Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 25. став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 81/92),

Влада Републике Србије, на седници одржаној 31. марта 1993. године донела је

 

 

ОДЛУКУ

О МРЕЖИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

"Службени гласник РС", бр. 25 од 31. марта 1993, 80 од 11. октобра 1993, 21 од 2. марта 1994, 4 од 4. фебруара 1995, 31 од 13. септембра 2000, 106 од 2. децембра 2005.

 

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се мрежа установа ученичког стандарда.

 

Члан 2.

Мрежу установа ученичког стандарда из ове одлуке чине:

 

I. ДОМОВИ УЧЕНИКА

1. Дом ученика средњих школа Београд, у чији састав улази Дом ученика средњих школа „Београд” у Београду, као организациона јединица,*

2. Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић” Београд,

3. Дом ученика средње железничке школе Београд,

4. Дом ученика средње ПТТ школе Београд,

5. Дом ученика средњих школа Ниш,

6. Дом ученика средњих школа „Младост” Алексинац,

7. Дом ученика средњих школа Прокупље,

8. Дом ученика средњих школа Лесковац,

9. Дом ученика средњих школа Врање,

10. Дом ученика средњих школа Сурдулица, ****

11. Дом ученика средњих школа Краљево,

12. Дом ученика средњих школа Трстеник,

13. Дом ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар” Крушевац,

14. Дом ученика средњих школа Чачак,

15. Дом ученика средњих школа Крагујевац,

16. Дом ученика средњих школа Јагодина,

17. Дом ученика средњих школа „Срећно” Ћуприја,

18. Дом ученика средњих школа Ужице,

19. Дом ученика средњих школа Ивањица,

20. Дом ученика средњих школа Зајечар,

21. Дом ученика средњих школа Књажевац,

22. Дом ученика средњих школа „Бранково коло” Нови Сад,

23. Средњошколски дом Нови Сад,

24. Дом ученика средњих школа Суботица,

25. Дом ученика средњих школа Сомбор,

26. Дом ученика средњих школа Сремска Митровица,

27. Дом ученика средњих школа „Никола Војводић” Кикинда,

28. Дом ученика средњих школа Вршац,

29. Дом ученика средњих школа Гњилане,

30. Дом ученика средњих школа Призрен,

31. Дом ученика средњих школа Ђаковица,

32. Дом ученика средњих школа Косовска Каменица,

33. Дом ученика средњих школа „Миладин Поповић” у Приштини;**

34. Дом ученика средњих школа у Босилеграду.****

 

* „Службени гласник РС”, број 4/95.

** „Службени гласник РС”, број 80/93.

*** „Службени гласник РС”, број 31/2000.

****    „Службени гласник РС”, број 106/2005

 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

02 број 022-865/12

У Београду, 31. марта 1993. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

 др Данило Ж. Марковић, с.р.