Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 16. став 1. тачка 3) Закона о предметима опште употребе („Службени гласник РС”, број 25/19),

Министар здравља доноси

ПРАВИЛНИК

о козметичким производима

"Службени гласник РС", бр. 60 од 28. августа 2019, 47 од 13. априла 2022, 21 од 17. марта 2023.

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим правилником уређују се козметички производи који се испоручују на тржиште, а у сврху обезбеђења функционисања тржишта и високог нивоа заштите здравља људи.

Врсте козметичких производа

Члан 2.

Козметички производи укључују следеће производе:

1) креме, емулзије, лосионе, гелове и уља за кожу;

2) маске за лице;

3) обојене подлоге (течности, пасте, прашкови);

4) декоративне (енг. „make-up”) пудере, пудере за после купања, хигијенске пудере;

5) тоалетне сапуне, дезодорантне сапуне;

6) парфеме, тоалетне воде и колоњске воде;

7) производе за купање и туширање (соли, пене, уља, гелови);

8) депилаторе;

9) дезодорансе и антиперспирансе;

10) производе за бојење косе;

11) производе за коврџање, исправљање и фиксирање косе,

12) производе за учвршћивање косе;

13) производе за прање и чишћење косе (лосиони, пудери, шампони);

14) производе за кондиционирање – регенераторе (лосиони, креме, уља);

15) производе за обликовање косе (лосиони, лакови, брилијантини)

16) производе за бријање (креме, пене, лосиони);

17) производе за шминкање и уклањање шминке;

18) производе за примену на уснама;

19) производе за негу зуба и усне дупље;

20) производе за негу и улепшавање ноктију;

21) производе за спољашњу интимну хигијену;

22) производе за заштиту од сунчевог зрачења;

23) производе за тамњење коже без излагања сунцу;

24) производе за избељивање коже;

25) производе против бора;

26) остале производе у складу са дефиницијом појма „козметички производ”.

Значење појединих појмова

Члан 3.

Појмови употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) супстанца је хемијски елемент и његова једињења у природном стању или добијена у производном процесу, укључујући све адитиве који су неопходни за одржавање њихове стабилности и нечистоћe које потичу од производног процеса, а изузимајући растварач који се може издвојити тако да то не утиче на стабилност супстанце и промену њеног састава;

2) смеша је мешавина или раствор који се састоји од две или више супстанци;

3) састојак је било која супстанца или смеша која се намерно користи у процесу производње козметичког производа;

4) наноматеријал је нерастворљив или биолошки постојан (биоперзистентан) и наменски произведен материјал са једном или више спољашњих димензија, или унутрашње структуре, у опсегу од 1 до 100 nm;

5) конзерванси су супстанце које су искључиво или у највећој мери намењене спречавању развоја микроорганизама у козметичком производу;

6) боје су супстанце које су искључиво или у највећој мери намењене да боје козметички производ, тело као целину или одређене његове делове, апсорпцијом или рефлексијом видљиве светлости. Поред тога, бојама се сматрају и прекурсори оксидативних боја за косу;

7) UV филтери су супстанце које се искључиво или у највећој мери намењене заштити коже од одређеног UV зрачења путем апсорпције, рефлектовања или расипања UV зрачења;

8) оквирна формулација је формулација која наводи категорију или функцију састојака и њихове максималне концентрације у козметичком производу или даје релевантне квантитативне и квалитативне информације када год козметички производ није обухваћен или је само делимично обухваћен таквом формулацијом;

9) финална формулација је коначан квалитативан и квантитативан састав козметичког производа;

10) произвођач је правно лице, предузетник или физичко лице под чијим се именом или робном марком козметички производ ставља на тржиште, било да производ израђује сам или је за њега козметички производ пројектован или произведен;

11) увозник је правно лице или предузетник (регистрован у Републици Србији), или физичко лице (са пребивалиштем у Републици Србији) које ставља на тржиште козметички производ из друге земље;

12) дистрибутер је правно лице или предузетник (регистрован у Републици Србији), или физичко лице (са пребивалиштем у Републици Србији), које је укључено у ланац испоруке и које у оквиру своје делатности испоручује козметички производ, а није произвођач или увозник;

13) овлашћени заступник је правно лице или предузетник (регистрован у Републици Србији), или физичко лице (са пребивалиштем у Републици Србији), које је произвођач овластио да за његов рачун предузима одређене правне послове, а у вези са стављањем козметичког производа на тржиште Републике Србије;

14) крајњи корисник је потрошач или професионални корисник козметичког производа који га користи за пружање услуга;

15) нежељени ефекат је штетна реакција по људско здравље при нормалној или разумно предвидљивој употреби козметичког производа;

16) озбиљан нежељени ефекат је нежељени ефекат који доводи до привремене или трајне функционалне онеспособљености, инвалидности, хоспитализације, конгениталних аномалија или непосредног ризика од животне угрожености или смрти;

17) производ за заштиту од сунчевог зрачења је сваки производ (као што су креме, уља, гелови, спрејеви и слично) намењен контакту са људском кожом, са циљем да искључиво или првенствено штити од UV зрачења тако што апсорбује, расипа или рефлектује зрачење;

18) тврдња (изјава) је било која изјава у погледу карактеристика козметичког производа у облику текста, назива, трговачких марки, слика и бројева или других знакова који се користе у означавању, стављању у промет и рекламирању козметичког производа;

19) UVB зрачење је сунчево зрачење у опсегу спектра од 290 до 320 nm;

20) UVА зрачење је сунчево зрачење у опсегу спектра од 320 до 400 nm;

21) критична таласна дужина је таласна дужина код које је површина испод криве интегрисане оптичке густине која почиње на 290 nm једнака 90% интегрисане површине између 290 и 400 nm;

22) минимална еритемска доза је количина енергије која може да изазове еритем (црвенило на кожи);

23) фактор заштите од сунца је однос минималне еритемске дозе на кожи заштићеној производом за заштиту од сунца и минималне еритемске дозе на истој незаштићеној кожи;

24) UVА заштитни фактор је однос минималне UVА дозе потребне да изазове трајно тамњење пигмента на кожи заштићеној неким производом за заштиту од сунца и минималне UVА дозе потребне да изазове минимални ефекат тамњења на истој незаштићеној кожи.

25) хармонизовани стандард је европски стандард који је донет на основу захтева Европске комисије за примену у хармонизованом законодавству Европске уније.

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ КОЗМЕТИЧКОГ ПРОИЗВОДА

Досије са информацијама о производу

Члан 4.

Досије са информацијама о производу (у даљем тексту: Досије) садржи редовно ажуриране информације и податке и то:

1) опис козметичког производа који омогућава недвосмислено и јасно повезивање Досијеа са одговарајућим козметичким производом;

2) извештај о безбедности козметичког производа у складу са Прилогом 1.;

3) опис методе производње и изјаву о усклађености са добром произвођачком праксом, у складу са законом који уређује област предмета опште употребе;

4) доказ тврдње о постојању ефекта који има козметички производ, уколико је то оправдано према природи ефекта козметичког производа;

5) податке о свим тестирањима на животињама извршеним од стране произвођача, његових заступника или добављача, у сврху процене безбедности козметичког производа или његових састојака, укључујући било која тестирања на животињама извршена како би се испунили регулаторни захтеви других земаља.

Прилог 1. из става 1. тачка 2) овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Документација са информацијама о производу

Члан 5.

Документација са информацијама о производу (у даљем тексту: Документација) на основу које субјекат у пословању доказује да је козметички производ здравствено исправан односно безбедан у складу са Законом о предметима опште употребе (у даљем тексту: Закон), садржи редовно ажуриране информације и податке и то:

1) Квалитативни и квантитативни састав производа – Квалитативни састав производа укључујући хемијско име супстанци (Интернационална номенклатура козметичких састојака (енг. International Nomenclature of Cosemetic Ingredients, у даљем тексту: INCI), Служба хемијских апстраката (енг. Chemical Abstracts Service, у даљем тексту: CAS), Европски инвентар постојећих комерцијалних хемијских супстанци (енг. European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, у даљем тексту: EINECS) или Европска листа нотификованих хемијских супстанци (енг. European List of Notified Chemical Substances, у даљем тексту: ELINCS), где постоји) и њихову предвиђену намену. У случају парфема и ароматичних композиција, назив и шифру парфема или композиције и идентитет добављача парфема односно композиције;

2) Физичке и хемијске карактеристике и стабилност козметичког производа – Физичке и хемијске карактеристике супстанци или смеша, као и козметичких производа. Стабилност козметичког производа под разумно предвидљивим условима складиштења. Стабилност козметичког производа доказује се документацијом коју одговорно лице сматра релевантном, у зависности од врсте козметичког производа;

3) Микробиолошки квалитет – Микробиолошке спецификације супстанци или смеша и козметичког производа, где је то применљиво;

4) Информације о амбалажи – Релевантне карактеристике амбалаже, нарочито у погледу чистоће и здравствене исправности односно безбедности, који се доказују у складу са прописом који уређује област здравствене исправности односно безбедности амбалаже за паковање хране и предмета опште употребе;

5) Нормална и предвиђена намена – Нормална и предвиђена намена производа. Предвиђена намена мора да буде потврђена у смислу упозорења и других објашњења на декларацији производа;

6) Нежељени ефекти и озбиљни нежељени ефекти – Сви расположиви подаци о нежељеним ефектима и озбиљним нежељеним ефектима везаним за употребу козметичког производа. Одговорно лице води евиденције о пријављеним нежељеним ефектима и озбиљним нежељеним ефектима.

Одговорно лице чува Документацију, у складу са Законом, десет година од момента стављања последње серије козметичког прозвода на тржиште Републике Србије и омогућава да буде лако доступна санитарном инспектору, у електронском или неком другом формату на адреси наведеној на производу.

У складу са Законом, на оправдани захтев санитарног инспектора, у сврху надзора, одговорно лице мора да учини доступним тражене делове Документације и достави копије у изворном облику, односно превод на српски језик. Делови Документације из става 1 тачка 1) овог члана морају садржати квантитативни састав само за супстанце чија је употреба ограничена, односно у случајевима када се на основу садржаја активне супстанце, производ може сврстати у другу категорију (нпр. лек, медицинско средство итд.).

У складу са Законом, са информацијама из ст. 1. и 2. овог члана, које представљају пословну тајну произвођача, санитарни инспектор поступа у складу са прописима којима се уређује заштита пословне тајне.

Документа која се прилажу уз захтев за преглед пошиљке приликом увоза ради утврђивања здравствене исправности, односно безбедности козметичких производа

Члан 6.

У Републику Србију могу се увозити само козметички производи који су, са аспекта безбедности, у складу са прописима Републике Србије.

Приликом увоза, уз захтев за преглед пошиљке ради утврђивања њене здравствене исправности, односно безбедности, увозник прилаже документа о чињеницама о којима се не води службена евиденција, а којима се доказује идентитет и садржај пошиљке (нпр. копија фактуре, спецификација пошиљке, копија улазног царинског документа о пријави пошиљке, односно друга документа од значаја за утврђивање идентитета, садржаја, категорије пошиљке итд.).

У складу са Законом, на оправдани захтев санитарног инспектора, у сврху надзора, одговорно лице мора да учини доступним преведене делове Досијеа односно Документације са информацијама о производу, достави копије у изворном облику, односно превод на српски језик, односно адекватну документацију, а у сврху доказивања безбедности козметичког производа.

Узорковање и анализа

Члан 7.

Узорковање и анализа козметичких производа врше се на поуздан и поновљив начин.

У одсуству релевантних прописа, поузданост и поновљивост се претпостављају, ако је употребљен метод у складу са одговарајућим хармонизованим стандардима.

3. ОГРАНИЧЕЊА ЗА ОДРЕЂЕНЕ СУПСТАНЦЕ

Ограничења за супстанце наведене у прилозима

Члан 8.

Козметички производ не сме да садржи:

1) супстанце чија је употреба забрањена у козметичким производима, наведеним у Прилогу 2.

Прилог 2. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) супстанце наведене у Прилогу 3. осим под условима и уз ограничења наведена у овом прилогу.

Прилог 3. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) боје које нису наведене у Прилогу 4, као и боје из Прилога 4, уколико се не користе под условима наведеним у том прилогу.

Уколико се супстанце из Прилога 4. не користе као боје, већ имају другу намену, користе се у складу са условима прописаним за ту другу намену.

Прилог 4. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део;

4) конзервансе који нису наведени у Прилогу 5, као и конзервансе из Прилога 5, уколико се не користе под условима наведеним у том прилогу.

Уколико се супстанце из Прилога 5. не користе као конзерванси, већ имају другу намену, користе се у складу са условима прописаним за ту другу намену.

Прилог 5. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део;

5) UV филтере који нису наведени у Прилогу 6, као и UV филтере из Прилога 6, уколико се не користе под условима наведеним у том прилогу.

Уколико се супстанце из Прилога 6. не користе као UV филтери, већ имају другу намену, користе се у складу са условима прописаним за ту другу намену.

Прилог 6. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Супстанце класификоване као карциногене, мутагене и токсичне по репродукцију (енг. CMR)

Члан 9.

У производњи козметичких производа забрањено је користити супстанце које су класификоване као карциногене, мутагене или токсичне по репродукцију категорије 2, у складу са прописом који уређује област класификације, паковања, обележавања и оглашавања хемикалијe и одређеног производа.

Као изузетак од става 1. овог члана, супстанце класификоване у категорију 2 могу да се користе у производњи козметичких производа, уколико их је проценио Научни комитет за безбедност потрошача (енг. Scientific Committee for Consumer Safety, у даљем тексту: SCCS) и утврдио да су безбедне за употребу у производњи козметичких производа.

У производњи козметичких производа забрањено је користити супстанце које су класификоване као карциногене, мутагене или токсичне по репродукцију категорије 1А и 1Б, у складу са прописом који уређује област класификације, паковања, обележавања и оглашавања хемикалијe и одређеног производа.

Супстанце класификоване као CMR супстанце категорије 1А и 1Б могу да се користе у производњи козметичких производа, уколико:

1) су у складу са прописима о безбедности хране;

2) није доступна одговарајућа алтернативна супстанца, што је документовано у анализи алтернатива;

3) се захтев односи на посебну употребу категорије производа са познатом изложеношћу;

4) их је оценио SCCS и утврдио да су безбедне за употребу у производњи козметичких производа, посебно у погледу изложености овим производима и узимајући у обзир укупну изложеност из других извора, посебно водећи рачуна о осетљивим популационим групама.

Како би се избегла неправилна употреба, потребно је специфично декларисати овакав козметички производ, у складу са одредбама Закона које се односе на безбедност козметичког производа, узимајући у обзир могуће ризике који су повезани са присуством опасних супстанци и путеве изложености.

Трагови забрањених супстанци

Члан 10.

У козметичком производу дозвољено је ненамерно присуство малих количина забрањених супстанци које потичу од: нечистоћа у природним или синтетичким састојцима, процеса производње, складиштења или миграције из амбалаже, а које се технички не могу избећи у условима добре произвођачке праксе. Присуство забрањених супстанци дозвољено је под претходно наведеним условима само уколико производ испуњава захтеве у складу са одредбама Закона које се односе на безбедност козметичког производа.

Сировине

Члан 11.

Сировине које се користе у технолошком процесу производње козметичких производа, уз услов да нису штетне за здравље и не утичу неповољно на безбедност готових производа, морају, у погледу квалитета и чистоће, испуњавати захтеве квалитета и чистоће прописане важећом фармакопејом или другим прописима или стандардима који уређују област квалитета и чистоће сировина које се користе у производњи козметичког производа.

Трагови тешких метала

Члан 12.

Козметички производ не сме садржати (рачунато на 1 kg):

1) кадмијума више од 3 mg;

2) арсена више од 3 mg;

3) живе више од 1 mg;

4) олова више од 10 mg;

5) никла више од 10 mg.

Изузетак од става 1. тачка 3) овог члана су козметички производи који се примењују за негу коже око очију, уколико садрже тиомерсал или фенилживине соли. У овом случају важе ограничења наведена у Прилогу 5. овог правилника.

Присуство тешких метала изнад вредности дефинисаних у ставу 1. овог члана, а у вези са чланом 10. овог правилника, изузетно је дозвољено само уколико за предметни козметички производ постоји Извештај о безбедности који садржи токсиколошку евалуацију и доказе да присутни тешки метали не угрожавају безбедност козметичког производа у смислу одредаба Закона које се односе на безбедност козметичког производа.

Захтеви у погледу микробиолошке исправности (чистоће)

Члан 13.

Козметички производи, с обзиром на микробиолошку чистоћу, деле се у две групе:

1) група 1: производи намењени за децу до три године, производи за област око очију и производи који долазе у додир са слузокожом;

2) група 2: остали производи.

Козметички производи у погледу микробиолошке чистоће морају испунити захтеве утврђене у Прилогу 9. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одредбе овог члана не односе се на следеће производе:

1) чврсте сапуне;

2) лакове за косу;

3) аеросоле који не садрже воду;

4) производе за бојење и избељивање косе;

5) депилаторе;

6) производе за трајно коврџање или исправљање косе;

7) лакове за нокте;

8) дезодорансе и антиперспирансе у облику стика (штапића);

9) парфеме, тоалетне воде и колоњске воде.

pH вредност козметичких производа

Члан 14.

pH вредност козметичког производа мора да буде у опсегу од 3,0 до 10,0.

Изузетак су производи код којих је због њихове намене и садржаја (одређених киселих или алкалних састојака), pH вредност изван овог опсега оправдана и то:

1) производи за тамњење коже без излагања сунцу, антиперспиранси, двофазни регенератори за косу: од 2,5 до 10,0;

2) тоалетни сапуни, дезодорантни сапуни, производи за бријање: од 3,0 до 11,5;

3) производи за бојење, коврџање, исправљање и фиксирање косе: од 3,0 до 12,0;

4) депилатори: од 3,0 до 12,5;

Појединачне компоненте мулти-компонентних производа могу имати pH вредност нижу од 3,0 или вишу од 10,0, уколико се примењују искључиво након мешања.

За производе код којих, због њихове намене и састава постојe одступањa од захтева из става 1. овог члана, одговорно лице у обавези је да, на захтев санитарног инспектора или лабораторије која врши испитивање, достави допунску документацију којом доказује оправданост и безбедност оваквог производа везано за конкретна одступања од прописаних pH вредности.

pH вредност се не одређује за козметичке производе који не садрже воду, односно који садрже органске раствараче и након употребе стварају филм на коси или ноктима (лакови за косу, лакови за нокте и слично).

4. ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОТРОШАЧЕ

Декларација

Члан 15.

Декларација се налази на примарној (контактна) и секундарној амбалажи. Подаци на декларацији морају бити исписани неизбрисивим, јасно читљивим и видљивим словима.

Декларација садржи следеће податке:

1) назив и адресу одговорног лица (произвођач, или овлашћени заступник, или увозник, или дистрибутер) које производ ставља на тржиште, као и земљу порекла. Те информације је могуће скратити, уколико то скраћивање омогућава идентификацију одговорног лица и његове адресе. Уколико је назначено неколико адреса, адреса на којој се налази Досије, односно Документација са информацијама о производу мора да буде посебно истакнута;

2) нето садржај (у време паковања), изражен у јединицама масе или запремине, (осим за паковања мања од 5 g или 5 ml, бесплатне узорке, паковања за једнократну употребу). За производе који се уобичајено продају као већи број комада, за које детаљи о маси или запремини нису значајни, садржај не мора да се наведе под условом да се број комада наведе на секундарној амбалажи. Те податке није потребно наводити, уколико је број комада споља лако видљив или ако се производ обично продаје само појединачно;

3) датум до којег козметички производ, уколико се чува под одговарајућим условима, испуњава своју првобитну функцију и остаје безбедан у складу са одредбама Закона које се односе на безбедност козметичког производа (минимални рок трајања производа). Пре самог датума или података о томе где се он налази на амбалажи, мора бити наведен симбол дат у тачки 3. Датум минималне трајности Прилога 7. овог правилника, или навести текст: „најбоље употребити до” или „употребљиво до”. Минимални рок трајања производа мора бити јасно назначен и састављен је од месеца и године истека рока, или: дана, месеца и године (тим редоследом). Уколико је неопходно, наводе се посебни услови чувања производа, који се морају испоштовати како би се гарантовао назначени рок трајања. Симболи који се користе на декларацији, односно амбалажи козметичког производа дати су у Прилогу 7. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. За производе чији је минимални рок трајања дужи од 30 месеци, навођење минималног рока трајања није обавезно. На овим производима, треба да стоји ознака временског периода након првог отварања (енг. Period after opening - PAO), током којег се производ може користити без штетних последица по здравље потрошача. PAO информација се означава симболом отворене теглице, са означеним бројем месеци и/или година, унутар или поред кутијице (словом М – за месец, словом Y – за годину). Ознака за PAO информацију се налази у тачки 2. Период након првог отварања Прилога 7. овог правилника. PAO не треба да се обележава на козметичким производима код којих концепт трајности након отварања није релевантан, као што су козметички производи:

(1) за једнократну употребу,

(2) упаковани у амбалажу у којој не постоји могућност контакта производа са спољашњом средином тј. нема физичког отварања производа (нпр. аеросоли и амбалажа под притиском),

(3) који не представљају ризик за безбедност потрошача, односно код којих не постоји ризик од „кварења” које би довело до оштећења људског здравља;

4) услови примене и упозорења (барем оних који су наведени у Прилозима 3, 4, 5 и 6. овог правилника), као и посебна упозорења на козметичким производима за професионалну употребу;

5) број производне серије (контролни број производа) или референтни број за идентификацију козметичког производа. Уколико због величине примарне амбалаже број производне серије није могуће на њој означити, исти треба да буде означен само на секундарној амбалажи;

6) намена производа (уколико то није јасно на основу изгледа производа);

7) списак састојака производа. Ова информација може бити наведена само на секундарном паковању. Списак састојака мора у наслову да садржи реч „састојци” или „ingredients”. Под састојцима производа, не подразумевају се: дозвољене нечистоће у козметичким сировинама, технички материјали који се користе у технолошком процесу производње али нису присутни у готовом производу. Мириси и мешавине ароматичних супстанци (ароматичне композиције) и њихове сировине наводе се речима „Parfum” или „Aroma”. Додатно, поред речи „Parfum” или „Aroma”, у попису састојака козметичког производа, неопходно је навести присуство ароматичних супстанци за које постоји захтев да буду наведене у колони „Остало” у Прилогу 3.овог правилника, а у циљу избегавања примене производа са таквим састојцима од стране потрошача који су склони алергијама. Списак састојака се наводи по опадајућем масеном уделу у тренутку додавања козметичком производу. Састојци присутни у количинама мањим од 1%, могу бити наведени било којим редоследом, после оних који су присутни у концентрацијама већим од 1%. Сви састојци који су присутни у облику наноматеријала треба да буду јасно назначени на листи састојака. Иза назива тих састојака треба да буде наведена реч „нано” у заградама [Nano]. Боје, осим боја намењених бојењу косе, могу бити наведене било којим редом (после осталих састојака) и наводе се ознакама за индекс боје енг. Colour Index Number, у даљем тексту: CI) или називом према подацима у Прилогу 4. овог правилника. За производе декоративне козметике (производи за улепшавање и бојење усана, предела око очију, лица и тела, косе и ноктију и тд.) који постоје у неколико нијанси, све боје (осим боја намењених бојењу косе) коришћене у једној линији могу бити наведене на списку састојака производа, уз додате речи „може да садржи”, или у оквиру заграде испред које стоји знак „+/-”,

Уколико није могуће (из практичних разлога) навести податке из тач. 4) и 7) овог члана, примењује се следеће:

(1) подаци се наводе на приложеном посебном листу, етикети, траци или карти;

(2) осим ако то није могуће из практичних разлога, корисник се упућује на ове податке, било скраћеном информацијом или ознаком из тачке 1. Упућивање на приложену информацију Прилога 7. овог правилника.

У случају сапуна, бомбица за купање и осталих малих производа код којих је (због величине и облика) немогуће из практичних разлога да се информација о састојцима налази на приложеном летку, етикети, траци или картици, та информација мора се налазити у непосредној близини посуде у којој је производ изложен у сврху продаје.

За козметичке производе који нису претходно упаковани, већ се на захтев купца пакују на месту продаје, декларација мора бити истакнута на амбалажи у којој се производ ставља у продају, или на продајном месту (уколико се производ не држи у посебној амбалажи).

Информације из става 2. тач. 2)–4) и тачке 6) као и ст. 3–5 овог члана морају бити наведене на српском језику.

Информације из става 2. тачка 7) овог члана наводе се коришћењем INCI назива састојака. У случају да за одређени састојак не постоји INCI назив, користи се назив према опште прихваћеној номенклатури.

За производе за заштиту од сунчевог зрачења, декларација мора да садржи информације о ефикасности односно захтеве и тврдње у вези са њиховом ефикасношћу, датим у Прилогу 8. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

5. ТВРДЊЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ВЕЗИ СА КОЗМЕТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА

Члан 16.

Tврдње (у облику текста, имена, жигова, слика и симболичних или других ознака) којима се експлицитно или имплицитно наводе обележја или функције козметичког производа, морају бити у складу са одредбама овог правилника и могу се употребљавати приликом означавања, стављања у промет и рекламирања козметичког производа, независно од медија или врсте употребљеног маркетиншког алата, назначених функција производа и циљне групе.

Члан 17.

Одговорно лице, у складу са одредбама Закона које се односе на одговорно лице за козметички производ, обезбеђује да је текст тврдње у вези са козметичким производом усклађен са заједничким критеријумима за тврдње наведеним у Прилогу 10. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одговорно лице обезбеђује да је текст тврдње у вези са козметичким производом усклађен и са документацијом која доказује тврдњу о постојању ефекта који има козметички производ, а која је саставни део Досијеа са информацијама о производу из члана 4. овог правилника, односно Документације са информацијама о производу из члана 5. овог правилника.

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Субјекти у пословању козметичким производима дужни су да своје пословање ускладе са одредбама члана 4. овог правилника најкасније до 10. априла 2023. године, сагласно члану 117. Закона о предметима опште употребе („Службени гласник РС”, број 25/19), до када су у обавези да примењују члан 5. овог правилника.

Примена одредаба члана 5. овог правилника престаје да важи 11. априла 2023. године.

Субјекти у пословању козметичким производима који су своје пословање ускладили са одредбама члана 4. овог правилника, нису у обавези да примењују члан 5. овог правилника.

Члан 19.

Козметички производи декларисани у складу са прописом који је важио до дана ступања на снагу овог правилника, могу се налазити на тржишту најдуже 12 месеци од дана ступања на снагу овог правилника, под условом да се оваквим начином декларисања не угрожава безбедност козметичког производа.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе чл. 103–115. Правилника о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет („Службени лист СФРЈ”, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91).

Ступање на снагу

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-358/2019-10

У Београду, 9. августа 2019. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о козметичким производима („Службени гласник РС", број 47/2022) Прилози 1–10. замењени су новим прилозима 1-10. (види члан 1. Правилника - 47/2022-3).

Правилником о изменама Правилника о козметичким производима („Службени гласник РС", број 21/2023) прилози 2, 3, 5 и 6 замењени су новим прилозима (види чл. 1-4. Правилника - 21/2023-97).

 

Прилог 1. – Извештај о безбедности козметичког производа

Прилог 2. – Супстанце чија је употреба забрањена у козметичким производима

Прилог 3. – Супстанце које козметички производи не смеју да садрже изузев под наведеним ограничењима и условима

Прилог 4. – Боје дозвољене у козметичким производима

Прилог 5. – Конзерванси дозвољени у козметичким производима

Прилог 6. – UV филтери дозвољени у козметичким производима

Прилог 7. – Симболи који се користе на декларацији/амбалажи

Прилог 8. – Производи за заштиту од сунчевог зрачења (захтеви и тврдње у вези са њиховом ефикасношћу)

Прилог 9. – Захтеви у погледу микробиолошке чистоће козметичких производа

Прилог 10. – Заједнички критеријуми за тврдње на козметичким производима