Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

14

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА

за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 2/21

ТРЕЋИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Драгица Ивановић,

Милица Ћук

650-02-00465/2020-07

од 2.3.2021.

Најлепша реч,

Читанка за трећи разред основне школе

Српски језик – граматика, правопис, језичка култура,

уџбеник за трећи разред основне школа

Радна свеска из српског језика

уз Читанку за трећи разред основне школе

„НОВА ШКОЛА”

Математика,

уџбеник за трећи разред основне школе

Милица Ћук,

Бранислав Милошевић

650-02-0042/2021-07

од 11.6.2021.

Радна свеска из математике

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Број 650-02-00226/2/2021-07

У Београду, 27. септембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.