Прилог

ТАБЕЛА – ПОДСТИЦАЈИ И ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ

Ред.

бр.

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

1)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране

1) Балирке и ролбалирке;

2) Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране;

3) Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена;

4) Елеватори за утовар бала на приколице;

5) Пужни транспортери;

6) Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн;

7) Прикључне и самоходне косачице, тримери;

8) Прикључни сакупљачи и растурачи сена;

9) Микс приколице;

10) Мешаоне за припрему концентроване сточне хране;

11) Екструдери;

12) Електричне ограде (за гајење на пашњацима);

13) Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња;

14) Мобилни соларни агрегати (за гајење на пашњацима).

2)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака

1) Приколице за дистрибуцију чврстог стајњака;

2) Цистерне за дистрибуцију течног стајњака;

3) Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина);

4) Компактни самоходни утоваривач стајњака.

3)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме којом се штити добробит животиња

1) Машинице за шишање оваца;

2) Опрема за орезивање папака;

3) Боксови за орезивање папака;

4) Ножеви – леви и десни;

5) Клешта, велика и мала;

6) Машина за оштрење ножева;

7) Брусилица.

4)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за вагање, усмеравање и обуздавање животиња

1) Сточне ваге;

2) Рампе за утовар и истовар;

3) Торови за усмеравање и обуздавање животиња.

5)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за производњу конзумних кокошијих јаја

1) Опрема за сортирање јаја;

2) Опрема за паковање јаја;

3) Опрема за чување јаја;

4) Опрема за узгој и држање кока носиља за производњу конзумних јаја;

5) Опрема за обележавање јаја.

6)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за пчеларство

Опрема за пчеларство:

1) Кошнице и делови кошница;

2) Сатне основе произведене од пчелињег воска (максимално 0,75 kg по обележеној кошници);

3) Центрифуге;

4) Електрични отклапач саћа;

5) Каде за отклапање саћа;

6) Електричне пумпе и пунилице за мед;

7) Прохромска амбалажа за мед;

8) Топионици за восак;

9) Електрични декристализатор;

10) Аутоматски сто за паковање меда;

11) Сушара за полен,

12) Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће);

13) Пчеларске ваге за мерење кошница;

14) Контејнери за држање и транспорт пчела;

15) Дупликатори за мед, са или без мешача;

16) Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела;

17) Све врсте приколица за моторна возила за превоз кошница, контејнера и платформи;

18) Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела;

19) Ручна преса за сатне основе.

7)

Подстицаји за инвестиције у набавку нове опреме за мужу

1) Музни апарати.

8)

Подстицаји за инвестиције у набавку нове опреме за држање, одгој и тов живине

1) Опрема за објекте за држање, одгој и тов живине, укључујући специјализоване пластенике за држање, одгој и тов живине.