Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

15

На основу члана 19. ст. 6. и 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18), и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 ‒ УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/21 и 3/22)

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Читанка 4,

Српски језик за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

650-02-00324/2022-07 од 9.3.2022.

Граматика 4,

Српски језик за четврти разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Катарина Колаковић,

Анђелка Петровић,

Сунчица Ракоњац Николов,

Данијела Милићевић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Читанка 4,

Српски језик за четврти разред основне школе

Маја Димитријевић

650-02-00323/2021-07 од 6.5.2022.

Граматика 4,

Српски језик за четврти разред основне школе;

уџбенички комплет у електронском облику;

ћирилица

Вишња Мићић,

Владимир Вукмановић Растегорац

„ФРЕСКА”

Читанка 4,

Српски језик за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Јоксимовић,

Славица Гомилановић

650-02-00120/2022-07 од 25.8.2022.

„ФРЕСКА”

Свет речи – језик и језичка култура,

Српски језик за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Јоксимовић,

Славица Гомилановић

650-02-00119/2022-07 од 1.9.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Бескрајне речи,

Читанка за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Соња Чабрић

650-02-00150/2022-07 од 25.8.2022.

„KLETT”

Српски језик 4,

Река речи,

Читанка за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Радмила Жежељ

650-02-00107/2022-07 од 12.9.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Српски језик – Дар речи,

Граматика српског језика за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јелена Срдић,

Зорана Петковић

650-02-00145/2022-07 од 13.9.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Дар речи,

Граматика за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић,

Светлана Вулић

650-02-00138/2022-07 од 29.9.2022.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ФРЕСКА”

Smiles 4,

енглески језик за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Jenny Dooley

650-02-00117/2022-07 oд 26.9.2022.

„KLETT”

Super Minds 4,

енглески језик за четврти разред основне школе;

четврта година учења;

уџбеник у електронском облику

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Питер Лузис Џонс,

Емина Јеремић Мићовић

650-02-00106/2022-07 oд 26.9.2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 4,

уџбеник за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Данка Деспотовић Андрић

650-02-00313/2021-07 од 17.3.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 4,

уџбеник за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана Мићић

650-02-00146/2022-07 од 27.9.2022.

„ФРЕСКА”

Ликовна култура 4,

уџбеник за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јован Глигоријевић

650-02-00121/2022-07 од 14.9.2022.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Музичка култура 4,

уџбеник музичке културе за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић

650-02-00112/2022-07 од 12.9.2022.

„ФРЕСКА”

Чаробни свет музике 4,

уџбеник за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Гордана Илић

650-02-00124/2022-07 од 14.9.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 4,

уџбеник музичке културе за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан;

Марина Ињац

650-02-00147/2022-07 од 19.9.2022.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Моја домовина 4,

Природа и друштво за четврти разред основне школе;

Милица Ћук,

Надица Станојчић

650-02-00003/2022-07 од 5.4.2022.

Радна свеска,

Природа и друштво за четврти разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Природа и друштво 4,

уџбеник за четврти разред основне школе (први и други део);

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Вера Бојовић,

Драгица Тривић,

Виолета Богдановић,

Винко Ковачевић

650-02-00325/2021-07 од 6.5.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво 4,

уџбеник за четврти разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Александар Кандић,

Гордана Субаков Симић,

Жељко Васић,

Ивана Петровић,

Иван Матејић

650-02-00159/2022-07 од 19.9.2022.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВА ШКОЛА”

Математика 4,

уџбеник за четврти

разред основне школе

Милица Ћук,

Бранко Марковић

650-02-00311/2021-07 од 12.4.2022.

Радна свеска

из математике за четврти разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

„KLETT”

Математика,

уџбеник за четврти

разред основне школе

(први, други, трећи и четврти део);

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Ненад Вуловић,

Тамара Крстић

650-02-00114/2022-07 од 29.9.2022.

ОСМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Уметност речи,

Читанка за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Настасја Перић

650-02-00137/2022-07 од 30.8.2022.

„KLETT”

Цветник,

Читанка за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Зона Мркаљ,

др Зорица Несторовић

650-02-00143/2022-07 од 14.9.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Чаролија стварања,

Читанка за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

650-02-00139/2022-07 од 19.9.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Језичко благо

Граматика српског језика за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Светлана Слијепчевић Бејливук,

Наташа Станковић Шошо

650-02-00136/2022-07 од 27.9.2022.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Maximal 4,

немачки језик за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик,

Керстин Рајнке

650-02-00100/2022-07 од 23.8.2022.

„ФРЕСКА”

Right on! 4,

енглески језик за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику

Jenny Dooley

650-02-00125/2022-07 од 14.9.2022.

„KLETT”

Club &dos 4,

француски језик за осми разред основне школе,

четврта година учења;

уџбеник у електронском облику

Estelle Foullon,

Дејан Јанковић

650-02-00129/2022-07 од 19.9.2022.

„KLETT”

Конечно 4,

руски језик за осми разред основне школе;

четврта година учења,

уџбеник у електронском облику

Кристине Амштајн Баман,

Улф Боргварт;

Моника Брош,

Данута Генч,

Наталија Осипова Јос,

Гизела Рајхерт Боровски,

Евелин Валах,

Жаклин Ценкер,

Драгана Керкез,

Јелена Гинић

650-02-00142/2022-07 од 19.9.2022.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АРХИКЊИГА”

Историја 8,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

ћирилица

Александар Стојановић

650-02-00297/2021-07 од 2.3.2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Катарина Трифуновић

650-02-00315/2021-07 од 17.3.2022.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Александра Хаџи-Ђорђевић

650-02-00312/2021-07 од 2.3.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Александра Паладин,

мр Драгана Михајловић Бокан

650-02-00135/2022-07 од 12.9.2022.

„KLETT”

Музичка култура 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

650-02-00099/2022-07 од 13.9.2022.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Геофрафија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00134/2022-07 од 29.9.2022.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Горан Корићанац,

др Ана Ђорђевић,

Весна Албијанић,

Марија Дабић

650-02-00105/2022-07 од 13.9.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Гордана Субаков Симић,

Марина Дрндарски,

Марија Дабић

650-02-00131/2022-07 од 19.9.2022.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„БИГЗ школство”

Физика 8

за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Јелена Радовановић

650-02-00331/2021-07 од 17.3.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Душан Поповић,

Милена Богдановић,

Александар Костић,

Весна Коња

650-02-00144/2022-07 од 30.8.2022.

„KLETT”

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Марина Радивојевић,

Весна Коња

650-02-00103/2022-07 од 30.8.2022.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Математички клуб

„ДИОФАНТ”

Математика 8,

Уџбеник са збирком задатака

за осми разред основне школе

(први и други део);

ћирилица

Војислав Андрић,

Маријана Стефановић,

Ђорђе Голубовић,

Вељко Ћировић

650-02-00309/2021-07 од 12.4.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 8,

Уџбеник са збирком задатака

за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Оливера Тодороић,

Верица Марковић

650-02-00332/2021-07 од 9.5.2022.

„KLETT”

Математика,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00128/2022-07 од 19.9.2022.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Татјана Недељковић

650-02-00148/2022-07 од 25.8.2022.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„Инфотехника”

Техника и технологија 8,

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и конструкторски комплет);

ћирилица

Зоран Ферина

650-02-00004/2022-07 од 16.3.2022.

„M&G ДАКТА”

Техника и технологија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и комплет материјала);

ћирилица

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Миомир Филиповић,

Зоран Богатиновић

650-02-00007/2022-07 од 9.5.2022.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Информатика и рачунарство 8

за осми разред основне школе;

ћирилица

John Andrew Bios

650-02-00028/2022-07 од 12.5.2022.

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Информатика и рачунарство 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Милош Папић,

Далибор Чукљевић

650-02-00226/2022-07 од 19.9.2022.

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство 8

за осми разред основне школе;

уџбеник у електронском облику;

ћирилица

др Дијана Каруовић,

мр Ерика Елеван,

Весна Коња

650-02-00140/2022-07 од 19.9.2022.

Број 610-00-01171/4/2022-07

У Београду, 30. септембра 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.