Zakon

На основу члана 58. став 1. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13, 42/15 и 87/18),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења

"Службени гласник РС", број 49 од 8. јула 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописују се боја и саставни делови униформе коју носе службеници обезбеђења.

Члан 2.

Саставне делове униформе службеника обезбеђења чине: кошуља или мајица са крагном дугих или кратких рукава, панталоне или сукња, јакна или блуза, чарапе, каиш, плитке или полудубоке ципеле или патике.

Поред саставних делова из става 1. овог члана, делове униформе службеника обезбеђења могу да чине: качкет или капа, џемпер, прслук, шал, кравата, рукавице, једноделни комбинезон, кишни мантил и чизме или дубоке патике.

Униформа из става 1. овог члана својим деловима и саставом материјала прилагођава се зимском и летњем периоду.

Члан 3.

Мајица, кошуља, комбинезон, јакна или други горњи део униформе службеника обезбеђења мора да садржи јасно уочљив лого и натпис „Oбезбеђење”, а додатно и реч „Security”.

Лого и натпис „Обезбеђење” носе се на рукавима или у пределу груди горњих делова униформе из става 1. овог члана, тако да буду јасно видљиви, а могу се носити и на капи или качкету.

Штампани флуоресцентни натпис „Обезбеђење”, а додатно и реч „Security” носи се на леђима горњих делова униформе из става 1. овог члана.

Када службеник обезбеђења преко униформе или дела униформе носи заштитну опрему (балистички прслук, заштитне комбинезоне и др) којом заклања лого и натписе ,,Обезбеђење” и ,,Security”, исти морају бити истакнути и на тој опреми.

На униформи службеника обезбеђења, у складу са законом, не могу се носити државна обележја Републике Србије.

Члан 4.

Униформа службеника обезбеђења не може бити тамно-плаве боје.

При избору боје и изгледа униформе и избору садржине и изгледа логоа правно лице и предузетник за приватно обезбеђење дужни су да воде рачуна да се боја и изглед униформи, односно логоа морају разликовати од униформи, односно обележја припадника Министарства унутрашњих послова, Војске Србије, царине и других државних органа који носе униформу и примењују овлашћења, као и да се на униформи не налазе обележја, односно натписи који нису у склaду са овим правилником, а нарочито реч: полиција, жандармерија, милиција, војска или било која друга реч, на српском или другом језику, која може да наведе друге особе на закључак да се ради о припаднику државног органа.

Члан 5.

Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење који је својим актом утврдио тамно-плаву боју униформе службеника обезбеђења, дужан је да се усклади са овим правилником најкасније до 3. априла 2021. године.

Члан 6.

Службеник обезбеђења не може да уз униформу носи одећу, делове одеће или обућу која није предвиђена актом о боји и изгледу униформе и знака правног лица и предузетника за приватно обезбеђење.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења („Службени гласник РС”, број 4/15).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 5378/19-3

У Београду, 4. јула 2019. године

Министар,

др Небојша Стефановић, с.р.