Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

9

На основу члана 19. ст. 6‒7 Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар без портфеља, који на основу Одлуке председника Владе 01 број 035-00-9/2023 од 30. маја 2023. године, објављене у „Службеном гласнику РС”, број 44/23, врши овлашћења министра просвете, доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/21, 3/22, 15/22 и 2/23)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

СРПСКИ ЈЕЗИК за четврти разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00458/2022-07 од 27.3.2023.

Читанка

за четврти разред основне школе

Моња Јовић, Нада Тодоров

Српски језик – Поуке о језику,

за четврти разред основне школе

Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић

Радна свеска из српског језика

за четврти разред основне школе

Нада Тодоров, Стеванија Кече,

Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић

„НОВА ШКОЛА”

Чудесна башта,

Читанка за четврти разред основне школе

Милица Ћук,

Драгица Ивановић

650-02-00174/2022-07

од 19.4.2023.

Граматика, правопис и језичка култура

за четврти разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Family and Friends 2, 2nd edition,

енглески језик за четврти разред основне школе;

први страни језик,

четврта година учења;

уџбеник у електронском облику

Naomi Simmons

650-02-00593/2022-07 од 21.4.2023.

„DATA STATUS”

Smart Junior 4,

енглески језик за четврти разред основне школе;

први страни језик,

четврта година учења;

уџбеник у електронском облику

H.Q. Mitchell

650-02-00145/2022-07 од 28.4.2023.

„ЕДУКА”

Let′s Move On! 4,

енглески језик за четврти разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику (уџбеник, радна свеска и аудио запис)

Елвира Саваи, Лара Штамбук

650-02-00461/2022-07 од 10.5.2023.

„DATA STATUS”

Alex et Zoe 3,

француски језик за четврти разред основне школе;

први страни језик, четврта година учења;

уџбеник у електронском облику

Colette Samson

650-02-00448/2022-07 од 16.5.2023.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Моја домовина,

природа и друштво за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милица Ћук, Надица Станојчић

650-02-00173/2022-07 од 28.3.2023.

„ЕДУКА”

Географска карта Републике Србије,

део уџбеничког комплета Природа и друштво за четврти разред основне школе;

ћирилица

Милена Панић

650-02-00053/2022-07 од 12.6.2023.

„ЕДУКА”

Географска карта Републике Србије,

део уџбеничког комплета Природа и друштво за четврти разред основне школе, 4а и 4б;

ћирилица

Милена Панић

650-02-00125/2022-07 од 14.6.2023.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 4,

Уџбеник за четврти разред основне школе (први и други део);

Нела Малиновић Јовановић

650-02-00380/2022-07 од 21.4.2023.

Математика 4,

Радна свеска за четврти разред основне школе;

8први и други део);

уџбенички комплет;

ћирилица

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 4,

уџбеник за четврти разред основне школе ;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

650-02-00166/2022-07 од 27.4.2023.

„ЕДУКА”

Математика 4а и ,

Уџбеник у електронском облику за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Софија Зарупски

650-02-00459/2022-07 од 25.5.2023.

ОСМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Српски језик и књижевност;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

650-02-00484/2022-07 од 9.3.2023.

Магија читања,

Читанка у електронском облику за осми разред основне школе

др Моња Јовић, др Јелена Журић

Српски језик и језичка култура,

Уџбеник са вежбањима у електронском облику за осми разред основне школе

др Јелена Журић

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Amici 4,

италијански језик за осми разред основне школе;

други страни језик;

четврта година учења;

уџбеник у електронском облику

Јасмина Стојковић

650-02-00172/2022-07 од 13.3.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Орбита 4,

руски језик за осми разред основне школе;

други страни језик;

четврта година учења;

уџбеник у електронском облику

Предраг Пипер, Марина Петковић,

Светлана Мирковић

650-02-00052/2022-07 од 17.3.2023.

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 4,

француски језик за осми разред основне школе;

други страни језик, четврта година учења;

уџбенички комплет у електронском облику

(уџбеник и радна свеска)

Sylvie Schmitt

650-02-00449/2022-07 од 10.4.2023.

„НОВИ ЛОГОС”

English Plus 4,

Second Edition,

енглески језик за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Ben Wetz, Diane Rye

650-02-00586/2022-07 од 19.4.2023.

„NEW AGE PUBLISHING”

Crystal Clear 4,

енглески језик за осми разред основне школе;

први страни језик,

осма година учења;

уџбенички комплет

Fiona Mauchline, Daniel Morris

650-02-00623/2022-07 од 21.4.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Let monde de Léa et Lucas 4,

француски језик за осми разред основне школе;

други страни језик;

четврта година учења;

уџбеник у електронском облику

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

650-02-00624/2022-07 од 21.4.2023.

„ЕДУКА”

Over the Moon! 8,

енглески језик за осми разред основне школе;

први страни језик,

осма година учења;

уџбенички комплет у електронском облику (уџбеник, радна свеска и аудио запис)

Лара Штамбук, Гордана Ракић

650-02-00471/2022-07 од 10.5.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English 8,

енглески језик за осми разред основне школе;

први страни језик,

осма година учења;

уџбеник у електронском облику

Катарина Ковачевић, Jonathan Pendelbury

650-02-00187/2022-07 од 10.5.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милан Андрић

650-02-00161/2023-07 од 17.3.2023.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милица Омрчен, Невена Грбовић

650-02-004772022-07 од 10.5.2023.

„DATA STATUS”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Драгана Хаџић, Марко Станојевић

650-02-00392/2022-07 од 10.5.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Драгомир Бонџић, Коста Николић

650-02-00015/2023-07 од 16.5.2023.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Географија,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Кристина Ђорђевић

650-02-00478/2022-07 од 19.4.2023.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милка Бубало Живковић,

Драгица Гатарић, Марија Бркић

650-02-00013/2023-07 од 27.4.2023.

„DATA STATUS”

Географија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јелена Миланковић Јованов,

Дејана Ђурђевић

650-02-00507/2022-07 од 10.5.2023.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Математика 8,

уџбеник у електронском облику са збирком задатака за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Дамир Омрчен, Бора Пешић

650-02-00474/2022-07 од 10.4.2023.

„ЕДУКА”

Математика 8,

уџбеник у електронском облику за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Радица Каровић, Сузана Ивановић

650-02-00483/2022-07 од 27.4.2023.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Ана Пауновић, Маја Срдић,

Тамара Бајчета

650-02-00369/2022-07 од 14.6.2023.

„DATA STATUS”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред

основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Гордана Ковачевић, др Немања Рајчевић

650-02-00397/2022-07 од 14.6.2023.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЕДУКА”

Хемија 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Данијела Малинар, Даница Павловић

650-02-00472/2022-07 од 6.3.2023.

Лабораторијске вежбе са збирком задатака за осми разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

„KLETT”

Хемија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Драгица Тривић, Весна Милановић

650-02-00070/2022-07 од 13.3.2023.

„АРХИКЊИГА”

Хемија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Снежана Зарић

650-02-00019/2023-07 од 21.4.2023.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Техника

и технологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Зоран Ферина

650-02-00001/2023-07 од 17.3.2023.

„ЕДУКА”

Техника и технологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић

650-02-00479/2022-07 од 19.4.2023.

Број 650-02-00168/4/2023-07

У Београду, 30. јуна 2023. године

По Одлуци председника Владе

да врши овлашћења министра просвете

01 број 035-00-9/2023

од 30. маја 2023. године

Министар без портфеља

задужен за координацију активности и мера у области односа Републике Србије са дијаспором

Ђорђе Милићевић, с.р.