На основу члана 85. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94),

Министар културе доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ТЕРИТОРИЈЕ АРХИВА

"Службени гласникРС", број 7 од 23. фебруара 1996.

I

Послове заштите архивске грађе за територију утврђену овим решењем обављају:

1) Историјски архив Бела Црква за територију општина: Бела црква, Вршац и Пландиште;

2) Историјски архив Београда за територију града Београда;

3) Историјски архив Ваљево за територију општина: Ваљево, Уб, Осечина, Мионица, Лајковац и Љиг;

4) Историјски архив „31. јануар" Врање за територију општина: Врање, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац и Прешево;

5) Историјски архив Гњилане за територију општина: Гњилане, Каменица, Витина и Качаник;

6) Историјски архив „Тимочке крајине" Зајечар за територију општина: Зајечар, Бољевац и Књажевац;

7) Историјски архив Зрењанин за територију општина: Зрењанин, Сечањ, Житиште, Нова Црња и Нови Бечеј;

8) Историјски архив „Средње поморавље" Јагодина за територије општина: Јагодина, Свилајнац, Ћуприја, Параћин, Рековац и Деспотовац;

9) Историјски архив Кикинда за територију општина: Кикинда, Чока и Нови Кнежевац;

10) Историјски архив „Шумадије" Крагујевац за територију града Крагујевца и општина: Рача, Баточина, Кнић, Топола, Аранђеловац и Лапово;

11) Историјски архив Краљева за територију општина: Краљево, Врњачка Бања и Рашка;

12) Историјски архив Косовска Митровица за територију општина: Косовска Митровица, Лепосавић, Зубин Поток, Звечан, Србица и Вучитрн;

13) Историјски архив Крушевац са архивским одељењем у Трстенику за територију општина: Крушевац, Ћићевац, Варварин, Трстеник, Александровац и Брус;

14) Историјски архив Лесковац за територију општина: Лесковац, Власотинце, Црна Трава, Лебане, Бојник и Медвеђа;

15) Историјски архив „Крајине, Кључа и Пореча" Неготин, са одељењем у Бору, за територију општина: Неготин, Кладово, Мајданпек и Бор;

16) Историјски архив Ниш за територију града Ниша и општина: Ражањ, Сокобања, Алексинац, Сврљиг, Гаyин Хан, Дољевац и Мерошина;

17) Историјски архив „Рас" Нови Пазар за територију општина: Нови Пазар, Тутин и Сјеница;

18) Историјски архив Нови Сад за територију града Новог Сада и општина: Тител, Жабаљ, Темерин, Врбас, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин и Сремски Карловци;

19) Историјски архив Панчево за територију општина: Панчево, Ковин, Ковачица, Алибунар и Опово;

20) Историјски архив Пећ за територију општина: Пећ, Исток, Клина, Дечане и Ђаковица;

21) Историјски архив Пирот за територију општина: Пирот, Бела Паланка, Бабушница и Димитровград;

22) Историјски архив Пожаревац за територију општина: Пожаревац, Жагубица, Кучево, Голубац, Мало Црниће, Петровац и Велико Градиште;

23) Међуопштински историјски архив Призрен за територију општина: Призрен, Ораховац, Сува Река и Драгаш;

24) Архив града Приштине за територију града Приштине и општина: Подујево, Глоговац, Липљан, Косово Поље, Обилић, Ново Брдо, Урошевац, Штрпце и Штимље;

25) Историјски архив „Топлице" Прокупље за територију општина: Прокупље, Житорађе, Блаце и Куршумлија;

26) Историјски архив Сента, са архивским одељењем у Бечеју, за територију општина: Сента, Бечеј, Србобран, Ада и Кањижа;

27) Историјски архив Смедерево за територију општине Смедерево;

28) Историјски архив Смедеревска Паланка за територију општина: Смедеревска Паланка, Велика Плана и Жабари;

29) Историјски архив Сомбор за територију општина: Сомбор, Апатин, Кула, Оyаци и Бач;

30) Историјски архив „Срем" Сремска Митровица за територију општина: Сремска Митровица, Шид, Ириг, Инђија, Стара Пазова, Рума и Пећинци;

31) Историјски архив Суботица за територију општина: Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош;

32) Историјски архив Ужице за територију општина: Ужице, Бајина Башта, Косјерић, Пожега, Ариље, Ивањица, Чајетина, Нова Варош, Прибој и Пријепоље;

33) Међуопштински историјски архив Чачак за територију општина: Чачак, Горњи Милановац и Лучани;

34) Међуопштински историјски архив Шабац за територију општина: Шабац, Богатић, Владимирци, Коцељева, Љубовија, Мали Зворник, Лозница и Крупањ.

II

Послове заштите архивске грађе обављају и:

1) Архив Војводине Нови Сад за органе и организације Аутономне покрајине Војводине;

2) Архив Косова и Метохије Приштина за органе и организације Аутономне покрајине Косово и Метохија.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

Број 630-684/96-02

У Београду, 13. фебруара 1996. године

Министар,

др Нада Поповић-Перишић, с.р.