Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

8

На основу члана 19. ст. 6‒7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар без портфеља, који на основу Одлуке председника Владе 01 број 035-00-9/2023 од 30. маја 2023. године, објављене у „Службеном гласнику РС”, број 44/23, врши овлашћења министра просвете, доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22, 15/22 и 2/23)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Српски језик

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00442/2022-07 од 21.3.2023.

Читанка

Моња Јовић, Иван Јовић

Српски језик – Поуке о језику

Весна Дрезгић, Ана Икер

Радна свеска из српског језика

Моња Јовић, Ивана Јухас

„НОВА ШКОЛА”

Најлепша реч,

Читанка за трећи разред основне школе

Милица Ћук, Драгица Ивановић

650-02-00175/2022-07 од 28.3.2023.

Граматика, правопис, језичка култура

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Das Zauberbuch 1,

немачки језик за трећи разред основне школе;

први страни језик;

трећа година учења

M.G. Bertarini, A. Hallier, P. Iotti, S. Peri Steubing

650-02-00506/2022-07 од 28.2.2023.

„DATA STATUS”

Alex et Zoé,

француски језик за трећи разред основне школе;

први страни језик,

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Colette Samson

650-02-00454/2022-07 од 24.3.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

Family and Friends 1, 2nd edition,

енглески језик за трећи разред основне школе;

први страни језик,

трећа година учења;

уџбеник у електронском облику

Naomi Simmons

650-02-00615/2022-07 од 21.4.2023.

„DATA STATUS”

Smart Junior 3,

енглески језик за трећи разред основне школе;

први страни језик,

трећа година учења;

уџбеник у електронском облику

H.Q. Mitchell

650-02-00147/2022-07 од 28.4.2023.

„ЕДУКА”

Let′s Move On! 3,

енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику (уџбеник, радна свеска и аудио запис)

Елвира Саваи,

650-02-00468/2022-07 од 10.5.2023.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Математика 3а и ,

Уџбеник у електронском облику за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Снежана Лакета, Снежана Богићевић

650-02-00465/2022-07 од 19.5.2023.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Природа и друштво

за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милица Ћук

650-02-00176/2022-07 од 28.3.2023.

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Дигитални свет 3

за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Марина Ињац, Јелена Батањац

650-02-00111/2022-07 од 7.3.2023.

СЕДМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Одсјај

Читанка за седми разред основне школе

Снежаба Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић

650-02-00629/2022-07 од 21.3.2023.

Одсјај израза

уџбеник српског језика за седми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Владан Гајовић, Јелена Ковачевић

„ЕДУКА”

Српски језик

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00496/2022-07 од 21.3.2023.

Читанка,

уџбеник у електронском облику ‒ српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Гордана Влаховић, Јасна Влаховић

Српски језик и језичка култура, уџбеник у електронском облику са вежбањима за седми разред основне школе

др Јелена Журић, др Јелена Ангеловски

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 4,

француски језик за седми разред основне школе;

први страни језик, седма година учења;

уџбенички комплет у електронском облику

(уџбеник и радна свеска)

Sylvie Schmitt

650-02-00449/2022-07 од 10.4.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Орбита 3,

руски језик за седми разред основне школе;

други страни језик,

трећа година учења;

уџбеник у електронском облику

Предраг Пипер, Марина Петковић,

Светлана Мирковић

650-02-00141/2022-07 од 19.4.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

English Plus 3,

Second Edition,

енглески језик за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Ben Wetz, Katrina Gourmley

650-02-00597/2022-07 од 19.4.2023.

„NEW AGE PUBLISHING”

Crystal Clear 3,

енглески језик за седми разред основне школе;

први страни језик,

седма година учења;

уџбенички комплет

Fiona Mauchline, Daniel Morris

650-02-00622/2022-07 од 21.4.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Let monde de Léa et Lucas 3,

француски језик за седми разред основне школе;

други страни језик;

трећа година учења;

уџбеник у електронском облику

Данијела Милошевић, Милена Милановић

650-02-00623/2022-07 од 21.4.2023.

„ЕДУКА”

Over the Moon! 7,

енглески језик за седми разред основне школе;

први страни језик,

седма година учења;

уџбенички комплет у електронском облику (уџбеник, радна свеска и аудио запис)

Божидар Никић

650-02-00495/2022-07 од 10.5.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English 7,

енглески језик за седми разред основне школе;

први страни језик,

седма година учења;

уџбеник у електронском облику

Катарина Ковачевић, Jonathan Pendelbury

650-02-00185/2022-07 од 10.5.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Ликовна култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Рајка Бошковић

650-02-00024/2023-07

од 16.5.2023.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Милица Омрчен, Невена Грбовић

650-02-00486/2022-07 од 10.5.2023.

„DATA STATUS”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирослав Филиповић, Александар Узелац

650-02-00394/2022-07 од 10.5.2023.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Александар Растовић, др Предраг М. Вајагић, Бранка Бечановић, Бојана Лазаревић

650-02-00636/2022-07 од 10.5.2023.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милутин Тадић. Марија Бркић

650-02-00012/2023-07 од 19.4.2023.

„ЕДУКА”

Географија,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Наташа Басарић, Данијела Стојановић

650-02-00487/2022-07 од 19.4.2023.

„DATA STATUS”

Географија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јелена Миланковић Јованов,

Дејана Ђурђевић

650-02-00508/2022-07 од 10.5.2023.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Математика,

Уџбеник у електронском облику са збирком задатака за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Весна Врцељ Каћански,

Слободан Павловић

650-02-00488/2022-07 од 19.5.2023.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ана Пауновић, Маја Срдић,

Тамара Бајчета

650-02-00367/2022-07 од 28.4.2023.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Хемија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

Данијела Малинар, Даница Павловић

650-02-00494/2022-07 од 17.3.2023.

Лабораторијске вежбе са збирком задатака

а седми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Хемија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Саша Ватић, Биљана Алавуковић,

Маријана Легетић

650-02-00057/2023-07 од 27.6.2023.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Техника и технологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Јовановић, Душан Кнежевић,

Весна Лазаревић

650-02-00002/2023-07 од 28.3.2023.

„ЕДУКА”

Техника и технологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић

650-02-00489/2022-07 од 19.4.2023.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарство 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00470/2022-07

од 13.3.2023.

Број 650-02-00168/3/2023-07

У Београду, 30. јуна 2023. године

По Одлуци председника Владе

да врши овлашћења министра просвете

01 број 035-00-9/2023

од 30. маја 2023. године

Министар без портфеља

задужен за координацију активности и мера у области односа Републике Србије са дијаспором,

Ђорђе Милићевић, с.р.