Zakon

На основу члана 24. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РСˮ, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и министар здравља доносе

ПРАВИЛНИК

о утврђивању професионалних болести

"Службени гласник РС", број 14 од 6. марта 2019.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се професионалне болести, радна места, односно послови на којима се те болести појављују и услови под којима се сматрају професионалним болестима.

Члан 2.

Професионалне болести, радна места, односно послови на којима се те болести појављују и услови под којима се сматрају професионалним болестима су следећи:

1

2

3

4

Ред. бр.

Професионална болест

Послови и радна места на којима се болест појављује

Услови за признавање болести као професионалне

1

2

3

4

1.0. БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНЕ ХЕМИЈСКИМ ДЕЈСТВОМ
1.1. Метали и металоиди

1.

Тровање оловом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност олову или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Изражена клиничка слика тровања или специфична оштећења крви и крвотворних органа или периферног нервног система или централног нервног система или бубрега

2.

Тровање живом или њеним једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност живи или њеним једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима нервног система или бубрега или најмање три од осталих органа или органских система

3.

Тровање арсеном или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност арсену или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима крви и крвотворних органа или нервног система или два од следећих органа: срца, бубрега или јетре

4.

Тровање талијумом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност талијуму или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са израженом психозом и алопецијом или са оштећењима два од следећих органа: периферног нервног система, јетре или бубрега

5.

Тровање платином или њеним једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност платини или њеним једињењима (платинске соли) (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика са израженим алергијским реакцијама горњих или доњих дисајних путева уз позитивне специфичне провокативне тестове

6.

Тровање осмијумом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност осмијуму или његовим једињењима (осмијум тетрахлорид) (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика бронхијалне астме или специфична оштећења два од следећих органа или органских система: ока, коже, бубрега

7.

Тровање фосфором или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност фосфору или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима два од следећих органа или органских система: кости, јетра, бубрези, нервни систем, крв и крвотворни органи и срце

8.

Тровање манганом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност мангану или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима нервног система или два од следећих органа или органских система: јетра, бубрези, крв и крвотворни органи, респираторни систем

9.

Тровање берилијумом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност берилијуму или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним променама на плућима или специфичним оштећењима друга два органа или органска система

10.

Тровање кадмијумом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност кадмијуму или његовим једињењима. (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима бубрега или костију или два од следећих органа или органских система: респираторни систем, јетра и крв и крвотворни органи

11.

Тровање селеном или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност селену или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењем три органа или органска система

12.

Тровање ванадијумом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност ванадијуму или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима три органа или органска система

13.

Тровање хромом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност хрому или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима три органа или органска система

14.

Тровање никлом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност никлу или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима три органа или органска система

15.

Тровање цинком или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност цинку или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима три органа или органска система

16.

Тровање бакром или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност бакру или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима три органа или органска система

17.

Тровање алуминијумом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност алуминијуму или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима три органа или органска система

18.

Тровање кобалтом или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност кобалту или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима три органа или органска система

19.

Тровање калајем или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност калају или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима три органа или органска система

20.

Тровање антимоном или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност антимону или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима три органа или органска система

1.2. Гасови

21.

Тровање халогеним елементима и њиховим једињењима – укључујући и флуором и фозгеном

Послови и радна места на којима постоји изложеност халогеним елементима или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са променама које одговарају хроничном иритативном ефекту на кожи, слузокожи и респираторном систему

22.

Тровање сумпором или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност сумпору или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са хроничним иритативним ефектима на кожи, слузокожи и респираторном систему

23.

Тровање азотним једињењима укључујући и амонијаком

Послови и радна места на којима постоји изложеност азотним једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са хроничним иритативним ефектима на кожи, слузокожи и респираторном систему

24.

Тровање угљенмоноксидом

Послови и радна места на којима постоји изложеност угљен-моноксиду (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима два од следећих органских система: централни нервни систем, крвни судови, крв и крвотворни органи

25.

Тровање цијаном или његовим једињењима

Послови и радна места на којима постоји изложеност цијану или његовим једињењима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са астено-вегетативним манифестацијама и специфичним оштећењима два од следећих органа или органских система: нервни систем, штитаста жлезда, крв и крвотворни органи

1.3. Растварачи

26.

Тровање алифатским угљоводоницима

Послови и радна места на којима постоји изложеност алифатским угљоводоницима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима два од следећих органа или органских система: крв и крвотворни органи, јетра, бубрези и нервни систем

27.

Тровање цикличним угљоводоницима или њиховим хомолозима

Послови и радна места на којима постоји изложеност цикличним угљоводоницима или њиховим хомолозима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима два од следећих органа или органских система: крв и крвотворни органи, јетра, бубрези и нервни систем

28.

Тровање нитро и аминодериватима угљоводоника

Послови и радна места на којима постоји изложеност нитро и аминодериватима угљоводоника (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са појавом катаракте или специфична оштећења два од следећих органа или органских система: крв и крвотворни органи, јетра, бубрези и нервни систем

29.

Тровање халогеним дериватима угљоводоника

Послови и радна места на којима постоји изложеност халогеним дериватима угљоводоника (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима два од следећих органа или органских система: крв и крвотворни органи, јетра, бубрези и нервни систем

30.

Тровање угљендисулфидом

Послови и радна места на којима постоји изложеност угљендисулфиду (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима два од следећих органа или органских система: орган вида, централни нервни систем и периферни нервни систем или три од осталих органа или органских система

31.

Тровање алкохолима или естрима или алдехидима или кетонима

Послови и радна места на којима постоји изложеност алкохолима или естрима или етрима или алдехидима или кетонима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима два од следећих или органских система: крв и крвотворни органи, јетра, бубрези и нервни систем

32.

Тровање изоцијанатима

Послови и радна места на којима постоји изложеност изоцијанатима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са хроничним иритативним ефектима на кожи, очима и респираторном систему

33.

Тровање крилонитрилом

Послови и радна места на којима постоји изложеност акрилонитрилом (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима два од следећих органа или органских система: нервни систем, кожа и јетра

1.4. Пестициди

34.

Тровање пестицидима који нису обухваћени под другим тачкама

Послови и радна места на којима постоји изложеност пестицидима који нису обухваћени под другим тачкама (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клиничка слика тровања са специфичним оштећењима два органа или органска система

2.0. БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНЕ ФИЗИЧКИМ ДЕЈСТВОМ

35.

Обољења изазвана јонизујућим зрачењем

Послови и радна места на којима постоји изложеност јонизујућим зрачењима (Доказ о трајању изложености – најмање пет година, интензитету изложености – вредности личног дозног еквивалента и биомаркерима)

Клиничка слика са перзистентним променама на хематопоезном систему или кожи (улцерозни радиодерматитис) или обострана узнапредовала катаракта или хипотиреоза изазвана радиоактивним јодом

36.

Обољења изазвана нејонизујућим зрачењем укључујући и ултраљубичасто и инфрацрвено зрачење

Послови и радна места на којима постоји изложеност нејонизујућем зрачењу укључујући и ултраљубичасто и инфрацрвено зрачење (Доказ о интензитету и трајању изложености – најмање пет година)

Клиничка слика изражене обостране катаракте

37.

Обољења изазвана повишеним или сниженим атмосферским притиском

Послови и радна места кесонаца, ронилаца и летачког особља. (Доказ о понављаним наглим декомпресијама)

Понављање ваздушне емболије и испади функције централног нервног система или миокарда или плућа или коштаног система

38.

Оштећење слуха изазвано буком

Послови и радна места на којима се долази у контакт са буком преко дозвољеног нивоа (Доказ о трајању и интензитету изложености)

Обострано перцептивно симетрично оштећење слуха преко 30% по Fowler-Sabine-у са најизраженијим скотомом на 4.000 Hz. Доказ о прогресији оштећења слуха током рада у буци уз искључење других узрока оштећења слухом.

39.

Обољења изазвана вибрацијама које се преносе на руке и вибрацијама које се преносе на цело тело

Послови и радна места на којима је дневна изложеност вибрацијама изражена за осмочасовно радно време [A(8)] већа од 2,5 m/s2 за вибрације које се преносе на руке, односно 0,5 m/s2 за вибрације које се преносе на цело тело. (Доказ о трајању изложености од најмање пет година).

За вибрације које се преносе на руке, клиничка слика са морфолошким или функционалним променама на периферним крвним судовима и неуромускуларном или коштаном систему

За вибрације које се преносе на цело тело, клиничка слика са оштећењем интервертебралног диска лумбалне кичме и медицинском документацијом која искључује дегенеративна обољења кичменог стуба или са дегенеративним обољењима која не одговарају старости

40.

Хронични теносиновитис (шаке и ручног зглоба), бурзитис зглобова (олекранона и препателарни) настао услед пренапрезања и дуготрајног притиска

Послови и радна места на којима постоје репетитивни и снажни покрети и нефизиолошки положаји шаке и ручног зглоба и дуготрајно пренапрезање и дуготрајан притисак на бурзе (најмање пет година)

Клиничка слика хроничног запаљења синовијалних овојница шаке и ручног зглоба или запаљење лакатне или рамене или препателарне бурзе са умањењем функције захваћеног зглоба

41.

Синдром карпалног тунела

Послови и радна места на којима постоји дуготрајно пренапрезање и притисак на шаку и подлактицу

Клиничка слика са морфолошким знацима хроничне компресије и функционалним испадима

42.

Парализа нерава услед пренапрезања и дуготрајног притиска

Послови и радна места на којима постоји дуготрајно пренапрезање и притисак на периферни нерв

Клиничка слика парализе периферног нерва

43.

Оштећење менискуса колена услед дуготрајног оптерећења у нефизиолошком положају

Послови и радна места на којима постоји оптерећење колена у нефизиолошком положају (Доказ о трајању оптерећења колена – најмање пет година, са дневним оптерећењем од најмање једне трећине радног времена

Клиничка слика са морфолошким лезијама менискуса и функционалним променама коленог зглоба

3.0. БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНЕ БИОЛОШКИМ ФАКТОРИМА

44.

Импортоване болести изазване вирусима, бактеријама и паразитима

Послови особља на служби у областима где се тропске болести јављају ендемски и епидемијски

Клиничка слика тропских болести (Доказ о контакту са биолошким агенсом и паразитима просторној и временској повезаности са појавом болести)

45.

Антропозоонозе

Послови и радна места на којима је остварен контакт са узрочником болести

Клиничка слика антропозооноза (Доказ о контакту са биолошким агенсом и просторној и временској повезаности са појавом болести)

46.

Вирусни хепатитис (изузев ХАВ)

Послови и радна места на којима је остварен парентерални контакт са узрочником болести

Клиничка слика хепатитиса (Доказ о парентералној инфекцији са биолошким агенсом и временској и просторној повезаности са појавом болести)

47.

Парентерална инфекција изазвана вирусом СИДА-е (АИДС)

Послови и радна места на којима је остварен парентерални контакт са узрочником болести

Клиничка слика СИДА-е (Доказ о парентералној инфекцији са биолошким агенсом и временској и просторној повезаности са појавом болести)

48.

Туберкулоза

Послови и радна места на којима је остварен контакт са бацилом туберкулозе

Клиничка слика туберкулозе проузроковане бацилом туберкулозе

49.

Тетанус

Послови и радна места на којима постоји могућност повређивања и контакт са узрочником болести

Клиничка слика тетануса проузрокованог егзотоксином тетанусног бацила Clostridium tetani

50.

Обољења проузрокована директним контактом са другим биолошким агенсима на раду која нису напред наведена а за које постоје научни/литерални докази или за које постоје докази из практичних искустава

4.0. БОЛЕСТИ ПЛУЋА

51.

Силикоза плућа

Послови и радна места на којима постоји изложеност прашини слободног силицијум-диоксида (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клинички налаз са рендгенографским променама на плућима, профузије 1/1 и поремећајем плућне вентилације најмање средњег степена или већи степен профузије рендгенографских промена

52.

Силико-туберкулоза

Послови и радна места на којима постоји изложеност прашини слободног силицијум-диоксида (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клинички налаз са рендгенографским променама на плућима профузије 1/1, као и знацима активне туберкулозе

53.

Азбестоза плућа

Послови и радна места на којима постоји изложеност азбестним влакнима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клинички налаз са рендгенографским променама на плућима профузије 1/1 и поремећајем плућне вентилације најмање средњег степена или већи степен профузије рендгенографских промена

54.

Пнеумокониоза рудара угљенокопа

Послови и радна места у рудницима угља са подземном експлоатацијом (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клинички налаз са рендгенографским променама на плућима профузије 1/1 и поремећајем плућне вентилације најмање средњег степена или већи степен профузије рендгенографских промена

55.

Пнеумокониоза узрокована тврдим металом

Послови производње и обраде тврдог метала (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Клинички налаз са рендгенографским променама на плућима профузије 1/1 и поремећајем плућне вентилације најмање средњег степена или већи степен профузије рендгенографских промена

56.

Пнеумокониозе узроковане нефиброзогеном прашином/влакнима

Послови и радна места на којима постоји изложеност нефиброзогеној прашини/влакнима (Доказ о интензитету и трајању изложености)

Рендгенолошке промене на плућима са бројним дифузним микронодуларним и нодуларним засенчењим велике густине и са средње тешким или тешким поремећајима плућне вентилације осим за баритозу, станозу и сидерозу

57.

Бисиноза плућа

Послови и радна места где постоји изложеност прашини памука, посебно у почетним фазама прераде (Доказ о интензитету и трајању изложености од најмање десет година)

Клиничка слика бисинозе у другом и у трећем стадијуму болести

Канабиоза

Послови и радна места где постоји изложеност прашини лана и конопље, посебно у почетним фазама прераде (Доказ о интензитету и трајању изложености од најмање десет година)

Клиничка слика канабиозе у другом и у трећем стадијуму болести

Багасоза

Послови и радна места где постоји изложеност прашини шећерне трске и сувом остатку шећерне трске, посебно у почетним фазама прераде (Доказ о интензитету и трајању изложености од најмање десет година)

Клиничка слика багасозе у другом и у трећем стадијуму болести

58.

Бронхијална астма

Послови и радна места на којима долази до контакта са материјама које изазивају алергијско или иритантно дејство на дисајне путеве (Доказ о изложености)

Клиничка слика астме са верификацијом напада у току рада, позитивни неспецифични и специфични бронхопровокативни тестови. У случајевима кад је бронхопровокативни тест контраиндикован, позитивни имунолошки тестови (Елиза тест или неки од in vitro тестова)

59.

Егзогени алергијски бронхиоло-алвеолитис

Послови и радна места на којима су радници изложени спорама гљивица и хетерологним протеинима (Доказ о изложености)

Клинички налаз са специфичним рендгенографским променама на плућима, поремећај плућне вентилације средњег степена, позитиван специфични бронхопровокативни тест и специфичне имунолошке промене

60.

Обољења горњих дисајних путева

Послови и радна места на којима су радници изложени алергогеним или иритирајућим материјама (Доказ о изложености)

Клиничка слика са израженим променама на горњим дисајним путевима и позитивним експозиционим или специфичним имунолошким тестовима

61.

Хронични опструктивни бронхитис

Послови и радна места на којима долази до контакта са иритирајућом прашином (доказ о интензитету и трајању изложености од најмање десет година)

Клиничка слика хроничног опструктивног бронхитиса са поремећајем плућне вентилације тешког степена (FEV1<50%). Нормалан спирометријски налаз при запослењу. Доказ о прогресији оштећења плућне функције током рада. Доказ да је оболела особа одувек била непушач

5.0. БОЛЕСТИ КОЖЕ

62.

Контактни и иритативни дерматитис

Послови и радна места на којима су радници изложени алергогеним или иритантним материјама (Доказ о изложености)

Клиничка слика тежег хроничног или рецидивантног контакт алергијског или иритативног дерматитиса са позитивним специфичним имунолошким или другим тестовима

63.

Рецидивантна уртикарија

Послови и радна места на којима су радници изложени алергогеним материјама (Доказ о изложености)

Клиничка слика са позитивним експозиционим и имунолошким тестовима

6.0. МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ

64.

Малигне болести

Послови и радна места где се остварује контакт са канцерогеним материјама (Доказ о изложености и дужини трајања изложености)

Клиничка слика малигног обољења проузрокованог канцерогеним агенсима (хемијски, физички, биолошки) са IARC листе сигурно доказаних канцерогена

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању професионалних болести („Службени гласник РСˮ, број 105/03).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-00100/2019-07

У Београду, 28. фебруара 2019. године

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

Зоран Ђорђевић, с.р.

Број 110-00-98/2019-07

У Београду, 28. фебруара 2019. године

Министар здравља,

Златибор Лончар, с.р.