Zakon

На основу члана 28. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница

"Службени гласник РС", број 90 од 21. новембра 2018.

Члан 1.

Овим правилником одређују се мелиорациона подручја и њихове границе, и то:

1) на водном подручју „Сава”: мелиорациона подручја „Београд Сава 1”, „Београд Сава 2”, „Подрињско Колубарско” и „Срем”;

2) на водном подручју „Дунав”: мелиорациона подручја „Горњи Дунав”, „Београд Дунав 1”, „Београд Дунав 2” и „Доњи Дунав”;

3) на водном подручју „Морава”: мелиорациона подручја „Београд Морава”, „Велика Морава”, „Јужна Морава”, „Нишава” и „Западна Морава”.

Члан 2.

Граница мелиорационог подручја „Београд Сава 1” почиње на тромеђи КО Деч, Петровчић и Угриновци, иде границом КО Угриновци, затим наставља источним делом КО Батајница, Земун Поље, средњим делом КО Нови Београд и завршава границом општине Сурчин.

Члан 3.

Граница мелиорационог подручја „Београд Сава 2” почиње на ушћу реке Колубаре у реку Саву, иде границама КО Барич, Мала Моштаница, Умка, Остружница, Велики Макиш, Чукарица, Железник, Ресник, Рушањ, источним делом КО Барајево, југозападним делом КО Парцани, североисточним делом КО Бабе, источним делом КО Стојник, Дучина, границом КО Стојник, јужним делом КО Слатина, потом иде границама КО Рожанци, Јунковац, Сакуља, Зеоке, Дрен, Лукавица, Барзиловица, Брајковац, Дудовица, Чибутковица, затим иде северним делом КО Жупањац, југоисточним делом КО Ћелије, наставља границама КО Петка, општинама Лазаревац, Обреновац, потом иде западним делом КО Вукићевица, Дрен, северозападним делом КО Ушће, даље иде границама КО Скела, Кртинска, Уровци, Рвати, Забрежје, Обреновац и завршава границом КО Мали Црљени.

Члан 4.

Граница мелиорационог подручја „Подрињско Колубарско” почиње на ушћу реке Дрине у реку Саву (КО Црна Бара), иде границама општина Богатић, Шабац, Владимирци, затим наставља западним делом КО Ушће, Дрен, Вукићевица, источним делом КО Бањани, потом иде границама општина Уб, Лајковац, југоисточним делом КО Ћелије, северним делом КО Жупањац, затим наставља границама општина Лајковац, Љиг, Аранђеловац, иде источним делом КО Раниловић, западним делом КО Велика Иванча, Мисача, источним делом КО Буковик, западним делом КО Аранђеловац, средишњим делом КО Врбица, источним делом КО Вукосавци, средишњим делом КО Горња Трешњевица, западним делом КО Војковци, источним делом КО Заграђе, западним делом КО Рудник, источним делом КО Мутањ, југоисточним делом КО Шилопај, јужним делом КО Накучани, северним делом КО Калиманићи, североисточним делом КО Врнчани, Доњи Бранетићи, западним делом КО Ручићи, североисточним делом КО Горњи Бранетићи, југозападним делом КО Бољковци, јужним делом КО Славковица, северним делом КО Полом, јужним делом КО Ба, Планиница, југозападним делом КО Горњи Лајковац, јужним делом КО Брежђе, Осеченица, југозападним делом КО Дивчибаре, северним делом КО Росићи, Мрчићи, затим иде границама КО Бачевци, Горње Лесковице, Доње Лесковице, средишњим делом КО Таор, северним делом КО Маковиште I, јужним делом КО Брезовице, северним делом КО Горње Зарожје, јужним делом КО Вујиновача, наставља границама КО Ребељ, Горње Кошље, Овчиња, Својдруг, Љештанско, Сијерач, Придоли, потом иде јужним делом КО Пилица, Солотуша, Мала Река, наставља границама КО Рача, Зауглине, Бесеровина, Перућац, Растиште, Јагоштица, Луг, даље иде границама општина Бајина Башта, Љубовија, Мали Зворник, Лозница и завршава границама KO Прњавор, Бадовинци, Салаш Црнобарски, Црна Бара до ушћа реке Дрине у реку Саву.

Члан 5.

Граница мелиорационог подручја „Срем” почиње на ушћу реке Дрине у реку Саву, иде границама КО Сремска Рача, Јамена, Моровић, Батровци, Вашица, Илинци, затим наставља северним делом КО Шид, Беркасово, Привина Глава, Сот, потом иде границом КО Љуба, затим наставља средишњим делом КО Визић, Ђипша, северним делом KO Дивош, Лежимир, Манђелос, Гргуревци, Шуљам, потом иде границама КО Бешеново Прњавор, Јазак Прњавор, Врдник, Ириг, Гргетек, Велика Ремета, Крушедол Село, затим наставља западним делом КО Марадик, средишњим делом КО Љуково, североисточним делом КО Голубинци, средишњим делом КО Стара Пазова, Стари Бановци, источним делом КО Нови Бановци, даље иде границама КО Нова Пазова, Војка, Крњешевци, Деч, Карловчић, Ашања, Купиново, Обреж, Грабовци, Кленак, Платичево, Хртковци, Јарак, Шашинци, Салаш Ноћајски, Ноћај, Раденковић, Равње и завршава границама КО Босут и Сремска Рача.

Члан 6.

Граница мелиорационог подручја „Горњи Дунав” почиње на ушћу Канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД) у реку Дунав, иде границама општина Бела Црква, Ковин, Панчево, Опово, затим наставља границaмa града Зрењанина, КО Сурдук, Белегиш, затим иде источним делом КО Нови Бановци, средишњим делом КО Стари Бановци, Стара Пазова, североисточним делом КО Голубинци, средишњим делом КО Љуково, западним делом КО Марадик, наставља границама КО Сремски Карловци, Буковац, Сремска Каменица, Лединци, Раковац, Беочин, даље иде северним делом КО Шуљам, Гргуревци, Манђелос, Лежимир, Дивош, средишњим делом КО Ђипша, Визић, северним делом КО Сот, јужним делом КО Моловин, северним делом КО Привина Глава, Беркасово, Шид, потом наставља границама КО Нештин, Бачка Паланка – град, Нова Паланка, Младеново, даље иде границама општина Бач, Оџаци, Апатин, наставља границом градова Сомбор, Суботица, општина Кањижа, Нови Кнежевац, Чока, Кикинда – град, општина Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Вршац – град, општина Бела Црква и завршава на ушћу Канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД) у реку Дунав (на левој обали).

Члан 7.

Граница мелиорационог подручја „Београд Дунав 1” почиње на тромеђи КО Сурдук, Чента и Бесни Фок, иде границама КО Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Овча, Крњача, Борча, Ковилово и завршава границом КО Бесни Фок.

Члан 8.

Граница мелиорационог подручја „Београд Дунав 2” почиње на тромеђи КО Миријево, Вишњица и Сланци, иде границама КО Сланци, Велико Село, Винча, Ритопек, Заклопача, затим иде југозападним делом КО Врчин и завршава границом КО Лештане, Винча и Сланци.

Члан 9.

Граница мелиорационог подручја „Доњи Дунав” почиње на тромеђи општина Ковин, Гроцка и Смедерево, иде границама општина Смедерево, Пожаревац, КО Острово, Костолац – град, потом наставља северним делом КО Костолац Село, Речица, Рам, даље иде границама општина Велико Градиште, Голубац, Мајданпек, наставља границама КО Мосна, Мироч, Брза Паланка, Грабовица, Велика Каменица, Подвршка, Манастирица, Кладушница, Давидовац, потом иде границама општина Кладово, Неготин, Зајечар, затим наставља границама КО Витковац, Јаковац, Берчиновац, Књажевац, Жлне, Мучибаба, Луково и границама општина Сврљиг и Бела Паланка, даље иде јужним делом КО Пајеж, Козја, Периш, потом иде границом КО Лозан, наставља јужним делом КО Гулијан, Округлица, Црнољевица, Белоиње, Рибаре, Преконога, југозападним делом КО Грбавче, западним делом КО Лалинац, источним делом КО Копајкошара, западним делом КО Сливје, Радмировац, источним делом КО Давидовац I, средишњим делом КО Галибабинац, северним делом КО Божиновац, Бели Поток, затим иде границама КО Васиљ, Шуман Топла, даље иде северозападним делом КО Зоруновац, наставља границама КО Вина, Булиновац, Грезна, Књажевац, Штипина, Потркање, Равна, Дебелица, Мањинац, Кожељ, Горња Бела Река, Леновац, Планиница, Оснић, Савинац, Сумраковац, Злот I, Злот V, Злот IV, Брестовац, наставља границама КО Метовница, Николичево, Вражогрнац, Трнавац, Јелашница, Копривница, Градсково, Велики Јасеновац, Табаковац, Брусник, КО Метриш, наставља југозападним делом КО Сиколе I, даље иде границама КО Поповица, Шаркамен, Штубик I, Јабуковац, Клокочевац, Тополница, Мајданпек, наставља границама општина Кучево и Петровац на Млави, КО Горњак, Шетоње, Ћовдин, Велико Лаоле, Петровац на Млави, Забрђе, Панково, Велики Поповац, Орљево, Свињарево, потом иде југозападним делом КО Тићевац, источним делом КО Влашки До, западним делом КО Топоница, Шљивовац, северозападним делом КО Крављи До, затим иде границом КО Велико Црниће, Салаковац, наставља североисточним делом КО Пожаревац, јужним делом КО Ћириковац, северним делом КО Живица, источним делом КО Брежане, потом иде границама КО Дубравица, Кулич, Шалинац, наставља југоисточним делом КО Липе I, западним делом КО Брежане, северним делом КО Радинац, јужним делом КО Липе II, средишњим делом КО Вучак, Ландол, јужним делом КО Петријево, северним делом КО Водањ, јужним делом КО Удовице и завршава југозападним делом КО Сеоне.

Члан 10.

Граница мелиорационог подручја „Београд Морава” почиње на тромеђи КО Камендол, Водањ, Умчари, иде границом КО Умчари, Дубона, затим наставља источним делом КО Велика Крсна, потом иде границама КО Ковачевац, наставља границом општине Младеновац и КО Пружатовац, даље иде западним делом КО Кораћица, средишњим делом КО Неменикуће, југозападним делом КО Сопот, северозападним делом КО Парцани, Мала Иванча, средишњим делом КО Бегаљица, северним делом КО Дража, завршава средишњим делом КО Пударци и Камендол.

Члан 11.

Граница мелиорационог подручја „Велика Морава” почиње на ушћу реке Језаве у реку Велику Мораву (КО Батовац), иде јужним делом КО Батовац, североисточним делом КО Брежане, северним делом КО Живица, североисточним делом КО Пожаревац, јужним делом КО Ћириковац, источним делом КО Лучица, Пругово, Пољана, Влашки До, Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари, Породин, северним делом КО Витежево, североисточним делом КО Дубница, Проштинац, источним делом КО Роћевац, Купиновац, затим наставља границом КО Суботица, потом иде северним делом КО Роанда, северозападним делом КО Грабовица, наставља границама КО Плажане, Ломница, Буковац, Војник, Бељајка, Поповњак, затим иде југоисточним делом КО Језеро, јужним делом КО Бељајка, наставља границама КО Вирине, Исаково, Супска, Ћуприја (ван град), Бошњане, Поповац, Давидовац, Мириловац, Лешје, Плана, општине Параћин, КО Сикирица, Обреж, Својново, Поточац, Рашевица, даље иде западним делом КО Трешњевица, Сињи Вир, затим иде границама КО Дворица, Јовац, Мајур, Кончарево, Влашка, Крушар, Рибаре, Кочино Село, Рибник, Ланиште, Војска, Радошин, Милошево, Кијево, Прњавор, Жировница, Бадњевац, Градац, Црни Као, Лапово, Црквенац, наставља западним делом КО Дубље, Свилајнац, Кушиљево, северним делом КО Ново Село I, јужним делом КО Старо Село, Радовање, Баничина, Мраморац, источним делом КО Сепци, Сараново, југозападним делом КО Трнава, затим иде границама КО Божурња, Топола (село), Липовац, Брезовац, даље иде западним делом КО Врбица, источним делом КО Буковик, западним делом КО Аранђеловац, Мисача, потом иде границама општина Аранђеловац, Топола, Смедеревска Паланка, затим наставља западним делом КО Азања, Селевац, даље прати границу КО Бадљевица, Мало Орашје и завршава севернимделом КО Водањ, јужним делом КО Петријево, средишњим делом КО Ландол, Вучак, северним делом КО Колари, јужним делом КО Липе II, северним делом КО Радинац и југоисточним делом КО Липе I до ушћа реке Језаве у реку Велику Мораву.

Члан 12.

Граница мелиорационог подручја „Јужна Морава” почиње на тромеђи КО Грабово, Врбовац и Мозгово, иде границама КО Мозгово Брадарац, Рутевац, Ћићина, Бобовиште, Алексинац – ван варош, Житковац, Моравац, Нозрина, Моравски Бујмир, Лужане, Тешица, Дражевац, Бели Брег, Доњи Крупац, Горњи Крупац, Преконози, Језеро, Ново Село, Давидовац II, Раденковац, потом иде источним делом КО Давидовац I, југозападним делом КО Радмировац, северозападним делом КО Сливје, источним делом КО Копајкошара, западним делом КО Лалинац, југозападним делом КО Грбавче, даље иде границом КО Церје, средишњим делом КО Лесковик, југоисточним делом КО Паљина, затим наставља границом КО Горња Топоница, југоисточним делом КО Мезграја, источним делом КО Сечаница, Лалинац, средишњим делом КО Ново Село, источним делом КО Чокот, средишњим делом КО Доње Међурово, Бубањ, Паси Пољана, потом иде границом КО Ћурлина, Доње Власе, Перутина, даље иде југоисточним делом КО Малошиште, средишњим делом КО Клисура, границом КО Малошиште, западним делом КО Чапљинац, Батушинац, јужним делом КО Балајнац, Градиште, Брест, Мерошина, Баличевац, затим наставља границама КО Лепаја, Крајковац, Азбресница, Голешница, Дашница, Грејач, Тешица, Лужане, Стублина, Беља, Горње Сухотно, Горњи Адровац, Доњи Адровац, Алексинац – ван варош, Бобовиште, Ћићина, Рутевац, Вукашиновац, Делиград, Јасење и завршава југоисточним делом КО Прасковче, источним делом КО Послон, западним делом КО Липовац, источним делом КО Ражањ, средишњим делом КО Варош, северним делом КО Рујиште, Црни Као и Мозгово.

Члан 13.

Граница мелиорационог подручја „Нишава” почиње на тромеђи КО Горњи Рин, Дражево и Доњи Рин, иде границама КО Доњи Рин, затим наставља северним делом КО Горња Глама, средишњим делом КО Бабин Кал I, Орља, потом иде границама КО Осмаково, Враниште, Рагодеш, Црвенчево, Станичење, Сопот, Нишор, Добри До, Извор, Пољска Ржана, Држина, Велики Јовановац, Петровац, Камик, Беровица, даље иде југозападним делом КО Церев Дел, средишњим делом КО Сиња Глава и завршава границама КО Пасјач, Костур, Блато, Понор, Теловац, Клисура, Ореовац, Бела Паланка – ван варош, Моклиште, Ново Село, Вргудинац, Шпај, Црвена река и Дражево.

Члан 14.

Граница мелиорационог подручја „Западна Морава” почиње на тромеђи КО Рошци, Миоковци и Пријевор, иде границама КО Пријевор, Трбушани, Љубић, Прељина, Доња Трепча, Горња Трепча, затим иде североисточним делом КО Остра, потом наставља границом КО Бечањ, североисточним делом КО Бресница, затим иде границама КО Катрга, Мрчајевци, Доња Горевница, Мојсиње, Станчићи, Балуга (Љубићска), Коњевићи, Љубић, северним делом КО Чачак и завршава границом КО Трбушани и Пријевор.

Члан 15.

Графички приказ граница мелиорационих подручја из члана 1. овог правилника дат је у Прилогу – Границе мелиорационих подручја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница („Службени гласник РС”, број 38/11).

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 325-00-227/2018-07

У Београду, 9. новембра 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.