Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

21

На основу члана 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за први, други, трећи и четврти разред средње школе – гимназије и средње стручне школе
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 3/20, 15/20, 2/21, 4/21 и 11/21)

Уџбеници за наставу на српском језику

ПРВИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Headway Pre-intermediate, 5th edition

(уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска и ЦД), енглески језик за први разред гимназије и први и други разред средње стручне школе

– аутори уџбеника:

Liz & John Soars, Paul Hancock;

– аутори радне свеске:

Liz & John Soars, Jo McCaul;

650-02-246/2021-03 од 4.1.2022.

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe A2, Methode de francais, (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска, ДВД), француски језик за први и други разред гимназија и средњих стручних школа (други страни језик, пета и шеста година учења)

– аутори уџбеника:

Sophie Bruzy Todd; Cedriac Vial,

аутор радне свеске:

Clarie Sanchez

650-02-274/2021-03 од 22.2.2022.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРУГ”

Анализа са алгебром уџбеник са збирком задатака за 1. разред Математичке гимназије

Зоран Каделбург, Срђан Огњановић,
Соња Чукић

650-02-177/2021-03 од 21.9.2021.

„КРУГ”

Математика, збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа

Срђан Огњановић, Живорад Ивановић

650-02-185/2021-03 од 2.11.2021.

ДРУГИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Headway Pre-intermediate, 5th edition

(уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска и ЦД), енглески језик за први разред гимназије и први и други разред средње стручне школе

– аутори уџбеника:

Liz & John Soars, Paul Hancock;

– аутори радне свеске:

Liz & John Soars, Jo McCaul;

650-02-246/2021-03 од 4.1.2022.

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Headway Intermediate, 5th edition

(уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска и ЦД), енглески језик за други и трећи разред гимназије и трећи и четврти разред средње стручне школе

Liz & John Soars, Paul Hancock;

650-02-245/2021-03 од 4.1.2022.

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe A2, Methode de francais (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска, ДВД), француски језик за први и други разред гимназија и средњих стручних школа (други страни језик, пета и шеста година учења)

– аутори уџбеника:

Sophie Bruzy Todd; Cedriac Vial,

аутор радне свеске:

Clarie Sanchez

650-02-274/2021-03 од 22.2.2022.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија за други разред гимназије

Владимир Стојановић, Бојан Ћерчан, Милица Соларевић

650-02-140/2021-03 од 2.9.2021.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ – СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Економско пословање за други разред економске школе, образовни профил: економски техничар

Петар Веселиновић, Јасмина Гајић, Данијела Рвовић

650-02-176/2021-03 од 2.11.2021.

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Здравствена психологија за други и трећи разред медицинске школе

Ружица Обрадовић

650-02-134/2021-03 од 2.9.2021.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Headway Intermediate, 5th edition

(уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска и ЦД), енглески језик за други и трећи разред гимназије и трећи и четврти разред средње стручне школе

Liz & John Soars, Paul Hancock;

650-02-245/2021-03 од 4.1.2022.

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe B1, Methode de francais (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска, ДВД), француски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа (други страни језик, седма година учења)

– аутори уџбеника:

Sophie Bruzy Todd, Delphine Jegou и Cedriac Vial,

аутор радне свеске:

Clarie Sanchez

650-02-273/2021-03 од 22.2.2022.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКE”

Руски језик

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 3 (уџбенички комплет – уџбеник са радном свеском и компакт диск) руски језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа ( други страни језик, седма година учења)

Биљана Марић, Маријана Папрић,
Вера Лазаревић Вулевић

650-02-244/2021-03 од 4.1.2022.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ – СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Здравствена психологија за други и трећи разред медицинске школе

Ружица Обрадовић

650-02-134/2021-03 од 2.9.2021.

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачуноводство за 3. разред економске школе, образовни профил: економски техничар

Драгомир Димитријевић,
Бојана Новићевић Чечевић

650-02-164/2021-03 од 2.11.2021.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Читанка 4, Српски језик и књижевност и

Граматика 4, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за четврти разред гимназије

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић,
Зона Мркаљ

Весна Ломпар, Александра Антић

650-02-135/2021-03 од 2.9.2021.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Headway Intermediate, 5th edition

(уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска и ЦД), енглески језик за други и трећи разред гимназије и трећи и четврти разред средње стручне школе

Liz & John Soars, Paul Hancock;

650-02-245/2021-03 од 4.1.2022.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКE”

Руски језик

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 4 (уџбенички комплет – уџбеник са радном свеском и компакт диск) руски језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа ( други страни језик, осма година учења)

Биљана Марић, Маријана Папрић,

Лука Меденица

650-02-263/2021-03 од 4.1.2022.

„KLETT”

Француски језик

VERSION ORIGINALE VIOLET (уџбенички

комплет-уџбеник, радна свеска и ДВД) – француски језик за четврти гимназије (осма година учења)

Fabrice Berthelemy, Christine Kleszewski,

Emilie Perrichon, Sylvie Wuattier

650-02-131/2021-03 од 21.9.2021.

„ДАТА СТАТУС”

Француски језик

La Classe B2, Methode de francais (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска, ДВД), француски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа (други страни језик, осма година учења)

Delphine Jegou, Cedriac Vial

650-02-270/2021-03 од 22.2.2022.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 4, уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Душко Лопандић, Ратомир Миликић, Мања Милиновић

650-02-137/2021-03 од 21.9.2021.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Биологија 4, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера

Леа Влајнић, Ивана Лазаревић

650-02-298/2021-03 од 22.2.2022.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРУГ”

Математика, збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа

Срђан Огњановић, Живорад Ивановић

650-02-259/2021-03 од 27.1.2022.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера

Александра Паладин

650-02-00002/2022-03 од 1.3.2022.

Број 650-02-13/2022-03

У Београду, 1. марта 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.