Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20 и 93/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда

"Службени гласник РС", број 94 од 3. јула 2020.

1. На територији града Београда одређују се следеће посебне мере заштите становништва од заразне болести COVID-19:

– у свим затвореним просторима обавезно је ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од 1,5 метра,

– ограничење радног времена угоститељских објеката и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 23.00 сата до 06.00 сати наредног дана,

– забрана окупљања на јавним просторима у затвореном простору када се окупља више од 100 људи, а на отвореном простору када се окупља више од 500 људи, с тим што се у оба случаја мора поштовати физички размак између окупљених лица од минимум 1,5 метра,

– у јавном градском и приградском превозу, као и у међуградском превозу обавезено је ношење заштитних маски.

2. Мере из тачке 1. ове одлуке спроводи градоначелник града Београда преко надлежних градских органа и служби, Штаба за ванредне ситуације града Београда и Градског завода за јавно здравље Београд, у сарадњи са Министарством здравља, надлежним инспекцијама органа државне управе и Министарством унутрашњих послова.

3. Mере из тачке 1. ове одлуке почињу да се примењују ступањем на снагу ове одлуке, а престају да се примењују 18. јула 2020. године.

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-5439/2020

У Београду, 3. јула 2020. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.