Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

1

На основу члана 19. ст. 6‒8. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете доноси

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ КАТАЛОГА

уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/19, 9/19, 14/19, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22 и 15/22)

I

У Каталогу уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/19, 9/19, 14/19, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22 и 15/22) у делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ПРВИ РАЗРЕД”, табеле:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„БИГЗ школство”

Српски језик 1

за први разред основне школе (Буквар, Наставни листови уз Буквар, ЧитанкаЧувари маште”)

ћирилица

Мирјана Стакић,

Драгица Ђуровић,

Вукица Јовић

650-02-00135/2028-07

од 17.4.2018.

„БИГЗ школство”

Српски језик 1

за први разред основне школе (Буквар, Наставни листови уз Буквар, Читанка са основама писмености);

ћирилица

Зорица Цветановић,

Сузана Копривица,

Даница Килибарда

650-02-00134/2028-07

од 27.4.2018.

бришу се.

II

У делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ПРВИ РАЗРЕД”, врше се следеће допуне:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Буквар 1,

Српски језик за први разред основне школе (1. део, 2. део и 3. део) са Словарицом

Ивана Цмиљановић Косовац

650-02-00330/2022-07

од 9.12.2022.

Читанка 1,

Српски језик за први разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Маја Димитријевић

„БИГЗ школство”

СРПСКИ ЈЕЗИК за први разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00004/2022-07

од 28.12.2022.

Читанка

са додатком – писанком

Зорица Цветановић,

Даница Килибарда

Буквар

са словарицом

Зорица Цветановић,

Сузана Копривица,

Даница Килибарда

Наставни листови уз Буквар

Зорица Цветановић,

Сузана Копривица,

Даница Килибарда,

Мирјана Стакић

„DATA STATUS”

СРПСКИ ЈЕЗИК за први разред основне школе (Буквар, Наставни листови и Читанка);

уџбенички комплет;

ћирилица

Драгица Ванка Муришић,

Слађана Златић

650-02-00546/2022-07

од 25.1.2023.

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК за први разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Биљана Алавања

650-02-00346/2022-07

од 24.1.2023

Буквар,

Српски језик за први разред основне школе, први и други део

Читанка,

Српски језик за први разред основне школе,

први и други део

„ГЕРУНДИЈУМ”

СРПСКИ ЈЕЗИК за први разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00639/2022-07

од 25.1.2023.

Баш је леп наш нови свет,

Буквар за први разред основне школе;

Први део – штампана слова;

Љиљана Новковић,

Биљана Поповић

Баш је леп наш нови свет,

Буквар за први разред основне школе;

Други део – писана слова;

Кућа у чаробној шуми,

Читанка за први разред основне школе

Зорана Опачић

„ГЕРУНДИЈУМ”

СРПСКИ ЈЕЗИК за први разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00631/2022-07

од 27.1.2023.

Баш је леп наш нови свет,

Буквар за први разред основне школе;

Љиљана Новковић,

Биљана Поповић

Кућа у чаробној шуми,

Читанка за први разред основне школе

Зорана Опачић

„НОВИ ЛОГОС”

Реч по реч,

Дигитални уџбеник Читанка за српски језик за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

650-02-00078/2022-07

од 27.1.2023.

„DATA STATUS”

СРПСКИ ЈЕЗИК

за први разред основне школе (Буквар и Читанка);

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Драгица Ванка Муришић,

Слађана Златић

650-02-00193/2022-07

од 31.1.2023.

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК

за први разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00423/2022-07

од 6.2.2023.

Нови Буквар

Бранка Матијевић,

Љиљана Вдовић,

Ранка Јанаћковић

Читанка

др Моња Јовић,

мр Иван Јовић

„KLETT”

Маша и Раша – Игра словима,

Буквар за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Мирјана Ковачевић

650-02-00118/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Буквар 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Биљана Алавања

650-02-00035/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Читанка,

Српски језик

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Биљана Алавања

650-02-00037/2022-07

од 7.2.2023.

„БИГЗ школство”

Буквар,

Српски језик за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зорица Цветановић,

Сузана Копривица,

Даница Килибарда

650-02-00012/2022-07

од 6.2.2023.

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1

за први разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00179/2022-07

од 7.2.2023.

Занимљиви Буквар

са налепницама 1а и

Ивана Јухас,

Јасмина Игњатовић

Читанка

за први разред основне школе

Моња Јовић,

Иван Јовић

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1 (Буквар и Читанка)

за наставу у

првом разреду основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

др Симеон Маринковић,

Славица Марковић

650-02-00127/2022-07

од 7.2.2023.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,

за наставу према комплексном поступку у

првом разреду основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зорица Нобл,

Зорица Вукајловић

650-02-00126/2022-07

од 7.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Буквар

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Душка Милић,

Татјана Матић

650-02-00055/2022-07

од 7.2.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК за први разред основне школе 1

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00154/2022-07

од 7.2.2023.

Буквар

Ивана Цмиљановић Косовац

Читанка 1

Маја Димитријевић

„ФРЕСКА”

Српски језик за први разред основне школе: Зналац свезналац,

Читанка за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Тања Михаљчић,

Јована Латиновић,

др Вук Секач

650-02-00093/2022-07

од 7.2.2023.

„KLETT”

Маша и Раша Различак,

Читанка за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Радмила Жежељ

650-02-00063/2022-07

од 9.2.2023.

„ФРЕСКА”

Зналац свезналац,

Српски језик за први разред основне школе:

Буквар за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Тања Михаљчић,

Јована Латиновић,

др Вук Секач

650-02-00096/2022-07

од 9.2.2023.

„БИГЗ школство”

Читанка

са додатком Писанком,

Српски језик за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зорица Цветановић,

Сузана Копривица,

Даница Килибарда

650-02-00013/2022-07

од 9.2.2023.

„ФРЕСКА”

Зналац свезналац

Српски језик за први разред основне школе;

уџбенички комплет

(Буквар, Наставни листови уз Буквар и Читанка)

ћирилица

Тања Михаљчић,

Јована Латиновић,

др Вук Секач

650-02-00653/2022-07

од 9.2.2023.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АКРОНОЛО”

Rise and Shine Starter,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик, прва година учења

Helen Dineen

650-02-00383/2022-07

од 20.1.2023.

„DATA STATUS”

Best Friends Forever,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења;

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00015/2022-07

од 25.1.2023.

„АКРОНОЛО”

My Disney Stars and Heroes 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења

Tessa Lochowski

650-02-00553/2022-07

од 27.1.2023.

„ЕДУКА”

Let′s Play English 1,

енглески језик за први разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и аудио запис) у електронском облику;

Елвира Саваи

650-02-00418/2022-07

од 27.1.2023.

„ФРЕСКА”

Smiles 1

енглески језик за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Jenny Dooley

650-02-00124/2022-07

од 6.2.2023.

„НОВА ШКОЛА”

English Journey 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења;

уџбеник

у електронском облику

Татјана Митровић

650-02-00159/2022-07

од 6.2.2023.

„DATA STATUS”

Alex et Zoé,

француски језик за први и други разред основне школе;

(уџбеник са радним делом);

први страни језик,

прва и друга година учења;

уџбеник

у електронском облику

Collete Samson

650-02-00453/2022-07

од 6.2.2023.

„DATA STATUS”

Das Zauberbuch Starter,

немачки језик за први и други разред основне школе;

први страни језик,

прва и друга година учења;

уџбеник

у електронском облику

M.G.Bertarini,

A. Hallier,

P. Iotti

650-02-00500/2022-07

од 6.2.2023.

„DATA STATUS”

Best Friends Forever 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења;

уџбеник

у електронском облику

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogiani

650-02-00516/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Super Minds 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис – Џонс

650-02-00064/2022-07

од 6.2.2023.

„DATA STATUS”

Smart Junior 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

H.Q.Mitchell

650-02-00157/2022-07

од 7.2.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Story Garden 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и аудио запис) у електронском облику

Mariagracia Bertarini,

Marta Huber

650-02-00138/2022-07

од 7.2.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Story Garden 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и аудио запис)

Mariagracia Bertarini,

Marta Huber

650-02-00131/2022-07

од 7.2.2023.

„THE ENGLISH BOOK”

Rainbow Bridge 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења;

уџбеник

у електронском облику

Sarah M. Howell,

Lisa Kester Dogdson

650-02-00512/2022-07

од 7.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Fаmily and Friends Foundation 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења;

уџбеник

у електронском облику

Susan Iannuzzi

650-02-00087/2022-07

од 9.2.2023.

„БИГЗ школство”

Tiptoes 1,

енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик,

прва година учења;

уџбеник

у електронском облику

Весна Тутуновић

650-02-00009/2022-07

од 9.2.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Ликовна култура 1

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Рајка Бошковић,

мр Петар Вујошевић

650-02-00316/2022-07

од 21.10.2022.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Ликовна култура

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Љиљана Новковић,

Биљана Поповић

650-02-00632/2022-07

од 1.12.2022.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Кристинка Селаковић,

Катарина Трифуновић

650-02-00550/2022-07

од 1.12.2022.

„ЕДУКА”

Ликовна култура

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мариа Бузаши Марганић

650-02-00424/2022-07

од 9.12.2022.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00105/2022-07

од 16.1.2023.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирјана Живковић

650-02-00129/2022-07

од 16.1.2023.

„KLETT”

Свет у мојим рукама,

Ликовна култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00065/2022-07

од 16.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00092/2022-07

од 27.1.2023.

„DATA STATUS”

Ликовна култура 1,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00171/2022-07

од 31.1.2023.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Музичка култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Јелена Илић,

Вукашин Јеленковић

650-02-00305/2022-07

од 4.11.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00132/2022-07

од 20.12.2022.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Гордана Стојановић

650-02-00539/2022-07

од 11.1.2023.

„KLETT”

Музичка култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00067/2022-07

од 12.1.2023.

„DATA STATUS”

Музичка култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јелена Илић,

Вукашин Јеленковић

650-02-00385/2022-07

од 16.1.2023.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 1

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Драгомир Братић

650-02-00551/2022-07

од 16.1.2023.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Музичка култура,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирослава Петров,

Милош Петров

650-02-00547/2022-07

од 16.1.2023.

„ЕДУКА”

Музичка сликовница,

музичка култура за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Соња Цветковић

650-02-00422/2022-07

од 24.1.2023.

„ФРЕСКА”

Чаробни свет музике 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Гордана Илић

650-02-00083/2022-07

од 24.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00086/2022-07

од 9.2.2023.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Свет око нас 1,

уџбеник за први разред основне школе

Јелена Љубинкоивћ

650-02-00309/2022-07

од 21.11.2022

Свет око нас 1,

радна свеска за први разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Свет око нас 1, за први разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику

(уџбеник и радна свеска)

Јелена Љубинковић

650-02-00153/2022-07

од 1.2.2023.

„KLETT”

Свет око нас

за први разред основне школе – први и други део;

ћирилица

Тања Витас,

Санела Крстић,

Момчило Степановић

650-02-00333/2022-07

од 24.11.2022.

„DATA STATUS”

Свет око нас

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Биљана Требјешанин

650-02-00388/2022-07

од 12.1.2023.

„БИГЗ школство”

Свет око нас

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Сања Благданић,

др Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00552/2022-07

од 16.1.2023.

„ФРЕСКА”

Зналац свезналац,

Свет око нас 1,

уџбеник за први разред основне школе

мр Марија Бастић,

Славица Гомилановић

650-02-00317/2022-07

од 12.1.2023.

Зналац свезналац,

Свет око нас 1,

радна свеска за први разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Свет око нас 1, уџбеник за први разред основне школе

Марија Лукић

650-02-00647/2022-07

од 26.1.2023.

Радна свеска за свет око нас

за први разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас 1,

дигитални уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Љиљана Стокановић,

Гордана Лукић,

др Гордана Субаков Симић,

650-02-00058/2022-07

од 27.1.2023.

„ФРЕСКА”

Зналац свезналац,

Свет око нас,

дигитални уџбеник за први разред основне школе,

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

мр Марија Бастић,

Славица Гомилановић

650-02-00100/2022-07

од 27.1.2023.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Свет око нас 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Весна Рикало

650-02-00128/2022-07

од 1.2.2023.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Свет око нас 1,

за први разред основне школе;

Биљана Поповић,

Ивана Цмиљановић Косовац

650-02-00635/2022-07

од 6.2.2023

Радни листови

за Свет око нас за први разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

„KLETT”

Маша и Раша – Свет око нас;

уџбеник из два дела за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Б. Гаврић,

Драгица Миловановић

650-02-00116/2022-07

од 6.2.2023.

„ЕДУКА”

Свет око нас 1А и 1Б,

уџбеник у електронском облику

за први разред основне школе;

ћирилица

Ивана Јухас

650-02-00421/2022-07

од 7.2.2023.

„KLETT”

Свет око нас,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Тања Витас,

Санела Крстић,

Момчило Степановић

650-02-00034/2022-07

од 7.2.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Свет око нас

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Биљана Гачановић,

Љиљана Новковић,

Биљана Требјешанин,

Наташа Протић

650-02-00521/2022-07

од 9.2.2023.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика

за први разред основне школе (први и други део);

ћирилица

др Синиша Јешић,

Јасна Благојевић,

Ивана Милосављевић

650-02-00638/2022-07

од 26.1.2023.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 1

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јасмина Милинковић

650-02-00130/2022-07

од 24.1.2023.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Математика

за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Јасна Благојевић,

Ивана Милосављевић

650-02-00634/2022-07

од 26.1.2023.

„KLETT”

Математика 1

уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Сандра Пајић

650-02-00651/2022-07

од 31.1.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 1, Уџбеник за први разред основне школе;

(први и други део)

Нела Малиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

650-02-00151/2022-07

од 31.1.2023.

Математика 1,

Радна свеска к за први разред основне школе;

(први и други део);

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

„ЕДУКА”

Математика 1а и 1б, уџбеник у електронском облику

за први разред основне школе;

ћирилица

Ивана Јухас

650-02-00419/2022-07

од 31.1.2023.

„KLETT”

Математика, уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Сандра Пајић

650-02-00036/2022-07

од 31.1.2023.

„KLETT”

Маша и Раша Математика

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

Петар Анокић,

Мирјана Кандић

650-02-00114/2022-07

од 9.2.2023.

„ЕДУКА”

Математика 1а и 1б, уџбеник у електронском облику

за први разред основне школе;

ћирилица

Љиљана Вдовић,

Бранка Матијевић,

Ранка Јанаћковић

650-02-00420/2022-07

од 9.2.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика

за први разред основне школе;

ћирилица

Оливера Тодоровић,

Срђан Огњановић

650-02-00530/2022-07

од 9.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Математика,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ива Ивачевић Илић,

Сенка Тахировић Раковић

650-02-00107/2022-07

од 9.2.2023.

„ФРЕСКА”

Зналац свезналац,

Математика 1,

уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Марина Ињац

650-02-00652/2022-07

од 9.2.2023.

„ФРЕСКА”

Зналац свезналац,

Математика 1,

уџбеник за први разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Марина Ињац

650-02-00099/2022-07

од 9.2.2023.

„БИГЗ школство”

Математика 1,

уџбеник у електронском облику

за први разред основне школе;

ћирилица

Сања Маричић

650-02-00549/2022-07

од 9.2.2023.

III

У делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ПЕТИ РАЗРЕД”, за предмет: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ИНФОТЕХНИКА”

Техника и технологија за пети разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и конструкторски комплет)

ћирилица

Зоран Јовановић,

Душан Кнежевић

650-02-00172/2020-07

од 2.11.2020.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са издавачем „Инфотехника” д.о.о. из Београда ОШ/Инфотехника/2022/1.1 од 15.11.2022. године.)

Техника и технологија за пети разред основне школе,

уџбенички комплет

(уџбеник и конструкторски комплет)

ћирилица

Зоран Јовановић,

Душан Кнежевић

650-02-00172/2020-07

од 2.11.2020.

Табела:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ИНФОТЕХНИКА”

Уџбеник за технику и технологију за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Јовановић,

Душан Кнежевић

650-02-00747/2021-07

од 1.11.2021.

замењује се новом табелом која гласи:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

(На основу Уговора о уступању ауторског права, који је закључен са издавачем „Инфотехника” д.о.о. из Београда ОШ/Инфотехника/2022/1.1 од 15.11.2022. године.)

Уџбеник за технику и технологију за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица.

Зоран Јовановић,

Душан Кнежевић

650-02-00747/2021-07

од 1.11.2021.

Табелe:

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Винко Ковачевић,

Сања Топаловић

650-02-00058/2018-07

од 27.4.2018.

„ФРЕСКА”

Географија,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Јелена Луковић

650-02-00030/2018-07

од 27.4.2018.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство

за пети разред основне школе;

ћирилица

Владан Стевановић

650-02-00064/2018-07

од 25.4.2018.

„KLETT”

Club@dos 1,

француски језик за пети разред основне школе,

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска два аудио ЦД-а који прате уџбеник, аудио ЦД који прати радну свеску)

Aurelie Combriat,

Katia Coppola

650-02-00029/2018-07

од 27.4.2018.

„БИГЗ школство”

Техника и технологија 5,

за пети разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник, материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Светлана Вучетић

650-02-00130/2018-07

од 27.4.2018.

бришу се.

IV

У делу: „УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ”, одељак: „ПETИ РАЗРЕД”, врше се следеће допуне:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 5 за пети разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00371/2022-07

од 23.12.2022

Читанка,

Српски језик и књижевност за пети разред основне школе

Александар Јерков,

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић

Граматика 5,

Српски језик и књижевност за пети разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 5,

Српски језик и књижевност за пети разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка 5

за српски језик за пети разред основне школе

Маријана Милошевић

650-02-00426/2022-07

од 12.1.2023.

Српски језик и језичка култура

за пети разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Наташа Вуловић,

Сандра Рудњанин

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 5 за пети разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00152/2022-07

од 31.1.2023

Читанка,

Српски језик и књижевност за пети разред основне школе

Александар Јерков,

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић

Граматика 5,

Српски језик и књижевност за пети разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 5,

Српски језик и књижевност за пети разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

„KLETT”

Граматика 5,

Српски језик и књижевност за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Весна Ломпар

650-02-00031/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Расковник

Читанка за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

650-02-00032/2022-07

од 6.2.2023.

„АРХИКЊИГА”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 5

за пети разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00139/2022-07

од 27.1.2023.

Читанка 5,

Српски језик и књижевност за пети разред основне школе

Снежана Булат

Граматика 5,

књижевност за пети разред основне школе

Биљана Бранић Латиновић

Радна свеска 5 уз Читанку

за пети разред основне школе

Снежана Булат

Радна свеска 5 уз Граматику

за пети разред основне школе

Биљана Бранић Латиновић

„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи,

Читанка за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Наташа Станковић Шошо,

др Бошко Сувајџић

650-02-00046/2022-07

од 7.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Језичко благо

Граматика српског језика за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

др Наташа Станковић Шошо,

др Бошко Сувајџић

650-02-00030/2022-07

од 7.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Чаролија стварања,

Читанка за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Наташа Станковић Шошо,

др Бошко Сувајџић

650-02-00048/2022-07

од 7.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Дар речи,

Граматика српског језика за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јелена Срдић

650-02-00050/2022-07

од 7.2.2023.

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 5 за пети разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00414/2022-07

од 9.2.2023.

Читанка

за пети разред основне школе

др Моња Јовић,

др Јелена Журић

Жубор језика,

Српски језик и језичка култура за пети разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски

„БИГЗ школство”

Читанка 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зорана Бошковић,

Милан Шиповац

650-02-00006/2022-07

од 9.2.2023.

„БИГЗ школство”

С речи на дела,

Граматика српског језика за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Слободан Новокмет,

Весна Ђорђевић,

Ива Златић

650-02-00005/2022-07

од 9.2.2023.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Amici 1,

италијански језик за пети разред основне школе;

други страни језик;

прва година учења

уџбеник у електронском облику

Александра Блатешић

650-02-00427/2022-07

од 17.11.2022.

„KLETT”

Décibel 1,

француски језик за пети разред основне школе,

други страни језик,

прва година учења

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск);

Michèle Butzbach,

Carmen Martin Nolla,

Dolorès Danièle Pastor,

Inmaculada Saracibar Zaldivar

650-02-00308/2022-07

од 28.11.2022.

„KLETT”

Décibel 1,

француски језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Michèle Butzbach,

Carmen Martin Nolla,

Dolorès Danièle Pastor,

Inmaculada Saracibar Zaldivar

650-02-00110/2022-07

од 9.2.2023.

„DATA STATUS”

Amici d′ Italia 1,

италијански језик за пети и шести разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

други страни језик;

прва и друга година учења

Elettra Ercolino,

T.Anna Pelegino,

Maddalena Bolognese,

Ivanna Viapianni

650-02-00505/2022-07

од 5.12.2022.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo Freunde 1, немачки језик за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

други страни језик;

прва година учења

Гордана Летић Глишић

650-02-00376/2022-07

од 9.12.2022.

„DATA STATUS”

Alle an Bord! A1.1,

немачки језик за пети разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск);

други страни језик;

прва година учења

Elke Spitznagel,

Silvana Brusati

650-02-00352/2022-07

од 20.12.2022.

„DATA STATUS”

Alle an Bord! A1.1,

немачки језик за пети разред основне школе;

други страни језик;

прва година учења

уџбенички комплет у електронском облику (уџбеник и радна свеска)

Elke Spitznagel,

Silvana Brusati

650-02-00502/2022-07

од 25.1.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Наш класс 1,

руски језик за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

други страни језик;

прва година учења

Лука Меденица,

Бранислава Николић,

Мира Симеуновић

650-02-00375/2022-07

од 28.12.2022.

„KLETT”

Magnet neu 1,

немачки језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Ђорђо Мота,

Весна Николовски

650-02-00062/2022-07

од 20.1.2023.

„АКРОНОЛО”

Wider World Second Edition 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника:

Graham Fruen,

Sandy Zervas,

Elizabeth Sharman;

Аутори радне свеске:

Jennifer Heath,

Jo Cummins

650-02-00382/2022-07

од 20.1.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Орбита 1,

руски језик за пети разред основне школе;

други страни језик;

прва година учења

уџбеник у електронском облику

Марина Петковић,

Светлана Мирковић

650-02-00374/2022-07

од 20.1.2023.

„DATA STATUS”

Merci! 1,

француски језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

А.Payet,

I. Rubio,

F.F.Ruiz

650-02-00372/2022-07

од 20.1.2023.

„DATA STATUS”

Merci! 1,

француски језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбенички комплет

у електронском облику;

(уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

А.Payet,

I. Rubio,

F.F.Ruiz

650-02-00164/2022-07

од 7.2.2023.

„KLETT”

Maximal 1,

немачки језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик,

Клаудија Брас

650-02-00066/2022-07

од 16.1.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English 5,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбеник у електронском облику

Зорана Ненезић,

Jonathan Pendelbury

650-02-00409/2022-07

од 26.1.2023.

„DATA STATUS”

Espacio Joven 360° 1,

шпански језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Maria Carmen Cabeza Sánches,

Francisca Fernández Vargas

650-02-00504/2022-07

од 25.1.2023.

„DATA STATUS”

To the Top 2030, енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

H.Q.Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00359/2022-07

од 25.1.2023.

„KLETT”

Wir neu 1,

немачки језик за пети разред основне школе;

други страни језик, прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Ђорђо Мота,

Драгана Боос

650-02-00082/2022-07

од 24.1.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Le monde de Léa et Lucas 1,

француски језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

650-02-00373/2022-07

од 31.1.2023.

„THE ENGLISH BOOK”

Project Explore 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбенички комплет у електронском облику

Sarah Philips,

Paul Shipton

650-02-00511/2022-07

од 31.1.2023.

„ЕДУКА”

Over the Moon 5,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

у електронском облику

Божидар Никић

650-02-00411/2022-07

од 6.2.2023.

„НОВА ШКОЛА”

Globe 5,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

у електронском облику

Татјана Митровић

650-02-00162/2022-07

од 6.2.2023.

„НОВА ШКОЛА”

Great Idea 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

у електронском облику

Татјана Митровић

650-02-00163/2022-07

од 6.2.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Sprint 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) у електронском облику

Аутори уџбеника:

Katrin E. Morris,

Paola Tite,

Gracia Gerulli,

Luke Prodromou.

Аутори радне свеске:

Gracia Gerulli,

Paola Tite.

650-02-00155/2022-07

од 6.2.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Sprint 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника:

Katrin E. Morris,

Paola Tite,

Gracia Gerulli,

Luke Prodromou.

Аутори радне свеске:

Gracia Gerulli,

Paola Tite.

650-02-00150//2022-07

од 7.2.2023.

„БИГЗ школство”

Footsteps 5,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбеник у електронском облику

Весна Тутуновић

650-02-00014/2022-07

од 6.2.2023.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 1,

француски језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења

уџбеник у електронском облику

Catherine Favret

650-02-00451/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Messages 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбеник у електронском облику

Dianа Goodey,

Noel Goodey

650-02-00019/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Eyes Open 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбеник у електронском облику

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

David McKeegan

650-02-00039/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Club@dos 1,

француски језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Aurélie Combriat,

Katia Coppola

650-02-00018/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Et toi? 1,

француски језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Мари Жозе Лопез,

Жан Тјери ле Буњек

650-02-00017/2022-07

од 7.2.2023.

„KLETT”

Hello World 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Ивана Кирин,

Маринко Уремовић

650-02-00016/2022-07

од 7.2.2023.

„KLETT”

Hello World 1,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбеник у електронском облику

Ивана Кирин,

Маринко Уремовић

650-02-00112/2022-07

од 9.2.2023.

„АКРОНОЛО”

iSucceed in English 2,

енглески језик за пети разред основне школе;

први страни језик,

пета година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника:

Elizabeth Foody,

Amanda Davies;

Аутори радне свеске:

Elizabeth Foody,

Damian Williams

650-02-00650/2022-07

од 7.2.2023.

„БИГЗ школство”

Das will ich!

немачки језик за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Марија Травица

650-02-00648/2022-07

од 7.2.2023.

„KLETT”

Конечно 1,

руски језик за пети разред основне школе;

други страни језик,

прва година учења;

уџбеник у електронском облику

Кристина Амштајм – Баман,

Улф Боргварт,

Моника Брош,

Елена Денисова Шмит,

Данута Генч,

Петер Јакубов,

Гизела Рајхерт – Боровски,

Евелин Валах, Драгана Керкез, Јелена Гинић

650-02-00081/2022-07

од 9.2.2023.

„ФРЕСКА”

Right On! 1,

енглески језик за пети разред основне школе,

први страни језик,

пета година учења;

уџбеник у електронском облику

Jenny Dooley

650-02-00102/2022-07

од 9.2.2023.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Историја 5,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Никола Топаловић,

Перо Јелић

650-02-00223/2022-07

од 4.11.2022.

„АРХИКЊИГА”

Историја 5,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Сара Лазић

650-02-00051/2022-07

од 27.1.2023.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Илустровани историјски атлас

за основну и средњу школу;

ћирилица

Александар Крстић

650-02-00543/2022-03

од 9.1.2022.

„DATA STATUS”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Никола Бацетић,

Немања Цвитковац

650-02-00389/2022-07

од 31.1.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Историја 5,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Весна Димитријевић

650-02-00532/2022-07

од 31.1.2023.

„ЕДУКА”

Историја 5,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Александар Тодосијевић

650-02-00413/2022-07

од 7.2.2023.

„БИГЗ школство”

Историја 5,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Весна Лучић

650-02-00003/2022-07

од 7.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 5,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Душко Лопандић,

Ивана Петровић

650-02-00047/2022-07

од 7.2.2023.

„ФРЕСКА”

Историја 5,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Данијела Стефановић,

Снежана Ферјанчић,

Зорица Недељковић

650-02-00103/2022-07

од 7.2.2023.

„KLETT”

Историја 5,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Емина Живковић,

Љиљана Недовић

650-02-00042/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Историја 5,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Никола Топаловић,

Перо Јелић

650-02-00069/2022-07

од 7.2.2023.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

„KLETT”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Тања Плазинић

650-02-00214/2022-07

од 4.11.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Марко Јоксимовић

650-02-00079/2022-07

од 27.1.2023.

„ЕДУКА”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Наташа Поповић

650-02-00425/2022-07

од 27.1.2023.

„НОВА ШКОЛА”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Драгана Јанковивћ

650-02-00160/2022-07

од 27.1.2023.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Славољуб Јовановић,

Дубравка Петровић

650-02-00545/2022-07

од 1.2.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Мирослав Грујић

650-02-00381/2022-07

од 1.2.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Мирослав Грујић

650-02-00143/2022-07

од 7.2.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Јелена Поповић

650-02-00646/2022-07

од 7.2.2023.

„DATA STATUS”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Иван Цветковић

650-02-00401/2022-07

од 31.1.2023.

„DATA STATUS”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Иван Цветковић

650-02-00509/2022-07

од 31.1.2023.

„БИГЗ школство”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Биљана Колачек,

Александра Јовичић

650-02-00135/2022-07

од 7.2.2023.

„KLETT”

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Тања Плазинић

650-02-00108/2022-07

од 7.2.2023.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Тијана Морић,

Ана Пауновић,

Јелена Благојевић,

Наташа Јановић,

Маја Срдић

650-02-00370/2022-07

од 6.2.2023.

„DATA STATUS”

Биологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

др Немања Рајчевић,

Гордана Ковачевић

650-02-00400/2022-07

од 31.1.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Катарина Зељић,

Невена Кузановић

650-02-00645/2022-07

од 7.2.2023.

„KLETT”

Биологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Горан Милићев,

Ена Хорват

650-02-00068/2022-07

од 7.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

др Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски

650-02-00077/2022-07

од 7.2.2023.

„БИГЗ школство”

Биологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Дејан Бошковић

650-02-00010/2022-07

од 9.2.2023.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

„ГЕРУНДИЈУМ”

Збирка задатака из математике

за пети разред основне школе;

збирка задатака у електронском облику;

ћирилица

Синиша Јешић,

Јасна Благојевић,

Александра Росић

650-02-00293/2022-07

од 22.11.2022

„ЕДУКА”

Математика,

уџбеник за пети разред основне школе

Радица Каровић,

Сузана Ивановић,

Душан Мијајловић

650-02-00405/2022-07

од 24.1.2023.

Математика,

збирка задатака за пети разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„Математископ”

Математика 5,

уџбеник са збирком задатака за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Горан Антонијевић,

Владимир Стојановић,

Никола Вигњевић

650-02-00335/2022-07

од 25.1.2023.

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика,

Уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирјана Стојсављевић Радовановић,

Љиљана Вуковић,

Јагода Ранчић

650-02-00640/2022-07

од 31.1.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 5,

уџбеник са збирком задатака за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Оливера Тододровић

650-02-00133/2022-07

од 31.1.2023.

„ЕДУКА”

Математика,

уџбеник у електронском облику

за пети разред основне школе;

ћирилица

Радица Каровић,

Сузана Ивановић,

Душан Мијајловић

650-02-00469/2022-07

од 31.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 5,

уџбеник математике за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

ћирилица

Петар Огризовић

650-02-00061/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Математика,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00040/2022-07

од 7.2.2023.

„БИГЗ школство”

Математика 5,

уџбеник у електронском облику

за пети разред основне школе;

ћирилица

Радивоје Стојковић,

Јасминка Радовановић

650-02-00011/2022-07

од 9.2.2023.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

„DATA STATUS”

Музичка култура,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Соња Маринковић,

Славица Стефановић

650-02-00528/2022-07

од 11.1.2023

„ЕДУКА”

У свету музике,

музичка култура

за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић,

Валентина Динић

650-02-00412/2022-07

од 11.1.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

650-02-00408/2022-07

од 12.1.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

650-02-00144/2022-07

од 12.1.2023.

„KLETT”

Музичка култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић

650-02-00119/2022-07

од 16.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Александра Паладин,

мр Драгана Михајловић Бокан

650-02-00059/2022-07

од 24.1.2023.

„БИГЗ школство”

Музичка култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00007/2022-07

од 6.2.2023.

„DATA STATUS”

Музичка култура

за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Соња Маринковић,

Славица Стефановић

650-02-00008/2022-07

од 23.2.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

„ЕДУКА”

Ликовна култура

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Драган Ђорђевић

650-02-00417/2022-07

од 1.12.2022.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Траг ликовна култура

за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Здравко Милинковић,

мр Бранка Мандић

650-02-00633/2022-07

од 1.12.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00535/2022-07

од 9.12.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00123/2022-07

од 16.1.2023.

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Миливој Мишко Павловић

650-02-00008/2022-07

од 20.1.2023.

„KLETT”

Ликовна култура 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00075/2022-07

од 24.1.2023.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

„М&Г ДАКТА”

Техника и технологија 5,

за пети разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику (уџбеник и упутство за коришћење материјала за конструкторско обликовање);

ћирилица

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Наталија Диковић

650-02-00402/2022-07

од 28.12.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Техника и технологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирослав Секулић

650-02-00534/2022-07

од 16.1.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 5,

за пети разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање)

ћирилица

Слађана Матијашевић

650-02-00310/2022-07

од 14.11.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Слађана Матијашевић

650-02-00106/2022-07

од 6.2.2023.

„KLETT”

Техника и технологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00117/2022-07

од 9.2.2023.

„ЕДУКА”

Техника и технологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић

650-02-00416/2022-07

од 9.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Жељко Васић,

Дијана Каруовић

650-02-00060/2022-07

од 9.2.2023.

„БИГЗ школство”

Техника и технологија 5,

за пети разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и конструкторски материјал);

ћирилица

Вељко Алексић,

Иван Милићевић

650-02-00002/2022-07

од 9.2.2023.

„БИГЗ школство”

Техника и технологија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Вељко Алексић,

Иван Милићевић

650-02-00134/2022-07

од 9.2.2023.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство 5,

уџбеник за пети разред основне школе

Дијана Каруовић,

Саша Ристић

650-02-00345/2022-07

од 5.12.2022.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Информатика и рачунарство 5

за пети разред основне школе;

електронском облику;

ћирилица

Жолт Коња,

Маја Тодоровић,

Вела Чоја,

Горан Станојевић

650-02-00637/2022-07

од 26.1.2023.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Информатика и рачунарство 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

650-02-00533/2022-07

од 25.1.2023.

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарство 5

за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00415/2022-07

од 24.1.2023

„KLETT”

Информатика и рачунарство 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00038/2022-07

од 27.1.2023.

„БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Марина Петровић,

Зорица Прокопић,

Јелена Пријовић

650-02-00649/2022-07

од 7.2.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Дијана Каруовић,

Саша Ристић

650-02-00104/2022-07

од 9.2.2023.

Број 650-02-00134/2023-07

У Београду, 3. марта 2023. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.