НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

PDF-ови гласила у којима су објављени основни текст прописа и текст измена и допуна налазе се са десне стране