Zakon

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 68. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12),

Народна скупштина Републике Србије на Петој седници Првог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години, одржаној 18. маја 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом

"Службени гласник РС", број 38 од 18. маја 2018.

1. Образује се Комисијa за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом (у даљем тексту: Комисија).

2. Комисија се образује из реда народних посланика.

3. За председника Комисије предлажем народног посланика др Дарка Лакетића, председника Одбора за здравље и породицу, који ће предложити састав Комисије.

4. Задатак Комисије је да сагледа чињенице и околности везане за последице НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом.

На првој конститутивној седници Комисија је дужна да утврди методологију рада.

5. Председник Народне скупштине на предлог Комисије може да ангажује научне или стручне институције, као и научнике и стручњаке ради помоћи у раду Комисије, ради прoучавања појединих питања из надлежнoсти рада Комисије.

6. Комисија има обавезу да информише Народну скупштину периодично на шест месеци о својим активностима.

Комисија је дужна да поднесе Народној скупштини први прелиминаран извештај са предлогом мера до краја 2020. године.

7. Ова одлука ступа на снагу објављивањем у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 26

У Београду, 18. маја 2018. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Маја Гојковић, с.р.