Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 5. став 3. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о категоризацији државних путева

"Службени гласник РС", бр. 105 од 29. новембра 2013, 119 од 30. децембра 2013, 93 од 13. новембра 2015.

 

 

Предмет

Члан 1.

Овом уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије.

Категоризација државних путева I реда

Члан 2.

Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IБ реда.

Државни путеви IА реда

Члан 3.

Државни путеви IА реда су:

Редни
број

Ознака
пута

ОПИС

1.

А1

државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) – Нови Сад – Београд – Ниш – Врање – државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)

2.

A2

Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак – Пожега

3.

А3

државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) – Београд

4.

A4

Ниш – Пирот – Димитровград – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)

5.

А5

Појате – Крушевац – Краљево – Прељина

Државни путеви IБ реда

Члан 4.*

Државни **путеви IБ реда су:*

Редни
број*

Ознака
пута*

ОПИС*

1.*

10*

Београд – Панчево – Вршац – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)*

2.*

11*

државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) – Суботица – веза са државним путем А1*

3.*

12*

Суботица – Сомбор – Оџаци – Бачка Паланка – Нови Сад – Зрењанин – Житиште – Нова Црња – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)*

4.*

13*

Хоргош – Кањижа – Нови Кнежевац – Чока – Кикинда – Зрењанин – Чента – Београд*

5.*

14*

Панчево – Ковин – Раља – веза са државним путем 33*

6.*

15*

државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) – Бездан – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Нови Бечеј – Кикинда – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)*

7.*

16*

државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) – Бездан*

8.*

17*

државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) – Српски Милетић*

9.*

18*

Зрењанин – Сечањ – Пландиште – Вршац – Стража – Бела Црква – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)*

10.*

19*

веза са државним путем 12 – Нештин – Ердевик – Кузмин – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)*

11.*

20*

веза са државним путем А3 – Сремска Митровица – Богатић – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)*

12.*

21*

Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница*

13.*

22*

Београд – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Краљево – Рашка – Нови Пазар – Рибариће – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)*

14.*

23*

Појате – Крушевац – Краљево – Прељина – Чачак – Пожега – Ужице – Чајетина – Нова Варош – Пријепоље – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)*

15.*

24*

Баточина – Крагујевац – Краљево*

16.*

25*

Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац*

17.*

26*

Београд – Обреновац – Шабац – Лозница – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)*

18.

27*

државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) – Лозница – Осечина – Ваљево – Лајковац – Ћелије – Лазаревац – Аранђеловац – Крчевац – Топола – Рача – Свилајнац*

19.*

28*

Мали Зворник – Љубовија – Рогачица-Костојевићи – Ужице – Сушица – Кремна – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)*

20.*

29*

државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабука) – Пријепоље – Нова Варош – Сјеница – Нови Пазар*

21.*

30*

Ивањица – Ушће*

22.*

31*

Рашка – Лепосавић – Косовска Митровица – Вучитрн – Приштина – Урошевац – државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Ђенерал Јанковић)*

23.*

32*

Рибариће – Зубин Поток – Косовска Митровица*

24.*

33*

веза са државним путем А1 – Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)*

25.*

34*

Пожаревац – Велико Градиште – Голубац – Доњи Милановац – Поречки мост – веза са државним путем 35*

26.*

35*

државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) – Кладово – Неготин – Зајечар – Књажевац – Сврљиг – Ниш – Мерошина – Прокупље – Куршумлија – Подујево – Приштина – Липљан – Штимље – Сува Река – Призрен – државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)*

27.*

36*

Параћин – Бољевац – Зајечар – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)*

28.*

37*

Селиште – Бор – Зајечар*

29.*

38*

Крушевац (Макрешане) – Блаце – Белољин*

30.*

39*

Пирот – Бабушница – Власотинце – Лесковац – Лебане – Медвеђа – Приштина – Пећ – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)*

31.*

40*

Владичин Хан – Сурдулица – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)*

32.*

41*

Бујановац (веза са државним путем А1) – Гњилане – Урошевац – Штимље*

33.*

42*

веза са државним путем 258 – Прешево – Гњилане – Приштина*

34.*

45*

Долац – Ђаковица – државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)*

35.*

46*

Равни Гај – Кнић – Мрчајевци*

36.*

47*

Београд (веза са државним путевима 10 и 13) – Београд (Богословија)*

*Службени гласник РС, број 93/2015

 

Категоризација државних путева II реда

Члан 5.

Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIБ реда.

Државни путеви IIА реда

Члан 6.*

Државни путеви IIА реда су:*

Редни
број*

Ознака
пута*

ОПИС*

1.*

100*

Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Мали Иђош – Србобран – Нови Сад – Сремски Карловци – Инђија – Стара Пазова – Београд*

2.*

101*

државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) – Бачки Виногради*

3.*

102*

Кањижа – Сента – Ада – Бечеј – Темерин – веза са државним путем 100*

4.*

103**

државна граница са Мађарском (гранични прелаз Ђала) – Нови Кнежевац*

5.*

104*

Нови Кнежевац – Банатско Аранђелово – Мокрин – Кикинда – Војвода Степа – Српски Итебеј – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)*

6.*

105*

државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) – Бајмок – Бачка Топола – Сента – Чока – Мокрин – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)*

7.*

106*

Кљајићево – Бачки Соколац*

8.*

107*

Сомбор – Апатин – Богојево*

9.*

108*

Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш – Бачка Паланка – државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)*

10.*

109*

Бачка Топола – Бечеј*

11.*

110*

Кула – Оџаци*

12.*

111*

Оџаци – Ратково – Силбаш – Бачки Петровац – Руменка – Нови Сад*

13.*

112*

Бачко Ново Село – Бач – Ратково – Деспотово – Сириг – Темерин – Жабаљ*

14.*

113*

Фекетић – Врбас – Змајево – Руменка*

15.*

114*

Бачко Градиште – Чуруг – Жабаљ – Шајкаш – веза са државним путем А1*

16.*

115*

Србобран – Надаљ – Чуруг*

17.*

116*

Нови Бечеј – Меленци*

18.*

117*

Нови Бечеј – Башаид – Банатско Карађорђево*

19.*

118*

Житиште – Торак – Српски Итебеј*

20.*

119*

државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) – Беочин – Сремска Каменица*

21.*

120*

државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) – Шид – Кузмин – Сремска Митровица – Рума – Пећинци – Обреновац*

22.*

121*

државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) – Шид – Адашевци – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)*

23.*

122*

државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) – Ердевик*

24.*

123*

Свилош – Сремска Митровица (веза са државним путем 20)*

25.*

124*

Сремска Митровица – Дреновац – Шабац*

26.*

125*

веза са државним путем А1 – Марадик*

27.*

126*

Рума – Путинци – Инђија – Стари Сланкамен*

28.*

127*

Путинци – Стара Пазова – Стари Бановци*

29.*

128*

Голубинци – Пећинци*

30.*

129*

Каћ – Шајкаш – Тител – Перлез – Ковачица – Сечањ – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)*

31.*

130*

Ечка – Ковачица – Јабука – Панчево*

32.*

131*

Чента – Опово – Јабука*

33.*

132*

Пландиште – Алибунар*

34.*

133*

Уљма – Стража*

35.*

134*

Ковин – Врачев Гај – Бела Црква*

36.*

135*

Бадовинци – Прњавор*

37.*

136*

Мајур – Богатић – Петловача*

38.*

137*

Шабац – Волујац – Завлака – Крупањ – Грачаница*

39.*

138*

Липнички Шор – Текериш*

40.*

139*

Крст – Коренитa – Крупањ*

41.*

140*

Звезд – Владимирци – Лојанице*

42.*

141*

Дебрц – Бањани – Уб – Новаци – Коцељева – Шабачка Каменица – Градојевић – Осечина – Гуњаци – Пецка – Љубовија*

43.*

142*

Драгиње – Шабачка Каменица – Ваљевска Каменица – веза са државним путем 27*

44.*

143*

Причевић – Пецка*

45.*

144*

Обреновац – Стублине – Уб – Словац*

46.*

145*

Стублине – Бргуле – Липњак – Јабучје – Лајковац*

47.*

146*

Уб – Липњак*

48.*

147*

Липовачка шума – Барајево – Дучина – Младеновац – Смедеревска Паланка – Велика Плана – Жабари – Петровац на Млави – Кучево*

49.*

148*

Барич – Мислођин – Степојевац- Велики Црљени – Јунковац – Сибница – Дучина*

50.*

149*

Бели Поток – Раља – Ђуринци – Влашко Поље*

51.*

150*

Ђуринци – Сопот – Аранђеловац – Белановица – Љиг – Мионица – Дивци*

52.*

151*

веза са државним путем 25 – Марковац – Аранђеловац*

53.*

152*

Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин Гроб*

54.*

153*

Лештане – Гроцка – Петријево – Раља – веза са државним путем А1*

55.*

154*

Лештане – Бубањ Поток – веза са државним путем А1*

56.*

155*

Петријево – Младеновац*

57.*

156*

Раља – Смедеревска Паланка – Наталинци*

58.*

157*

Рача – Церовац*

59.*

158*

Мала Крсна – Велика Плана – Баточина – Јагодина – Ћуприја – Параћин – Ражањ – Алексинац – Ниш – Клисура – Лесковац*

60.*

159*

Пожаревац – Костолац*

61.*

160*

Пожаревац – Жабари – Свилајнац – Деспотовац – Двориште – Ресавица – Сење – Ћуприја*

62.*

161*

Братинац – Салаковац – Мало Црниће – Петровац на Млави – Жагубица – Брестовац*

63.*

162*

Велико Градиште – Макце – Божевац – Рановац – Петровац на Млави – Тановац – Дубница – Свилајнац*

64.*

163*

Голубац – Зеленик – Љешница*

65.*

164*

Доњи Милановац – Мајданпек – Дебели Луг – Јасиково – Жагубица*

66.*

165*

Поречки мост – Клокочевац – Милошева Кула – Заграђе – Рготина – Вражогрнац – Зајечар – Звездан*

67.*

166*

Бор – Заграђе*

68.*

167*

Кладово – Корбово – Милутиновац*

69.*

168*

веза са државним путем 35 – Душановац – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)*

70.*

169*

веза са државним путем 33 – Вељково – Шипиково – Зајечар – Леновац – Бучје*

71.*

170*

Ваљево – Поћута – Дебело Брдо – Рогачица – Бајина Башта – Калуђерске Баре – Кремна*

72.*

171*

Дуб – Бајина Башта – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)*

73.*

172*

Бајина Башта – Перућац*

74.*

173*

Кремна – Биоска – Дупци*

75.*

174*

Ужице – Каран – Косјерић – Сеча Река – Варда – Јакаљ – Костојевићи*

76.*

175*

Жупањац – Боговађа – Мионица – Брежђе – Дивчибаре – Каона*

77.*

176*

Ваљево – Брежђе*

78.*

177*

веза са државним путем 21 – Честобродица – Гојна Гора – Прањани – Бершићи – Таково – Горњи Милановац – Неваде – Враћевшница – Баре – Крагујевац*

79.*

178*

Дивчибаре – Тометино Поље – Саставци*

80.*

179*

Прањани – Трбушани – Љубић – Чачак – Дракчићи – Краљево*

81.*

180*

Чачак – Гуча – Ивањица*

82.*

181*

Кратовска Стена – Лучани – Гуча – Каона – Дракчићи*

83.*

183*

Крагујевац – Горња Сабанта – Рековац – Белушић – Јасика – веза са државним путем 23*

84.*

184*

Горња Сабанта – Јагодина – веза са државним путем А1*

85.*

185*

Јагодина – Глоговац – Медвеђа*

86.*

186*

Ћуприја – Вирине – Деспотовац – Двориште – Водна – Крепољин*

87.*

187*

Витановац – Угљарево – Велика Дренова – Јасика – Варварин – Мијатовац*

88.*

188*

Рековац – Превешт – Грабовац – Трстеник*

89.*

189*

веза са државним путем 158 – Бресје – Лоћика – Белушић – Опарић – Велика Дренова – Стопања*

90.*

190*

Доњи Крчин – Варварин – Ћићевац*

91.*

191*

Бистрица – Прибој – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)*

92.*

192*

државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)*

93.*

193*

државна граница са Босном и Херцеговином – Сјеверин – државна граница са Босном и Херцеговином*

94.*

194*

Прилике – Катићи – Јасеново – Кокин Брод – Рутоши – Прибојска Бања – Прибој – Саставци*

95.*

195*

Бела Земља – Љубиш – Јасеново*

96.*

196*

Лис – Ариље – Висока – Љубиш*

97.*

197*

Каона – Ивањица – Бук – Преко Брдо – Дуга Пољана – Расно – Карајукића Бунари – Угао – државна граница са Црном Гором*

98.*

198*

Рашка – Кути – Одвраћеница – Преко Брдо*

99.*

199*

Нови Пазар – Дежева – Одвраћеница*

100.*

200*

Пријепоље – Манастир Милешева – Аљиновићи*

101.*

201*

Сјеница – Крајновиће – Баре – Врбница – државна граница са Црном Гором*

102.*

202*

Сјеница – Раждагиња – Буђево – Карајукића Бунари – Суви До – Лескова – Веље Поље – Тутин*

103.*

203*

Дољевиће – Пазариште – Тутин – Брегови*

104.*

204*

Пазариште – Манастир Сопоћани – Баћица – Расно*

105.*

205*

Тутин – Годово – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)*

106.

206*

Нови Пазар – Брђани – Бањска – Балабан*

107.*

207*

Биљановац – Јошаничка Бања – Грчак – Александровац – Крушевац (Кошеви)*

108.*

208*

Врњци – Врњачка Бања – Гоч – Станишинци – Грчак – Брус – Разбојна*

109.*

209*

Краљево (Ратина) – Брезна – Гоч*

110.*

210*

Јошаничка Бања – Копаоник – Рудница*

111.*

211*

Стопања – Витково – Брус – Брзеће – Копаоник*

112.*

212*

Брзеће – Блажево – Мерћез – Куршумлија*

113.*

213*

Блажево – Лепосавић*

114.*

214*

Блаце – Куршумлија – Куршумлијска Бања – Подујево*

115.*

215*

Крушевац – Ђунис – Делиград*

116.*

216*

веза са државним путем 215 – Каоник – Рибаре – Вукања – Прокупље – Житорађа – Дољевац – веза са државним путем А1*

117.*

217*

Вукања – Алексинац – Сокобања – Књажевац*

118.*

218*

Бољевац – Ртањ – Сокобања – Врело – Горња Топоница*

119.*

219*

Бољевац – Бучје – Књажевац*

120.*

220*

Минићево – Ново Корито – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)*

121.*

221*

Књажевац – Кална – Темска – Пирот – Височка Ржана – Мојинци – Димитровград*

122.*

222*

Врело – Попшица – Сврљиг – Периш – Јаловик – Кална – Јањски мост – Црни Врх – Јабучко равниште*

123.*

223*

Периш – Бела Паланка – Бабушница – Звонце – Трнски Одоровци – Суково – веза са државним путем 43*

124.*

224*

Нишка Бања – Гаџин Хан – Боњинце*

125.*

225*

Гаџин Хан – Брестовац – Бојник – Лебане*

126.*

226*

Прокупље – Бојник – Лесковац*

127.*

227*

Лесковац – Стројковце – Мирошевце – Власе – Врање – Доњи Стајевац*

128.*

228*

Рударе – Пролом – Гајтан – Негосавље*

129.*

229*

Бојник – Магаш – Добра Вода – Богујевац – веза са државним путем 228*

130.*

230*

Туларе – Велика Браина – Орлане – Батлава – Лужане*

131.*

231*

Свође – Црна Трава – Власина Округлица – Босилеград – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)*

132.*

232*

Предејане – Црна Трава*

133.*

233*

Давидовац – Света Петка – државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)*

134.*

234*

Света Петка – Трговиште – Доњи Стајевац – Босилеград*

135.*

235*

Трговиште – државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Калово)*

136.*

236*

Косовска Митровица – Горња Клина – Ђураковац – Витомирица – Пећ*

137.*

237*

Зубин Поток – Падалиште*

138.*

238*

Косовска Митровица – Вучитрн – Обилић – Орловић*

139.*

239*

Лебане – Обилић – Велика Слатина – Липљан – Јањево*

140.*

240*

Горња Клина – Србица – Глоговац – Коморане – Црнољево*

141.*

241*

Ђурковце – Кошаре*

142.*

242*

Вучитрн – Пољанце – Србица – Клина*

143.*

243*

Јошаница – Кијево – Малишево – Дуље*

144.*

244*

Исток – Ђураковац – Клина – Долац*

145.*

245*

Витомирица – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)*

146.*

246*

Пећ – Дечани – Ђаковица*

147.*

247*

Дечани – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)*

148.*

248*

Лапушник – Ораховац – Ђаковица – државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ћафа Прушит)*

149.*

249*

Ораховац – Сува Река – Брезовица*

150.*

250*

Хромовик – Зрзе – Ландовица – Призрен – Брезовица – Штрпце – Догановић – веза са државним путем 31*

151.*

251*

Бистражин – Ландовица*

152.*

252*

Жур – Драгаш*

153.*

253*

Догановић – државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)*

154.*

254*

Клокот – Витина – Грлица*

155.*

255*

Лабљане – Ново Брдо – Косовска Каменица – Доње Кормињане*

156.*

256*

Ново Брдо – Гњилане*

157.*

257*

веза са државним путем 26 – Радаљ – Шарена Буква – Столице*

158.*

258*

веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) – Лесковац – Владичин Хан – Врање – Бујановац – државна граница са БЈР Македонијом*

159.*

259*

Ниш (петља Малча) – Бела Паланка – Пирот – Димитровград – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)*

*Службени гласник РС, број 93/2015

 

Државни путеви IIБ реда

Члан 7.*

Државни путеви IIБ реда су:*

Редни
број*

Ознака*
пута*

ОПИС*

1.*

300*

Суботица – Велебит – веза са државним путем 102*

2.*

301*

Војвода Зимонић – Велебит*

3.*

302*

Банатско Аранђелово – Рабе*

4.*

303*

Стари Жедник – Чантавир – Торњош*

5.*

304*

Кљајићево – Светозар Милетић – Риђица*

6.*

305*

Врбас – Куцура – Савино Село*

7.

306*

Гајдобра – Челарево*

8.*

307*

Башаид – Нова Црња*

9.*

308*

Торак – Крајишник – Сутјеска – Неузина*

10.*

309*

Крајишник – Јаша Томић*

11.*

310*

Самош – Добрица – Селеуш – Алибунар – Банатски Карловац – Делиблато – веза са државним путем 134*

12.*

311*

Падина – Селеуш*

13.*

312*

Врачев Гај – Банатска Паланка – Дунав*

14.*

313*

Раковац – Змајевац – Врдник – Ириг – Крушедол – Марадик – веза са државним путем 100*

15.

314*

Ердевик – Бингула – Чалма – Манђелос – Велики Радинци – Рума – веза са државним путем 120*

16.*

315*

Кукујевци – веза са државним путем 19*

17.*

316*

Сремска Митровица – Јарак*

18.*

317*

Пећинци – Суботиште – Купиново*

19.*

318*

Прхово – Шимановци – веза са државним путем А3*

20.*

319*

веза са државним путем А1 – Батајница – Угриновци – Сурчин (веза са државним путем А1)*

21.*

320*

Богатић – Глоговац – Црна Бара*

22.*

321*

Глоговац – Бадовинци*

23.*

322*

Глушци – Мачвански Причиновић – Шабац (веза са државним путем 124)*

24.*

323*

Прњавор – Чокешина – Липове Воде – Волујац – Синошевић – Накучани – Матијевац – веза са државним путем 21*

25.*

324*

Шабац (веза са државним путем 26) – Накучани – Градојевић*

26.*

325*

Прово – Звезд – веза са државним путем 26*

27.*

326*

Владимирци – Крнуле – Драгиње*

28.*

327*

Дружетић (веза са државним путем 21) – Јошева – Ваљевска Каменица*

29.*

328*

веза са државним путем 21 – Гола Глава – Ваљево*

30.*

329*

веза са државним путем 27 – Осладић – веза са државним путем 142*

31.*

330*

Лозница – Зајача – Шарена буква – Мачков камен – веза са државним путем 137*

32.*

331*

Бања Ковиљача – Гучево – Зајача*

33.*

332*

веза са државним путем 27 – Жеравија – Тршић*

34.*

333*

Коренита – Манастир Троноша*

35.*

334*

Мојковић – Бела Црква*

36.*

335*

Крупањ – Шљивова – веза са државним путем 141*

37.*

336*

Крушка (веза са државним путем 137) – Шљивова*

38.*

337*

Осечина – Пецка*

39.*

338*

Ваљево – Лелић – Варда*

40.*

339*

Јакаљ – Јелова Гора – Ужице*

41.*

340*

Велико Поље – Грабовац – Бањани – Новаци – Памбуковица – Слатина*

42.*

341*

Уб – Памбуковица – веза са државним путем 21*

43.*

342*

Уб – Попучке*

44.*

343*

Умка – Велика Моштаница – Мељак*

45.*

344*

Дражевац – Мељак – Барајево – Раља*

46.*

345*

веза са државним путем 149-врх Авале – веза са државним путем 149*

47.*

346*

веза са државним путем 22 – Рипањ – веза са државним путем 149*

48.*

347*

веза са државним путем 149 – Врчин – Заклопача – Бећарево Брдо*

49.*

348*

веза са државним путем 149-излетиште Трешња*

50.*

349*

Дучина – Стојник – Раља*

51.*

350*

Раља – Мали Пожаревац – Умчари*

52.*

351*

Брестовик – Умчари – веза са државним путем А1*

53.*

352*

веза са државним путем 153 – Колари – Селевац – Смедеревска Паланка*

54.*

353*

Младеновац – Велика Крсна – Селевац*

55.*

354*

Смедеревска Паланка – Крњево*

56.*

355*

Гојна Гора – Пријевор – Љубић*

57.*

356*

Брежђе – Брезна – Срезојевци – Трбушани*

58.*

357*

веза са државним путем 22 – Кадина Лука – Славковица – Рајац – Бершићи*

59.*

358*

Кадина Лука – Срасла Буква*

60.*

359*

Бершићи – Горњи Бањани*

61.*

360*

веза са државним путем 22 – Дићи – Бољковци – веза са државним путем 177*

62.*

361*

Лајковац – Боговађа – Љиг – Угриновци – Љутовница*

63.*

362*

Маљевић – Латковић – веза са државним путем 22*

64.*

363*

Велики Црљени – Вреоци – Крушевица*

65.*

364*

Лазаревац – Брајковац – Белановица – Рудник*

66.*

365*

Сибница – Венчане – Даросава – Белановица*

67.*

366*

Аранђеловац – Букуља*

68.*

367*

Аранђеловац – Доња Шаторња – Страгари – Влакча*

69.*

368*

Аранђеловац – Бања – Топола*

70.*

369*

веза са државним путем 25 – Борци – Рача*

71.*

370*

веза са државним путем 147 – Бошњане – Адровац*

72.*

371*

Пожаревац (веза са државним путем 34) – Дубравица*

73.*

372*

Рам – Кличевац – Братинац*

74.*

373*

Рам – Тополовник*

75.*

374*

Браничево – Миљевић – Зеленик*

76.*

375*

Берање – Средњево – Миљевић*

77.*

376*

Малешево – Ракова Бара – Tурија*

78.*

377*

Пожаревац (веза са државним путем 33) – Осипаоница*

79.*

378*

Пожаревац (веза са државним путем 33) – Велико Село – Орљево – Велики Поповац – веза са државним путем 147*

80.*

379*

Александровац – Орљево – веза са државним путем 161*

81.*

380*

Баре – Топоница – Кнић*

82.*

381*

веза са државним путем 183 – Течић – Вукмановац – Лоћика*

83.*

382*

Доњи Крчин – Опарић – Превешт – Манастир Каленић*

84.*

383*

Свилајнац – Бресје – Дубока – Глоговац – Крушар – Ћуприја*

85.*

384*

Деспотовац – Манастир Манасија*

86.*

385*

Водна – Ресавска пећина*

87.*

386*

веза са државним путем 160 – Манастир Раваница*

88.*

387*

Давидовац – Поповац*

89.*

388*

веза са државним путем 36 – Грза – Сисевац – веза са државним путем 160*

90.*

389*

Стража – Брезовица – Борско Језеро*

91.*

391*

Брестовачка Бања – Злот – Бољевац*

92.*

392*

Злот – Злотска пећина*

93.*

393*

Јасиково – Влаоле – Кривељ – веза са државним путем 166*

94.*

394*

Брестовац – Метовница – Гамзиградска Бања – Гамзиград – веза са државним путем 36*

95.*

395*

Зајечар – Лубница – Бољевац*

96.*

396*

Поречки мост – Брза Паланка*

97.*

397*

Слатина – Штубик*

98.*

398*

Лука – Салаш – Брусник – Речка – Неготин*

99.*

399*

Плавна – Поповица – Сиколе – Салаш*

100.*

400*

Неготин – Радујевац – Прахово – Самариновац – веза са државним путем 168*

101.*

402*

веза са државним путем 170 – Рача – Манастир Рача*

102.*

403*

Калуђерске Баре – Митровац – Заовине*

103.*

404*

веза са државним путем 23 – Семегњево (железничка станица)*

104.*

405*

Рзав – Рибница*

105.*

406*

веза са државним путем 195 – Сирогојно – веза са државним путем 195*

106.*

407*

Мијоска – Думљани – Бијов гроб – државна граница са Црном Гором*

107.*

408*

веза са државним путем 23 – Марковица – Лучани*

108.*

409*

веза са државним путем 197 – Куманица – Глеђица*

109.*

410*

Краљево – Матарушка Бања – веза са државним путем 22*

110.*

411*

Угљарево – Врњци – Ново Село – Гоч*

111.*

412*

Брвеник – Градац – Рудно*

112.*

413*

веза са државним путем 22 – Новопазарска Бања – Избице – Лопужња – административна линија АП Косово и Метохија*

113.*

414*

Мерћез – Луковска Бања – Жута Прла – Лепосавић*

114.*

415*

Крушевац – Велики Јастребац – Мала Плана – Прокупље*

115.*

416*

Рибаре – Рибарска Бања*

116.*

417*

Мерошина – Облачина – веза са државним путем 216*

117.*

418*

Прокупље – Стара Божурња – Орљане – Малошиште (веза са државним путем 158)*

118.*

419*

Житорађа – Злата*

119.*

420*

Нови Брачин – Јошаница – Жучковац – веза са државним путем 217*

120.*

421*

веза са државним путем 36 – Мирово – Ртањ*

121.*

422*

веза са државним путем 219 – Мањинац – Дебелица – веза са државним путем 35*

122.*

423*

веза са државним путем 219 – Штипина – Дебелица – Боровац – Вратарница*

123.*

424*

веза са државним путем 158 – Катун – Врело*

124.*

425*

Књажевац – Бели Поток – веза са државним путем 222*

125.*

426*

веза са државним путем А4 – Доњи Матејевац – Малча*

126.*

427*

Нишка Бања – Јелашница – Црвена Река*

127.*

428*

Бела Паланка – Понор – веза са државним путем 39*

128.*

429*

Димитровград – Доња Невља – Врапча – Петачинци – Трнски Одоровци*

129.*

430*

Бојник – Мијајлица – Царичин Град – Слишане*

130.*

431*

Мијајлица – Радан*

131.*

432*

Царичин Град – Кривача – Лебане*

132.*

433*

веза са државним путем 39 – Сијаринска Бања*

133.*

434*

Лебане – Вељеглава – веза са државним путем 435*

134.*

435*

Власе – Трстена – Шипашница – Доморовце – веза са државним путем 41*

135.*

436*

Стројковце – Вучје – Владичин Хан*

136.*

437*

Лесковац – Горње Драговље*

137.*

438*

Власотинце – Грделица – веза са државним путем А1*

138.*

439*

Састав Река – Кална – Стрезимировци*

139.*

440*

Житорађе – Дикава – Мачкатица*

140.*

441*

Владичин Хан – Лепеница – Грамађе – Сурдулица*

141.*

442*

веза са државним путем 258 – Крива Феја – Горња Љубата – веза са државним путем 234*

142.*

444*

Рибарци – Горње Тламино – Караманица – државна граница са БЈР Македонијом*

143.*

445*

Бујановац – Велики Трновац – Брезница*

144.*

446*

Дрен – Бело Брдо*

145.*

447*

Косовска Митровица – Стари Трг – Крпимеј*

146.*

448*

Батлава – Подујево – Крпимеј – Палатна – административна линија АП Косово и Метохија*

147.*

449*

Ново Село Мађунско – Доња Лапаштица – Подујево*

148.*

450*

Бело Поље – Исток – Бања*

149.*

451*

Раушић – Глођане – Зајмово*

150.*

452*

Дечани – Глођане – веза са државним путем 451*

151.*

453*

Дечани – Јуник – Поношевац*

152.*

454*

Раставица – Јуник*

153.*

455*

Ораховац – Велика Круша*

154.*

456*

Пиране – Студенчане*

155.*

457*

Зјум – Ђонај*

156.*

458*

Плава – Заплужје*

157.*

459*

Драгаш – Рестелица – државна граница са Албанијом*

158.*

460*

Драгаш – Брод*

159.*

461*

Магура – Седларе*

160.*

462*

Урошевац – Неродимље – Језерце*

161.*

463*

Брезовица – Шара*

162.*

464*

Лугаџија – Гадимље – Брасаљце*

163.*

465*

Витина – Летница*

164.*

466*

Доњи Ливоч – Жегра – административна линија АП Косово и Метохија*

165.*

467*

Косовска Каменица – Стрезовце*

166.*

468*

Косовска Каменица – Туђевце*

167.*

469*

Доња Шипашница – Огоште*

168.*

470*

Одановце – Горње Карачево*

169.*

471*

Мало Црниће – Божевац*

170.*

472*

Гоч – Рудњак – веза са државним путем 22*

171.*

473*

Лепеница – Урманица – Градња – Власе (веза са државним путем 227)*

*Службени гласник РС, број 93/2015

 

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, брoj 14/12).

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 броj 110-10235/2013

У Београду, 28. новембрa 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.