Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

14

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 ‒ УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 2/21, 17/21, 18/21 и 3/22)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„NEW AGE PUBLISHING”

Следећи корак 3,

енглески језик за трећи разред основне школе

Amanda Cant,

Mary Charrington

650-02-00157/2022-07

од 26.9.2022.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Природа и друштво 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Зорица Нобл

650-02-00036/2022-07

од 25.5.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Природа и друштво 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник из два дела

и у електронском облику;

ћирилица

Вера Бојовић,

Драгица Тривић,

Виолета Богдановић,

Љиљана Инђић

650-02-00026/2022-07

од 20.6.2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КЛЕТТ”

Ликовна култура 3,

уџбеник за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сања Филиповић,

Теодора Филиповић

650-02-00251/2022-07

од 27.9.2022.

„АРХИКЊИГА”

Ликовна култура 3

за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Рајка Бошковић

650-02-00219/2022-07

од 27.9.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 3

за трећи разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

мр Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00268/2022-07

од 29.9.2022.

СЕДМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Читанка 7,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Александар Јерков,

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић

650-02-00018/2022-07

од 20.6.2022.

Граматика 7,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

„НОВИ ЛОГОС”

Чаролија стварања,

Читанка за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо;

Бошко Сувајџић

650-02-00265/2022-07

од 19.9.2022.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Конечно 3,

руски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења,

уџбеник у електронском облику

Кристине Амштајн Баман,

Улф Боргварт;

Моника Брош,

Данута Генч,

Наталија Осипова Јос,

Гизела Рајхерт Боровски,

Евелин Валах,

Жаклин Ценкер,

Драгана Керкез,

Јелена Гинић

650-02-00235/2022-07

од 19.9.2022.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Математика 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Мирјана Стојсављевић Радовановић,

Љиљана Вуковић,

Зорица Јанчић

650-02-00038/2022-07

од 31.5.2022.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Физика 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

Татјана Мишић,

Љубица Нешић,

Марина Најдановић Лукић

650-02-00015/2022-07

од 6.5.2022.

Физика 7,

збирка задатака зса лабораторијским вежбама за седми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

„НОВИ ЛОГОС”

Физика 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Александар Кандић,

Милена Богдановић,

Горан Попарић,

Дарко Симић

650-02-00267/2022-07

од 27.9.2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе,

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00019/2022-07

од 5.5.2022.

„KLETT”

Ликовна култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе,

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Сања Филиповић,

Теодора Филиповић

650-02-00234/2022-07

од 27.9.2022.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе,

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

650-02-00024/2022-07

од 31.5.2022.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Биологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе,

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милица Маркелић,

Ива Лакић,

Невена Кузмановић,

Катарина Зељић

650-02-00017/2022-07

од 20.6.2022.

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе,

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

мр Весна Миливојевић,

др Томка Миљановић,

др Тихомир Лазаревић,

др Тијана Прибићевић

650-02-00153/2022-07

од 1.9.2022.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Иторија 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе,

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Весна Димитријевић

650-02-00025/2022-07

од 20.6.2022.

Број 610-00-001171/3/2022-04

У Београду, 30. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.