за конструкторско моделовање) за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00057/2020-02 од
16.06.2020.

84.

Босански

Историја

7

„Клетт” д.о.о.

Радомир Ј. Поповић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Александар Тодосијевић и Сања Петровић Тодосијевић

Превод уџбеника Историја 7 (Уџбеник са одабраним историјским изворима) за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00354-1/2020-20 од 17.07.2020.

85.

Босански

Хемија

7

„Клетт” д.о.о.

Незрина Миховић, Невена Томашевић и Драгица Крвавац; Милан Младеновић и Милош Козић

Превод уџбеничког комплета Хемија 7 (Уџбеник и Лабораторијске вежбе са задацима) за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00054-1/2020-20 од
20.07.2020.

86.

Босански

Информатика и рачунарство

7

„Клетт” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00136-1/2020-20 од
07.08.2020.

87.

Босански

Географија

7

„Клетт” д.о.о.

Тање Плазинић

Превод уџбеника Географија 7 уџбеник за седми разред на босанском језику и писму

650-02-00126/2020-20 од 27.08.2020.

88.

Босански

Физика

7

„Клетт” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика 7 (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за седми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00058-2/2020-20 од
13.07.2020.

89.

Босански

Босански језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дино Лотинац, Адиса Мусић, Аземина Бојаџић

Читанка за осми разред основне школе, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00097/2017-03 од 20.11.2017.

90.

Босански

Босански језик

8

„Клетт” д.о.о.

Хазема Ништовић

Читанка 8, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00186/2017-07,
од 22.01.2018.

91.

Босански

Математика

8

Издавачко предузеће „Математископ”, Београд

Владимир Стојановић, Милијана Ковачевић и Никола Вигњевић

Уџбенички комплет Математика 8 (Уџбеник и Збирка задатака) за осми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00067-1/2021-20 од 10.05.2021.

92.

Босански

Математика

8

„Клет” д.о.о.

Небојша Икодиновић и Слађана Димитријевић; Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић и Ненад Вуловић

Превод уџбеничког комплета Математика (Уџбеник и Збирка задатака) за осми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00089/1/2021-20 од 04.06.2021.

93.

Босански

Географија

8

„Клетт” д.о.о.

Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Превод уџбеничког комплета Географија 8 (Уџбеник и Радна свеска) за осми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-155/2016-06 од 12.05.2016.

94.

Босански

Биологија

8

„Клетт” д.о.о.

Владимир Ранђеловић; Владимир Ранђеловић, Светлана Ракић

Превод Биологија 8, уџбеник и радна свеска, за осми разред основне школе, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-168/2016-06 од 05.05.2016.

95.

Босански

Хемија

8

„Клетт” д.о.о.

Даринка Раденковић, Милош
Раденковић

Превод Хемија, уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-147/2016-06 од 21.04.2016.

96.

Босански

Физика

8

„Клетт” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод Физика 8 (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за осми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00088/2021-20 од 31.05.2021.

97.

Босански

Ликовна култура

8

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Превод уџбеника Ликовна култура 8 за осми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00089/1/2021-20 од 04.06.2021.

98.

Босански

Музичка култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Гордана Стојановић и Милица Рајчевић

Уџбеник Музичка култура за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00078/2017-03, од 17.08.2017.

99.

Босански

Информатика и рачунарство

8

„Клет” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 8 за 8. разред основне школе за осми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00113/2/2021-20 од 15.07.2021.

100.

Босански

Техника и технологија

8

„Клетт” д.о.о.

Ненад Стаменовић и Алекса Вучићевић

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија 8 (Уџбеник и Упутство за коришћење атеријала за конструкторско моделовање) за осми разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00088/1/2021-20 од 31.05.2021.

101.

Босански

Босански језик и књижевност

I

„SARAJEVO PUBLISHING”

Ремзија Хаџиефендић
Парић

Наш језик, за први разред гимназије, на босанском језику и писму

650-02-247/2013-06 од 28.08.2013.

102.

Босански

Хемија

I

„SARAJEVO PUBLISHING”

Милан Сикирица

Хемија, за први разред гимазије општег типа и природно-математичког смера, на босанском
језику и писму

650-02-247/2013-06 од 28.08.2013.

103.

Босански

Латински језик

I

„SARAJEVO PUBLISHING”

Јадранка Багарић

Linguae latinae elementa – уџбеник латинског језика, за средње школе, на
босанском језику и писму

650-02-247/2013-06 од 28.08.2013.

104.

Босански

Босански језик и књижевност

II

„Клетт” д.о.о.

Сеад Шемсовић, Мевлида Реброња,
Амир Даутовић,
Елијас Реброња

Читанка – босански језик и књижевност, за други разред гимназије и средњих стручних школа, на босанском језику и писму

650-02-161/2014-06 од 27.08.2014.

105.

Босански

Биологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић

Биологија, за други разред гимназије општег смера, на босанском језику и писму

650-02-350/2015-06 од 18.11.2015.

106.

Босански

Босански језик и књижевност

III

„Клетт” д.о.о.

Сеада Шемсовић, Јасмина Хрњица

Čitanka za bosanski jezik i književnost, за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

650-02-220/2019-03, од 11.07.2019.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА БУГАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Бугарски

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић

Уџбеник Размишљанка (радна свеска уз уџбеник Свет око нас) за први разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-157/2016-06 од 05.05.2016.

2.

Бугарски

Бугарски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарина Дончева,
Нели Трифонова

Уџбеник Буквар за први разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-00313/2007-06
од 31.03.2008.

3.

Бугарски

Бугарски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Дешка Георгијева, Тана Смиљковић, Славка Стојановић, Вене Божилов

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-073/2003-02 од 23.03.2003.

4.

Бугарски

Бугарски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарина Дончева, Дешка Георгијева

Читанка за први разред основне школе на бугарском језику

650-02-00019/2011-06 од 28.12.2011.

5.

Бугарски

Бугарски језик са елементима националне
културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Огњан Цветков

Уџбеник Бугарски језик са елементима националне културе од првог до четвртог разреда основне школе на бугарском језику и писму

650-02-191/2012-06 од 13.11.2012.

6.

Бугарски

Математика

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Уџбеник Математика 1 за први разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-160/2016-06 од 19.04.2016.

7.

Бугарски

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић

Уџбеник Свет око нас за први разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-159/2016-06 од 12.05.2016.

8.

Бугарски

Математика

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Уџбеник Математика 2 за други разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-973/2016-06 од 23.08.2016.

9.

Бугарски

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Требјешани, Биљана Гачановић

Уџбеник Свет око нас 2 за други разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-997/2016-06 од 07.09.2016.

10.

Бугарски

Бугарски језик са елементима националне
културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Огњан Цветков

Уџбеник Бугарски језик са елементима националне културе од првог до четвртог разреда основне школе на бугарском језику и писму

650-02-191/2012-06 од 13.11.2012.

11.

Бугарски

Бугарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Душка Георгијева

Уџбеник Читанка за трећи разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-9/2005-06 од
30.03.2005.

12.

Бугарски

Бугарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Миланов, Драган Петков, Стана Смиљковић, Славка Стојановић

Радна свеска за бугарски језик за трећи разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-074/03-02, од
23.03.2003.

13.

Бугарски

Бугарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра Ћирић

Уџбеник Бугарски језик за трећи разред основне
школе на бугарском језику и писму

650-02-00164/2007-06
од 21.06.2007.

14.

Бугарски

Бугарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић

Радна свеска уз читанку за трећи разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-13/2005-06 од
30.03.2005.

15.

Бугарски

Бугарски језик са елементима националне
културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Огњан Цветков

Бугарски језик са елементима националне културе од првог до четвртог разреда основне школе на бугарском језику и писму

650-02-191/2012-06 од 13.11.2012.

16.

Бугарски

Математика

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Уџбеник Математика 3 за трећи разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-972/2016-06 од 23.08.2016.

17.

Бугарски

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Уџбеник Природа и друштво за трећи разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-00028/2005-06 од 09.05.2005.

18.

Бугарски

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Завичајница – радна свеска уз уџбеник Природа и друштво за трећи разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-00028/2005-06 од 10.05.2005.

19.

Бугарски

Бугарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Јасмина
Јовановић

Читанка за четврти разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-00069/2005 од
10.06.2005.

20.

Бугарски

Бугарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић

Уџбеник Бугарски језик за четврти разред основне
школе на бугарском језику и писму

650-02-00116/2007-06
од 17.05.2007.

21.

Бугарски

Бугарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Дешка Георгијева, Снежана Станчева, Стана Смиљковић, Славка Стојановић

Радна свеска – помагало за бугарски језик, за четврти разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-0072/03-03, од
23.03.2003.

22.

Бугарски

Бугарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Јасмина Јовановић

Радна свеска уз читанку, за четврти разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-00067/2005-07, од 10.06.2005.

23.

Бугарски

Бугарски језик са елементима националне
културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Огњан Цветков

Бугарски језик са елементима националне културе, од првог до четвртог разреда основне школе на бугарском језику и писму

650-02-191/2012-06 од 13.11.2012.

24.

Бугарски

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Требјешанин, Биљана Гачевић

Природа и друштво, Уџбеник за 4. разред основне школе, за четврти разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-996/2016-06 од 07.09.2016.

25.

Бугарски

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 4, за четврти разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-985/2016-06 од 31.08.2016.

26.

Бугарски

Бугарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарина Дончева, Дешка Георгијева

Хрестоматија, за пети разред основне школе на бугарском језику

650-02-101/2006-06 од 07.06.2006.

27.

Бугарски

Бугарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Марин Младенов

Родна реч, за пети разред основне школе на
бугарском језику

650-02-00002/2002-02,
од 27.1.2002.

28.

Бугарски

Бугарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Дешка Георгијева, Ђура Николајева, Стана Смиљковић, Славка Стојановић

Радна свеска – Помагало за бугарски језик, за пети разред основне школе на бугарском језику

650-02-0017/2004-06 од 05.07.2004.

29.

Бугарски

Бугарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић

Бугарски језик за 5. разред основне школе,
за пети разред основне школе на бугарском језику

650-02-00461/2010-06 од 04.04.2011.

30.

Бугарски

Математика

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Математика 5, за пети разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-178/2016-06 од 07.06.2016.

31.

Бугарски

Историја

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра
Смирнов Бркић

Историја 5, за пети разред основне школе на
бугарском језику и писму

650-02-940/2016-06
од 29.07.2016.

32.

Бугарски

Биологија

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Јанчић, др Радиша Јанчић

Биологија 5, за пети разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-177/2016-06 од 07.06.2016.

33.

Бугарски

Техника и технологија

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Слободан Попов, Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање 5, за пети разред основне школе на бугарском
језику и писму

650-02-939/2016-06 од 15.07.2016.

34.

Бугарски

Географија

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Тадић,
Рада Ситарица

Географија 5, за пети разред основне школе;
на бугарском језику и писму

650-02-176/2016-06
од 15.06.2016.

35.

Бугарски

Музичка култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

др Гордана Стојановић и Милица Рајчевић

Превод уџбеника Музичка култура 5 за пети разред основне школе на бугарском језику и писму

650-02-00230-1/2021-20 од 06.12.2021.

36.

Бугарски

Бугарски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Мариана Алексић

Бугарски језик, за шести разред основне
школе, на бугарском језику и писму

650-02-00641/2010-06
од 23.2.2011.

37.

Бугарски

Бугарски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарина Дончева, Дешка Георгијева

Хрестоматија, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00333/2008-06 од 12.01.2009.

38.

Бугарски

Бугарски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Стана Смиљковић, Мариана Алексић, Славка Стојановић

Радна свеска за бугарски језик, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-42/2004-03, од
29.10.2004.

39.

Бугарски

Математика

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Математика, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-995/2016-06 од 06.09.2016.

40.

Бугарски

Историја

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Раде Михаљчић

Историја, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-987/2016-06 од 07.09.2016.

41.

Бугарски

Географија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Гавриловић, Милена Перишић

Географија, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-986/2016-06 од 31.08.2016.

42.

Бугарски

Биологија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров

Биологија, за шести разред основне школе, на
бугарском језику и писму

650-02-00118/2017-03,
од 21.11.2017.

43.

Бугарски

Физика

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарко В. Капор,
Јован П. Шетрајчић

Физика 6, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-966/2016-06 од 02.08.2016.

44.

Бугарски

Техничко и информатичко
образовање

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Слободан Попов, Tијана Тешан

Tехничко и информатичко образовање, за шести разред основне школе, на бугарском
језику и писму

650-02-974/2016-06 од 15.08.2016.

45.

Бугарски

Бугарски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић, Галина
Шаралијева

Бугарски језик, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00085/2008-06 од 12.01.2009.

46.

Бугарски

Бугарски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Снежана Видановић

Читанка 7, за седми разред основне школе,
на бугарском језику и писму

650-02-42/1998-02, од
25.08.1998.

47.

Бугарски

Бугарски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Марина Алексић

Радна свеска уз бугарски језик, за седми разред основне школе, на бугарском језику и
писму

650-02-41/2004-03, од
29.10.2004.

48.

Бугарски

Математика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Математика за 7. разред основне школе, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00121/2017-03, од 21.11.2017.

49.

Бугарски

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгомир Бонџић,
Коста Николић

Историја за 7. разред основне школе, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00101/2017-03, од 04.12.2017.

50.

Бугарски

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Тадић

Географија за 7. разред основне школе, за
седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00104/2017-03, од 29.09.2017.

51.

Бугарски

Хемија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан
Даниловић

Хемија, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00081/2017-03, од 29.09.2017.

52.

Бугарски

Биологија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров, Смиљка Стевановић Пиштељић, Катица Пауновић

Биологија, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00124/2017-03 од 08.12.2017.

53.

Бугарски

Физика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић

Физика 7 са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за седми разред основне школе, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00079/2017-03, од 21.11.2017.

54.

Бугарски

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра
Станковић

Музичка култура 7, за седми разред основне
школе, на бугарском језику и писму

650-02-114/2015-06
од 25.05.2015.

55.

Бугарски

Бугарски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић, Галина
Шаралијева

Бугарски језик, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00289/2008-06 од 11.11.2008.

56.

Бугарски

Бугарски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић, Дешка Георгијева, Стана Смиљковић, Славка Стојановић

Радна свеска – Помагало уз бугарски језик, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-43/2004-03, од
29.10.2004.

57.

Бугарски

Бугарски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Марин Младенов

Хрестоматија, за осми разред основне
школе, на бугарском језику и писму

650-02-00010/2002-02,
од 28.04.2002.

58.

Бугарски

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Математика, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00103/2017-03, од 21.11.2017.

59.

Бугарски

Историја

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Ђорђе Ђурић,
Момчило Павловић

Историја, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00105/2017-03, од 04.12.2017.

60.

Бугарски

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Србољуб
Стаменковић, Драгица Гатарић

Географија, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00085/2017-03, од 29.09.2017.

61.

Бугарски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Богдан Пушара

Физика 8 са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за осми разред основне школе, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00120/2017-03, од 21.11.2017.

62.

Бугарски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан
Даниловић

Хемија, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00080/2017-03, од 29.09.2017.

63.

Бугарски

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Биологија, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00125/2017-03, од 21.11.2017.

64.

Бугарски

Историја

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Татјана Катић, Душан Илијин

Превод уџбеника Историја, за први разред гимназије свих смерова; на бугарском језику и
писму

650-02-288/2018-03 од 26.09.2018.

65.

Бугарски

Биологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Нада Шербан, Мирко Цвијан,
Радиша Јанчић

Превод уџбеника Биологија, за први разред гимназије свих смерова; на бугарском језику и
писму

650-02-149/2017-03, од 22.12.2017.

66.

Бугарски

Туризам

I

„Матком”, Софија

Мария Воденска

Основи на туризма за 9. и 10. клас, за први разред средње стручне школе – образовни
профил туристички техничар

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

67.

Бугарски

Хотелијерство

I

„Дионис”, Софија

Саша Дачева, Емина Борисова Господинова, Мария Ичева, Снежана Колева

Хотелиерско (организиране, обслужване и функциониране на хотела) за средње стручне школе – образовни профил туристички техничар – наставни предмет Агенцијско и хотелијерско пословање (први–четврти разред), на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

68.

Бугарски

Физика

I

„Просвета”, Софија

Христо Попов, Иван Лалов, Веселин Караиванов и други

Физика и астрономия за 10. клас за профилирана подготовка, за први разред гимназије општег типа и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар у одељењима на бугарском
наставном језику

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

69.

Бугарски

Математика

I

„Просвета”, Софија

Станислава Петкова, Петьо Петков

Математика за 9. клас за задължителна подготовка, за први разред средње стручне школе – образовни профил туристички
техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

70.

Бугарски

Хемија

I

„Просвета”, Софија

Стефан Манев, Людмила Михова, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

Химия и опознаване на околната среда за 9. клас за профилирана подготовка, за први разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

71.

Бугарски

Хемија

I

„Просвета”, Софија

Стефан Манев, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

Химия за 9. клас за задължителна подготовка, за први разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на босанском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

72.

Бугарски

Информатика и рачунарство

I

„Просвета”, Софија

Антоанета Иванова Баева, Светозара Янчева

Информационни технологии за 9. клас, профилирана подготовка, за први разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

73.

Бугарски

Економија

II

„ЕКО-НЕТ”, Софија

Емилия Бояжиева, Йохансен Линднер, Емилия Маринова, Татяна Тьрнева, Хриси Войнова

Икономика на предприятието, за други разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, за наставни предмет Економика и организација предузећа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06
од 14.09.2011. Уџбеници су делимично усклађени са наставним планом и програмом у Републици Србији и препоручено је да се недостајући садржаји обраде уз помоћ одговарајућих уџбеник на српском језику

74.

Бугарски

Физика

II

„Просвета”, Софија

Христо Попов, Виктор Иванов, Веселин Караиванов, Драгия Иванов

Физика и астрономия за 11. клас за профилирана подготовка, за други разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

75.

Бугарски

Физика

II

„Просвета”, Софија

Христо Попов, Иван Лалов, Веселин Караиванов и други

Физика и астрономия за 10. клас за задължителна подготовка, за други разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и
писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

76.

Бугарски

Математика

II

„Просвета”, Софија

Запряан Запрянов, Георги Ганчев, Иван
Георгијев

Математика за 10. клас за профилирана подготовка, за други разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

77.

Бугарски

Математика

II

„Просвета”, Софија

Запряан Запрянов, Георги Ганчев, Иван Георгијев

Математика за 10. клас за задължителна подготовка, за други разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06
од 14.09.2011. уџбеник не обухвата у целости програм. За недостајуће делове програма препоручује се коришћење уџбеник на српском језику

78.

Бугарски

Хемија

II

„Просвета”, Софија

Стефан Манев, Людмила Михова, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

Химия и опознаване на околната среда за 10. клас за профилирана подготовка, за други разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

79.

Бугарски

Хемија

II

„Просвета”, Софија

Стефан Манев, Людмила Михова, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

Химия за 10. клас за задължителна подготовка, за други разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничарна бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

80.

Бугарски

Биологија

II

„Просвета”, Софија

Павел Ангелов, Петьр Попов, Василий Ишев

Биология и здравно образование за 10. клас, за профилирана подготовка, за други разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.
уџбеник садржи и део програма за трећи разред гимназије

81.

Бугарски

Биологија

II

„Просвета”, Софија

Милена Николова, Стефка Китанова

Биология и здравно образование за 10. клас, за задължителна подготовка, за други разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском
језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

82.

Бугарски

Информатика и рачунарство

II

„Просвета”, Софија

Петя Генчева Чолакова, Мариана Димитрова Дербатова

Информационни технологии за 11. клас, профилирана подготовка, за други разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на
бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

83.

Бугарски

Психологија

II

„Просвета”, Софија

Толя Стоицева

Психология за 9 клас за задължителна подготовка, за други разред опште гимназије исредње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

84.

Бугарски

Физика

III

„Просвета”, Софија

Христо Попов, Иван Лалов, Матей Матеев и други

Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготовка, за трећи разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06
од 14.09.2011. уџбеник је делимично усклађен са важећим програмом за први разред. За недостајуће садржаје користити уџбенике на српском језику

85.

Бугарски

Математика

III

„Просвета”, Софија

Станислава Петкова, Петьо Петков, Красимира Проданова

Математика за 11. клас за профилирана подготовка, за трећи разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

86.

Бугарски

Математика

III

„Просвета”, Софија

Запряан Запрянов, Иван Георгиев

Математика за 11. клас за задължителна подготовка, за трећи разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

87.

Бугарски

Биологија

III

„Просвета”, Софија

Наташа Цанова

Биология и здравно образование за 11. клас, за профилирана подготовка, за трећи разред гимназије општег типа, на бугарском језику и
писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

88.

Бугарски

Информатика и рачунарство

III

„Просвета”, Софија

Павел Койчев Азълов, Фани Йорданова
Златарова

Информатика за 9. клас, профилирана подготовка, за трећи разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

89.

Бугарски

Психологија

III

„Просвета”, Софија

Даниела Добрева, Георги Радоев, Стоян Асенов

Психология и логика, част II, Логика (9-та задължителна подготовка), за трећи разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на
бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

90.

Бугарски

Физика

IV

„Просвета”, Софија

Христо Попов, Иван Лалов, Матей Матеев и други

Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготовка, за четврти разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06
од 14.09.2011. Делимично усклађен са наставним планом и програмом, препоручује се као друго наставно средство за
ученике

91.

Бугарски

Математика

IV

„Просвета”, Софија

Запряан Запрянов, Иван Димовски, Коста Коларов, Дмитьр Кривошиев

Математика за 12. клас за профилирана подготовка за четврти разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

92.

Бугарски

Биологија

IV

„Просвета”, Софија

Георги Марков, Светла Евтимова, Марин Симеоновски, Ценка Часовнкарова

Биология и здравно образование за 12. клас, за профилирана подготовка, за четврти разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

93.

Бугарски

Филозофија

IV

„Просвета”, Софија

Дмитьр Денков, Евелина Варджийска

Философия за 11. клас (задължителна подготовка) за четврти разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.09.2011.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА БУЊЕВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

1 и 2

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирјана Саванов, Невенка Башић Палковић

Буњевачка читанка, за први и други разред основне школе, на буњевачком говору и писму

128-61-220/2013-01 од 29.01.2014.

2.

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне
културе

1 и 2

ЈП „Завод за уџбенике”

Ружа Јосић, Јадранка
Тиквицки

Приручник за учитеље уз буњевачку читанку, за први и други разред основне
школе

128-61-219/2013-01 од 29.01.2014.

3.

Буњевачки

Буњевачки језик са елементима националне културе

1 и 2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Сузана Кујунџић, Ружа Јосић и Јадранка Тиквицки

Клупче – Моја прва буњевачка граматика за 1. и 2. разред основне школе основне школе на буњевачком језику и писму

128-61-570/2020-01 од 07.09.2020.

4.

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

3 и 4

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирјана Саванов, Невенка Башић Палковић

Буњевачка читанка – буњевачки говор са елементима националне културе за 3. и 4. разред основне школе, за трећи разред основне школе на буњевачком говору и
писму

128-61-220/2017-01 од 19.12.2017.

5.

Буњевачки

Буњевачки језик

3 и 4

ЈП „Завод за уџбенике”

Сузана Кујунџић Остојић, Ружа Јосић и Јадранка Тиквицки

Уџбеник КЛУПЧЕ 2 – Моја прва буњевачка граматика за трећи и четврти разред основне школе на буњевачком језику и писму

128-61-50/2021-01 од 03.06.2021.

6.

Буњевачки

Буњевачки језик са елементима националне културе

5 и 6

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирјана Саванов и Сузана Кујунџић Остојић

Уџбеник Рич по рич – Буњевачки језик са елементима националне културе за пети и шести разред основне школе на буњевачком језику и писму

128-61-249/2021-01 од 20.09.2021.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА ВЛАШКИ ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр. секретара

1.

Влашки

Влашки говор

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Милена Голубовић

Вуорба шй култура Влаха, влашки говор са елементима националне културе, за први разред основне школе, на влашком говору и писму

650-02-22/2014-06 од
10.06.2014.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Македонски

Македонски језик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Радески, Блага Панева, Јадранка Клисарова

Македонски јазик со елементи на национална култура, македонски језик са елементима националне културе, за 1. разред основне школе

650-02-19/2014-06 од 10.06.2014.

2.

Македонски

Македонски језик са елементима националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Радески, Блага Панева, Јадранка Клисарова

Македонски језик са елементима националне културе за 2. разред основне школе

650-02-160/2015-06 од 23.09.2015.

3.

Македонски

Македонски језик са елементима националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Радески, Блага Панева, Јадранка Клисарова

Македонски језик са елементима националне културе за 3. разред основне школе

128-61-33/2017-01 од
05.09.2017.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Мађарски

 

ПШ

„DRAGON GAMES”

др Емил Каменов

Предшколска свеска (Óvодásokfüzete), на мађарском језику и писму

650-02-167/2012-06 од 10.07.2012.

2.

Мађарски

 

ПШ

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленке Ердељ, Ержебет Бедросиан

Magyar nyelv (Мађарски језик), на мађарском језику и писму

106-61-00232/2007-01 од 07.08.2007.

3.

Мађарски

 

ПШ

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Ђокић,
Драгана Богавац

Matematika (Математика), на мађарском
језику и писму

650-02-00367/2010-06
од 16.09.2010.

4.

Мађарски

 

ПШ

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Ђокић, Драгана Богавац

Matematika – munkafüzet (Математика – радна свеска за припремни програм), на мађарском језику и писму

650-02-00369/2010-06 од 16.09.2010.

5.

Мађарски

 

ПШ

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић, Љиљана Новковић

Környezetünk (Свет око нас), на мађарском језику и писму

650-02-00366/2010-06 од 16.09.2010.

6.

Мађарски

 

ПШ

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић, Љиљана Новковић

Környezetünk – munkafüzet (Свет око нас – радна свеска за припремни програм, на мађарском језику и писму

650-02-00368/2010-06 од 16.09.2010.

7.

Мађарски

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

Мира Крамарич,
Милка Керн, Мајда Пипан

Maша и Раша – развој говора, на мађарском језику и писму

650-02-239/2013-06 од 02.08.2013.

8.

Мађарски

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

Мартина Рајшп,
Јасна Жиц

Маша и Раша – први кораци у математици,
на мађарском језику и писму

650-02-240/2013-06 од 02.08.2013.

9.

Мађарски

 

ПШ

„Клетт” д.о.о.

Наташа Шефер,
Вилма Кумшa

Маша и Раша – упознавање околине, на
мађарском језику и писму

650-02-533/2013-06
од 18.02.2014.

10.

Мађарски

 

ПШ

„Креативни центар”

Симеон Маринковић, Славица
Марковић

Весели вртић – припремни предшколски програм, на мађарском језику и писму, од 5 до 7 година

650-02-309/2014-06 од 22.10.2014.

11.

Мађарски

 

ПШ

„Креативни центар”

Симеон Маринковић, Славица
Марковић

Полазим у вртић, на мађарском језику и писму, за васпитно-образовни рад у предшколским
групама деце узраста од 3. до 4. година

650-02-231/2015-06
од 25.08.2015.

12.

Мађарски

 

ПШ

„Креативни центар”

Симеон Маринковић, Славица
Марковић

Ја у вртићу, на мађарском језику и писму, за васпитно-образовни рад у предшколским групама деце узраста од 4. до 5. година

650-02-230/2015-06
од 25.08.2015.

13.

Мађарски

 

ПШ

„Публиком практикум”

Анђелка Јанковић

Математика кроз игру до знања, радна свеска за предшколски узраст на мађарском
језику и писму

650-02-341/2013-06

14.

Мађарски

 

ПШ

„Публиком практикум”

Анђелка Јанковић

Цртам-пишем кроз игру до знања, радна
свеска за предшколски узраст nа мађарском језику и писму

од 1.10.2013.

15.

Мађарски

Мађарски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленкe Ердељ

Уџбенички комплет Мађарски језик (Буквар, Учимо читати – радна свеска, Учимо писати – радна свеска и Читанка) за први разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-607/2019-01 од 16.07.2019.

16.

Mађарски језик

Мађарски језик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Ержебет Роквић, Ибоља Фаркаш

Уџбеник НЕГОВАЊЕ ЈЕЗИКА за 1. разред основне школе

106-61-0007/2003-02 01.07.2003.

17.

Мађарски

Математика

1

„Нови Логос” д.о.о.

Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић

Превод уџбеника Математика 1 (уџбеник из четири дела) за први разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-8/2019-07, од 05.03.2019.

18.

Мађарски

Математика

1

Издавачка кућа „Креативни центар”, Београд

Јасмина Милинковић, Ненад Матић

Превод уџбеничког комплета Математика 1, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) за први разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-8/2019-01 од 05.03.2019.

19.

Мађарски

Математика

1

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Сања Маричић

Превод уџбеничког комплета Математика 1 (Уџбеник и Радна свеска – први и други део) за први разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-162/2021-01 од 13.07.2021.

20.

Мађарски

Свет око нас

1

„Нови Логос” д.о.о.

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

Превод уџбеничког комплета Свет око нас 1 (Уџбеник и Радна свеска) за први разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-3/2019-01 од
19.02.2019.

21.

Мађарски

Свет око нас

1

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Сања Благданић, Зорица Ковачевић и Славица Јовић

Превод уџбеничког комплета Свет око нас 1 (Уџбеник, Радна свеска први део и Радна свеска други део) за први разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-62/2021-01 од 31.05.2021.

22.

Мађарски

Свет око нас

1

Издавачка кућа „Креативни центар”, Београд

Симеон Маринковић, Славица Марковић, Весна Рикало

Уџбенички комплет Környezetismeret, tankönyv az általános iskolák első osztálya számára; Környezetismeret, munkalapok az általános iskolák első osztálya számára за први разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-439/2018-01 од 10.08.2018

23.

Мађарски

Музичка култура

1

ЈП „Завод за
уџбенике”

Илона Толнај

Уџбеник Музичка култура за први разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-610/2019-01
од 10.07.2019.

24.

Мађарски

Ликовна култура

1

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

др Кристинка Селаковић и Катарина Трифуновић

Превод уџбеника Ликовна култура 1 за први разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-64/2021-01 од 17.06.2021.

25.

Мађарски

Дигитални свет

1

„Нови Логос” д.о.о.

Наташа Анђелковић, Биљана Калафатић, МАрина Ињац

Дигитални свет 1, додатно наствано средство за први разред основне школе на мађарском језику и писму

802/1 од 19.10.2020.

26.

Мађарски

Мађарски језик са елементима националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Ибоља Фаркаш, Ержебет Роквић

НЕГОВАЊЕ ЈЕЗИКА за 2. разред основне школе на мађарском језику и писму и писму

106-61-00231/2007-01 07.08.2007.

27.

Мађарски

Музичка култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Илона Толнаи

Уџбеник Музичка култура за други разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-31-0178/2005-04 од 14.10.2005.

28.

Мађарски

Ликовна култура

2

БИГЗ
Школство д.о.о.

Кристинка
Селаковић и Бојана Проле

Превод уџбеника Ликовна култура 2, за
други разред основне школе на мађарском језику и писму и писму

128-61-759/2019-01 од 05.09.2019.

29.

Мађарски

Свет око нас

2

БИГЗ
Школство д.о.о.

Сања Благданић, Славица Јовић и Зорица Ковачевић

Превод уџбеничког комплета Свет око нас 2 (уџбеник Свет око нас 2 и Радна свеска), за други разред основне школe на мађарском језику и писму

128-61-753/2019-01 од 4.09.2019.

30.

Мађарски

Свет око нас

2

Издавачка кућа „Креативни центар”, Београд

др Симеон Маринковић, Славица Марковић и Весна Рикало

Превод уџбеничког комплета Свет око нас 2 (Уџбеник и Радна свеска), за други разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-632/2019-1, од
23.07.2019.

31.

Мађарски

Свет око нас

2

„Нови Логос” д.о.о.

Љиља Станковић, Гордана Лукић и Гордана Субаков Симић

Превод уџбеничког комплета Свет око нас 2 (уџбеник и Радна свеска), за други разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-262/2021-01 од 20.08.2021.

32.

Мађарски

Мађарски језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленкe Ердељ; Ленкe Ердељ и Марта Тертели Терек; Ленкe Ердељ и Ева Вуков Рафаи

Уџбенички комплет Мађарски језик (Читанка, Радна свеска уз читанку, Говоримо и пишемо, друго наставно средство) за други разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-374/2020-01 од 13.05.2020.

33.

Мађарски

Математика

2

БИГЗ
Школство д.о.о.

Сања Маричић и Драгица Ћуровић

Превод уџбеничког комплета Математика 2 (уџбеник и Радна свеска уз уџбеник), за други разред основне школе на мађарском језику и
писму и писму

128-61-767/2019-01 од 10.09.2019.

34.

Мађарски

Математика

2

Издавачка кућа „Креативни центар”, Београд

Јасмина Милинковић

Превод уџбеничког комплета Математика 2 (Уџбеник и Радна свеска), за други разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-823/2019-01 од 24.01.2020.

35.

Мађарски

Математика

2

„Нови Логос” д.о.о.

Ива Иванчић Илић и Сенка Тахировић

Превод уџбеничког комплета Математика 2 (Уџбеник (из четири дела) и Наставни листови), за други разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-281/2021-01 од 20.09.2021.

36.

Мађарски

Дигитални свет

2

„Нови Логос” д.о.о.

Марина Ињац, Јован Јовановић и Стефан Поповић

Превод уџбеника Дигитални свет 2 за други разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-308/2021-01 од 02.12.2021.

37.

Мађарски

Мађарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленке Ердељ; Ленке Ердељ и др Марта Тертели Телек; Ленке Ердељ и Ева Вуков Рафаи

Уџбенички комплет Мађарски језик (Читанка, Радни листови уз читанку и Радни листови из матерњег језика) за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-476/2020-01 од
01.07.2020.

38.

Мађарски

Мађарски језик са елементима националне
културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Ержебет Роквић

Уџбеник Неговање језика за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму

106-61-00098/2010-01 од 6.8.2010.

39.

Мађарски

Математика

3

„Нови Логос” д.о.о.

Сенка Тахировић Раковић и Ива Иванчевић Илић

Превод уџбеничког комплета, Математика 3 (Уџбеник и Наставни листови ) за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-405/2020-01 од 18.05.2020.

40.

Мађарски

Математика

3

„БИГЗ
Школство” д.о.о.

Бранка Јовановић, Јелена Русић и Наташа Николић Гајић

Превод уџбеничког комплета Математика 3 (Уџбеник први и други део и Радна свеска) за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-456/2020-01 од
01.07.2020.

41.

Мађарски

Математика

3

„Креативни центар”

Јасмина Милинковић и Милана Дабић Боричић

Превод уџбеничког комплета Математика 3, уџбеник и радна свеска, за трећи разред на мађарском језику и писму

128-61-401/2020-01 од 18.05.2020.

42.

Мађарски

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Илона Толнаи

Уџбеник Daloljunk együtt! за трећи разред основне школе на
мађарском језику и писму

128-61-474/2020-01 од
01.07.2020.

43.

Мађарски

Ликовна култура

3

„БИГЗ
Школство” д.о.о.

Кристинка Селаковић и Милош Ђорђевић

Превод уџбеника Ликовна култура за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-457/2020-01 од
01.07.2020.

44.

Мађарски

Ликовна култура

3

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Превод уџбеника Ликовна култура за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-380/2020-01 од
21.04.2020.

45.

Мађарски

Верска настава

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Иштван Добај

AZ EGYHÁZ ÚTJA – Katolikus hittankönyv az általános iskolák 3. osztálya számára, за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму

106-61-00160/2008-01 од 25.3.2009.

46.

Мађарски

Природа и друштво

3

„БИГЗ
Школство” д.о.о.

Сања Благданић, Славица Јовић, Зорица Ковачевић и Александар Петровић

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 3 (Уџбеник и Радна свеска) за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-468/2020-01 од
01.07.2020.

47.

Мађарски

Природа и друштво

3

„Креативни центар”

Симеон Маринковић, Славица Марковић и Зорица Нобл

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 3 (Уџбеник и Радна свеска) за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-402/2020-01 од 18.05.2020.

48.

Мађарски

Природа и друштво

3

„Нови Логос” д.о.о.

Андријана Шикл Ерски и Марина Мунтилак

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 3 (Уџбеник и Радна свеска), за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-404/2020-01 од 18.5.2020.

49.

Мађарски

Мађарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленка Ердељ; Ленка Ердељ и Марта Тертели Телек; Ленка Ердељ и Ева Вуков РАфаи

Уџбенички комплет Мађарски језик 4 (Читанка, Радни листову уз Читанку и Радни листови из матерњег језика) за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-266/2021-01 од
20.08.2021.

50.

Мађарски

Мађарски језик са елементима националне
културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Ержебет Роквић, Аранка Хорват

Мађарски језик са елементима националне културе, за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-65/2017-01 од
12.7.2017.

51.

Мађарски

Математика

4

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Сања Маричић

Превод уџбеничког комплета Математика 4 (Уџбеник и Радна свеска – први и други део) за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-163/2021-01 од 14.07.2021.

52.

Мађарски

Математика

4

„Креативни центар”

Јасмина Милинковић

Превод уџбеничког комплета Математика 4 за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-48/2021-01 од 17.05.2021.

53.

Мађарски

Математика

4

„Нови Логос” д.о.о.

Сенка Тахировић Раковић и Ива Иванчевић Илић

Превод уџбеника Математика 4 (Први, Други, Трећи и Четврти део) за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-74/2021-01 од 17.06.2021.

54.

Мађарски

Природа и друштво

4

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

др Сања Благданић, др Зорица Ковачевић и Славица Јовић

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 4 (Уџбеник и Радна свеска) за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-61/2021-01 од 02.06.2021.

55.

Мађарски

Природа и друштво

4

Издавачка кућа „Креативни центар”, Београд

Ивана Голуб, Весна Радовановић Пеневски и Александра Блажић

Уџбенички комплет Природа и друштво 4 (Уџбеник и Радна свеска) за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-16/2021-01 од 06.04.2021.

56.

Мађарски

Природа и друштво

4

„Нови Логос” д.о.о.

Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Иван Петровић и Иван Матејић

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 4 (Уџбеник и Радна свеска) за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-172/2021-01 од 13.07.2021.

57.

Мађарски

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Илона Толнаи

Музичка култура, за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-145/2021-01 од 13.7.2021.

58.

Мађарски

Ликовна куллтура

4

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Кристинка Селаковић и Милош Ђорђевић

Превод уџбеника Ликовна култура 4 за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-168/2021-01 од 12.07.2021.

59.

Мађарски

Верска настава

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Иштван Добај

AZ EGYHÁZ ÚTJA – Katolikus hittankönyv az általános iskolák 4. osztálya számára, за четврти разред основне школе на мађарском језику и писму

106-61-00161/2006-01 од 18.12.2006.

60.

Mађарски

Мађарски језик са елементима националне културе

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Аранка Хорват и Ержебет Роквић

Уџбеник Мађарски језик са елементима националне културе за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-283/2017-1 од 27.03.2018.

61.

Мађарски

Мађарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијана Ишпановић Чапо и Ержебет Куктин

Уџбенички комплет Мађарски језик (Читанка, Уџбеник за пети разред основне школе и Радна свеска уз читанку), за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-717/2019-01 од 23.08.2019.

62.

Мађарски

Мађарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Илона Рајшли и Изабела Такач

Уџбеник Мађарски језик – Радна граматика, за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-678/2019-01 од 06.08.2019.

63.

Мађарски

Математика

5

„Герундијум”

др Синиша Н. Јешић, Александра Росић и Јасна Благојевић

Уџбенички комплет Математика 5 (Уџбеник и Збирка задатака за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-507/2018-01 од 19.09.2018.

64.

Мађарски

Математика

5

„Клетт” д.о.о.

Н. Икодиновић, С. Димитријевић; Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић и Н. Вуловић

Превод уџбеничког комплета Математика 5 (Уџбеник, Решење задатаака уз уџбеник, Збирка задатака и Решења задатака уз збирку задатака) за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-659/2019-01 од 22.08.2019.

65.

Мађарски

Информатика и рачунарство

5

„Клетт” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика 5за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-519/2019-01 од 18.04.2019.

66.

Мађарски

Биологија

5

„Клетт” д.о.о.

Горан Милићев и Ена Хорват

Превод уџбеника Биологија 5 за пети разред основне школе на
мађарском језику и писму

128-61-1/2019-01 од
19.02.2019.

67.

Мађарски

Биологија

5

„Герундијум”

др Т. Прибићевић, др Т. Миљановић, С. Нинковић, В. Миливојевић

Превод уџбеника Биологија за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-6/2019-01 од
19.02.2019.

68.

Мађарски

Биологија

5

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Дејан Бошковић

Превод уџбеника Биологија 5за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-167/2021-01 од 26.07.2021.

69.

Мађарски

Ликовна култура

5

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Превод уџбеника Ликовна култура 5 за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-470/2019-01 од 08.04.2019.

70.

Мађарски

Географија

5

„Нови Логос” д.о.о.

Марко Јоксимовић

Превод уџбеника Географија 5 за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-514/2019-01 од 25.04.2019.

71.

Мађарски

Техника и технологија

5

„Нови Логос” д.о.о.

Жељко Васић и Дијана Каруовић

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија 5 (Уџбеник и Упутство за коришћење збирке материјала за конструкторско моделовање) за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-629/2019-01 од 22.08.2019.

72.

Мађарски

Историја

5

„Клетт” д.о.о.

Емина Живковић и Љиљана Недовић

Превод уџбеника Историја 5 за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-660/2019-01 од 02.08.2019.

73.

Мађарски

Музичка култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Кристина Чикош и Адам Радетић

Уџбеник Музичка култура за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-808/2019-01 од 23.12.2019.

74.

Mађарски

Мађарски језик са елементима националне културе

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Јоланка Ковач

Мађарски језик са елементима националне културе за 6. разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-315/2018-01 01.06.2018.

75.

Мађарски

Мађарски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Ј. Ишпановић-Чапо, Е. Куктин; др И. Рајшли и И. Каваи Божо; др Ј. Ишпановић-Чапо и Е. Куктин

Уџбенички комплет Мађарски језик за шести разред основне школе (Читанка, Радна граматика и Радна свеска уз читанку) за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-395/2020-01 од 18.05.2020.

76.

Мађарски

Математика

6

„БИГЗ
Школство” д.о.о.

Др Радивоје Стојковић и др Јасминка Радовановић

Уџбенички комплет Математика 6 (Уџбеник и Збирка задатака) за шести разред основне школе на мађарском језику и
писму

128-61-751/2019-01 од 11.09.2019.

77.

Мађарски

Математика

6

„Герундијум” д.о.о.

Синиша Јешић, Јасна Благојевић и Александра Росић; Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

Превод уџбеничког комплета Математика 6 (Уџбеник и Збирка задатака за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-679/2019-01 од 22.08.2019.

78.

Мађарски

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Кристина Чикош и Адам Радетић

Уџбеник Музичка култураза шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-361/2020-01 од 30.3.2020.

79.

Мађарски

Информатика и рачунарство

6

„Клетт” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 6 за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-740/2019-01 од 26.08.2019.

80.

Мађарски

Биологија

6

„Герундијум” д.о.о.

Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Тијана Прибићевић и Томка Миљановић

Превод уџбеника Биологија 6 за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-727/2019-01 од 23.08.2019.

81.

Мађарски

Биологија

6

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Дејан Бошковић

Превод уџбеника Биологија 6за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-169/2021-01 од 21.07.2021.

82.

Мађарски

Ликовна култура

6

„Герундијум” д.о.о.

Бранка Мандић

Превод уџбеника Са осмехом за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-757/2019-01 од 10.09.2019.

83.

Мађарски

Верска настава

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Иштван Добаи

Jézus útja (уџбеник католичког веронаука), за шести разред основне школе на мађарском
језику и писму

106-61-00159/2008-01
од 25.02.2009.

84.

Мађарски

Историја

6

„Клетт” д.о.о.

Ивана Коматина, Јелена Јеврић, Емина Живковић, Љиљана Недовић и Радомир Ј. Поповић

Превод уџбеника ИСТОРИЈА (уџбеник са одабраним историјским изворима) за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-787/2019-01 од од 30.10.2019.

85.

Мађарски

Географија

6

„Нови Логос” д.о.о.

Снежана Вујадиновић, Рајко Голић и Дејан Шабић

Превод уџбеника Географија 6 за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-661/2019-01 од 22.08.2019.

86.

Мађарски

Техника и технологија

6

„Нови Логос” д.о.о.

Дијана Каруовић, Иван Ђисалов, Жељко Васић и Марија Бокан; Дијана Каруовић и Жељко Васић

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија 6 (Уџбеник и Упутство за коришћење збирке материјала за конструкторско моделовање) за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-772/2019-01 од 23.08.2019.

87.

Мађарски

Физика

6

„Клетт” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика 6 (Уџбеник и Збирка задатака са лаборатотијским вежбама) за шести разред основне школе на мађарском језику и писму и писму

128-61-741/2019-01 од 26.08.2019.

88.

Мађарски

Мађарски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Ерика Бенце и Ержебет Куктин; Богларка Лаки и Ержебет Роквић

Уџбенички комплет Мађарски језик (Читанка, Радна свеске уз читанку и Радна граматика из матерњег језика) за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-473/2020-01 од 01.07.2020.

89.

Мађарски

Мађарски језик са елементима националне културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Јоланка Ковач

Уџбеник Мађарски језик са елементима националне културе, за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-532/2018-01 од 17.12.2018.

90.

Мађарски

Математика

7

„БИГЗ
Школство” д.о.о.

Радивоје Стојковић и Јасминка Радовановић; Радивоје Стојковић и Драгана Станојевић

Превод уџбеничког комплета Математика 7 (Уџбеник и Збирка задатака уз уџбеник) за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-439/2020-01 од
29.06.2020.

91.

Мађарски

Математика

7

„Клетт” д.о.о.

Небојша Икодиновић и Слађана Димитријевић; Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић и Ненад Вуловић

Превод уџбеничког комплета Математика 7 (Уџбеник, Збирка задатака и Решења уз збирку задатака) за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-489/2020-01 од
07.07.2020.

92.

Мађарски

Математика

7

„Герундијум” д.о.о

Синиша Јешић и Јасна Благојевић; Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

Превод уџбеничког комплета Математика 7 (Уџбеник и Збирка задатака уз уџбеник) за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-406/2020-01 од 18.05.2020.

93.

Мађарски

Хемија

7

„Герундијум” д.о.о.

Јасна Адамов, Наталија Макивић и Станислава Олић Нинковић

Превод уџбеничког комплета Хемија 7 (Уџбеник и Лабораторијске вежбе са задацима из хемије) за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-430/2019-01 од
05.06.2020.

94.

Мађарски

Историја

7

„Клетт” д.о.о.

др Радомир Ј. Поповић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Александар Тодосијевић и др Сања Петровић Тодосијевић

Превод уџбеника Историја са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-464/2020-01 од
01.07.2020.

95.

Мађарски

Географија

7

„Нови Логос” д.о.о.

Дејан Шабић и Снежана Вујадиновић

Превод уџбеника Географија 7 за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-429/2020-01 од
10.06.2020.

96.

Мађарски

Биологија

7

„БИГЗ
Школство” д.о.о.

мр Дејан Бошковић

Превод уџбеника Биологија 7 за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-467/2020-01 од
01.07.2020.

97.

Мађарски

Биологија

7

„Герундијум” д.о.о.

Весна Милојевић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић и Тијана Прибићевић

Превод уџбеника Биологија 7 за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-407/2020-01 од 18.05.2020.

98.

Мађарски

Физика

7

„Клетт” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика 7 (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-403/2020-01 од 18.05.2020.

99.

Мађарски

Информатика и рачунарство

7

„Клетт” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 7 за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-488/2020-01 од
07.07.2020.

100.

Мађарски

Техника и технологија

7

„Нови Логос” д.о.о. д.о.о

Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Иван Палинкаш; Драган Урошевић, Иван Ђисалов

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија и Упутство за коришћење збирке материјала за конструкторско моделовање машина и механизама, за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-449/2020-01 од
29.06.2020.

101.

Мађарски

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Кристина Чикош, Адам Радетић

Музичка култура, за седми разред основне школе, на мађарском језику
и писму

128-61-475/2020-01 од
01.07.2020.

102.

Мађарски

Ликовна култура

7

„Герундијум” д.о.о

мр Бранка Мандић

Превод уџбеника Корак даље Ликовна култура, за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-472/2020-01 од
01.07.2020.

103.

Мађарски

Мађарски ј. са елем. нац.
култ.

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Јоланка Ковач

Мађарски језик са елементима националне културе, за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-689/2019-01 од 20.09.2019.

104.

Мађарски

Математика

8

„Герундијум” д.о.о, Београд

др Синиша Јешић и Јасна Благојевић; др Синиша Јешић, Тања Њаради, Веселинка Милетић и Александра Росић

Превод уџбеничког комплета Математика 8 (Уџбеник и Збирка задатака) за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-47/2021-01 од 06.05.2021.

105.

Мађарски

Математика

8

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Драгана Станојевић, др Јасминка Радовановић и др Радивој Стојковић

Превод уџбеничког комплета Математика 8 (Уџбеник и Збирка задатака) за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-164/2021-01 од 15.07.2021.

106.

Мађарски

Математика

8

„Клет” д.о.о.

Слађана Димитријевић и Небојша Никодиновић; Марија Станић, Сања Милојевич, Бранислав Поповић и Ненад Вуловић

Превод уџбеничког комплета Математика 8 (Уџбеник и Збирка задатака) за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-239/2021-01 од 02.08.2021.

107.

Мађарски

Биологија

8

„Герундијум” д.о.о.

др Томка Миљановић, мр Весна Милојевић, др Оливера Бјелић и др Тихомир Лазаревић

Превод уџбеника Биологија 8за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-46/2021-01 од 13.07.2021.

108.

Мађарски

Биологија

8

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Дејан Бошковић

Превод уџбеника Биологија 8за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-170/2021-01 од 06.05.2021.

109.

Мађарски

Географија

8

„Нови Логос” д.о.о.

Снежана Вујадиновић и др Дејан Шабић

Превод уџбеника Географија 8 за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-246/2021-01 од 02.08.2021.

110.

Мађарски

Биологија

8

„Герундијум” д.о.о, Београд

др Томка Миљановић, мр Весна Милојевић, др Оливера Бјелић и др Тихомир Лазаревић

Уџбеник Биологија 8за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-290/2021-01 од 06.05.2021.

111.

Мађарски

Физика

8

„Клет” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика 8 (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-81/2021-01 од 08.07.2021.

112.

Мађарски

Хемија

8

„Герундијум” д.о.о, Београд

Јасна Адамов, Снежана Каламковић, Гордана Гајић и Соња Велимировић

Уџбенички комплет Хемија 8 (Уџбеник и Лабораторијске вежбе са задацима) за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-52/2021-01 од 07.05.2021.

113.

Мађарски

Ликовна култура

8

„Герундијум” д.о.о, Београд

Бранка Мандић

Превод уџбеника Ликовна култура 8 – Корак ближе за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-53/2021-01 од 07.05.2021.

114.

Мађарски

Музичка култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Каталин Харди Клем

Уџбеник Музичка култура за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-253/2021-01 од 16.08.2021.

115.

Мађарски

Информатика и рачунарство

8

„Клет” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 8 за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-261/2021-01 од 20.08.2021.

116.

Мађарски

Мађарски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Ерика Бенце и Ержебет Куктин

Уџбенички комплет Мађарски језик 8 (Читанка и Радна свеска уз читанку) за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-302/2021-01 од 08.11.2021.

117.

Мађарски

Историја

8

„Клетт” д.о.о.

Сања Петровић Тодосијевић и Алекскандар Тодосијевић

Превод уџбеника Историја 8 (уџбеник са одабраним историјским изворима) за осми разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-290/2021-01 од 02.11.2021.

118.

Мађарски

Техника и технологија

8

„Нови Логос” д.о.о.

Жељко Васић, Борислав Дакић

Техника и технологија уџбеник за осми разред основне школе, збирка материјала за вежбе из електронике на мађарском језику и писму

128-61-145/2021-01 од 06.07.2021.

119.

Мађарски

Мађарски језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Иштван Бошњак, Беата Тхомка

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за први разред средње школе на мађарском језику и писму

61-291/1987, од
28.05.1987.

120.

Мађарски

Мађарски језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Ђерђ Пап, Пато Имре, Вајда
Јожеф

Мађарски језик 1-4, на мађарском језику и писму

61-468/1988, од
22.12.1988.

121.

Мађарски

Мађарски језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Имре Бори, Ласло Геролд

Историја књижевности, за гимназије и стручне школе, на мађарском језику и писму

650-02-599/1999-03, од 30.06.1999.

122.

Мађарски

Историја

I

„Нови Логос” д.о.о.

др Душко Лопандић, др Ратомир Миликић и Мања Милинковић

Превод уџбеника Историја 1 за први разред гимназије на мађарском језику и писму

128-61-35/2021-01 од 17.05.2021.

123.

Мађарски

Географија

I

„Нови Логос” д.о.о.

др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић и Рајко Голић

Превод уџбеника Географија 1 за први разред гимназије на мађарском језику и писму

128-61-73/2021-01 од 06.07.2021.

124.

Мађарски

Биологија

I

„Клет” д.о.о.

Горан Милићев, Милица Кокотовић и Љубица Лалић

Превод уџбеника Биологија 1 за први разред гимназије на мађарском језику и писму

128-61-55/2021-01 од 02.06.2021.

125.

Мађарски

Математика

I

„Клет” д.о.о.

др Небојша Икодиновић

Превод уџбеничког комплета Математика 1 (Уџбеник и Збирка задатака) за први разред гимназије на мађарском језику и писму

128-61-54/2021-01 од 03.06.2021.

126.

Мађарски

Рачунарство и информатика

I

„Клет” д.о.о.

Филип Марић

Превод уџбеника Рачунарство и информатика 1 за први разред гимназије на мађарском језику и писму

128-61-252/2021-01 од 16.08.2021.

127.

Мађарски

Хемија

I

„Нови Логос” д.о.о, Београд

Татјана Недељковић

Хемија I, превод уџбеника за први разред гимназије, на мађарском језику и писму

128-61-24/2021-01 од 09.04.2021.

128.

Мађарски

Музичка култура

I

„Нови Логос” д.о.о.

др Александра Паладин

Превод уџбеника Музичка култура 1 за први разред гимназије друштвено-језичког, природно-математичког и општег смера на мађарском језику и писму

128-61-144/2021-01 од 13.07.2021.

129.

Мађарски

Ликовна култура

I

„Клет” д.о.о.

Марина Чудов

Превод уџбеника Ликовна култура I за први разред гимназије на мађарском језику и писму

128-61-158/2021-01 од 08.07.2021.

130.

Мађарски

Механика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Плавшић, Милош Миљковић, Слободан Николић

Механика 1, на мађарском језику и писму

601-04-51/76 од
11.04.1991.

131.

Мађарски

Анатомија и физиологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Александар Стајковац, Иван Анђелковић, Александар Илић

Анатомија и физиологија, за први разред медицинске и зуботехничке школе на мађарском језику и писму

650-02-62/96-03 од
24.06.1996.

132.

Мађарски

Физика

I

„Нови Логос” д.о.о, Београд

Милена Богдановић Горан попарић

Физика I, превод уџбеника за први разред гиманзије на мађарском језику и писму

128-61-26/2021-01 од 09.04.2021.

133.

Мађарски

Здравствена нега

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Александар Баљозовић, Светислав Костић, Никола Баљозовић

Здравствена нега 1,
за први разред медицинске школе на мађарском језику и писму

650-523/89 од
26.06.1989.

134.

Мађарски

Мађарски језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Ласло Геролд, Имре Бори

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за други разред средњих школа
на мађарском језику и писму

61-157/88 од 21.04.1988.

135.

Мађарски

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Смиља Марјановић-Душанић, Марко
Шуица

Историја, за други разред општег и друштвено-језичког смера на мађарском језику и писму

650-02-53/2002-03 од
24.09.2002.

136.

Мађарски

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Смиља Марјановић Душанић, Марко
Шуица

Историја, за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера на мађарском језику и писму

650-02-675/2011-06 од 08.12.2011.

137.

Мађарски

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Тибор Пал

Историја – додатак Историја мађарског народа и Мађарске у средњем веку, за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера на мађарском језику и писму

106-61-99/2010-01 од
13.08.2010. године

138.

Мађарски

Историја

II

„Нови Логос” д.о.о.

Александра Колаковић, Мања Милиновић, Душко Лопандић

Историја 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера на мађарском језику и писму

128-61-316/2021-01 од 01.02.2022.

139.

Мађарски

Географија

II

„Нови Логос” д.о.о, Београд

др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић

Географија II, превод уџбеника за други разред гимназије на мађарском језику и писму

128-61-33/2021-01 од 07.05.2021.

140.

Мађарски

Биологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир
Коњевић

Биологија, за општу гимназију на мађарском језику и писму

650-02-44/2003-03 од
28.08.2003.

141.

Мађарски

Математика

II

„Клет” д.о.о.

Слађана Димитријевић, Сузана Алексић и Небојша Икодиновић

Превод уџбеника Математика 2 (Уџбеник са збирком задатака) за други разред гимназије на мађарском језику и писму

128-61-43/2021-01 од 17.05.2021.

142.

Мађарски

Физика

II

„Нови Логос” д.о.о, Београд

Мирослав Шнеблич, Јовица Милосављевић

Превод уџбеника Физика II за други разред гимназије природно-математичког смера на мађарском језику и писму

128-61-36/2021-01 од 28.04.2021.

143.

Мађарски

Хемија

II

„Нови Логос” д.о.о.

др Снежана Рајић

Превод уџбеника Хемија 2 за други разред гимназије природно-математичког смера на мађарском језику и писму

128-61-75/2021-01 од 06.07.2021.

144.

Мађарски

Рачунарство и информатика

II

„Клет” д.о.о.

Филип Марић и Драган Машуловић

Превод уџбеника Рачунарство и информатика 2 за други разред гимназије на мађарском језику и писму

128-61-240/2021-01 од 02.08.2021.

145.

Мађарски

Информатика и рачунарство

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем, Драган Маринчић

Информатика и рачунарство, за гимназије на мађарском језику и писму

650-02-48/93-01 од
18.04.1994.

146.

Мађарски

Фармакологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Миленко Милошевић, Владислав Варагић

Фармакологија, на мађарском језику и писму

650-18/21-88 од
24.2.1988.

147.

Мађарски

Ликовна култура

II

„Клет” д.о.о.

Лидија Жупанић Шуица

Превод уџбеника Ликовна култура 2 за други разред гимназије друштвено-језичког смера на мађарском језику и писму

128-61-147/2021-01 од 26.07.2021.

148.

Мађарски

Психолоогија

II

„Нови Логос” д.о.о.

Биљана Миливојевић Апостоловић и Невенка Јовановић

Превод уџбеника Психологија 2 за други разред гимназије на мађарском језику и писму

128-61-143/2021-01 од 06.07.2021.

149.

Мађарски

Музичка култура

II

„Нови Логос” д.о.о.

Александра Паладин

Музичка култура 2, уџбеник за други разред гимназије друтвено-језичког смера на мађарском језику и писму

128-61-318/2021-01 од 26.01.2022.

150.

Мађарски

Логика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Михаило Марковић

Логика, за гимназије и правно-биротехничку школу, на мађарском језику и писму

632-02-71/92-03 од
13.07.1992.

151.

Мађарски

Историја

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Николић, Никола Жутић, Момчило Павловић, Зорица Шпадијер, др Тибор Пал

Историја + додатак, за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера на мађарском језику и писму

650-02-16/2002-03 од
23.05.2002.
Одобрење додатка:
106-61-243/2004-1 од
23.02.2005.

152.

Мађарски

Историја

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Имре Бори

Историја књижевности, за 3. и четврти разред средњих школа на мађарском језику и писму

650-0232/97-03 од 20.
јуна 1997.

153.

Мађарски

Устав

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Светислава Булајић
Стеван Лилић

Устав и права грађана, за III и IV разред стручних школа и IV разред гимназије, на мађарском језику и писму

650-02-1052/2006-06 од 10.09.2006.

154.

Мађарски

Мађарски језик

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Сели Иштван

Читанка са књижевно-теоријским
појмовима,
за четврти разред средње школе на мађарском језику и писму

61-241/89. од 27.06.
1989.

155.

Мађарски

Филозофија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад
Цекић

Филозофија, за гимназије и стручне школе на мађарском језику и писму

650-02-31/2001-03 од
03.09.2001.

156.

Мађарски

Математика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Обрадовић Душан
Георгијевић

Математика са збирком задатака, на мађарском језику и писму

650-45/90 од
15.02.1990.

157.

Мађарски

Информатика

IV

ЈП Завод за
уџбенике

Миодраг
Стојановић

Рачунарство и информатика, за IV разред гимназије на мађарском језику и писму

650-02-8/97-03 од
24.04.1997.

158.

Мађарски

Физика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић и др.

Физика за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера на мађарском
језику и писму

650-02-41/93-03 од
16.07.1993.

159.

Мађарски

Хемија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић

Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера на мађарском језику и писму

650-02-34/1993-03, од
16.07.1993.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Ромски

Ромски ј. са елем. нац. култ.

1

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајко Ђурић, Љуан Коко

Уџбеник Сликовница за први разред основне школе – ромски језик са елементима националне културе Рома за први разред основне школе на ромском језику и писму

128-61-237/2017-01 од 12.01.2018.

2.

Ромски

Ромски ј. са елем. нац. култ.

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајко Ђурић, Љуан Коко

Уџбеник Ромски језик са елементима националне културе ‒ Буквар за други разред основне школе на ромском језику и писму

128-61-238/2017-01 од 12.01.2018.

3.

Ромски

Ромски ј. са елем. нац. култ.

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајко Ђурић, Љуан Коко

Уџбеник Ромски језик са елементима националне културе, читанка за трећи разред за трећи разред основне школе на ромском језику и писму

128-61-301/2017-01 од 27.04.2018.

4.

Ромски

Ромски ј. са елем. нац. култ.

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајко Ђурић, Љуан Коко

Уџбеник Ромски језик са елементима националне културе за четврти разред основне школе, на ромском језику и писму

128-61-302/2017-01 од 27.04.2018.

5.

Ромски

Ромски ј. са елем. нац. култ.

5

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајко Ђурић, Марија Александровић и Златомир Јовановић

Уџбенички комплет Ромски језик са елементима националне културе за пети разред (Читанка и Радна свеска) за пети разред основне школе на ромском језику и писму

128-61-275/2021-01 од 15.11.2021.

6.

Ромски

Ромски ј. са елем. нац. култ.

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Александровић и др Рајко Ђурић

Уџбенички комплет Ромски језик са елементима националне културе за шести разред (Читанка и Радна свеска) за шести разред основне школе на ромском језику и писму

128-61-258/2021-01 од 17.11.2021.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Румунски

Румунски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Брандуша Жујка; Мариора Болдовина и Отилија
Живковић

Уџбенички комплет Румунски језик 1 (Буквар, Читанка, Радна свеска уз буквар и Радна свеска уз читанку) на румунском језику и писму

128-61-811/2019-01 од 22.01.2020.

2.

Румунски

Румунски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Брандуша Жујка и Мариника Мозор

Уџбеник Румунски језик са елементима националне културе за први разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-601/2020-01 од 30.09.2020.

3.

Румунски

Верска настава

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Лонгин Мунћан и Емануел Тапалага

Мали православни катихисиз за први разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-235/2016-01 од 21.12.2016.

4.

Румунски

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Јон Леле

Уџбеник Музичка култура за први разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-605/2019-01 од 21.08.2019.

5.

Румунски

Математика

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић и Срђан Огњановић

Превод уџбеничког комплета Математика 1 (Уџбеник и Вежбанка) за први разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-613/2019-01 од 17.07.2019.

6.

Румунски

Ликовна култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Рајко Бошковић и Петар Вујошевић

Уџбеник Ликовна култура за први разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-615/2019-01 од 24.07.2019.

7.

Румунски

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Гачановић, Љиљана Новковић и Биљана Требјешанин

Превод уџбеничког комплета Свет око нас (Уџбеник и Радна свеска) за први разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-612/2019-01 од 24.7.2019.

8.

Румунски

Румунски језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариоара
Болдовина, Анишоара Царан

Carte de citire (Читанка), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00169/2005-01 од 17.8.2005.

9.

Румунски

Румунски језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариоара Болдовина, Отилиа Симеон

Caiet de lucru la limba română (Наставни листови за румунски језик), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00185/2005-01 од 09.09.2005.

10.

Румунски

Верска настава

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Лонгин Мунћан, Емануел Тапалага

Религија 2, за други разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-233/2016-01 од 21.12.2016.

11.

Румунски

Математика

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић и Срђан Огњановић

Превод уџбеничког комплета Математика – уџбеник и Вежбанка за математику, за други разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-623/2020-01 од 02.11.2020.

12.

Румунски

Ликовна култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајка Бошковић

Превод уџбеника Ликовна култура 2 за други разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-180/2021-01 од 02.08.2021.

13.

Румунски

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Гачановић

Превод уџбеничког комплета Свет око нас – уџбеник и Истраживанка – радна свеска за свет око нас, за други разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-625/2020-01 од 23.11.2020.

14.

Румунски

Музичка култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јон Лелеа

Уџбеник Музичка култура 2 за други разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-576/2020-01 од 11.09.2020.

15.

Румунски

Румунски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариоара Болдовина

Уџбеник Carte de citire (Читанка) за трећи разред основне школе на румунском језику и писму

106-61-00077/2006-01 од 26.06.2006.

16.

Румунски

Румунски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариоара Болдовина

Уџбеник Limba română – сaiet de lucru (Радна свеска из румунског језика) за трећи разред основне школе на румунском језику и писму

106-61-00139/2006-01 од 18.07.2006.

17.

Румунски

Математика

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић и Срђан Огњановић

Превод уџбеничког комплета Математика 3 (Уџбеник и Вежбанка) за трећи разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-132/2021-01 од 21.07.2021.

18.

Румунски

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Гачановић, Наташа Протић и Стеван Јокић; Биљана Гачановић и Стеван Јокић

Уџбенички комплет Природа и друштво 3 (Уџбеник и Радна свеска) за трећи разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-250/2021-01 од 17.08.2021.

19.

Румунски

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Јон Леле

Уџбеник Музичка култура 3 за трећи разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-85/2021-01 од 26.07.2021.

20.

Румунски

Ликовна култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајка Бошковић

Превод уџбеника Ликовна култура 3за трећи разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-214/2021-01 од 04.08.2021.

21.

Румунски

Румунски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Брандуша Жујка

Уџбеник Carte de citire (Читанка) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму

106-61-00106/2007-01 од 05.06.2007.

22.

Румунски

Румунски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Брандуша Жујка

Уџбеник Limba română – Caiet de lucru (Наставни листови за румунски језик) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму

106-61-00107/2007-01 од 05.06.2007.

23.

Румунски

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Превод уџбеника Matematica (Математика) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00215/2011-06 од 16.08.2011.

24.

Румунски

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Превод уџбеника Математика 4 за четврти разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00028/2011-06 од 16.08.2011.

25.

Румунски

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин, др Мирча Маран

Уџбенички комплет (Уџбеник и Додатак из националне историје Румуна и Истраживанка – радна свеска) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму

6-00-00087/2006-06 од 23.05.2006;
106-61-00164/2006-01 од 26.09.2006.

26.

Румунски

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јон Лелеа

Уџбеник Cultura muzicală (Музичка култура) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму

106-61-00088/2009-01 од 19.08.2009.

27.

Румунски

Ликовна култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, Бранислав Николић, Татјана Лалић, Рајка Бошковић

Уџбеник Îmi imaginez şi creez – Cultura plastică (Маштам и стварам – ликовна култура) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму

6-00-00090/2006-06 од 15.05.2006.

28.

Румунски

Румунски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Ј. Агадишан, Р. Гланда Крачун и Л. Урзеску; Е. Кожокар, Р. Гланда Крачун и Л. Пинку

Уџбенички комплет Румунски језик 5 (Читанка 5 и Румунски језик и култура изражавања 5) за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-453/2020-01 од 24.08.2020.

29.

Румунски

Румунски ј. са елем. нац. културе

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Елена Кожокар

Уџбеник Румунски језик са елементима националне културе за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-181/2020-01 од 05.08.2020.

30.

Румунски

Математика

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија и Војислав Андрић

Превод уџбеника Математика 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-668/2019-01 од 26.08.2019.

31.

Румунски

Математика

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија и Војислав Андрић

Превод уџбеника Збирка задатака из математике за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-668/2019-01 од 26.08.2019.

32.

Румунски

Географија

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Јелена Ћалић, Милутин Тадић и Милован Миливојевић

Превод уџбеника Географија 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-695/2019-01 од 27.08.2019.

33.

Румунски

Информатика и рачунарство

5

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Марина Петровић, Јелена Пријовић и Зорица Прокопић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-238/2021-01 од 20.08.2021.

34.

Румунски

Техника и технологија

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Слободан Попов и Мирослав Парошкај

Превод уџбеника Техника и технологија 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-616/2019-01 од 15.07.2019.

35.

Румунски

Ликовна култура

5

„Нови Логос” д.о.о

Милутин Мићић

Превод уџбеника Ликовна култура 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-816/2019-01 од 30.12.2019.

36.

Румунски

Биологија

5

„Нови Логос” д.о.о

Гордана Субаков
Симић и Марина Дрндарски

Превод уџбеника Биологија 5 (Први и Други
део)
за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-815/2019-01 од 23.12.2019.

37.

Румунски

Историја

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра Смирнов Бркић, Мирћа Маран

Уџбеник Историја са националним додатком, за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-591/2019-01 од 09.07.2019. 128-61-622/2019-01 од 25.07.2019.

38.

Румунски

Музичка култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Лери Менгер

Уџбеник Музичка култура 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-452/2019-01 од 01.09.2020.

39.

Румунски

Историја

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Марко Шуица и Снежана Кнежевић

Уџбеник Lecturi istoriceşi caiet de lucru (Историјска читанка са радном свеском за шести разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-782/2019-01 од 28.10.2019.

40.

Румунски

Географија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Гавриловић, Милена Перишић

Уџбеник Географијаза шести разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-197/2016-01 од 30.11.2017.

41.

Румунски

Биологија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Маја Срдић, Наташа Јовановић, Јелена Благојевић, Тијана Морић

Предов уџбеника Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-9/2022-01 од 08.03.2022.

42.

Румунски

Физика

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Ј. Шетрајчић и Д. Капор; Б. Цветковић, Ј. Шетрајчић и М. Распоповић

Превод уџбеничког комплета Физика (Уџбеник и Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама 6) за шести разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-39/2021-01 од 21.05.2021.

43.

Румунски

Техника и технологија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Слободан Попов, Мирослав Парошкај и Владимир Попов

Уџбеник Техника и технологија за шести разред основне школе на румунском језику

128-61-618/2020-01 од 28.10.2020.

44.

Румунски

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Лери Менгер

Уџбеник Музичка култура 6 за шести разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-610/2020-01 од 20.10.2020.

45.

Румунски

Ликовна култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајка Бошковић

Превод уџбеника Ликовна куултура за шести разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-229/2021-01 од 04.08.2021.

46.

Румунски

Информатика и рачунарство

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган
Маринчић, Драгољуб Васић

Превод уџбеника Informatică şi calculatoare (Информатика и рачунарство) за шести разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00330/2008-06 од 30.06.2008.

47.

Румунски

Информатика и рачунарство

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Превод уџбеника Caiet de lucru la informatică şi calculatoare (Вежбанка за информатику и рачунарство) за шести разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00330/2008-06 од 30.06.2008.

48.

Румунски

Румунски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Елена Кожокар; Романца Јовановић и Романца Гланде Крачун

Уџбенички комплет Румунски језик 6 (Читанка и Уџбеник) за шести разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-296/2021-01 од 15.12.2021.

49.

Румунски

Румунски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Елена Лелеа

Уџбеник Сarte de citire (Читанка) за седми разред основне школе на румунском језику и писму

106-61-00150/2009-01 oд 25.08.2009.

50.

Румунски

Румунски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Романца Јовановић

Уџбеник Limba română şi cultura exprimării (Румунски језик и култура изражавања) за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00180/2008-01 од 02.09.2008.

51.

Румунски

Математика

7

Издавачка кућа „Клет”, д.о.о.

С. Димитријевић, Н. Икодиновић, М. Станић, С. Милојевић, Б. Поповић, Н. Вуловић

Математика 7, уџбеник за седми разред основне школе и Збирка задатака за седми разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-626/2020-01 од 23.11.2020.

52.

Румунски

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгомир Бонџић и Коста Николић; Мирча Маран

Уџбеник Историја 7 са додатком из националне историје Румуна,за седми разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-157/2021-01 од 02.08.2021. 128-61-156/2021-01 од 02.08.2021.

53.

Румунски

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Тадић

Geografia (Географија) за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00189/2009-06 од 06.07.2009.

54.

Румунски

Биологија

7

„Клетт” д.о.о.

Горан Корићанац, Ана Ђорђевић, Драгана Јешић

Превод уџбеника БИОЛОГИЈА за седми разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-641/2020-01 од 28.12.2020.

55.

Румунски

Физика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Бранислав Цветковић, Јован Шетрајчић и Милан Распоповић

Превод уџбеничког комплета Физика (Уџбеник и Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама 7) за седми разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-60/2021-01 од 18.06.2021.

56.

Румунски

Хемија

7

„Клетт” д.о.о.

Н. Миховић, М. Козић, Н. Томашевић, Д. Крвавац и М. Младеновић

Превод уџбеничког комплета Хемија 7 (Уџбеник и Лабораторијске вежбе са задацима) на румунском језику и писму

128-61-617/2020-01 од 23.11.2020.

57.

Румунски

Информатика и рачунарство

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство за седми разред основне школе на румунском језику

650-02-00092/2011-06 од 15.08.2011.

58.

Румунски

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Лери Менгер

Уџбеник Музичка култура 7 за седми разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-27/2021-01 од 17.05.2021.

59.

Румунски

Ликовна култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајка Бошковић

Превод уџбеника Ликовна култура за седми разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-257/2021-01 од 20.08.2021.

60.

Румунски

Румунски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Родика Цапрђа, Елена Кожокар

Сarte de citire (Читанка), за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00254/2010-01 од 12.01.2011.

61.

Румунски

Румунски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленуце Урзеску, Романце Гланда Крачун

Румунски језик и култура изражавања, за осми разред основне школе, на румунском
језику и писму

128-61-224/2011-01 од 16.11.2011.

62.

Румунски

Историја

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, др Мирћа Маран

Istoria (Историја + додатак из националне историје) за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-000342/2010-
06, од212.07.2010;
128-61-186/2011-01
од 02.02.2012.

63.

Румунски

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Србољуб Ђ. Стаменковић, мр Драгица Гатарић

Географијаза осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00647/2011-06 од 30.11.2011.

64.

Румунски

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Србољуб Ђ. Стаменковић, мр Драгица Гатарић,

Географија, радна свеска са географским картама за вежбање, за осми разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00722/2011-06 од 01.02.2012.

65.

Румунски

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Дмитар Лакушић, проф. др Слободан
Јовановић

Biologia (Биологија), за осми разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00223/2010-06 од 21.07.2010.

66.

Румунски

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Дмитар Лакушић, проф. др Слободан
Јовановић

Радна свеска за биологију, за осми разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00700/2011-06 од 21.12.2011.

67.

Румунски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Шетрајчић, Дарко Капор

Физика, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00067/2011-06 од 15.08.2011.

68.

Румунски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Шетрајчић, Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама, за осми разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00686/2011-06 од 17.1.2012.

69.

Румунски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Chimia (Хемија), за осми разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00072/2011-06 од 16.08.2011.

70.

Румунски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Culegere de exerciţii la chimie cu lucrări de laborator (Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама), за осми разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00024/2012-06 од 13.03.2012.

71.

Румунски

Техника и технологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Вјекослав Сајферт, др Иван Тасић, мр Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање, за осми разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00704/2011-06 од 28.12.2011.

72.

Румунски

Техника и технологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Вјекослав Сајферт, др Иван Тасић, мр Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање, радна свеска, за осми разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-00708/2011-06 од 29.12.2011.

73.

Румунски

Математика

8

Издавачка кућа „Клет”, д.о.о.

С. Димитријевић, Н. Икодиновић, М. Станић, С. Милојевић, Б. Поповић, Н. Вуловић

Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе и Збирка задатака за осми разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-285/2021-01 од 03.11.2021.

74.

Румунски

Ликовна култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Здравко Милинковић, Љиљана
Теодоровић

Ликовна култура, за осми разред основне школе на румунском језику и писму

650-000492/2011-06 од 27.02.2012.

75.

Румунски

Музичка култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Лери Менгер

Музичка култура 8, за осми разред основне школе на румунском језику и писму

128-61-188/2015-01
од 10.2.2016.

76.

Румунски

Информатика и рачунарство

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић

Информатика и рачунарство, за осми разред основне школе на румунском језику и писму

650-02-978/2016-06 од 22.08.2016.

77.

Румунски

Румунски језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Раду Флора

Читанка, за први разред гимназије на
румунском језику и писму

61-358/87 од 25. јуна
1987.

78.

Румунски

Румунски језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Илеана Магда

Румунски језик и култура изражавања, за гимназије и стручне школе (I–IV разред), на румунском језику и писму

61-258/88 од
30.06.1988.

79.

Румунски

Математика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Павле Миличић и др.

Математика, за гимназије и стручне школе са четири часа недељно на румунском језику и писму

601-04-92/91 од
20.06.1991.

80.

Румунски

Биологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Нада Шербан, Мирко Цвијан,
Радиша Јанчић

Биологија, за гимназије и пољопривредну школу на румунском језику и писму

650-02-45/2003-03 од
28.08.2003.

81.

Румунски

Географија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Гавриловић, Душан
Гавриловић

Географија, за гимназије, на румунском језику и писму

650-02-33/2003-03 од
27.06.2003.

82.

Румунски

Информатика и рачунарство

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем

Рачунарство и информатика, за гимназије и стручне школе на румунском језику и писму

650-02-30/99-03 од
20.08.1999.

83.

Румунски

Физика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан
Распоповић

Физика, за гимназије на румунском језику и писму

650-02-3043/03 од
17.11.2003.

84.

Румунски

Румунски језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Раду Флора

Читанка за средње школе, на румунском
језику и писму

650-436/88 од
28.06.1988.

85.

Румунски

Математика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Градимир Војводић, Војислав Петровић, Радоје Деспотовић, Бранимир Шешеља

Математика за гимназије општег смера на румунском језику и писму

601-04-51/129 од
11.07.1991.

86.

Румунски

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Смиља Марјановић Душанић, Марко
Шуица

Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера на румунском језику и писму

650-02-53/2002-03 од
24.09.2002.

87.

Румунски

Биологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић

Биологија, за општу гимназију на румунском језику и писму

650-02-44/2003-03 од
28.08.2003.

88.

Румунски

Информатика и рачунарство

II

ЈП Завод за уџбенике

Никола Клем

Рачунарство и информатика на румунском језику и писму

650-02-54/2003-03 од
15.09.2003.

89.

Румунски

Физика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић

Физика,за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера на румунском језику и писму

650-02-80/2005-06 од
02.08.2005.

90.

Румунски

Румунски језик

III

ЈП Завод за уџбенике

Јон Берлован

Читанка за 3. разред за средње школе на
румунском језику и писму

650-552/90, од 28.
фебруара 1991.

91.

Румунски

Математика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Кечкић

Математика,за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера на румунском језику и писму

650-210/1988, 0д
28.12.1988.

92.

Румунски

Биологија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Гордана Цвијић

Биологија,за гимназију на румунском језику и писму

650-02-27/2004-03, од
27.07.2004.

93.

Румунски

Информатика и рачунарство

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Раде Станкић, Драган Маринчић

Рачунарство и информатика, на румунском језику и писму

650-02-3047/1996-03, од 24.05.1996.

94.

Румунски

Физика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Светозар Божин, Милан Распоповић, Емило Даниловић

Физика,за гимназију, на румунском језику и писму

650-450/1989, од
26.06.1989.

95.

Румунски

Румунски језик

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Лућијан Павел, Марина Пуја
Бадеску

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за гимназије и стручне школе на румунском језику и писму

650-02-4/2002-03 од
09.05.2002.

96.

Румунски

Биологија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгослав Маринковић, Иво Савић, Божидар Ћурчић, Вељко Терзија

Биологија, за гимназију општег смера на румунском језику и писму

650-02-40/1993-02, од
16.07.1993.

97.

Румунски

Математика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић

Математика, са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа недељно на румунском језику и писму

650-45/1990, од
15.2.1990.

98.

Румунски

Информатика и рачунарство

IV

ЈП Завод за уџбенике

Миодраг Стојановић

Рачунарство и информатика, на румунском језику и писму

6-00-478/2005-06 од
25.08.2005.

99.

Румунски

Историја

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Николић, Никола Жутић, Момчило Павловић, Зорица Шпадијер

Историја, за трећи разред гимназије природно-математичког смера и за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, на румунском језику и писму

650-02-16/2002-03, од
23.05.2002.

100.

Румунски

Физика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Дарко Капор, Марио Шкрињар

Физика, за општи и друштвено-језички смер на румунском језику и писму

650-02-41/1993-03, од
16.07.1993.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Русински

Русински језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

К. Бођанац, Н. Зазуљак и М. Рамач; К. Бођанац, Н. Зазуљак и М. Рамач; К. Бођанац, Н. Зазуљак и М. Рамач; К. Бођанац, Н. Зазуљак и М. Рамач; Љ. Бучко

Уџбенички комплет Русински језик (Словарица уз Буквар, Вежбанка – радни листови за почетно читање, Писанка – радни листови за почетно писање, Читанка и Буквар) за први разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-545/2020-01 од 28.09.2020.

2.

Русински

Русински ј. са ел. нац.
култ.

1

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Трешњин цвет 1–3, Русински језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе на русинском језику и писму

650-02-00002/02, од
1.2.2000.

3.

Русински

Математика

1

„Клетт” д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе

128-61-760/2018-01

4.

Русински

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо, Љубица Бучко и Татјана Међеши

Уџбеник Музичка култура за први разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-69/2021-01 од 22.06.2021.

5.

Русински

Свет око нас

1

„Клетт” д.о.о.

Зоран Б. Гаврић,
Драгица Миловановић

Превод Маша и Раша – Свет око нас, за први разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-761/2018-01 од 19.11.2018.

6.

Русински

Ликовна култура

1

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Ликовна култура – Свет у мојим рукама за први разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-772/2018-01 од 17.12.2018.

7.

Русински

Дигитални свет

1

„Нови Логос” д.о.о.

Наташа Анђелковић, Биљана Калафатић, Марина Ињац

Превод уџбеника Дигитални свет 1 за први разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-7/2021-01 од 23.02.2022.

8.

Русински

Дигитални свет

2

„Нови Логос” д.о.о.

Марина Ињац, Јован Јовановић, Стефан Поповић

Превод уџбеника Дигитални свет 2 за други разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-18/2022-01 од 08.03.2022.

9.

Русински

Русински ј. са елем. нац. к

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Трешњин цвет 1–3, Русински језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе на
русинском језику и писму

650-02-00002/02, од
01.02.2000.

10.

Русински

Русински језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Љубица Бучко и др Јаков Кишјухас; Анамариа Фурман и др Јаков Кишјухас

Уџбенички комплет Русински језик (Читанка 2 и уџбеник Реч по реч) за други разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-243/2021-01 од 06.08.2021.

11.

Русински

Свет око нас

2

„Клетт” д.о.о.

Драгица Миловановић,
Зоран Б. Гаврић

Превод уџбеника Свет око нас 2, за други разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-778/2019-01 од 2.10.2019.

12.

Русински

Математика

2

„Клетт” д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Превод уџбеника Математика 2 (уџбеник из 4 дела), за други разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-804/2019-01 од 09.12.2019.

13.

Русински

Музичка култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо, Љубица Бучко,
Татјана Међеши

Музична култура 2, за други разред основне школе на русинском језику и писму

106-61-00117/2005-01 од 22.09.2005.

14.

Русински

Ликовна култура

2

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Ликовна култура, за други разред основне
школе на русинском језику и писму

128-61-698/2019-01
од 27.08.2019.

15.

Русински

Русински језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Читанка, за трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

61-77, од 19.2.1987.

16.

Русински

Русински ј. са елем. нац. к

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Трешњин цвет 1-3, Русински језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе на
русинском језику и писму

650-02-00002/02, од
01.02.2000.

17.

Русински

Русински језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас, Анамариа Рамач
Фурман

Швет словох (Свет речи), за трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

128-61-228/2017-01 од 31.1.2018.

18.

Русински

Математика

3

„Клетт” д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Превод уџбеника из 4 дела Математика 3 за трећи разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-387/2020-01 од
11.06.2020.

19.

Русински

Природа и друштво

3

„Клетт” д.о.о.

Зоран Б. Гаврић, Данијела Т. Павловић

Превод уџбеника Природа и друштво 3 за трећи разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-396/2020-01 од
19.06.2020.

20.

Русински

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо, Наталија Зазуљак

Музичка култура, за трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

106-61-00165/2007-01 од 9.08.2007.

21.

Русински

Ликовна култура

3

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе, на русинском језику

128-61-380/2010-01
од 21.04.2020.

22.

Русински

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Гачановић, Наташа Протић и Стеван Јокић; Биљана Гачановић и Стеван Јокић

Уџбенички комплет Природа и друштво 3 за трећи разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-250/2021-01 од 17.08. 2021.

23.

Русински

Русински језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Читанка, за четврти разред основне школе; на русинском језику и писму

61-156/88, од
21.05.1988.

24.

Русински

Русински језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Руски язик и култура висловйованя (Русински језик и култура изражавања), за четврти разред основне школе на русинском језику и писму

61-25/88, од 03.03.1988.

25.

Русински

Русински ј. са елем. нац. к

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Путујем, видим, чујем, осећам – Русински језик са елементима националне културе, за четврти, пети, шести разред основне школе на русинском језику и писму

650-02-00019/1998-02, од 24.08.1998.

26.

Русински

Математика

4

„Клет” д.о.о.

Бранислав Поповић и Ненад Вуловић

Превод уџбеника Математика 4 (уџбеник из четири дела) за четврти разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-93/2021-01 од 06.07.2021.

27.

Русински

Природа и друштво

4

„Клет” д.о.о.

Данијела Т. Павловић и Зоран Б. Гаврић

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 4 (Уџбеник – Први и Други део и уТематски атлас уз Уџбеник) за четврти разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-194/2021-01 од 03.08.2021.

28.

Русински

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо, Наталија Зазуљак

Музична култура 4, за четврти разред основне школе на русинском језику и писму

106-61-00172/2008-01 од 27.10.2008.

29.

Русински

Ликовна култура

4

Издавачка кућа „Клет”, д.о.о.

Сања Филиповић

Ликовна култура 4, превод уџбеника за четврти разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-30/2021-01 од 14.04.2021.

30.

Русински

Русински језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас; др Јаков Кишјухас, Магдалена Семан-Кишјухас и Меланија Сабадош

Уџбенички комплет Русински језик 5 (Читанка и уџбеник Русински језик и култура изражавања 5) за пети разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-196/2021-01 од 26.07.2021.

31.

Русински

Русински ј. са елем. нац. к

5

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Путујем, видим, чујем, осећам – Русински језик са елементима националне културе, за четврти, пети, шести, седми и осми разред основне школе на русинском језику и писму

650-02-00019/1998-02, од 24.08.1998.

32.

Русински

Ликовна култура

5

„Клетт” д.о.о.

др Сања
Филиповић

Ликовна култура 5, за пети разред основне
школе на русинском језику и писму

128-61-763/2018-01
од 19.11.2018.

33.

Русински

Историја

5

„Клетт” д.о.о.

Љиљана Недовић, Емина Живковић

Превод Историја 5, за пети разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-766/2018-01 од 22.11.2018.

34.

Русински

Географија

5

„Клетт” д.о.о.

Винко
Ковачевић, Сања Топаловић

Превод Географија 5, за пети разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-762/2018-01 од 06.12.2018.

35.

Русински

Биологија

5

„Нови Логос” д.о.о.

Гордана Субаков Симић, Марина
Дрндарски

Превод уџбеника Биологија 5, за пети разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-765/2018-01 од 06.12.2018.

36.

Русински

Техника и технологија

5

„Клетт” д.о.о.

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Техника и технологија 5 (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање и електронски додатак) за пети разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-773/2018-01 од 17.12.2018.

37.

Русински

Математика

5

„Нови Логос” д.о.о.

Петар Огризовић

Превод уџбеника Математика 5, за пети разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-542/2019-01 од 17.05.2019.

38.

Русински

Информатика и рачунарство

5

„Клетт” д.о.о.

Светлана Мандић

Информатика и рачунарство 5, за пети разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-18/2019-01 од
03.04.2019.

39.

Русински

Музичка култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо и Мирко Прегун

Уџбеник Музичка култура 5 за пети разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-311/2021-01 од 23.12.2021.

40.

Русински

Русински ј. са елем. нац. к

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Путујем, видим, чујем, осећам – Русински језик са елементима националне културе, за четврти, пети, шести разред основне школе на русинском ј. и писму

650-02-00019/1998-02, од 24.08.1998.

41.

Русински

Физика

6

„Клетт” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика 6 (уџбеник и Збирка задатака), за шести разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-789/2019-01 од 22.10.2019.

42.

Русински

Биологија

6

„Нови Логос” д.о.о.

Гордана Субаков
Симић, Марина Дрндарски

Превод уџбеника Биологија 6 (Први и Други део), за шести разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-802/2019-01 од 22.12.2019.

43.

Русински

Географија

6

„Клетт” д.о.о.

Тања Парезановић

Превод уџбеника Географија 6, за шести
разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-2/2020-01 од
03.02.2020.

44.

Русински

Ликовна култура

6

„Клетт” д.о.о.

др Сања Филиповић

Ликовна култура 6, за шести разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-636/2019-01 од 23.07.2019.

45.

Русински

Информатика и рачунарство

6

„Клетт” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 6, за шести разред основне
школе на русинском језику и писму

128-61-806/2019-01 од 30.12.2019.

46.

Русински

Техника и технологија

6

„Клетт” д.о.о.

Алекса Вучевић, Ненад Стаменовић

Превод уџбеника Техника и технологија 6, за шести разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-807/2019-01 од 30.12.2019.

47.

Русински

Математика

6

„Нови Логос” д.о.о.

Тамара Милић, Марина Јовановић
Светлик

Превод уџбеничког комплета Математика 6 (Уџбеник и Збирка задатака), за шести разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-803/2019-01 од 20.12.2019.

48.

Русински

Историја

6

„Клетт” д.о.о.

Јелена Јеврић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Радомир Ј. Поповић, Иван Коматина

Историја 6, уџбеник за шести разред основне школе са одабраним историјским изворима, на русинском језику и писму

128-61-10/2020-01 од
02.03.2020.

49.

Русински

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо

Музичка култура, за шести разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-102/2011-06
од 1.11.2011.

50.

Русински

Русински језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

А. Међеши и др Ј. Кишјухас; др Ј. Кишјухас, М. Семан
–Кишјухас и М. Сабадош

Уџбенички комплет Русински језик 6 (Читанка и уџбеник Русински језик и култура истраживања 6) за шести разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-255/2021-01 од 20.09.2021.

51.

Русински

Русински језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков
Кишјухас

Читанка,за седми разред основне школе на русинском језику и писму

106-61-00087/2008-01
од 16.06.2008.

52.

Русински

Русински језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас, Меланија Сабадош, Магдалена Семан Кишјухас

Руски язик и култура висловйованя (Русински језик и култура изражавања), за седми разред основне школе на русинском језику и писму

106-61-00108/2009-01 од 14.07.2009.

53.

Русински

Русински језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков
Кишјухас

Читанка, за седми разред основне школе на русинском језику и писму

106-61-0087/2008-01
од 6.06.2008.

54.

Русински

Русински ј. са елем. нац. к

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Ход и време, русински језик са елементима националне културе за седми и осми разред на русинском језику и писму

106-61-00167/2005-01 од 01.08.2005.

55.

Русински

Математика

7

„Герундијум” д.о.о.

Синиша Јешић, Јасна Благојевић

Превод Уџбеничког комплета Математика 7, Уџбеник и Збирка задатака

128-61-422/2020-01 од
12.08.2020.

56.

Русински

Историја

7

„Клетт” д.о.о.

Р. Ј. Поповић, Е. Живковић, Љ. Недовић, А. Тодосијевић, С. Петровић Тодосијевић

Превод уџбеника Историја 7 за седми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-397/2020-01 од
19.06.2020.

57.

Русински

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Јанко Рамач

Историја – додатак, за седми разред основне школе на русинском језику и писму

106-61-00187/2010-01
08.11.2010.

58.

Русински

Географија

7

„Клетт” д.о.о.

Тања Плазинић

Превод уџбеника Географија 7 за седми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-424/2020-01 од
07.07.2020.

59.

Русински

Биологија

7

„Нови Логос” д.о.о.

Гордана Субаков Симић и Марина Дрндарски

Превод уџбеника Биологија 7 за седми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-496/2020-01 од
29.07.2020.

60.

Русински

Физика

7

„Клетт” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика 7 (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за седми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-399/2020-01 од
19.06.2020.

61.

Русински

Хемија

7

„Клетт” д.о.о.

Незрина Миховић, Милош Козић, Невена Томашевић, Драгица Крвавац, Милан Младеновић

Превод уџбеничког комплета Хемија 7 (Уџбеник и Лабораторијске вежбе са задацима) за седми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-398/2020-01 од
19.06.2020.

62.

Русински

Техника и технологија

7

„Клетт” д.о.о.

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија 7 (Уџбеник и Упутство за коришћење материјала за конструкторско моделовање) за седми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-410/2020-01 од
19.06.2020.

63.

Русински

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо

Музичка култура, за седми разред основне школе, на русинском језику и писму

128-61-200/2016-01
од 10.2.2016.

64.

Русински

Ликовна култура

7

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Превод уџбеника Ликовна култура 7 за седми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-386/2020-01 од
11.06.2020.

65.

Русински

Информатика и рачунарство

7

„Клетт” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 7 за седми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-
465/2020-01 од
29.07.2020.

66.

Русински

Русински језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Читанка, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

106-61-00215/2010-01
од 08.11.2010.

67.

Русински

Русински језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Меланија Сабадош, Јаков Кишјухас, Магдалена Семан Кишјухас

Руски язик и култура висловйованя (Русински језик и култура изражавања), за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

106-61-00216/2010-01 од 08.11.2010.

68.

Русински

Русински језик са елементима националне културе

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Ход и време – Русински језик са елементима националне културе, за седми и осми разред основне школе на русинском језику и писму

106-61-00167/2005-01 од 1.08.2005.

69.

Русински

Музичка култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо

Музичка култура, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

128-61-278/2017-01 од 31.1.2018.

70.

Русински

Ликовна култура

8

„Клет” д.о.о.

Сања Филиповић

Превод уџбеника Ликовна култураза осми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-42/2021-01 од 27.05.2021.

71.

Русински

Географија

8

„Клет” д.о.о.

Тања Плазинић

Превод уџбеника Географија 8за осми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-195/2021-01 од 05.08.2021.

72.

Русински

Биологија

8

„Нови Логос” д.о.о.

Гордана Субаков Симић и Марина Дрндарски

Превод уџбеника Биологија 8 за осми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-244/2021-01 од 16.08.2021.

73.

Русински

Физика

8

„Клет” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за осми разред основне школе на русинском ј. и писму

128-61-82/2021-01 од 18.06.2021.

74.

Русински

Хемија

8

„Клет” д.о.о.

др Драгица Тривић и др Весна Милановић

Превод уџбеничког комплета Хемија 8 (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за осми разред основне школе на русинском ј. и писму

128-61-32/2021-01 од 27.05.2021.

75.

Русински

Техника и технологија

8

„Клет” д.о.о.

Ненад Стаменовић и Алекса Вучићевић; Ђура Пађан, Ненад Стаменовић и Алекса Вучићевић

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија 8 (Техника и технологија 8 уџбеник и Техника и технологија 8 упутство за коришћење материјала за конструкторско моделовање) за осми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-142/2021-01 од 06.07.2021.

76.

Русински

Информатика и рачунарство

8

„Клет” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство за осми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-76/2021-01 од 18.06.2021.

77.

Русински

Историја

8

„Клет” д.о.о.

Сања Петровић Тодосијевић и Александар Тодосијевић

Превод уџбеника Историја (уџбеник са одабраним историјским изворима) за осми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-254/2021-01 од 17.08.2021.

78.

Русински

Математика

8

„ГЕРУНДИЈУМ” д.о.о.

др Синиша Јешић и Јасна Благојевић; др Синиша Јешић, Тања Њаради, Веселинка Милетић и Александра Росић

Превод уџбеничког комплета Математика 8 (Уџбеник и Збирка задатака) за осми разред основне школе на русинском језику и писму

128-61-256/2021-01 од 20.09.2021.

79.

Русински

Русински језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијан Тамаш

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за гимназије и стручне школе, на русинском језику и писму

61-282/87, од
28.05.1987.

80.

Русински

Русински језик

I

ЈП Завод за уџбенике

Јулијан Рамач

Граматика русинског језика, за гимназију I–IV разред, на русинском језику и писму

650-02-3/2000-03, од
16.03.2001.

81.

Русински

Историја

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Татјана Катић, Снежана
Ферјанчић

Историја, за гимназије (сви смерови), на русинском језику и писму

650-00-29/2003-03, од
4.07.2003.

82.

Русински

Географија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Гавриловић, Душан
Гавриловић

Географија, за I разред гимназије, на русинском језику и писму

650-02-33/2003-03, од
27.06.2003.

83.

Русински

Биологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Нада Шербан,
Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

Биологија, за гимназије и пољопривредну школу, на русинском језику и писму

650-02-45/2003-03, од
28.08.2003.

84.

Русински

Математика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Павле Миличић и др.

Математика, за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно, на русинском језику и писму

601-04-92/91, од
20.06.1991.

85.

Русински

Информатика и рачунарство

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем

Рачунарство и информатика, за гимназије и стручне школе, на русинском језику и писму

650-02-54/2003 -03,
од 15.09.2003.

86.

Русински

Физика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Емило Даниловић, Милан Распоповић, Светозар Божин

Физика, за гимназију, на русинском језику и писму

601-02-47/91, од
1.04.1991.

87.

Русински

Хемија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

Општа хемија, за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу, на
русинском језику и писму

650-506/88, од
2.06.1988.

88.

Русински

Музичка култура

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Соња Маринковић

Музичка култура, за гимназије, на русинскомјезику и писму

632-03-9/93-03 од
16.07.1993.

89.

Русински

Ликовна култура

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Видосава
Галовић, Бранка Гостовић

Ликовна култура за гимназије и стручне школе, на русинском језику и писму

601-04-51/74 од
20.12.1990.

90.

Русински

Русински језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијан Тамаш

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за гимназију, на русинском језику и писму

61-158/88 од
21.04.1988.

91.

Русински

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Сима Ћирковић

Историја, за гимназију општег смера, на
русинском језику и писму

601-04-112/91 од
20.06.1991.

92.

Русински

Психологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Рот, Славољуб Радоњић

Психологија, за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, на русинском језику и писму

632-02-18/92-03 од
24.03.1992.

93.

Русински

Географија

II

ЈП Завод за уџбенике

Владимир Ђурић

Географија, за гимназије, на русинском језику и писму

601-01-194/91 од
20.06.1991.

94.

Русински

Биологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Милоје Крунић, Иво Савић, Љубинка
Ћулафић

Биологија, за општу гимназију, на русинском језику и писму

601-04-51/159-91 од
20.06.1991.

95.

Русински

Математика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Градимир Војводић, Војислав Петровић, Радивоје Деспотовић, Бранимир Шешлија

Математика, за општу гимназију, на русинском језику и писму

601-04-51/129-91 од
11.04.1991.

96.

Русински

Информатика и рачунарство

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем,
Драган Маринчић

Рачунарство и информатика, за средње школе, на русинском језику и писму

650-02-55-03/96 од
9.06.1996.

97.

Русински

Физика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Светозар Божин, Емило Даниловић

Физика, за гиманзију општег типа и друштвено-језичког смера, на русинском језику и писму

601-04-123/91 од
20.06.1991.

98.

Русински

Историја

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Петровић, Реља
Новаковић

Историја, за гимназије општег и друштвено-језичког смера, на русинском језику и писму

623-03-3/1992-03, од
23.1.1992.

99.

Русински

Логика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Михаило Марковић

Логика, за гимназије и правно-биротехничку школу, на русинском језику и писму

632-02-71/1992-03, од
13.07.1992.

100.

Русински

Социологија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Милован Митровић,
Сретен Петровић

Социологија, за III разред стручних школа и IV разред гимназије, на русинском језику и
писму

632-02-85/92-03, од
6.08.1992.

101.

Русински

Устав

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Радошин Рајовић

Устав и права грађана, за III разред стручних школа и IV разред гимназије, на русинском
језику и писму

632-02-86/92-03, од
15.07.1992.

102.

Русински

Географија

III

ЈП Завод за уџбенике

Драган Родић

Географија, за III разред гимназије, на
русинском језику и писму

650-02-37/1993-03, од
16.07.1993.

103.

Русински

Биологија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Војислав Петровић, Мира Пашић, Љубинка Ћулафић, Гордана Цвијић

Биологија, за гимназију општег смера, на русинском језику и писму

650-138/1989, од
15.03.1989.

104.

Русински

Математика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Кечкић

Математика, за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, на русинском језику и писму

650-210/1988, од
28.12.1988.

105.

Русински

Информатика и рачунарство

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Раде Станковић, Драган Маринчић

Рачунарство и информатика, за све гимназије

650-02-47/96-03, од
9.05.1996.

106.

Русински

Физика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Светозар Божин, Милан Распоповић, Емило Даниловић

Физика, за гимназију општег и природно-математичког смера, на русинском језику и писму

650-450/1989, од
26.06.1989.

107.

Русински

Русински језик

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијан Тамаш

Читанка са њижевнотеоријским појмовима, за гимназије и стручне школе, на русинском језику и писму

601-04-138/1199,1 од
20.06.1991.

108.

Русински

Филозофија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Миле Савић, Владимир Н. Цветковић,
Ненад Цекић

Филозофија, за гимназије и стручне школе, на русинском језику и писму

650-02-31/2001-03, од
3.09.2001.

109.

Русински

Историја

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Гаћеша, Душан Живковић, Љубица Радовић

Историја, за гимназију, на русинском језику и писму

632-02-67/1992-02, од
15.06.1992.

110.

Русински

Социологија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милован Митровић,
Сретен Петровић

Социологија, за III разред стручних школа и IV разред гимназије, на русинском језику и писму

632-02-85/1992-03, од
6.08.1992.

111.

Русински

Устав

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Радошин Рајовић

Устав и права грађана, за III разред стручних школа и IV разред гимназије, на русинском језику и писму

632-02-86/1992-03, од
15.07.1992.

112.

Русински

Математика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић

Математика са збирком задатака, за гимназије и стручне школе са 4 часа недељно, на русинском језику и писму

650-45/1990, од
15.2.1990.

113.

Русински

Информатика и
рачунарство

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Миодраг Стојановић

Рачунарство са информатиком, за средње школе, на русинском језику и писму

650-02-08/1997-03, од
24.04.1997.

114.

Русински

Биологија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгослав Маринковић и други

Биологија, за гимназију општег смера, на русинском језику и писму

650-02-54/2005-06 од
30.05.2005.

115.

Русински

Физика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан
Распоповић и други

Физика, за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера, на русинском језику и писму

650-02-88/2008-06 од
21.07.2008.

ЗА НАСТАВУ КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Словачки

Словачки језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Милушка Анушјакова-Мајерова,
Милина Крајчик

Словачки језик – уџбенички комплет (Буквар са мултимедијалним додатком, Радна свеска уз Буквар, Читанка са мултимедијалним додатком и аудиосадржајем, Словарица, Свеска за почетно писање), за први разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-713/2019-01 од 21.10.2019.

2.

Словачки

Словачки језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Светлана Золњан,Татјана Нађ и Лидија Гедељовски

Мултимедијални додатак уз читанку, друго наставно средство; за први разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-55/2020-01 од
20.05.2020.

3.

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Светлана Золњан и Татјана Нађова; Милина Флориан и Светлана Золњан; Светлана Золњан

Уџбенички комплет Словачки језик са елементима националне културе за први и други разред основне школе (Читанка из словачког језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе, Мултимедијални додатак уз Читанку из словачког језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе, Звучна читанка уз Читанку из словачког језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе и Радна свеска из словачког језика са елементима националне културе за први разред основне школе) за први разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-451/2020-01 од 24.08.2020.

4.

Словачки

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Рената Суђи, Јурај Суђи

Музичка култура – уџбенички комплет, за први разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-721/2019-01 од 21.10.2019.

5.

Словачки

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Татиана Нађ

Обједињени национални додаци уз уџбенике Свет око нас и Ликовна култура за први и други разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-181/2018-01 од 23.05.2018.

6.

Словачки

Свет око нас

1

„Клетт” д.о.о.

Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Превод уџбеника Свет око нас 2 (уџбеник из два дела) за други разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-699/2019-01 од 27.8.2019.

7.

Словачки

Математика

1

„Нови Логос” д.о.о.

Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић

Превод уџбеника Математика 1 (први, други, трећи и четврти део) за први разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-731/2018-01 од 31.10.2018.

8.

Словачки

Ликовна култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Татиана Нађ

Обједињени национални додаци уз уџбенике Свет око нас и Ликовна култура, за 1. и 2. разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-181/2018-01
од 23.05.2018.

9.

Словачки

Ликовна култура

1

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Ликовна култура-Свет у мојим рукама за први разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-732/2018-01 од 31.10.2018.

10.

Словачки

Дигитални свет

1

„Нови Логос” д.о.о.

Наташа Анђелковић, Биљана Калафатић, Марина Ињац

Дигитални свет 1, додатно наствано средство за први разред основне школе на словачком језику и писму

199/1 од 16.03.2021.

11.

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”, Београд

Светлана Золњан, Татјана Нађ, Лидија Гедељовски, Милина Флоријан

Уџбенички комплет Словачки језик са елементима националне културе за први и други разред основне школе (Читанка из словачког језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе, Мултимедијални додатак уз Читанку из словачког језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе, Звучна читанка уз Читанку из словачког језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе и Радна свеска из словачког језика са елементима националне културе за други разред основне школе) за други разред основне школе на словачком језику) за први разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-3/2021-01 од 06.04.2021.

12.

Словачки

Словачки језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Светлана Золњан, Татјана Нађ, Лидија Гедељовски, Милина Флориан

Словачки језик – уџбенички комплет (Читанка са мултимедијалним додатком и звучном читанком и Словачки језик Моја прва граматика са мултимедијалним додатком), за други разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-3/2022-01 од 06.04.2021.

13.

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорианова, Светлана Золњан

Аудио-запис ЦД (звучна читанка) уз уџбеник Словенчина моја мила словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-436/2018-01 од 21.08.2018.

14.

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Светлана Золњан и Татјана Нађова; Светлана Золњан и Татјана Нађова; Милина Флориан и Светлана Золњан; Светлана Золњан

Уџбенички комплет Словачки језик са елементима националне културе за први и други разред основне школе (Читанка из словачког језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе, Мултимедијални додатак уз Читанку из словачког језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе, Звучна читанка уз Читанку из словачког језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе, Радна свеска из словачког језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе) за други разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-451/2020-01 од 24.08.2020.

15.

Словачки

Дигитални свет

2

„Нови Логос” д.о.о.

Марина Ињац, Јован Јовановић, Стефан Поповић

Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-5/2021-01 од 09.02.2022.

16.

Словачки

Свет око нас

2

„Клетт” д.о.о.

Зоран Б. Гаврић и Драгица
Миловановић

Превод уџбеника Свет око нас 2 (уџбеник из два дела) за други разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-699/2019-01 од 27.08.2019.

17.

Словачки

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Татиана Нађ

Обједињени национални додаци уз уџбенике Свет око нас и Ликовна култура за први и други разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-181/2018-01
од 23.05.2018.

18.

Словачки

Математика

2

„Нови Логос” д.о.о.

Ива Иванчић Илић и Сенка
Тахировић

Превод уџбеника Математика 2 (уџбеник из четири дела) за други разред основне школе на словачком
језику и писму

128-61-758/2019-01 од 20.09.2019.

19.

Словачки

Ликовна култура

2

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Превод уџбеника Ликовна култура 2, за други разред основне школе на словачком
језику и писму

128-61-800/2019-01 од 28.11.2019.

20.

Словачки

Ликовна култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Татиана Нађ

Обједињени национални додаци уз уџбенике Свет око нас и Ликовна култура за први и други разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-181/2018-01
од 23.05.2018.

21.

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорианова и Светлана Золњан

Аудио-запис ЦД (звучна читанка) уз уџбеник Словенчина моја мила за први, други и трећи разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-436/2018-01 од 21.08.2018.

22.

Словачки

Словачки језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Зорослав Спевак

Nauč ma kotrmelec – čítanka (Читанка), за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00273/2005-01 од 20.12.2005.

23.

Словачки

Словачки језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Светлана Золњан, Татјана Мандач

Словачки језик за трећи разред основне школе на словачком језику и писму

106-61-00069/2006-01 од 26.06.2006.

24.

Словачки

Словачки језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Милијана Флорјан,
Светлана Золњан

CD Звучна читанка – уз Читанку за трећи разред, за трећи разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-304/17-01 од
09.03.2018.

25.

Словачки

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Габриела Губова Червени

Додатак уз уџбеник Природа и друштво за
трећи разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-252/2017-01 од 27.12.2017. исти број

26.

Словачки

Природа и друштво

3

„Нови Логос” д.о.о.

Андријана Шикл Ерски и Марина Мунитлак

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 3 (Уџбеник и Радна свеска задатака) за трећи разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-585/2020-01 од 15.09.2020.

27.

Словачки

Математика

3

„Клетт” д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић и
Мирјана Кандић

Превод уџбеника Математика 3 за трећи разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-409/2020-01 од
22.06.2020.

28.

Словачки

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”, Београд

Марјена Станковић Кривак и Данка Накић; Јурај Суђи и Марјена Станковић Кривак

Уџбенички комплет Музичка култура 3 (Уџбеник и Аудио запис) за трећи разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-23/2021-01 од 13.04.2021.

29.

Словачки

Ликовна култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Данијела Трјашка и Михал Ђуровка

Додатак уџбенику Ликовна култура за трећи и четврти разред основне школе за трећи разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-267/2017-01 од 31.1.2018.

30.

Словачки

Ликовна култура

3

„Клетт” д.о.о.

Сања Филиповић

Превод уџбеника Ликовна култура 3 за трећи разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-400/2020-01 од
01.06.2020.

31.

Словачки

Словачки језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Карделис

Ako vznikajú rozprávky – čítanka (Читанка), за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00312/2006-01 од 24.12.2006.

32.

Словачки

Словачки језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Марјена Корош, Власта Верле,
Зузана Тир

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania, за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00055/2006-01 од 24.05.2006.

33.

Словачки

Словачки језик са елементима националне
културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Зорослав Спевак

Словенчина моја вила – читанка, за четврти, пети и шести разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00052/2004-01 од 25.05.2004.

34.

Словачки

Словачки језик са елементима националне
културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорјан, Светлана Золњан

Звучна читанка уз уџбеник Словенчина за четврти, пети и шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-437/2018.01 од 21.08.2018.

35.

Словачки

Математика

4

„Клет” д.о.о.

Бранислав Поповић и Ненад Вуловић

Превод уџбеника Математика (Први, Други, Трећи и Четврти део) за четврти разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-83/2021-01 од 22.06.2021.

36.

Словачки

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић и др Биљана Требјешанин

Prírодa a spoločnosť – učebnica Природа и друштво – уџбеник и Истраживанка – радна свеска за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-123/2012-06 од 25.12.2012.

37.

Словачки

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Јурај Суђи, Марјена Станковић
Кривак

CD Музичка култура уз уџбеник музичке културе за четврти разред основне школе за четврти разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-284/2017-01 од 28.12.2017.

38.

Словачки

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Марјена Станковић-Кривак, Данка
Накић

Hudobná kultúra 4 (Музичка култура 4), за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00275/2007-01 од 18.12.2007.

39.

Словачки

Ликовна култура

4

„Клет” д.о.о.

Сања Филиповић

Превод уџбеника Ликовна култура за четврти разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-78/2021-01 од 18.06.2021.

40.

Словачки

Ликовна култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Данијела Трјашка, Михал
Ђуровка

Додатак уз уџбенике Ликовна култура за трећи и четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-267/2017-01 од 30.1.2018.

41.

Словачки

Природа и друштво

4

„Нови Логос” д.о.о.

Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић и Иван Матејић

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 4 (Уџбеник, Радна свеска и Тематски атлас) за четврти разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-245/2021-01 од 10.09.2021.

42.

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

5

ЈП „Завод за уџбенике”, Београд

Зорослав Спевак, др Михаил Тир

Уџбенички комплет Словачки језик са елементима националне културе (читанка за Словачки језик са елементима националне културе са Мултимедијалним додатком и Аудио записом уз Читанку за Словачки језик са елементима националне културе за пети и шести разред основне школе и уџбеник Не плашим се граматике – Словачки језик са елементима националне културе – граматика) за пети и шести разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-19/2021-01 од 13.04.2021.

43.

Словачки

Словачки језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Томаш Человски; Мирослав Дудок

Словачки језик – уџбенички комплет (Читанка и Словачки језик и језичка култура са мултимедијалним додатком) за пети разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-712/2019-01 од 20.09.2019.

44.

Словачки

Математика

5

„Клетт” д.о.о.

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Миливојевић и Ненад Вуловић

Превод Математика 5 (уџбеник, Збирка задатака, Решења задатака уз уџбеник и Решења задатака из Збирке задатака) за пети разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-558/2019-01 од 13.06.2019.

45.

Словачки

Историја

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Габријела Губа Червени и Самуел Человски

Национални додатак Додатак из историје Словака и Словачке за пети, шести, седми и осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-41/2021-01 од 03.06.2021.

46.

Словачки

Историја

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра Смирнов Бркић

Превод уџбеника Историја за пети разред основне школе на
словачком језику и писму

128-61-590/2019-01
од 05.07.2019.

47.

Словачки

Географија

5

„Клетт” д.о.о.

Винко Ковачевић и Сања Топаловић

Превод Географија 5 за пети разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-779/2018-01 од 20.12.2018.

48.

Словачки

Биологија

5

„Нови Логос” д.о.о.

Гордана Субакоб-Симић и Марина Дрндарски

Превод уџбеника Биологија 5 за пети разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-529/2019-01 од 21.05.2019.

49.

Словачки

Техника и технологија

5

„Клетт” д.о.о.

Ненад Стаменовић и Алекса
Вучићевић

Техника и технологија, за пети разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-12/2019-01 од
28.10.2019.

50.

Словачки

Информатика и рачунарство

5

„Клетт” д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство за пети
разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-14/2019-01 од
25.03.2019.

51.

Словачки

Музичка култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариена Станковић, др Јурај Суђи

Уџбеник МУЗИЧКА КУЛТУРА за пети разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-656/2020-01 од 02.02.2021.

52.

Словачки

Ликовна култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Даниела Трјашка и Михал Ђуровка

Обједињени додатак уз уџбеник Ликовна култура за пети, шести, седми и осми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-518/2018-01 од 22.11.2018.

53.

Словачки

Словачки језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”, Београд

Марина Шимакова-Спевакова, Ана Хркова и др Ана Машикова

Уџбенички комплет Словачки језик 6 (уџбеник-Читанка, мултимедијални додатак уз Читанку, уџбеник-Словачки језик и језичка култура, мултимедијални додатак уз уџбеник – Словачки језик и језичка култура) за шести разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-13/2021-01 од 06.04.2021.

54.

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

6

ЈП „Завод за уџбенике”, Београд

Зорослав Спевак, др Михаил Тир

Уџбенички комплет Словачки језик са елементима националне културе (читанка за Словачки језик са елементима националне културе са Мултимедијалним додатком и Аудио записом уз Читанку за Словачки језик са елементима националне културе за пети и шести разред основне школе и уџбеник Не плашим се граматике – Словачки језик са елементима националне културе – граматика) за пети и шести разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-19/2021-01 од 13.04.2021.

55.

Словачки

Математика

6

„Клетт” д.о.о.

Слађана Димитријевић, Небојша Икодиновић; Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић и Сања Милојевић

Превод уџбеничког комплета Математика 6 (Уџбеник и Збирка задатака) за шести разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-822/2019-01 од 13.02.2020.

56.

Словачки

Историја

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Габријела Губа Червени и Самуел Человски

Национални додатак Додатак из историје Словака и Словачке за пети, шести, седми и осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-41/2021-01 од 03.06.2021.

57.

Словачки

Историја

6

„Клетт” д.о.о.

др Ивана Коматина и Јелена Јеврић

Превод Историја 6, за шести разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-788/2019-01 од 12.11.2019.

58.

Словачки

Географија

6

„Клетт” д.о.о.

Тања Парезановић

Превод Географија 6 за шести разред основне школе,
на словачком језику и писму

128-61-798/2019-01
од 09.12.2019.

59.

Словачки

Биологија

6

„Нови Логос” д.о.о.

Гордана Субаков-Симић и Марина
Дрндарски

Превод уџбеника Биологија 6 за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-790/2019-01 од 20.11.2019.

60.

Словачки

Физика

6

„Клетт” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеника Физика 6 (уџбеник и збирка) за шести разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-819/2019-01 од 14.01.2020.

61.

Словачки

Техника и технологија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Слободан Попов, Тијана Тешан

Technické a informatické vzdelávanie (Техничко образовање и информатика) за шести разред основне школе на словачком језику и писму

650-02-00316/2008-06 од 03.06.2008.

62.

Словачки

Техника и технологија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Слободан Попов, Никола Чудић

Technické a informatické vzdelávanie (Техничко и информатичко образовање – радна свеска), за шести разред основне
школе, на словачком језику и писму

650-02-00315/2008-06 од 30.06.2008.

63.

Словачки

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Јурај Суђи, Мариена Станковић-
Кривак

Hudobná kultúra (Музичка култура), за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00091/2010-01 од 6.10.2010.

64.

Словачки

Ликовна култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Даниела Трјашка, Михал Ђуровка

Обједињени додатак уз уџбеник Ликовна култура, за пети, шести, седми и осми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-518/2018-01 од 22.11.2018.

65.

Словачки

Ликовна култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајка Бошковић

Уџбеник Ликовна култура 6 за шести разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-32/2020-01 од
17.03.2020.

66.

Словачки

Информатика и рачунарство

6

Едука

Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Информатика и рачунарство, за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-780/2019-01 од 28.10.2019.

67.

Словачки

Техника и технологија

6

„Нови Логос” д.о.о.

Дијана Каруовић, Иван Ђисалов, Жељко Васић и Марија Бокан

Техника и технологија 6, уџбеник са упутством за конструторско моделовање за шести разред основне школе

128-61-784/2019-01 од 28.10.2019.

68.

Словачки

Словачки језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Марјена Корош и Марија
Андрашик

Уџбеник Читанка за седми разред основне школе на словачком језику и писму

106-61-46/2011-01 од 10.06.2011.

69.

Словачки

Словачки језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Михал Тир и Зузана Тирова

Уџбеник Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania (Словачки језик и култура изражавања) за седми разред основне школе на словачком језику и писму

106-61-00107/2009-01 од 14.07.2009.

70.

Словачки

Словачки језик са елементима националне
културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Ана Макишова и Маријена Корош

Уџбеник Словачки језик са елементима националне културе – Граматика за 7. и 8. разред) за седми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-524/2018-01 од 22.11.2018.

71.

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорјан и Светлана Золњан

ЦД уз уџбеник Slovenčina, moja sila – slovenský jazyk s prvkami nárодnej kultúry – čítanka pre 7. a 8. ročník (Словачки језик са елементима националне културе – Читанка за 7. и 8. разред) за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-738/2018-01 од
03.12.2018.

72.

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Зорослав Спевак

Slovenčina, moja sila – slovenský jazyk
s prvkami nárодnej kultúry – čítanka pre 7. a 8. ročník (Словачки језик са елементима националне културе – Читанка за 7. и 8. разред) за седми разред основне школе на словачком језику и писму

106-61-61-00013/2007-01 од 23.02.2007.

73.

Словачки

Математика

7

„Клетт” д.о.о.

Небојша Икодиновић и Слађана Димитријевић; Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић и Ненад Вуловић; Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић и Сања Милојевић

Превод уџбеничког комплета Математика 7 (Уџбеник, Збирка задатака и Решење уз збирку задатака) за седми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-571/2020-01 од 03.09.2020.

74.

Словачки

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Габријела Губа Червени и Самуел Человски

Национални додатак Додатак из историје Словака и Словачке за пети, шести, седми и осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-41/2021-01 од 03.06.2021.

75.

Словачки

Историја

7

„Клетт” д.о.о.

Радомир Ј. Поповић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Александар Тодосијевић и Сања Петровић Тодосијевић

Превод уџбеника Историја 7 за седми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-448/2020-01 од
29.07.2020.

76.

Словачки

Географија

7

„Нови Логос” д.о.о.

Дејан Шабић и Снежана Вујадиновић

Превод уџбеника Географија 7 за седми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-598/2020-01 од 20.09.2020.

77.

Словачки

Биологија

7

„Нови Логос” д.о.о.

Гордана Субаков Симић и Марина Дрндарски

Превод уџбеника Биологија 7 за седми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-584/2020-01 од 15.09.2020.

78.

Словачки

Физика

7

„Клетт” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика 7 (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за седми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-
447/2020-01 од
22.07.2020.

79.

Словачки

Хемија

7

„Нови Логос” д.о.о.

Татјана Недељковић и Драгана Анђелковић

Превод уџбеничког комплета Хемија 7 (Уџбеник, Лабораторијске вежбе са задацима и Збирка задатака за додатна вежбања и за оне који желе да знају више), за седми разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-599/2020-01 од 14.10.2020.

80.

Словачки

Информатика и рачунарство

7

„Едука” д.о.о.

Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић и Дарко Крсмановић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 7 за седми разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-573/2020-01 од 01.09.2020.

81.

Словачки

Техника и технологија

7

„Клетт” д.о.о.

Ненад Стаменовић и Алекса Вучићевић

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија 7 (Уџбеник и Упутство за коришћење материјала за конструкторско моделовање), за седми разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-583/2020-01 од 07.10.2020.

82.

Словачки

Техничко и информатичко образовање

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Иван Тасић, Драгана Глушац

Technické a informatické vzdelávanie (Техничко и информатичко образовање) за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00207/2009-06 од 7.07.2009.

83.

Словачки

Техничко и информатичко образовање

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Иван Тасић, Драгана Глушац

Technické a informatické vzdelávanie– pracovný zošit (Техничко и информатичко образовање – радна свеска) за седми разред основне школе на словачком језику и писму

650-02-00204/2009-06 од 06.07.2009.

84.

Словачки

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариена Станковић Кривак и мр Јурај
Суђи

Музичка култура за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-302/2012-01 од 02.04.2013.

85.

Словачки

Ликовна култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић; Павел Чањи, Владимир Валећик

Výtvarná kultúra (Ликовна култура) за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00193/2009-06 од 07.07.2009; 128-61-254/2011-01 од 29.03.2012.

86.

Словачки

Ликовна култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Даниела Трјашка, Михал Ђуровка

Обједињени додатак уз уџбеник Ликовна култура за пети, шести, седми и осми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-518/2018-01 од 22.11.2018.

87.

Словачки

Словачки језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Котваш-Јонаш, мр Зузана
Чижикова

Čítanka (Читанка), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-26/2011-01
од 18.05.2011.

88.

Словачки

Словачки језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Михал Тир, Зузана Тирова

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania (Словачки језик и култура изражавања), за осми разред основне школе, на словачком
језику и писму

106-61-00074/2010-01 од 09.08.2010.

89.

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Зорослав Спевак

Slovenčina, moja sila – slovenský jazyk
s prvkami nárодnej kultúry – čítanka pre 7. a 8. ročník (Словачки језик са елементима националне културе – Читанка за 7. и 8. разред ) за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-61-00013/2007-
01 од 23.2.2007.

90.

Словачки

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Matematika (Математика) за осми разред основне школе на словачком језику и писму

650-02-00129/2010-06 од 21.07.2010.

91.

Словачки

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Zbierka úloh z matematiky (Збирка задатака из математике) за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-133/2010-06 од 21.07.2010.

92.

Словачки

Историја

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Габријела Губа Червени и Самуел Человски

Национални додатак Додатак из историје Словака и Словачке за пети, шести, седми и осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-41/2021-01 од 03.06.2021.

93.

Словачки

Биологија

8

„Нови Логос” д.о.о.

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

Биологија 8, уџбеник из два дела за осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-315/2021-01 од 01.02.2022.

94.

Словачки

Техника и технологија

8

„Клет” д.о.о.

Ненад Стаменовић и Алекса Вучићевић

Превод уџбеника Техника и технологија 8 за осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-56/2021-01 од 10.06.2021.

95.

Словачки

Музичка култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Марјена Станковић-Кривак, Јурај Суђи

Музичка култура за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-221/2013-01 од 13.2.2014.

96.

Словачки

Ликовна култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Здравко Милинковић, Катарина Ђорђевић; мр Павел Чањи, Владимир Валећик

Výtvarná kultúra (Ликовна култура), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00492/2011-06 од 27.02.2012; 128-61-321/2012-01 од 16.04.2013.

97.

Словачки

Ликовна култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Даниела Трјашка, Михал Ђуровка

Обједињени додатак уз уџбеник Ликовна култура за пети, шести, седми и осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-518/2018-01 од 22.11.2018.

98.

Словачки

Историја

8

„Клетт” д.о.о.

Сања Петровић Тодосијевић и Александар Тодосијевић

Превод уџбеника Историја 8 за осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-303/2021-01 од 17.12.2021.

99.

Словачки

Географија

8

„Клетт” д.о.о.

Тања Плазинић

Превод уџбеника Географија 8 за осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-280/2021-01 од 05.10.2021.

100.

Словачки

Физика

8

„Клетт” д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеника Физика 8 (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-300/2021-01 од 08.12.2021.

101.

Словачки

Хемија

8

„Нови Логос” д.о.о.

Татјана Недељковић

Превод уџбеничког комплета Хемија 8 (Уџбеник и Лабораторијске вежбе са задацима) за осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-270/2021-01 од 12.10.2021.

102.

Словачки

Информатика и рачунарство

8

Едука

Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић и Дарко Крсмановић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 8 за осми разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-242/2021-01 од 10.09.2021.

103.

Словачки

Словачки језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Јозеф Валихора

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред средње школе на словачком језику и писму

106-61-107/2006-01 од 26.06.2006.

104.

Словачки

Словачки језик

I

ЈП Завод за уџбенике

Марија Мијавец

Словачки језик и култура изражавања 1, на словачком језику и писму

106-61-146/2005-01
од 01.08.2005.

105.

Словачки

Историја

I

„Фреска” д.о.о.

Немања Вујић

Историја 1, уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије

128-61-276/2021-01 од 20.10.2021.

106.

Словачки

Географија

I

„Нови Логос” д.о.о.

др Снежана Вујадиновић, др Дејан Шабић, Рајко Голић

Превод уџбеника Географија 1 за први разред гимназије на словачком језику и писму

128-61-6/2022-01, од 28.02.2022.

107.

Словачки

Биологија

I

„Клет” д.о.о.

Милица Кокотовић, Љубица Лалић и Горан Милићев

Превод уџбеника Биологија за први разред гимназије на словачком језику и писму

128-61-95/2021-01 од 21.07.2021.

108.

Словачки

Биологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Нада Шербан,
Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

Биологија за први разред гимназије и
пољопривредне школе, на словачком језику и писму

650-02-45/2003-03, од
28.08.2003.

109.

Словачки

Информатика и рачунарство

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем

Рачунарство и информатика, за први разред средње школе, на словачком језику и писму

650-02-54/2003-03, од
15.09.2003.

110.

Словачки

Физика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић

Физика, за гимназије на словачком језику и писму

650-02-3043/03, од
17.11.2003.

111.

Словачки

Хемија

I

„Нови Логос” д.о.о.

Татјана Недељковић

Превод уџбеника Хемија 1 за први разред гимназије на словачком језику и писму

128-61-95/2021-01 од 16.08.2021.

112.

Словачки

Хемија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Милена Шурјановић и Радивој
Николајевић

Збирка задатака из хемије за I и II разред гимназије и средње школе на словачком језику и писму

650-404/1987, од
30.06.1987.

113.

Словачки

Музичка култура

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Соња Маринковић;
Ана Медвеђова

Музичка култура са додатком за гимназије на словачком језику и писму

632-03-9/93-03 од
16.07.1993; 106-61-169/2008-01 од 03.12.2008.

114.

Словачки

Ликовна култура

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Видосава Галовић и Бранка Гостовић; Павел Чањи и Владимир Валенћик

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, на словачком језику и писму

601-04-51/74 од
20.12.1990.
106-61-318/2007-01 од 11.12.2007.

115.

Словачки

Стоматологија

I

„Освета”

Павел Чањи и Владимир
Валенћик

Stomatolológia 1за први разред средње школе на словачком језику и писму

128-61-236/2012-01 од 25.07.2012.

116.

Словачки

Стоматологија

I

„Освета”

Ivan Dilenski, Stanislav Trojan

Stomatolológia 2 за други разред средње школе на словачком језику и писму

128-61-236/2012-01 oд 25.07.2012.

117.

Словачки

Прва помоћ

I

„Освета”

Ivan Dvoržaček, Jaromir Hrabovski

Prvá pomoc за први разред средње школе на словачком језику и писму

128-61-236/2012-01 oд 25.07.2012.

118.

Словачки

Неговатељство

I

„Освета”

Marta Stankova

Ošetrovatelstvo – teória за први разред средње школе на словачком језику и писму

128-61-236/2012-01 oд 25.07.2012.

119.

Словачки

Неговатељство

I

„Освета”

Maria Rosipalova i saradnici

Ošetrovatelstvo – cvičenia, вежбе за први разред средње школе, на словачком језику и писму

128-61-236/2012-01 oд 25.07.2012.

120.

Словачки

Рачунарство и информатика

I

Издавачка кућа „Клет”, д.о.о.

Филип Марић

Превод уџбеника Рачунарство и информатика за први разред гимназије на словачком језику и писму

128-61-301/2021-01 од 13.12.2021.

121.

Словачки

Математика

I

„Клетт” д.о.о.

Небојша Икодиновић

Превод уџбеничког комплета Математика 1 (Уџбеник и Решења задатака уз уџбеник) за први разред средње школе на словачком језику и писму

128-61-277/2021-01 од 09.11.2021.

122.

Словачки

Словачки језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Јан Кмећ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за други разред гимназије, на
словачком језику и писму

61-360/88, од
29.06.1988.

123.

Словачки

Словачки језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Мијавец

Словачки језик и култура изражавања 2, на словачком језику и писму

106-61-146/2005-01
од 01.08.2005.

124.

Словачки

Историја

II

„Фреска” д.о.о.

Весна Рашковић и Радивој Радић

Превод уџбеника Историја 2, уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера на словачком језику и писму

128-61-96/2021-01 од 21.07.2021.

125.

Словачки

Психологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Рот, Славољуб Радоњић

Психологија, за други разред гимназије и 2. и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, на словачком језику и писму

632-02-18/92-03, од
24.03.1992.

126.

Словачки

Географија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Владимир Ђурић

Географиja, за други разред гимназије, на
словачком језику и писму

601-01-194/91, од
20.06.1991.

127.

Словачки

Физика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан О. Распоповић, Светозар Божин, Емило Даниловић

Физика за други разред гимназије, на словачком језику и писму

601-04-123/91, од
20.06.1991.

128.

Словачки

Информатика и рачунарство

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем

Рачунарство и информатика за други разред гимназије, на словачком језику и писму

650-02-54/2003-03, од
15.09.2003.

129.

Словачки

Хемија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Розалија Хорват

Неорганска хемија за други разред средње
школе, на словачком језику и писму

650-02-48/93-01 од
18.04.1994.

130.

Словачки

Патологија

II

„Освета”

Jaroslav Krejéi, Čestimir Dvoráéek

Patólogia udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole, на словачком језику и писму

128-61-96/2013-01 од
16.07.2013.

131.

Словачки

Фармакологија

II

„Освета”

Margita Križanová a kolektiv

Farmakológia udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole, на словачком језику и писму

128-61-96/2013-01 од
16.07.2013.

132.

Словачки

Хигијена

II

„Освета”

Ivan Rovny a kolektiv

Hygiena 1, 2 i 3, udžbenik za 2. razred medicinske škole, на словачком језику и писму

128-61-96/2013-01 oд 16.07.2013.

133.

Словачки

Биологија

II

„Клетт” д.о.о.

Љубица Лалић, Милица Кокотовић и Горан Милићев

Превод уџбеника Биологија 2 за други разред гимназије на словачком језику и писму

128-61-289/2021-01 од 18.11.2021.

134.

Словачки

Математика

II

„Клетт” д.о.о.

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић и Сузана Алексић

Превод уџбеничког комплета Математика 24 (Уџбеник и Решења задатака уз уџбеник) за други разред гимназије на словачком језику и писму

128-61-304/2021-01 од 20.12.2021.

135.

Словачки

Словачки језик

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Самуел Дубовски

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за 3 разред средње школе на словачком језику и писму

61-272/89, од
27.06.1989.

136.

Словачки

Словачки језику

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Мијавец

Словачки језик и култура изражавања за 3. и четврти разред гимназије, на словачком језику и писму

106-61-146/2005-01 од 01.08.2005.

137.

Словачки

Историја

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Перовић,
Реља Новаковић

Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера и стручних школа, на словачком језику и писму

632-03-3/92, од 23.1.
1992.

138.

Словачки

Логика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Михаило
Марковић

Логика за трећи разред гимназије и правно-биротехничке школе

632-02-71/92-03, од
13.07.1992.

139.

Словачки

Социологија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Милован
Митровић, Сретен Петровић

Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије, на словачком језику и писму

632-02-85/92-03, од
6.08.1992.

140.

Словачки

Устав

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Радошин Рајовић

Устав и права грађана за 3. и четврти разред стручних школа и четврти разред гимназије, на словачком језику и писму

632-02-86/92-03, од
15.07.1992.

141.

Словачки

Географија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Родић

Географија за 1. или трећи разред средње
школе на словачком језику и писму

650-02-37/93-03, од
16.07.1993.

142.

Словачки

Биологија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић

Биологија за трећи разред гимназије општег смера на словачком језику и писму

650-02-27/2004-03, од
27.07.2004.

143.

Словачки

Математика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Надежда Недељковић

Математика са збирком задатаказа трећи разред средње школе, на словачком језику и писму

650-210/88, од
28.12.1988.

144.

Словачки

Информатика и рачунарство

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Душан Тошић

Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије на словачком језику и
писму

650-02-53/2004-03, од
7.09.2004.

145.

Словачки

Физика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Светозар Божин, Милан О. Распоповић, Емило Даниловић

Физика за трећи разред гимназије природно-математичког и општег смера на словачком језику и писму

650-450/89, од
20.06.1989.

146.

Словачки

Хемија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра
Стојиљковић

Хемија за трећи разред гимназије, на
словачком језику и писму

650-168/89-01 од
15.03.1989.

147.

Словачки

Интерна медицина са негом

III

„Освета”

Vladmir Pacovski

Vnútorné lekárstvo, за трећи разред средње медицинске школе на словачком језику и писму

128-61-240/2014-01 од 1.10.2014.

148.

Словачки

Здравствена нега

III

„Освета”

Gabriela Vorosova, Lubica Polednikova и други

Interné ošetrovatel′stvo, уџбеник (вежбе) за трећи разред средње медицинске школе на словачком језику и писму

128-61-240/2014-01 од 1.10.2014.

149.

Словачки

Хирургија

III

„Освета”

V. Vojtišek и други

Hirurgija I i II за трећи разред средње медицинске школе, на словачком језику и писму

128-61-240/2014-01 од 1.10.2014.

150.

Словачки

Здравствена нега

III

Vydala univeryita Komenského v Bratislave

Оndrej Balint-Janka Rotohá

Základy infektologie pre študentov ošetrovatel’stva за трећи разред средње медицинске школе на словачком језику и писму

128-61-14/2015-01 од
07.05.2015.

151.

Словачки

Словачки језик

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Михал Харпањ

Читанка са њижевнотеоријским терминима, за четврти разред средње школе на словачком језику и писму

106-61-43/2006-01 од
08.05.2006.

152.

Словачки

Словачки језик

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Мијавец

Словачки језик и култура изражавања, за 3. и четврти разред гимназије, на словачком језику и писму

106-61-146/2005-01 од 01.08.2005.

153.

Словачки

Филозофија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Вељко Кораћ, Бранко Павловић

Историја филозофије, за средње школе на словачком језику и писму

05-1-610-9/71 од
21.06.1983.

154.

Словачки

Филозофија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад
Цекић

Филозофија, за средњу школу на словачком језику и писму

650-02-54/2005-06 од
30.05.2005.

155.

Словачки

Биологија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Д. Цветковић, Д. Лакушић, Г. Матић, А. Кораћ,
С. Јовановић

Биологија, за 4. разред гимназије општег смера, на словачком језику и писму

650-45/90, од
15.02.1990.

156.

Словачки

Математика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић

Математика са збирком задатака, за четврти разред средње школе на словачком језику и писму

632-02-67/92-02, од
15.06.1992.

157.

Словачки

Историја

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Гаћеша, Душан Живковић, Љубица Радовић

Историја, за трећи разред гимназије природно-математичког и четврти р. гимназије општег и друштвено-језичког смера на словачком ј. и п.

632-02-67/92-02, од
15.06.1992.

158.

Словачки

Социологија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милован Митровић,
Сретен Петровић

Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије

632-02-85/92-03, од
06.08.1992.

159.

Словачки

Устав

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Радошин Рајовић

Устав и права грађана, за трећи и четврти разред стручних школа и четврти разред гимназије на словачком језику и писму

632-02-86/92-03, од
15.07.1992.

160.

Словачки

Информатика и рачунарство

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Миодраг Стојановић

Рачунарство и информатика, за четврти р. гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смера на словачком језику и писму

6-00-478/2005-06 од
25.08.2005.

161.

Словачки

Физика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан О. Распоповић, Дарко Капор, Марио Шкрињар

Физика, за четврти разред гимназије на словачком језику и писму

650-02-41/93-03, од
17.07.1993.

162.

Словачки

Хемија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Ј. Петровић,
С. Велимировић

Хемија, за четврти разред гимназије на
словачком језику и писму

650-02-34/93-03 од
16.07.1993.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА СЛОВЕНАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Словеначки

Словеначки језик

1

Филозофски факултет, Центар за словеначки као други и страни језик, Универзитета у Љубљани

Михаела Кнез, Матеј Клемен, Тјаша Алич, Дамјана Керн

Križ-križ 1 (Цик-цак 1), učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za nepismenjene otroke (Уџбеник започетно учење словеначког као другог и страног језика за неописмењену децу), на словеначком језику и писму

650-02-00219/2019-07, од 7.06.2019.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Украјински

Украјински језик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Наталија Шарко Голубовић

Украјински језик – Уџбеник за неговање језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе, на украјинском језику

106-61-307/2010-01 од 12.04.2011.

2.

Украјински

Украјински јјезик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Наталија Шарко Голубовић

Украјински језик – радна свеска уз Уџбеник занеговање језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе, на украјинском језику

106-61-305/2010-01 од 12.04.2011.

3.

Украјински

Украјински језик са елементима националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Наталија Шарко Голубовић

Украјински језик – Уџбеник за неговање језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе, на украјинском језику

106-61-307/2010-01 од 12.04.2011.

4.

Украјински

Украјински језик са елементима националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Наталија Шарко Голубовић

Украјински језик – радна свеска уз Уџбеник за неговање језика са елементима националне културе за први и други разред основне школе на украјинском језику и писму

106-61-305/2010-01 од 12.04.2011.

5.

Украјински

Украјински језик са елементима националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Наталија Шарко Голубовић

Украјински језик – Уџбеник за неговање језика са елементима националне културе за 3. и 4. разред основне школе на украјинском језику и писму

128-61-222/2012-01 од 29.10.2012.

6.

Украјински

Украјински језик са елементима националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Наталија Шарко Голубовић

Украјински језик – радна свеска уз Уџбеник за неговање језика са елементима националне културе за 3. и 4. разред основне школе на украјинском језику и писму

128-61-223/2012-01 од 29.10.2012.

7.

Украјински

Украјински језик са елементима националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Наталија Шарко Голубовић

Украјински језик – Уџбеник за неговање језика са елементима националне културе за 3. и 4. разред основне школе на украјинском језику и писму

128-61-222/2012-01 од 29.10.2012.

8.

Украјински

Украјински језик са елементима националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Наталија Шарко Голубовић

Украјински језик – радна свеска уз Уџбеник за неговање језика са елементима националне културе за 3. и 4. разред основне школе на украјинском језику и писму

128-61-223/2012-01 од 29.10.2012.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ

Р.
бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеника и писмо
(На изворном и српском језику)

Број и датум
решења министра, покр.
секретара

1.

Хрватски

 

ППШ

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Н. Габрић, М. Иванковић, Н. Темуновић, Д. Балажевић Рудић, М. Пиуковић, И. Станковић, С. Тиквицки, М. Иванковић Радаковић, Е. Кујунџић и М. Вукманов Шимоков

Дидактички материјал за Припремни предшколски програм на хрватском језику и писму

128-61-1127/2019-01 од 14.11.2019.

2.

Хрватски

Хрватски језик

1

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Терезија Зокић, Бенита Владушић; ВеснаЂурек

Уџбенички комплет Слово по слово 1 (Почетница ‒ тискана слова и Словарица – писанка) за први разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-520/2018-01 од 25.03.2019.

3.

Хрватски

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Верица Фаркаш, Маргарета Уршал

Национални додатак за Свијет око нас 1 и 2 за први и други разред основне школе за први и други разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-46/2017-01 од
12.10.2017.

4.

Хрватски

Свет око нас

1

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Сања Благданић, Зорица Ковачевић,
Славица Јовић

Уџбенички комплет Svijet oko nas 1 za prvi razred osnovne škole (Udžbenik i radna bilježnica 1. i 2. dio) за први разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-493/2018-01 од 06.09.2018.

5.

Хрватски

Ликовна култура

1

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Кристинка Селаковић, Катарина
Трифуновић

Уџбеник Likovna umjetnost 1 za prvi razred osnovne škole за први разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-488/2018-01 од 04.09.2018.

6.

Хрватски

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

М. Темуновић, В. Темуновић, Т. Трицки Сег и М. Уршал

Музичка шкрињица за први разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-234/2016-01 од 20.12.2016.

7.

Хрватски

Математика

1

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Сања Маричић

Matematika 1 za prvi razred osnovne škole (udžbenik i bilježnica 1. i 2. deo) за први разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-491/2018-01 од 05.09.2018.

8.

Хрватски

Хрватски језик

2

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Терезија Зокић и Бенита Владушић;

СЛОВО ПО СЛОВО 2 интегрални радни уџбеник са Писанком за други разред основне школе на
хрватском језику и писму

128-61-527/2019-01 од 29.05.2019.

9.

Хрватски

Ликовна култура

2

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Др Сања Филиповић

Ликовна култура 2 за други разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-698/2019-01 од 27.08.2019.

10.

Хрватски

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Верица Фаркаш, Маргарета Уршал

Свијет око нас 1 и 2, национални додатак за Свијет око нас за први и други разред за други разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-46/2017-01 од
12.10.2017.

11.

Хрватски

Свет око нас

2

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Сања Благданић, Славица Јовић и Зорица Ковачевић

Превод уџбеничког комплета Свијет око нас 2 (Уџбеник и Радна свеска уз уџбеник) за други разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-752/2019-01 од 30.09.2019.

12.

Хрватски

Математика

2

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Сања Маричић, Драгица Ћуровић

Превод уџбеничког комплета Математика 2 (уџбеник и Радна свеска уз уџбеник – Први и Други дио) за други разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-729/2019-01 од 18.09.2019.

13.

Хрватски

Музичка култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

М. Темуновић, В. Темуновић, Т. Штрицки Сег, М. Уршал

Глазбена шкрињица 2, глазбена култура за други разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-232/2016-01 од 20.12.2016.

14.

Хрватски

Хрватски језик

3

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Терезија Зокић и Бенита Владушић

Уџбенички комплет Слово по слово 3 (интегрисани радни уџбеник Слово по слово 3 за Хрватски језик за прво полугодиште у трећем разреду, интегрисани радни уџбеник Слово по слово 3 за Хрватски језик за друго полугодиште у трећем разреду, Писанка 3 на хрватском језику и писму

128-61-491/2020-01 од 18.09.2020.

15.

Хрватски

Математика

3

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Јелена Русић, Бранка Јовановић и Наташа Николић Гајић

Превод уџбеничког комплета Математика 3 (Уџбеник и Збирка задатака уз уџбеник) за трећи разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-466/2020-01 од 05.08.2020.

16.

Хрватски

Природа и друштво

3

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић и Александар Петровић

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 3 (Уџбеник и Радна свеска) за трећи разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-497/2020-01 од 26.08.2020.

17.

Хрватски

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Сања Дулић, Данијела Ромић, Маргарета Уршал

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3 и 4 – национални додатак за 3. и 4. разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-296/2017-01 од 14.05.2018.

18.

Хрватски

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Мира Темуновић, Војислав Темуновић, Тамара Штрицки Сег, Маргарета Уршал

Глазбена шкрињица 3, глазбена култура за трећи разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-231/2016-01 од 20.12.2016.

19.

Хрватски

Ликовна култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, Рајка Бошковић, Бранислав Николић, Татјана Лалић

Учим и стварам – ликовна култура за трећи разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-79/2017-01 од
30.06.2017.

20.

Хрватски

Хрватски језик

4

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Терезија Ѕокић, Бените Владушић,

Уџбенички комплет Слово по слово 4 интегрисани радни уџбеник за четврти разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-652/2020-01 од 1.03.2021.

21.

Хрватски

Природа и друштво

4

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

др Сања Благданић, др Зорица Ковачевић и Славица Јовић

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 4(Уџбеник и Радна свеска) за четврти разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-94/2021-01 од 15.07.2021.

22.

Хрватски

Математика

4

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

др Сања Маричић

Превод уџбеничког комплета Математика (Уџбеник и Радна свеска – први и други део) за четврти разред основне школе на хрватском ј. и писму

128-61-237/2021-01 од 17.08.2021.

23.

Хрватски

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Мира Темуновић, Војислав Темуновић, Тамара Штрицки Сег, Маргарета Уршал

Глазбена шкрињица 4, глазбена култура за четврти разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-257/2016-01 од 20.12.2016.

24.

Хрватски

Ликовна култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић, мр Бранислав Николић и Татјана Лалић

Маштам и стварам – ликовна култура за четврти разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-80/2017-01 од 30.06.2017.

25.

Хрватски

Хрватски језик

5

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

К. Багић, З. Каталинић, М. Мотик, М. Римац Јуриновић и С. Сушац; К. Багић, З. Каталинић, М. Мотик, М. Римац Јуриновић и С. Сушац; А. Шојат; А. Шојат

Уџбенички комплет Хрватски језик и књижевност 5 (уџбеник Хрватски језик 5, радна свеска Хрватски језик 5, читанка Снага ријечи 5 и радна свеска Снага ријечи 5) за пети разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-498/2020-01 од 18.09.2020.

26.

Хрватски

Музичка култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Мира Темуновић, Тамара Штрицки Сег, Војислав Темуновић, Маргарета Уршал

Глазбена шкрињица 5, глазбена култура за пети разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-28/2017-01 од
04.07.2017.

27.

Хрватски

Ликовна култура

5

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Миливој Мишко
Павловић

Likovna umjetnost 5 за пети разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-487/2018-01
од 04.09.2018.

28.

Хрватски

Историја

5

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Весна Лучић

Повијест 5 за пети разред основне школе; на хрватском језику и писму

128-61-492/2018-01
од 4.09.2018.

29.

Хрватски

Техника и технологија

5

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Светлана Вучетић

Tehnika i tehnologija 5 za peti razred osnovne škole (уџбеник и комплет материјала) за пети разред основне школе; на хрватском језику и писму

128-61-486/2018-01 од 06.09.2018.

30.

Хрватски

Информатика и рачунарство

5

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић

Informatika 5 за пети разред основне школе; на хрватском језику и писму

128-61-485/2018-01 од 06.09.2018.

31.

Хрватски

Математика

5

„Герундијум”

Др Синиша Јешић, Александра Росић, Јасна Благојевић

Математика и Збирка задатака5 за пети разред основне школе; на хрватском језику и писму

128-61-513/2018-01 од 18.10.2018.

32.

Хрватски

Биологија

5

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Дејан Бошковић

Biologija 5 за пети разред основне школе; на хрватском језику и писму

128-61-489/2018-01
од 04.09.2018.

33.

Хрватски

Географија

5

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Биљана Колачек, Александра
Јовичић

Geografija 5 за пети разред основне школе; на хрватском језику и писму

128-61-490/2018-01 од 06.09.2018.

34.

Хрватски

Ликовна култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Љубица Вуковић Дулић

Перспективе, ликовна култура од 5. до 8. разреда основне школе на хрватском језику – национални додатак, на хрватском језику и писму

128-61-261/2017-01 од 12.12.2017.

35.

Хрватски

Хрватски језик

6

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

К. Багић, З. Каталинић, М. Мотик, М. Римац Ј. и С. Сушац; А. Шојат

Уџбенички комплет (Уџбеник хрватског језика, Радна биљежница за хрватски језик; СНАГА РИЈЕЧИ – хрватска читанка и СНАГА РИЈЕЧИ – радна биљежница), за 6. р. о.ш. на хрватском ј. и п.

128-61-528/2019-01 од од 29.05.2019.

36.

Хрватски

Математика

6

„Герундијум” д.о.о.

С. Јешић, Ј. Благојевић и А. Росић;
С. Јешић, Т. Њаради и Ј. Благојевић

Превод уџбеничког комплета Математика 6 (уџбеник и Збирка задатака), за шести разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-781/2019-01 од 21.10.2019.

37.

Хрватски

Географија

6

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Игор Лешчешен, Наташа Басарић

Превод уџбеника Географија 6, за шести
разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-750/2019-01 од 24.09.2019.

38.

Хрватски

Историја

6

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Урош Миливојевић, Весна Лучић, Борис Стојковски

Превод уџбеничког комплета Физика 6 (уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за шести разред основне школе; на хрватском ј. и писму

128-61-730/2019-01 од 18.09.2019.

39.

Хрватски

Физика

6

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Тошовић

Превод уџбеника Биологија 6 за шести разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-711/2019-01 од 23.09.2019.

40.

Хрватски

Биологија

6

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Дејан Бошковић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 6 за шести разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-715/2019-01 од 04.09.2019.

41.

Хрватски

Информатика и рачунарство

6

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Марина Петровић, Зорица Прокопић, Јелена Пријовић

Ликовна култура, за шести разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-764/2019-01 од 14.10.2019.

42.

Хрватски

Ликовна култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, Рајка Бошковић

Перспективе, ликовна култура од 5. до 8. разреда основне школе на хрватском језику – национални додатак, на хрватском језику и писму

128-61-105/2017-01 од 19.07.2017.

43.

Хрватски

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Мира Темуновић, Тамара Штрицки Сег, Војислав Темуновић, Маргарета Уршал

Глазбена шкрињица 6, глазбена култура за шести разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-34/2017-01 од
04.07.2017.

44.

Хрватски

Техника и технологија

6

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Данило Шешељ, Петко Андрић, Жељко Папић

Превод уџбеника Техника и технологија 6 за шести разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-728/2019-01 од 17.09.2019.

45.

Хрватски

Хрватски језик

7

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

К. Багић, З. Каталинић, М. Мотик, М. Римац Јуриновић и С. Сушац; К. Багић, З. Каталинић, М. Мотик, М. Римац Ј. и С. Сушац; А. Шојат; А. Шојат

Уџбенички комплет Хрватски језик и књижевност 7 (уџбеник Хрватски језик 7, радна свеска Хрватски језик 7, читанка Снага ријечи 7 и радна свеска Снага ријечи 7) за седми разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-490/2020-01 од 18.09.2020.

46.

Хрватски

Математика

7

„Герундијум”

Синиша Јешић и Јасна Благојевић; Синиша Јешић, Тања Њаради и
Јасна Благојевић

Превод уџбеничког комплета Математика 7 (Уџбеник и Збирка задатака уз уџбеник за седми разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-
493/2020-01 од
22.07.2020.

47.

Хрватски

Историја

7

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Весна Лучић, урош Миливојевић, Зоран Павловић

Превод уџбеника Историја 7 за седми разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-568/2020-01 од 03.09.2020.

48.

Хрватски

Географија

7

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Игор Лешчешен, Слободан Зрнић, Биљана Колачек и Александра Јовичић

Превод уџбеника Географија 7 за седми разред основне школе; на хрватском језику и писму

128-61-575/2020-01 од 11.09.2020.

49.

Хрватски

Физика

7

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

М. Крнета, К. Стевановић и Ј. Радовановић; М. Крнета, К. Стевановић и Р. Тошовић

Превод уџбеничког комплета Физика 7 (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама) за седми разред основне школе; на хрватском језику и писму

128-61-504/2020-01 од 25.08.2020.

50.

Хрватски

Хемија

7

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

Превод уџбеничког комплета Хемија 7 (Уџбеник и Радна свеска са збирком задатака ) за седми разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-
434/2020-01 од
07.07.2020.

51.

Хрватски

Биологија

7

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Дејан Бошковић

Превод уџбеника Биологија 7 за седми разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-577/2020-01 од 07.09.2020.

52.

Хрватски

Информатика и рачунарство

7

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Зорица Прокопић и Јеелена Пријовић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 7 за седми разред основне школе на хрватском језику и писму

128-61-505/2020-01 од 26.08.2020.

53.

Хрватски

Техника и технологија

7

„БИГЗ ШКОЛСТВО” д.о.о.

Данило Шешељ, Петко Андрић

Превод уџбеника Техника и технологија 7 за седми разред основне школе на хрватском језику и писму

650-02-0