Сходно одредбама члана 23. Закона о становању („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11) а сходно члану 157. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, број 104/16),

Републички завод за статистику објављује Индексе потрошачких цена за месец фебруар 2023. године.

ИНДЕКСИ

потрошачких цена за фебруар 2023. године

"Службени гласник РС", број 21 од 17. марта 2023.

2. 2023.

–––––––

Ø 2022.

2. 2023.

–––––––

1. 2023.

2. 2023.

–––––––

2. 2022.

1–2. 2023.

–––––––––

Ø 2022.

1–2. 2023.

–––––––––

1–2. 2022.

2. 2023.

––––––––

12. 2022.

Република Србија – укупно*

109,3

101,4

116,1

108,6

115,9

102,8

*Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Директор,

др Миладин Ковачевић, с.р.