Zakon

На основу члана 31. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у Републици Србији

"Службени гласник РС", број 69 од 27. септембра 2019.

Члан 1.

Овом одлуком одређују се привредна друштва и друга правна лица, од посебног значаја за спровођење мера заштите и спасавања у Републици Србији (у даљем тексту: субјекти од посебног значаја).

Члан 2.

Субјекти од посебног значаја у смислу члана 1. ове одлуке су:

Ред.
број

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ

СЕДИШТЕ

РЕПУБЛИЧКИ НИВО

1.

Научни институт за ветеринарство Србије

научно-истраживачка делатност

Београд

2.

ЈП „Електропривреда Србије” Београд

трговина електричном енергијом

Београд

3.

АД „Електромрежа Србије” Београд

пренос електричне енергије

Београд

4.

ЈП „Србијагас” Нови Сад

цевоводни транспорт

Нови Сад

5.

НИС а.д. Нови Сад и зависна привредна друштва НИС а.д. Нови Сад образована на територији Републике Србије

експлоатација сирове нафте,

производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Нови Сад

6.

ЈП „Пошта Србије” Београд

поштанске активности јавног сервиса

Београд

7.

„Телеком Србија” а.д. Београд

кабловске телекомуникације

Београд

8.

Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије”

радио телевизијске активности

Београд

9.

Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине”

производња и емитовање радио-телевизијских програма

Нови Сад

10.

Vinci Airports Serbia d.o.o. Beograd

услужне делатности у ваздушном саобраћају

Београд

11.

ЈП за аеродромске услуге „Аеродром Ниш” Ниш

услужне делатности у ваздушном саобраћају

Ниш

12.

„ЈАТ – Привредна авијација” д.о.о. Београд

услужне делатности у гајењу усева и засада

Београд

13.

„Инфраструктура железнице Србије” а.д.

услужне делатности у копненом саобраћају

Београд

14.

„Србија Воз” а.д.

железнички превоз путника

Београд

15.

„Србија Карго” а.д.

железнички превоз терета

Београд

16.

СП „Ласта” а.д. Београд

градски, приградски, копнени превоз путника

Београд

17.

Koncern Srboexport d.o.o. Beograd, Obrenovac – Zabrežje

друмски превоз терета

Београд

18.

„Marko trans cargo” d.o.o. Beograd

друмски превоз терета

Београд

19.

ЈП за газдовање шумама „Србија шуме” са п.о. Београд

гајење шума и остале шумске делатности

Београд

20.

ЈП „Војводинашуме” Петроварадин

гајење шума и остале шумске делатности

Нови Сад

21.

ЈВП „Србијаводе”

инжењерске делатности и техничко саветовање

Београд

22.

ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад

инжењерске делатности и техничко саветовање

Нови Сад

23.

ЈП „Путеви Србије”

изградња путева и аутопутева

Београд

24.

„Србијааутопут” д.о.о. Београд

изградња путева и аутопутева

Београд

25.

„Strabag” d.o.o. Beograd

изградња путева и аутопутева

Београд

26.

ПД „Згоп” а.д. Нови Сад

изградња железничких пруга и подземних железница

Нови Сад

27.

ГП „Мостоградња” а.д. Београд

изградња мостова и тунела

Београд

28.

Енергопројект Високоградња а.д. Београд

изградња стамбених и нестамбених зграда

Београд

29.

Енергопројект Нискоградња а.д. Београд

изградња хидротехничких објеката

Београд

30.

Предузеће „Иван Милутиновић” – ПИМ а.д. Београд

изградња хидротехничких објеката

Београд

31.

„Aqua mont service” d.o.o. Beograd

изградња хидротехничких објеката

Београд

32.

„Alp project sistem” d.o.o. Beograd

остали непоменути специфични грађевински радови

Београд

33.

Клинички центар Србије

делатност болница

Београд

34.

Клинички центар Војводине

делатност болница

Нови Сад

35.

Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица”

делатност болница

Београд

36.

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”

делатност болница

Београд

37.

Универзитетска дечија клиника

делатност болница

Београд

38.

Специјална болница за хипербаричну медицину

делатност болница

Београд

39.

Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић – Батут”

остала здравствена заштита

Београд

40.

Институт за јавно здравље Војводине

остала здравствена заштита

Нови Сад

41.

Завод за биоциде и медицинску екологију

остала здравствена заштита

Београд

42.

Институт за нуклеарне науке „Винча”

научно-истраживачка делатност

Београд

43.

Институт Михајло Пупин д.о.о. Београд

производња телекомуникационе опреме

Београд

44.

Геолошки завод Србије

истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким нaукама

Београд

45.

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д. Београд

истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким наукама

Београд

46.

Развојно Иновациони Систем д.о.о.

Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

Београд

47.

Универзитет у Београду

Електротехнички факултет

Образовно научна

Београд

48.

Универзитет у Београду

Саобраћајни факултет

Образовно научна

Београд

49.

Универзитет у Београду

Рударско-геолошки факултет

Образовно научна

Београд

50.

Универзитет у Београду

Грађевински факултет

Образовно научна

Београд

51.

Универзитет у Београду

Технолошко-металуршки факултет

Образовно научна

Београд

52.

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет

Образовно научна

Београд

53.

Универзитет у Београду

Шумарски факултет

Образовно научна

Београд

54.

Универзитет у Београду

Медицински факултет

Образовно научна

Београд

55.

Универзитет у Београду

Фармацеутски факултет

Образовно научна

Београд

56.

Универзитет у Београду

Факултет ветеринарске медицине

Образовно научна

Београд

57.

Универзитет у Београду

Хемијски факултет

Образовно научна

Београд

58.

„Књаз Милош” а.д. Аранђеловац

производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Аранђеловац

59.

„Хеба” а.д. Бујановац

производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Бујановац

60.

„Планинка” а.д. Куршумлија

производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Куршумлија

61.

Власинка д.о.о. Београд

производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Београд

62.

DОО BB „Minaqua”

производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Нови Сад

63.

„Вода Врњци” а.д. Врњачка Бања

производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Врњачка Бања

64.

„Миони” д.о.о. Београд

производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Београд

65.

„VODAVODA” d.o.o. Mionica

производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Мионица

66.

„Mercator – S” d.o.o. Novi Sad

трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићима и дуваном

Нови Сад

67.

ПТП ДИС д.о.о. Крњево

остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Велика Плана – Крњево

68.

„Delhaize Serbia” d.o.o. Beograd

трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Београд

69.

Ауто-мото савез Србије

делатност осталих организација на бази учлањења

Београд

70.

Ватрогасни савез Србије

делатност осталих организација на бази учлањења

Београд

71.

Планинарски савез Србије

остале спортске делатности

Београд

72.

Веслачки савез Србије

спортска делатност

Београд

73.

Кајакашки савез Србије

спортска делатност

Београд

74.

Савез организација подводних активности Републике Србије

спортска делатност

Београд

75.

Спасилачки савез Србије

спортска делатност

Београд

76.

Рафтинг савез Србије

спортска делатност

Београд

77.

Савез спелеолошких организација Србије

спортска делатност

Ваљево

78.

Спортски савез спелеолога Србије

остале спортске делатности

Београд

79.

Асоцијација спасилаца на води

остале спортске делатности

Београд

80.

Удружење спасилаца на води Србије

делатност осталих организација на бази учлањења

Београд

81.

Српски спасилачки тим

делатност осталих организација на бази учлањења

Београд

82.

Спасилачки центар Србије

делатност осталих организација на бази учлањења

Београд

83.

Горска служба спасавања Србије

делатност осталих организација на бази учлањења

Београд

84.

Савез извиђача Србије

делатност осталих организација на бази учлањења

Београд

85.

Мрежа за опасност Србије

делатност осталих организација на бази учлањења

Београд

86.

Савез радио-аматера Србије

делатност струковних удружења

Београд

87.

Савез удружења учесника омладинских радних акција Србије (Сорас)

делатност осталих организација на бази учлањења

Београд

88.

Удружење за спасавање

животиња „Animal Rescue Serbia”

делатност осталих организација на бази учлањења

Београд

ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

89.

ЈГСП „Нови Сад”

градски и приградски копнени превоз путника

Нови Сад

90.

Војводинапут – Бачкапут а.д. Нови Сад

изградња путева и аутопутева

Нови Сад

91.

ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад

изградња хидротехничких објеката

Нови Сад

92.

ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Нови Сад

93.

„Циклонизација” а.д. Нови Сад

скупљање отпада који није опасан

Нови Сад

94.

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад

општа медицинска пракса

Нови Сад

95.

Општа болница Врбас

делатност болница

Врбас

96.

Научни институт за ветеринарство „Нови Сад”

научно-истраживачка делатност

Нови Сад

СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

97.

ЈП „Аутопревоз” Кикинда

градски и приградски копнени превоз путника

Кикинда

98.

Компанија Градитељ а.д. Кикинда

изградња путева и аутопутева

Кикинда

99.

ВПД „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда

изградња хидротехничких објеката

Кикинда

100.

ЈП „Кикинда”

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Кикинда

101.

Завод за јавно здравље Кикинда

остала здравствена заштита

Кикинда

102.

Општа болница Кикинда

делатност болница

Кикинда

103.

Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”

делатност болница

Кањижа

ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

104.

„Севертранс” Сомбор а.д.

градски и приградски копнени превоз путника

Сомбор

105.

ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор

изградња хидротехничких објеката

Сомбор

106.

ЈКП „Водоканал” Сомбор

скупљање, пречишћавање и дистрибуција вода

Сомбор

107.

Завод за јавно здравље Сомбор

остала здравствена заштита

Сомбор

108.

Општа болница „др Радивоје Симоновић” – Сомбор

делатност болница

Сомбор

109.

Ветеринарски специјалистички институт „Сомбор”

услуге у ветеринарству

Сомбор

СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

110.

ДОО „Сирмиумбус” Сремска Митровица

превоз путника у јавном друмском саобраћају

Сремска Митровица

111.

А.Д. „Сремпут” Рума

изградња путева и аутопутева

Рума

112.

„Хидрограђевинар” а.д. Сремска Митровица

изградња хидротехничких објеката

Сремска Митровица

113.

ВПД „Хидросрем” д.о.о. Сремска Митровица

изградња хидротехничких објеката

Сремска Митровица

114.

ЈКП „Водовод” Сремска Митровица

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Сремска Митровица

115.

Општа болница Сремска Митровица

делатност болница

Сремска Митровица

116.

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

остала здравствена заштита

Сремска Митровица

ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

117.

ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт – Панчево”

градски и приградски копнени превоз путника

Панчево

118.

Војводинапут – Панчево д.о.о.

изградња путева и аутопутева

Панчево

119.

ВД „Тамиш – Дунав” д.о.о. Панчево

изградња хидротехничких објеката

Панчево

120.

ЈКП „Водовод и канализација” Панчево

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Панчево

121.

Завод за јавно здравље Панчево

остала здравствена заштита

Панчево

122.

Општа болница Панчево

делатност болница

Панчево

123.

Ветеринарски специјалистички институт „Панчево”

ветеринарска делатност

Панчево

СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

124.

ЈП „Суботица – Транс”

градски и приградски копнени превоз путника

Суботица

125.

„Војпут” д.о.о. Суботица

изградња путева и аутопутева

Суботица

126.

АД „СМБ – механизација и транспорт” Суботица

остали непоменути специфични грађевински радови

Суботица

127.

ЈКП „Водовод и канализација” Суботица

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Суботица

128.

Завод за јавно здравље Суботица

остала здравствена делатност

Суботица

129.

Општа болница Суботица

делатност болница

Суботица

130.

Ветеринарски специјалистички институт „Суботица”

ветеринарска делатност

Суботица

СРЕДЊЕБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

131.

Net Bus Co d.o.o. Zrenjanin

градски и приградски копнени превоз путника

Зрењанин

132.

DOO GIK „Intergradnja Banat Group” Zrenjanin

изградња путева и аутопутева

Зрењанин

133.

ВПД „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин

изградња хидротехничких објеката

Зрењанин

134.

ЈКП „Водовод и канализација” ЈП Зрењанин

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Зрењанин

135.

Завод за јавно здравље Зрењанин

остала здравствена заштита

Зрењанин

136.

Општа болница „Ђорђе Јоановић” Зрењанин

делатност болница

Зрењанин

137.

Ветеринарски специјалистички институт „Зрењанин”

ветеринарска делатност

Зрењанин

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

138.

„Ниш-експрес” а.д. Ниш

остали превоз путника у копненом саобраћају

Ниш

139.

Trace Srbija a.d. Niš

изградња путева и аутопутева

Ниш

140.

ЈКП „Наиссус” Ниш

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Ниш

141.

Клинички центар Ниш

делатност болница

Ниш

142.

Институт за јавно здравље Ниш

остала здравствена заштита

Ниш

143.

Општа болница Алексинац

делатност болница

Алексинац

144.

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш

општа медицинска пракса

Ниш

145.

Ветеринарски специјалистички институт „Ниш”

ветеринарска делатност

Ниш

ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

146.

ТП ''Вуловић транспорт'” д.о.о. Крагујевац

градски и приградски копнени превоз путника

Крагујевац

147.

Предузеће за путеве „Крагујевац” д.о.о. Крагујевац

изградња путева и аутопутева

Крагујевац

148.

Бања комерц Бекамент д.о.о. Бања Аранђеловац

неспецијализована трговина на велико

Аранђеловац

149.

ЈКП „Водовод и канализација” Крагујевац

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Крагујевац

150.

Институт за јавно здравље Крагујевац

остала здравствена заштита

Крагујевац

151.

Клинички центар Крагујевац

делатност болнице

Крагујевац

152.

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац

општа медицинска пракса

Крагујевац

153.

Здравствени центар Аранђеловац

делатност болница

Аранђеловац

МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

154.

„Mačva Expres” d.o.o. Badovinci

градски и приградски копнени превоз путника

Бадовинци

155.

„Трансвер” д.о.о. Мишар

транспорт, нискоградња

Шабац

156.

„Stobex” d.o.o. Loznica

изградња путева и аутопутева

Шабац

157.

ВП „Сава” д.о.о. Шабац

изградња хидротехничких објеката

Шабац

158.

ВД „Југокоп – Подриње” д.о.о. Шабац

изградња хидротехничких објеката

Шабац

159.

ЈКП „Водовод – Шабац” Шабац

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Шабац

160.

„Отпад – промет” д.о.о. Коцељева

трговина, грађевинарство и транспорт

Шабац

161.

Завод за јавно здравље Шабац

остала здравствена заштита

Шабац

162.

Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић” Шабац

делатност болница

Шабац

163.

Ветеринарски специјалистички институт „Шабац”

ветеринарске активности

Шабац

КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

164.

Предузеће за путеве „Ваљево” а.д.

изградња путева и аутопутева

Ваљево

165.

ЈКП „Водовод – Ваљево” Ваљево

сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Ваљево

166.

Општа болница Ваљево

делатност болница

Ваљево

167.

Завод за јавно здравље Ваљево

остала здравствена заштита

Ваљево

168.

Аеро клуб „Флајт” Дивци

делатност спортских клубова

Дивци Ваљево

ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

169.

АД „Путеви” Ужице

изградња путева и аутопутева

Ужице

170.

АД „Путеви” Пожега

изградња путева и аутопутева

Пожега

171.

МПП „Јединство” АД Севојно

остали непоменути специфични грађевински радови

Ужице

172.

ЈКП „Водовод” Ужице

сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Ужице

173.

Завод за јавно здравље Ужице

остала здравствена заштита

Ужице

174.

Здравствени центар Ужице

делатност болница

Ужице

МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

175.

„Аутопревоз” д.о.о. Чачак

градски и приградски превоз путника

Чачак

176.

„Путеви” Чачак д.о.о.

изградња путева и аутопутева

Чачак

177.

„Путеви” д.о.о. Ивањица

изградња путева и аутопутева

Ивањица

178.

ЈКП „Водовод” Чачак

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Чачак

179.

Завод за јавно здравље Чачак

остала здравствена заштита

Чачак

180.

Општа болница Чачак

делатност болница

Чачак

РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ

181.

ЈКП „Путеви” Краљево

изградња путева и аутопутева

Краљево

182.

ВД „Западна Морава” д.о.о. Краљево

изградња хидротехничких објеката

Краљево

183.

„Нови Пазар – пут” д.о.о.

изградња путева и аутопутева

Нови Пазар

184.

ЈКП „Водовод” Краљево

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Краљево

185.

Завод за јавно здравље Краљево

остала здравствена заштита

Краљево

186.

Завод за јавно здравље Нови Пазар

остала здравствена заштита

Нови Пазар

187.

Општа болница „Студеница” Краљево

делатност болница

Краљево

188.

Општа болница Нови Пазар

делатност болница

Нови Пазар

189.

Ветеринарски специјалистички институт „Краљево”

ветеринарска делатност

Краљево

ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

190.

„Zoran Reisen” d.o.o. Jagodina

градски и приградски копнени превоз путника

Јагодина

191.

„Јагодина пут” д.о.о. Јагодина

изградња путева и аутопутева

Јагодина

192.

Водопривредно предузеће „Ћуприја” д.о.о.

изградња хидротехничких објеката

Ћуприја

193.

ЈП за комуналнo-стамбену делатност „Стандард” Јагодина

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Јагодина

194.

Завод за јавно здравље „Поморавље” Ћуприја

остала здравствена заштита

Ћуприја

195.

Општа болница Јагодина

делатност болница

Јагодина

196.

Општа болница Параћин

делатност болница

Параћин

197.

Општа болница Ћуприја

делатност болница

Ћуприја

198.

„Јагодина” ветеринарски специјалистички институт

ветеринарскa делатност

Јагодина

БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

199.

„Arriva Litas” d.o.o. Požarevac

градски и приградски копнени превоз путника

Пожаревац

200.

Предузеће за путеве „Пожаревац” д.о.о.

изградња путева и аутопутева

Пожаревац

201.

„Водопривреда” д.о.о. Пожаревац

изградња хидротехничких објеката

Пожаревац

202.

ЈКП „Водовод и канализација” Пожаревац

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Пожаревац

203.

Завод за јавно здравље Пожаревац

остала здравствена заштита

Пожаревац

204.

Општа болница Пожаревац

делатност болница

Пожаревац

205.

Ветеринарски специјалистички институт „Пожаревац”

ветеринарска делатност

Пожаревац

ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

206.

„Југопревоз Велика Плана” ад

градски и приградски копнени превоз путника

Велика Плана

207.

„Tomi trade” d.o.o. Smederevo

услужне делатност у воденом саобраћају

Смедерево

208.

ВПД „Смедерево” д.о.о.

изградња хидротехничких објеката

Смедерево

209.

А.Д. „Водопривреда” Смедеревска Паланка

израда хидротехничких објеката

Смедеревска Паланка

210.

ЈКП „Водовод” Смедерево

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Смедерево

211.

Општа болница „Свети Лука” Смедерево

делатност болница

Смедерево

212.

Општа болница „Стефан Високи” Смедеревска Паланка

делатност болница

Смедеревска Паланка

ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

213.

ЈКП „Hammeum” Прокупље

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Прокупље

214.

Општа болница „др Алекса Савић”

делатност болница

Прокупље

ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

215.

„Blenda Tours” d.o.o. Pirot

градски и приградски копнени превоз путника

Пирот

216.

ЈП „Водовод и канализација” Пирот

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Пирот

217.

Завод за јавно здравље Пирот

остала здравствена заштита

Пирот

218.

Општа болница Пирот

делатност болница

Пирот

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

219.

ЈКП „Водовод” Зајечар

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Зајечар

220.

Здравствени центар Зајечар

делатност болница

Зајечар

221.

Здравствени центар Књажевац

делатност болница

Књажевац

222.

Завод за јавно здравље „Тимок” Зајечар

остала здравствена заштита

Зајечар

223.

Ветеринарски специјалистички институт „Зајечар”

ветеринарска делатност

Зајечар

БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

224.

ДОО „Бортравел” Бор

градски и приградски копнени превоз путника

Бор

225.

АД „Тимок” Неготин

производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Неготин

226.

ЈКП „Водовод” Бор

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Бор

227.

Општа болница Бор

делатност болница

Бор

228.

Здравствени центар Неготин

делатност болница

Неготин

ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

229.

Хидросистем Власотинце д.о.о. Власотинце

изградња путева и аутопутева

Власотинце

230.

ЈКП „Водовод” Лесковац

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Лесковац

231.

Општа болница Лесковац

делатност болница

Лесковац

232.

Завод за јавно здравље Лесковац

остала здравствена заштита

Лесковац

233.

Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер” Сијаринска Бања

медицинска рехабилитација

Сијаринска Бања

ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

234.

„Кавим – Јединство” д.о.о. Врање

градски и приградски копнени превоз путника

Врање

235.

ЈП „Водовод” Врање

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Врање

236.

Здравствени центар Врање

делатност болница

Врање

237.

Завод за јавно здравље Врање

остала здравствена заштита

Врање

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

238.

„Југопревоз Крушевац” а.д. Крушевац

градски и приградски копнени превоз путника

Крушевац

239.

„Крушевацпут” АД Крушевац

изградња путева и аутопутева

Крушевац

240.

ДОО „Техноградња” Крушевац

изградња стамбених и нестамбених зграда

Крушевац

241.

ЈКП „Водовод – Крушевац” Крушевац

скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Крушевац

242.

Општа болница Крушевац

делатност болница

Крушевац

243.

Завод за јавно здравље Крушевац

остала здравствена заштита

Крушевац

244.

Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања”

медицинска рехабилитација

Рибарска Бања

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 26/18).

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 021-8314/2019-1

У Београду, 26. септембра 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.