ПРИЛОГ 3. – СУПСТАНЦЕ КОЈЕ КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ НЕ СМЕЈУ ДА САДРЖЕ ИЗУЗЕВ ПОД НАВЕДЕНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА И УСЛОВИМА

а

б

ц

д

е

ф

г

х

и

Број референце

Идентификација супстанце

Ограничења

Хемијски
назив / INN

Назив из речника општих назива састојака (INCI)

CAS број

EC број

Тип производа / делови тела

Максимална
концентација
у производу спремном за употребу

Остало

Текст услова коришћења и упозорења

а

б

ц

д

е

ф

г

х

и

Премештен или обрисан

Премештен или обрисан

Тиогликолна киселина и њене соли

Thyoglycolic acid

68-11-1

200-677-4

(а) Производи за коврџање или исправљање косе

(а)

(i) 8 %

(ii) 11 %

(а)

(i) Општа употреба

спремно за употребу рН 7 до 9,5

(ii) Професионална употреба

спремно за употребу рН 7 до 9,5

Услови употребе:

(а) (б) (ц) (д):

Избегавајте контакт са очима.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.

(а) (ц) (д):

Носите одговарајуће рукавице.

Упозорења која морају бити наведена на декларацији:

(а)(i) (б) (ц)

– Садржи тиогликолате

– Следите упутства

– Држати ван домашаја деце

(а)(ii) (д)

– Само за професионалну употребу

– Садржи тиогликолате

– Следите упутства

(б) Депилатори

(б) 5 %

(б) спремно за употребу рН 7 до 12,7

(ц) Други производи за косу који се испирају

(ц) 2 %

(ц) спремно за употребу рН 7 до 9,5

(д) Производи намењени за коврџање трепавица

(д) 11 %

Наведени проценти се рачунају као тиогликолна киселина

(д) За професионалну употребу

спремно за употребу рН 7 до 9,5

Естри тиогликолне киселине

Производи за коврџање или исправљање косе

(а) 8 %

Општа употреба спремно за употребу рН 6 до 9,5

Услови употребе:

(а)(б)

Може да доведе до сензибилације у случају контакта са кожом.

Избегавајте контакт са очима.

У случају контакта са очима, одмах исперите са пуно воде и затражите савет лекара.

Носите одговарајуће рукавице.

Упозорења:

Садржи тиогликолат.

Следите упутства.

Држати ван домашаја деце.

(б) 11 %

Наведени проценти се рачунају као тиогликолна киселина.

Професионална употреба

спремно за употребу рН 6 до 9,5

(б) Само за професионалну употребу.

3

Оксална киселина, њени естри и алкалне соли

Oxalic acid

144-62-7

205-634-3

Производи за косу

5%

Професионална употреба

Само за професионалну употребу.

4

Амонијак

Ammonia

7664-41-7 / 1336-21-6

231-635-3 / 215-647-6

6 % (као NH3)

Изнад 2%: Садржи амонијак

5

Тозилхлорамид натријум (INN)

Chloramine-T

127-65-1

204-854-7

0,2 %

6

Хлорати алкалних метала

Sodium chlorate

7775-09-9

231-887-4

(а) Зубне пасте

(а) 5 %

Potassium chlorate

3811-04-9

223-289-7

(б) Други производи

(б) 3 %

7

Премештен или обрисан

8

N-супституисани деривати p-фенилендиамина и њихове соли; N-супституисани деривати о-фенилендиамина (1), са изузетком оних деривата који су наведени на другом месту у овој листи и под редним бројевима 1309, 1311 и 1312 у Прилогу 2.

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) општа употреба

(а) На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Садржи фенилендиамине.

Не користите за бојење трепавица или обрва.’

(б) професионална употреба

За (а) и (б): Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација примењена на коси не сме прећи 3 % рачунато као слободна база

(б) На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

’Само за професионалну употребу.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Садржи фенилендиамине.

Носите одговарајуће рукавице.’

p-Фенилендиамин и његове соли

p-Phenylenediamine

p-Phenylenediamine HCl

p-Phenylenediamine sulphate

106-50-3

624-18-0

16245-77-5

203-404-7

210-834-9

240-357-1

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) општа употреба

(а) На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Садржи фенилендиамине.

Не користите за бојење трепавица или обрва.’

(б) професионална употреба

(a) и (б) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 2 % прерачунато на слободну базу.

(б) На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

’Само за професионалну употребу.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Садржи фенилендиамине.

Носите одговарајуће рукавице.’

8b

p-Фенилендиамин и његове соли

p-Phenylenediamine

p-Phenylenediamine HCl

p-Phenylenediamine sulphate

106-50-3

624-18-0

16245-77-5

203-404-7

210-834-9

240-357-1

Производи намењени за бојење трепавица

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на трепавице не сме прећи 2 % прерачунато на слободну базу.

Само за професионалну употребу.

На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

’Само за професионалну употребу.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења трепавица,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.

Садржи фенилендиамине.

Носите одговарајуће рукавице.’

8c

Етанол, 2,2′-[(2- нитро-1,4-фенилен)диимино]bis- (9CI)

N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine

84041-77-0

281-856-4

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(a) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација примењена на косу не сме прећи 1,0 %

(a) На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,5 %

За (a) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Држати у контејнерима који не садрже нитрите

9

Метилфенилендиамини, њихови N-супституисани деривати и њихове соли (1) са изузетком супстанце под редним бројем 9а у овом Прилогу и супстанци под редним бројевима 364, 1310 и 1313 у Прилогу 2.

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) општа употреба

(а) На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Садржи фенилендиамине (толуендиамине).

Не користите за бојење трепавица или обрва. ‚

(б) професионална употреба

За (a) и (б): Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 5 % прерачунато на слободну базу.

(б) На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

’Само за професионалну употребу.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Садржи фенилендиамине (толуендиамине).

Носите одговарајуће рукавице.’

9a

1,4-Бензендиамин, 2-метил-

2,5-Диаминотолуен сулфат

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-DiamineSulfate(1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

(a) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(a) (i) Општа употреба (a) (ii) Професионална употреба

(a) На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Садржи фенилендиамине (толуендиамине).’

(a) (i) Не користите за бојење трепавица

(a) (ii) Носите одговарајуће рукавице.

Само за професионалну употребу.

(б) Производи намењени за бојење трепавица

(б) Професионална употреба

За (а) и (б): Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу или трепавице не сме прећи 2,0 % (прерачунато на

(b) На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

слободну базу) или 3,6% (прерачунато на сулфатну со).

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења трепавица,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.

Садржи фенилендиамине (толуендиамине).

Носите одговарајуће рукавице.

Само за професионалну употребу.’

9b

1-Метил-2,6-bis- (2-хидроксиетиламино)-бензен

2,6-Dihydroxyethylaminotoluene

149330-25-6

443-210-1

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,0 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Држати у контејнерима који не садрже нитрите

На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

-------

Премештен или обрисан

11

Дихлорофен

Dichlorophen

97-23-4

202-567-1

0,5 %

Садржи дихлорофен.

12

Водоник пероксид, и друга једињења или смеше које ослобађају водоник пероксид, укључујући карбамид пероксид и цинк пероксид, са изузетком следећих супстанци у Прилогу 2.: бр 1397, 1398, 1399

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

(а) Производи за косу

(а) 12 % H2O2

(40 vol %), присутно или ослобођено

За (а) и (ф) Носите одговарајуће рукавице

За (а) (б) (ц) и (е):

Садржи водоник пероксид.

Избегавајте контакт са очима.

Исперите одмах ако производ дође у контакт са њима.

(б) Производи за кожу

(б) 4 % H2O2,

присутног или ослобођеног

(ц) Производи за јачање ноктију

(ц) 2 % H2O2,

присутног или ослобођеног

(д) Производи за оралну хигијену, укључујући производе за испирање уста, пасте за зубе и производе за бељење и избељивање зуба

(д) ≤ 0,1 % H2O2, присутног или ослобођеног

(е) Производи за бељење и избељивање зуба

(е) >0,1 % ≤ 6 % H2O2, присутног или ослобођеног

(е) За продају искључиво стоматолозима.

При сваком циклусу коришћења, прва употреба од стране стоматолога, или под њиховим директним надзором, ако је обезбеђен одговарајући ниво безбедности. Након тога препустити потрошачу да доврши циклус коришћења.

Не примењивати на особама млађим од 18 година

(е) Концентрација H2O2 присутног или ослобођеног назначена у процентима

Не примењивати на особама млађим од 18 година

За продају искључиво стоматолозима. При сваком циклусу коришћења, прва употреба од стране стоматолога или под њиховим директним надзором, ако је обезбеђен одговарајући ниво безбедности. Након тога препустити потрошачу да доврши циклус коришћења.

(ф) Производи намењени за трепавице

(ф) 2 % H2O2, присутног или ослобођеног

(ф) Само за професионалну употребу.

(ф) На декларацији мора бити наведено:

’Само за професионалну употребу.

Избегавајте контакт са очима.

Исперите одмах ако производ дође у контакт са њима.

Садржи водоник пероксид.’

13

Премештен или обрисан

14

Хидрохинон

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

Препарати за вештачке нокте

0,02 % (после мешања за употребу)

Само за професионалну употребу.

– Само за професионалну употребу.

– Избегавајте контакт са кожом.

– Пажљиво читајте упутства за употребу

15а

Калијум или натријум
хидроксид (20)

Potassium hydroxide /

sodium hydroxide

1310-58-3 / 1310-73-2

215-181-3 / 215-185-5

(а) Растварач за кутикулу нокта

(а) 5 % (4)

(а) Садржи алкалије. Избегавајте контакт са очима.

Може да изазове слепило. Држати ван домашаја деце.

(б) Производи за исправљање косе

(б)

2 % (4)

4,5 % (4)

Општа употреба

Професионална употреба

(б) Садржи алкалије. Избегавајте

контакт са очима.

Може да изазове слепило. Држати ван домашаја деце.

Само за професионалну употребу.

Избегавајте контакт са очима.

Може да изазове слепило.

(ц) Средство за подешавање рН депилатора

(ц) pH < 12,7

(ц) Држати ван домашаја деце.

Избегавајте контакт са очима.

(д) Друге примене као средство за подешавање рН

(д) pH < 11

15б

Литијум хидроксид

Lithium hydroxide

1310-65-2

215-183-4

(а) Производи за исправљање косе

(а)

2 % (5)

2. 4,5 % (5)

Општа употреба

Професионална употреба

(а) Садржи алкалије.

Избегавајте контакт са очима.

Може да изазове слепило. Држати ван домашаја деце.

Само за професионалну употребу.

Избегавајте контакт са очима.

Може да изазове слепило.

(б) Средство за подешавање рН депилатора

(б) pH < 12,7

(б) Садржи алкалије.

Држати ван домашаја деце.

Избегавајте контакт са очима.

(ц) Друге примене као средство за подешавање рН (само за производе који се испирају)

(ц) pH < 11

15ц

Калцијум хидроксид

Calcium hydroxide

1305-62-0

215-137-3

(а) Производи за исправљање косе који садрже две компоненте: калцијум хидроксид и гванидин со

(а) 7 % (као калцијум хидроксид)

(а) Садржи алкалије.

Избегавајте контакт са очима.

Држати ван домашаја деце.

Може да изазове слепило.

(б) Средство за подешавање рН – за депилаторе

(б) pH < 12,7

(б) Садржи алкалије.

Држати ван домашаја деце.

Избегавајте контакт са очима.

(ц) Друге примене (нпр. средство за подешавање рН, помоћна средства при производњи)

(ц) pH < 11

15д

Potassium hydroxide (21)

Potassium hydroxide

1310-58-3

215-181-3

Омекшавање / уклањање задебљане коже

1,5 % (4)

Садржи алкалије.

Избегавајте контакт са очима.

Држати ван домашаја деце.

16

1-Нафталенол

1-Naphtol

90-15-3

201-969-4

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања у оксидативним условима максимална концентрација примењена на косу не сме да пређе 2,0 %

На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

17

Натријум нитрит

Sodium nitrite

7632-00-0

231-555-9

Инхибитор рђе

0,2 %

Не користите са секундарним и/или терцијарним аминима или другим супстанцама које формирају нитрозамине

18

Нитрометан

Nitromethane

75-52-5

200-876-6

Инхибитор рђе

0,3%

-------

Премештен или обрисан

-------

Премештен или обрисан

21

Хинин (Цинхонан-9-ол, 6’-метокси-, (8.alpha.,9R) и његове соли

Quinine

130-85-0

205-003-2

(а) Производи за косу који се испирају

(а) 0,5 % (као хинин база)

(б) Производи за косу који се не испирају

(б) 0,2 % (као хинин база)

22

1,3-бензендиол

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

За (а) и (б):

Након мешања у оксидативним условима максимална концентрација примењена на косу не сме прећи 1,25 %

(а)

На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Садржи резорцинол. Добро испрати косу након примене.

Испрати очи одмах ако производ дође у контакт са њима.

Не користити за бојење трепавица и обрва. ‚

(б) Производи намењени за бојење трепавица

(б) Само за професионалну употребу

(б) На декларацији мора бити наведено:

Однос мешања.

’Само за професионалну употребу.

Садржи резорцинол.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

(ц) Лосиони и шампони за косу

(ц) 0,5 %

(ц) Садржи резорцинол

23

(а) Алкални сулфиди

(б) Земноалкални сулфиди

(а) Депилатори

(б) Депилатори

(а) 2 % (као сумпор)

(б) 6 % (као сумпор)

рН ≤ 12,7

(а) (б)

Држати ван домашаја деце.

Избегавајте контакт са очима

24

У води растворне цинкове соли са изузетком цинк 4-хидроксибензенсулфоната (бр. 25) и цинк пиритиона (бр. 101 и Прилог 5., бр. 8)

Zinc acetate,

zinc chloride,

zinc, gluconate,

zinc glutamate

1 % (као цинк)

25

Цинк 4-хидроксибензен сулфонат

Zinc phenolsulfonat

127-82-2

204-867-8

Дезодоранси, антиперспиранси и

адстрингентни лосиони

6 % (као % анхидроване супстанце)

Избегавајте контакт са очима.

26

Амонијум монофлуорофосфат

Ammonium monofluorophosphate

20859-38-5 / 66115-19-3

--/--

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи амонијум монофлуорофосфат.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

27

Динатријум флуорофосфат

Sodium monofluorophosphate

10163-15-2 / 7631-97-2

233-433-0 / 231-552-2

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи натријум монофлуорофосфат.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

28

Дикалијум флуорофосфат

Potassium monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупнаконцентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи калијум монофлуорофосфат.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

29

Калцијум флуорофосфат

Calcium monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи калцијум монофлуорофосфат.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

30

Калцијум флуорид

Calcium fluoride

7789-75-5

232-188-7

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи калцијум флуорид.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

31

Натријум флуорид

Sodium fluoride

7681-49-4

231-667-8

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи натријум флуорид.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

32

Калијум флуорид

Potassium fluoride

7789-23-3

232-151-5

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи калијум флуорид.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

33

Амонијум флуорид

Ammonium fluoride

12125-01-8

235-185-9

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи амонијум флуорид.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

34

Алуминијум флуорид

Aluminium fluoride

7784-18-1

232-051-1

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи алуминијум флуорид.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

35

Стано (калај II) дифлуорид

Stannous fluoride

7783-47-3

231-999-3

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи стано (калајII) флуорид.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

36

Хексадецил амонијум флуорид

Cetylamine hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи хексадецил амонијум флуорид.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

37

3-(N-Хексадецил-N-2-хидроксиетиламонио) пропил bis (2-хидроксиетил) амонијум дифлуорид

----

----

----

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи 3-(N-Хеxадецил-N-2-хyдроксиетиламонио) пропилбис(2-хyдроксиетил) амонијум дифлуорид.

На свакој пасти за зубе која садржи флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће: ‚

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

38

NN’N’-Tris (полиоксиетилен)-N-

хексадецилпропилендиамин дихидрофлуорид

----

----

----

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи NN’N’-трис(полиоксиетилене)-N-хексадецилпропилендиамине дихyдрофлуориде.

На свакој пасти за зубе која садржи флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

39

9-Октадецен-1-амин хидрофлуорид

Octadecenyl-ammonium fluoride

2782-81-2

----

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи октадеценил-амонијум флуорид.

На свакој пасти за зубе која садржи флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће: ‚Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

40

Динатријум хексафлуоросиликат

Sodium fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи натријум флуоросиликат.

На свакој пасти за зубе која садржи флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће: ‚Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

41

Дикалијум хексафлуоросиликат

Potassium fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи калијум флуоросиликат.

На свакој пасти за зубе која садржи флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће: ‚Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

42

Амонијум хексафлуоросиликат

Ammonium fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи амонијум флуоросиликат.

На свакој пасти за зубе која садржи флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће: ‚Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

43

Магнезијум хексафлуоросиликат

Magnesium fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

Када се меша са другим једињењима флуора одобреним овим Прилогом укупна

концентрација F не сме прећи 0,15 %.

Садржи магнезијум флуоросиликат.

На свакој пасти за зубе која садржи флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће: ‚Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

44

1,3-Bis (хидроксиметил) имидазолоидин-2-тион

Dimethylol ethylene thiourea

15534-95-9

239-579-1

(а) Производи за косу

(а) 2 %

(а) Не користити у аеросолним распршивачима (спрејевима)

Садржи диметилол етилен тиоуреу

(б) Производи за нокте

(б) 2 %

(б) рН < 4

45

Бензил алкохол (6)

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

(а) Растварач

За намене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намена мора бити јасна из начина презентације производа.

(б) Мирис / ароматичне композиције / њихове сировине

(б) Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) када његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

46

6-метилкумарин

6-Methylcoumarin

92-48-8

202-158-8

Производи за оралну хигијену

0,003 %

47

3-Пиридинметанол, хидрофлуорид

Nicomethanol hydrofluoride

62756-44-9

-----

Производи за оралну хигијену

0,15 %

Рачунато као F.

Када се меша са другим флуоридним једињењима одобреним овим Прилогом, укупна концентрација F не сме прећи 0,15%

Садржи никометанол хидрофлуорид.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

48

Сребро нитрат

Silver nitrate

7761-88-8

231-853-9

Само за бојење трепавица и обрва

4 %

Садржи сребро нитрат.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима

49

Селен дисулфид

Selenium disulphide

7488-56-4

231-303-8

Шампони против перути

1 %

Садржи селен дисулфид.

Избегавајте контакт са очима или оштећеном кожом

50

Алуминијум цирконијум хлорид хидроксид комплекси

AlxZr(OH)yClz и алуминијум цирконијум хлорид хидроксид глицин комплекси

Антиперспиранси

20 % (као анхидровани алуминијум цирконијум хлорид хидроксид)

5,4 % (као цирконијум)

1. Однос броја атома алуминијума и цирконијума мора бити између 2 и 10

2. Однос броја атома (Аl + Zr) и атома хлора мора бити између 0,9 и 2,1

3. Не користити у аеросолним распршивачима (спрејеви)

Не примењивати на иритирану или оштећену кожу

-

Премештен или обрисан

52

Метанол

Methyl alcohol

67-56-1

200-659-6

Денатурант за етанол и изопропил алкохол

5 % (као % етанола и изопропил алкохола)

53

1-хyдроксиетил-идене-дифосфонска киселина и њене соли

Etidronic acid

2809-21-4

220-552-8

(а) Производи за косу

1,5 % (као етидронска киселина)

(б) Сапун

0,2 % (као етидронска киселина)

54

1-Фенокси-пропан-2-ол (7)

Phenoxyisopropanol

770-35-4

212-222-7

Користити само у производима који се испирају

Не користити у производима за оралну хигијену

2 %

За намене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намена мора бити јасна из начина презентације производа.

-------

Премештен или обрисан

56

Магнезијум флуорид

Magnesium fluoride

7783-40-6

231-995-1

Производи за оралну хигијену

0,15 % рачунато као F.

У смеши са другим једињењима флуора

дозвољеним овим Прилогом, укупна концентрација F не сме прећи 0,15 %

Садржи магнезијум флуорид.

На свакој пасти за зубе са једињењима која садрже флуор у концентрацији од 0,1 до 0,15% прерачунато на F, осим ако већ није обележена као непогодна за децу (нпр. „само за употребу код одраслих„) обавезно је назначити следеће:

’Деца узраста 6 година и млађа: користити количину величине зрна грашка за прање зуба под надзором, како би се умањило гутање. У случају узимања флуорида из других извора консултовати зубара или лекара.’

57

Стронцијум хлорид хексахидрат

Strontium chloride

10476-85-4

233-971-6

(а) Производи за оралну хигијену

3,5 %, (као стронцијум).

У смеши са другим дозвољеним

једињењима стронцијума, укупан садржај стронцијума не сме бити већи од 3,5 %

Садржи стронцијум хлорид.

Честа употреба код деце се не препоручује.

(б) Шампони и производи за лице

2,1 %, (као стронцијум).

У смеши са другим дозвољеним

једињењима стронцијума, укупан садржај стронцијума не сме бити већи од 2,1 %

58

Стронцијум ацетат хемихидрат

Strontium acetate

543-94-2

208-854-8

Производи за оралну хигијену

3,5 %, (као стронцијум).

У смеши са другим дозвољеним

једињењима стронцијума, укупан садржај стронцијума не сме бити већи од 3,5 %

Садржи стронцијум ацетат.

Честа употреба код деце се не препоручује.

59

Талк: хидратисани магнезијум силикат

Talc

14807-96-6

238-877-9

(а) Прашкасти производи намењени за употребу код деце старости испод три године.

(а) Држати прашак даље од носа и уста деце

(б) Други производи

60

Диалкиламиди и диалканоламиди

масних киселина

Највећи садржај секундарних амина: 0,5 %

– Не користити са нитрозирајућим системима

– Највећи садржај секундарних амина: 5 % (односи се на сировине)

– Највећи садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Држати у контејнерима који не садрже нитрите

61

Моноалкиламини, моноалканоламини и њихове соли

Највећи садржај секундарних амина: 0,5 %

– Не користити са нитрозирајућим системима

– Најмања чистоћа: 99 %

– Највећи садржај секундарних амина: 0,5 % (односи се на сировине)

– Највећи садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Држати у контејнерима који не садрже нитрите

62

Триалкиламини, триалканоламини

и њихове соли

(а) Производи који се не испирају

(б) Производи који се испирају

(а) 2,5 %

(а) (б)

– Не користити са нитрозирајућим системима

– Најмања чистоћа: 99 %

– Највећи садржај секундарних амина: 0,5 % (односи се на сировине)

– Највећи садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Држати у контејнерима који не садрже нитрите

63

Стронцијум хидроксид

Strontium hydroxide

18480-07-4

242-367-1

pH-регулатор у производима за депилацију

3,5 % (као стронцијум)

pH ≤ 12,7

Држати ван домашаја деце

Избегавајте контакт са очима

64

Стронцијум пероксид

Strontium peroxide

1314-18-7

215-224-6

Производи за косу који се испирају

4,5 % (као стронцијум)

Сви производи морају бити у складу са захтевима за ослобађање водоник пероксида

Професионална употреба

Избегавајте контакт са очима

Одмах исперите очи уколико производ дође у контакт са њима

Само за професионалну употребу

Носити одговарајуће рукавице

65

Бензалконијум хлорид,

бромид и сахаринат (8)

Benzalkonium bromide

Benzalkonium chloride

Benzalkonium saccharinate

91080-29-4

63449-41-2 / 68391-01-5 / 68424-85-1 / 85409-22-9

68989-01-5

293-522-5

264-151-6 / 269-919-4 / 270-325-2 / 287-089-1

273-545-7

Прозводи за косу (глава) који се испирају

(а) 3% (као бензалконијум хлорид)

У готовом производу концентрација бензалконијум хлорида, бромида и сахарината са алкил ланцем од C14, или мање не сме бити већа од 0,1% (као бензалконијум хлорид)

Избегавајте контакт са очима

66

Полиакриламиди

(а) Производи за тело који се не испирају

(б) Други производи

(а) Највећи резидуални садржај акриламида 0,1 mg/kg

(б) Највећи резидуални садржај акриламида 0,5 mg/kg

67

2-Бензилиденхептанал

Amyl cinnamal

122-40-7

204-541-5

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) када његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

-------

Премештен или обрисан

69

Цинамил алкохол

Cinnamyl alcohol

104-54-1

203-212-3

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

70

3,7-Диметил-2,6-октадиенал

Citral

5392-40-5

226-394-6

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

71

Фенол, 2-метокси-4-(2-пропенил)

Eugenol

97-53-0

202-589-1

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

72

7-хидроксицитронелал

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

б) 1,0 %

(а) (б)

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

73

Фенол, 2-метокси-4-(1-пропенил)-

Isoeugenol

97-54-1/ 5932-68-3

202-590-7/ 227-678-2

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

б) 0,02 %

(а) (б)

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

74

2-Пентил-3-фенилпроп-2-ен-1-ол

Amylcinnamyl alcohol

101-85-9

202-982-8

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

75

Бензил салицилат

Benzyl salicylate

118-58-1

204-262-9

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

76

2-Пропенал, 3-фенил-

Cinnamal

104-55-2

203-213-9

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

77

2H-1-Бензопиран-2-он

Coumarin

91-64-5

202-086-7

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

78

2,6-Октадиен-1-1ол, 3,7-диметил-,(2Е)-

Geraniol

106-24-1

203-377-1

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

79

3 и 4-(4-Хидрокси-4-метилпентил) циклохекс-3-ен-1-карбалдехид (*)

(*) Од 23. августа 2019. козметички производ који саджи ову супстанцу не сме се стављати на тржиште РС.

(*) Од 23. августа 2021. козметички производ који саджи ову супстанцу не сме се учинити доступ-ним на тржиште РС.

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde

51414-25-6 / 31906-04-4

257-187-9 / 250-863-4

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

80

4-Метоксибензил алкохол

Anise alcohol

105-13-5

203-273-6

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

81

2-Пропенска киселина, 3-фенил-, фенилметил естар

Benzyl cinnamate

103-41-3

203-109-3

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

82

2,6,10-Додекатриен-1-ол,3,7,11-триметил-

Farnesol

4602-84-0

225-004-1

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

83

2-(4-terc-Бутилбензил) пропионалдехид

Butylphenyl methylpropional

80-54-6

201-289-8

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

84

1,6-Октадиен-3-ол, 3,7-диметил-

Linalool

78-70-6

201-134-4

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

85

Бензил бензоат

Benzyl benzoate

120-51-4

204-402-9

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

86

Цитронелол / (±) -3,7-диметилокт-6-ен-1-ол

Citronellol

106-22-9 / 26489-01-0

203-375-0 / 247-737-6

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

87

2-Бензилиденоктанал

Hexyl cinnamal

101-86-0

202-983-3

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

88

d-Лимонен (4R)-1-Метил-4-(1-метилетенил) циклохексен

Limonene

5989-27-5

227-813-5

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

Пероксидни
број мањи од 20 mmol/L (15)

89

Метил Окт-2-иноат; Метил хептин карбонат

Methyl 2-octynoate

111-12-6

203-836-6

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

б) 0,01 % Када се користи сам.

Када је присутан у комбинацији са метил октин карбонатом, комбиновани ниво у готовом производу не сме да пређе 0,01% (од чега метил октин карбонат не сме да буде већи од 0,002%)

(а) (б) Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

90

3-Метил-4-(2,6,6-три-метил-2-

циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он

alpha-Isomethyl ionone

127-51-5

204-846-3

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

91

Екстракт храстовог лишаја

Evernia prunastri extract

90028-68-5

289-861-3

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

92

Екстракти лишаја Еверниа Фурфурацеа и Уснеа Барбата

Evernia furfuracea extract

90028-67-4

289-860-8

Присуство супстанце мора бити назначено у листи састојака на коју се односи члан 15. став 2. тачка 7) кад његова концентрација прелази:

– 0,001% у производима који се не испирају

– 0,01 % у производима који се испирају

93

2,4-Пиримидиндиамин, 3-оксид

Diaminopyrimidine oxide

74638-76-9

---

Производи за косу

1,5 %

94

Дибензоил пероксид

Benzoyl peroxide

94-36-0

202-327-6

Системи за вештачке нокте

0,7 % (после мешања за употребу)

Професионална употреба

Само за професионалну употребу

Избегавајте контакт са кожом

Пажљиво прочитајте упутство за употребу

95

Хидрохинон метилетар / Меквинол

p-Hydroxyanisol

150-76-5

205-769-8

Системи за вештачке нокте

0,02 % (после мешања за употребу)

Професионална употреба

Само за професионалну употребу

Избегавајте контакт са кожом

Пажљиво прочитајте упутство за употребу

96

5-terc-Бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен

Musk xylene

81-15-2

201-329-4

Сви козметички производи са изузетком производа за оралну хигијену

(а) 1,0 % у финим парфемима

(б) 0,4 % у тоалетним водама

(ц) 0,03 % у другим производима

97

4’- terc-Бутил-2’,6’-диметил-3’,5’-динитроацетофенон

Musk ketone

81-14-1

201- 328-9

Сви козметички производи са изузетком производа за оралну хигијену

(а) 1,4 % у финим парфемима

(б) 0,56 % у тоалетним водама

(ц) 0,042 % у другим производима

98

Бензоева киселина, 2-хидрокси- (9)

Salycilic acid

69-72-7

200-712-3

(а) Производи за косу који се испирају

(а) 3,0 %

Не користити у препаратима за децу узраста испод 3 године, осим у шампонима.

За намене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намена мора бити јасна из начина презентације производа.

Не користити за децу узраста испод 3 године. (10)

(б) Други производи

(б) 2,0 %

99

Неоргански сулфити и
бисулфити (11)

(а) Оксидативни производи за бојење косе

(а) 0,67 % (као слободни SO2)

За намене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намена мора бити јасна из начина презентације производа.

(б) Производи за исправљање косе

(б) 6,7 % (као слободни SO2)

(ц) Производи за самопотамњивање за лице

(ц) 0,45 % (као слободни SO2)

(д) Остали производи за самопотамњивање

(д) 0,40 % (као слободни SO2)

100

1-(4-Хлорофенил)-3-(3,4-дихлорофенил) уреа (12)

Triclocarban

101-20-2

202-924-1

Производи који се испирају

1,5 %

Критеријуми за чистоћу:

3,3`,4,4`-Тетрахлороазобензен ≤ 1 ppm

3,3`,4,4`-Тетрахлороазоксибензен ≤ 1 ppm

За намене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намена мора бити јасна из начина презентације производа.

101

Пиритион
цинк (13)

Zinc pyrithione

13463-41-7

236-671-3

Производи за косу који се не испирају

0,1 %

За намене различите од спречавања развоја микроорганизама у производу. Та намена мора бити јасна из начина презентације производа.

102

1,2-Диметокси-4-(2- пропенил)-бензен

Methyl eugenol

93-15-2

202-223-0

Фини мириси

Тоалетна вода

Мирисне креме

Други производи који се не испирају и производ за оралну хигијену

Производи који се испирају

0,01 %

0,004 %

0,002 %

0,0002 %

0,001 %

103

Уље и екстракт

Abies alba

Abies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract; Abies Alba Leaf Oil; Abies Alba Leaf Cera; Abies Alba Needle Extract; Abies Alba Needle Oil

90028-76-5

289-870-2

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

----

Премештен или обрисан

105

Уље и екстракт

Abies pectinata

Abies Pectinata Oil;

Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract Abies Pectinata Needle Oil

92128-34-2

295-728-0

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

106

Уље и екстракт

Abies sibirica

Abies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract Abies Sibirica Needle Oil

91697-89-1

294-351-9

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

107

Уље и екстракт

Abies balsamea

Abies Balsamea Needle Oil;

Abies Balsamea Needle Extract;

Abies Balsamea Resin;

Abies Balsamea Extract

85085-34-3

285-364-0

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

108

Уље и екстракт

Pinus mugo pumilio

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

90082-73-8

290-164-1

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

109

Уље и екстракт

Pinus mugo

Pinus Mugo Leaf Oil Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

110

Уље и екстракт

Pinus sylvestris

Pinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water;

Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

84012-35-1

281-679-2

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

111

Уље и екстракт

Pinus nigra

Pinus Nigra Bud/ Needle Extract Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil

90082-74-9

290-165-7

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

112

Уље и екстракт

Pinus palustris

Pinus Palustris Leaf Extract;

Pinus Palustris Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

97435-14-8/ 8002-09-3

306-895-7/—

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

113

Уље и екстракт

Pinus pinaster

Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

90082-75-0

290-166-2

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

114

Уље и екстракт

Pinus pumila

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

Пероксидни
број мањи од

10 mmol/L (15)

115

Уље и екстракт

Pinus species

Pinus Strobus Bark Extract;

Pinus Strobus Cone Extract;

Pinus Strobus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract

Pinus Species Twig Leaf Oil

94266-48-5

304-455-9

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

116

Уље и екстракт

Pinus cembra

Pinus Pumila Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Extract

92202-04-5

296-036-1

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

117

Ацетиловани екстракт Pinus cembra

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

94334-26-6

305-102-1

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

118

Уље и екстракт

Picea Mariana

Picea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil

91722-19-9

294-420-3

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

119

Уље и екстракт

Thuja Occidentalis

Thuja Occidentalis Bark Extract;

Thuja Occidentalis Leaf;

Thuja Occidentalis Leaf Extract;

Thuja Occidentalis Leaf Oil;

Thuja Occidentalis Stem Extract;

Thuja Occidentalis Stem Oil;

Thuja Occidentalis Root Extract

90131-58-1

290-370-1

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

----

Премештен или обрисан

121

3-карен; 3,7,7- триметилбицикло[4.1.0]хепт- 3-ен (изодипрен)

13466-78-9

236-719-3

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

122

Уље и екстракт Cedrus atlantica

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3

295-985-9

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

123

Уље и екстракт Cupressus sempervirens

Cupressus Sempervirens Leaf Oil; Cupressus Sempervirens Bark Extract;

Cupressus Sempervirens Cone Extract;

Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Water;

Cupressus Sempervirens Seed Extract;

Cupressus Sempervirens Oil

84696-07-1

283-626-9

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

124

Терпентинска гума (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

125

Терпентинско уље и пречишћено уље

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

126

Терпентин, дестилован паром (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

127

Ацетати терпенских алкохола

Terpene alcohols acetates

69103-01-1

273-868-3

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

128

Терпнски угљоводоници

Terpene hydrocarbons

68956-56-9

273-309-3

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

129

Терпени и терпеноиди са изузетком лимонена (d-, l-, и dl-изомера) наведених под редним бројем 88, 167 и 168 овог Прилога 3.

Terpenes and terpenoids

65996-98-7

266-034-5

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

130

Терпени и терпеноиди

68917-63-5

272-842-9

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

131

α-Терпинен

p-Mента-1,3-диен

Alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

132

γ-Терпинен

p-Мента-1,4-диен

Gamma-Terpinene

99-85-4

202-794-6

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

133

p-Mента-1,4(8)-диен

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

134

1,1,2,3,3,6-Хексаметилиндан-

5-ил метил кетон

Acetyl hexamethyl indan

15323-35-0

239-360-0

(a) Производи који се не испирају

(б) Производи који се испирају

(а) 2 %

135

Алил бутират;

2-Пропенил бутаноат

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

136

Алил цинамат;

2- Пропенил 3-фенил-2-пропеноат

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

137

Алил циклохексилацетат;

2-Пропенил циклохексанацетат

Allyl cyclohexylacetate

4728-82-9

225-230-0

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

138

Алил циклохексилпропионат;

2-Пропенил 3-цикло-хексанпропаноат

Allyl cyclohexylpropionate

2705-87-5

220-292-5

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

139

Алил хептаноат;

2-Пропенил хептаноат

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

140

Алил хексаноат

Allyl caproate

123-68-2

204-642-4

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

141

Алил изовалерат;

2-Пропенил 3-метилбутаноат

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

142

Алил октаноат;

2-Алил каприлат

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

143

Алил феноксиацетат; 2-Пропенил феноксиацетат

Allyl phenoxyacetate

7493-74-5

231-335-2

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

144

Алил фенилацетат;

2-Пропенил бензенацетат

Allyl phenylacetate

1797-74-6

217-281-2

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

145

Алил 3,5,5-триметилхексаноат

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

71500-37-3

275-536-3

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

146

Алил циклохексилоксиацетат

Allyl cyclohexyloxyacetate

68901-15-5

272-657-3

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

147

Алил изоамилоксиацетат

Allyl isoamyloxyacetate

67634-00-8

266-803-5

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

148

Алил 2-метилбутоксиацетат

Allyl 2-methylbutoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

149

Алил нонаноат

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

150

Aлил пропионат

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

151

Aлил триметилхексаноат

Allyl trimethylhexanoate

68132-80-9

268-648-9

Ниво слободног алил алкохола у естру треба да буде мањи од 0,1%

151а

Алил фенетил етар

Allyl phenethyl ether

14289-65-7

238-212-2

Ниво слободног алил алкохола у етру треба да буде мањи од 0,1%

152

Алил хептин карбонат (Aлил окт-2-иноат)

Allyl heptine carbonate

73157-43-4

277-303-1

0,002 %

Овај материјал се не сме користити у комбинацији са другим 2-алкинским киселинским естрима (нпр. метил хептин карбонат)

153

Амилциклопентенон; 2-Пентилциклопент-2-ен-1-он

Amylcyclopentenone

25564-22-1

247-104-4

0,1 %

154

Myroxylon balsamum var pereirae; екстракти и дестилати

Balsam Peru уље, апсолутни и анхидрол

(Balsam Oil Peru)

8007-00-9

232-352-8

0,4 %

155

4-terc.-Бутилхидроцинамалдехид;

3-(4-terc-бутилфенил) пропионалдехид

4-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde

18127-01-0

242-016-2

0,6 %

156

Cuminum cyminum уље и екстракт

Cuminum Cyminum Fruit Oil;

Cuminum Cyminum Fruit Extract;

Cuminum Cyminum Seed Oil;

Cuminum Cyminum Seed Extract;

Cuminum Cyminum Seed Powder

84775-51-9

283-881-6

(a) Производи који се не испирају

(б) Производи који се испирају

(a) 0,4 % куминског уља (Cumin oil)

157

cis-Rose

кетон-1 (16)

(Z)-1-(2,6,6-Триметил-

2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он

(cis-α-Дамаскон)

Alpha- Damascone

23726-94-5 / 43052- 87-5

245-845-8 / —

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(b) 0,02 %

158

trans-Rose
кетон-2 (16)

(E)-1-(2,6,6-Триметил-

1-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1он

(trans-β-Дамаскон)

trans-Rose ketone-2

23726-91-2

245-842-1

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(b) 0,02 %

159

trans-Rose
кетон-5 (16)

(E)-1-(2,4,4-Триметил-

2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он

(Изодамаскон)

trans-Rose ketone-5

39872-57-6

254-663-8

0,02 %

160

Rose кетон-4 (16)

1-(2,6,6-Триметилциклохекса-

1,3-диен-1-ил)-2-бутен-1-он

(Дамасценон)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,02 %

161

Rose кетон-3 (16)

1-(2,6,6-Триметил-3-

циклохексен-1-ил)-2-

бутен-l-он (Делта- дамаскон)

Delta-Damascone

57378-68-4

260-709-8

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,02 %

162

cis-Rose
кетон-2 (16)

1-(2,6,6-Триметил-l-циклохексен-

1-ил)-2-бутен-l-он

(cis-β-Дамаскон)

cis-Rose ketone-2

23726-92-3

245-843-7

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,02 %

163

trans-Rose
ketone-1 (16)

1-(2,6,6-Триметил-2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-l-он

(trans-α-Дамаскон)

trans-Rose ketone-1

24720-09-0

246-430-4

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,02 %

164

Rose кетон-5 (16)

1-(2,4,4-Триметил-2-циклохексен-1-ил)-2-

бутен-l-он

Rose ketone-5

33673-71-1

251-632-0

0,02 %

165

trans-Rose
кетон-3 (16)

1-(2,6,6-Триметил-3-

циклохексен-1-ил)-2-

бутен-l-он

(trans-делта-Дамаскон)

trans-Rose ketone-3

71048-82-3

275-156-8

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,02 %

166

trans-2-хексенал

trans-2-hexenal

6728-26-3

229-778-1

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,002 %

167

l-Лимонен

(S)-p-Мента-1,8-диен

Limonene

5989-54-8

227-815-6

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

168

dl-Лимонен (рацемски)

1,8(9)-p-Ментадиен;

p-Мента-1,8-диен

(Дипентен)

Limonene

138-86-3

205-341-0

Пероксидни
број мањи од
10 mmol/L (15)

169

p-Мента-1,8-диен-7-ал

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,1 %

170

Изобергамат; Ментадиен-7-метил

формат

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

0,1 %

171

Метокси дициклопентадиен

карбоксалдехид

Октахидро-5-метокси-

4,7-Метано-1H-инден-

2-карбоксалдехид

Scentenal

86803-90-9

0,5 %

172

3-Метилнон-2-ененитрил

3-methylnon-2-enenitrile

53153-66-5

258-398-9

0,2 %

173

Метил октин карбонат;

Метил нон-2-иноат

Methyl octine carbonate

111-80-8

203-909-2

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,002 % када се користи сам.

Када је присутан у комбинацији са метил хептин карбонатом, комбиновани ниво у готовом производу не сме да пређе 0,01 % (од чега метил октин карбоната не сме бити више од 0,002%)

174

Амилвинилкарбинил ацетат; 1-Октен-3-ил ацетат

Amylvinylcarbinyl acetate

2442-10-6

219-474-7

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,3 %

175

Пропилиден фталид; 3-Пропилиденфталид

Propylidene phthalide

17369-59-4

241-402-8

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,01 %

176

Изоциклогераниол; 2,4,6-Триметил-3-

циклохексен-1-метанол

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

0,5 %

177

2-Хексилиден циклопентанон

2-Hexylidene cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,06 %

178

Метил хептадиенон; 6-Метил-3,5-хептадиен-2-он

Methyl heptadienone

1604-28-0

216-507-7

(a) Производи за оралну хигијену

(б) Други производи

(б) 0,002 %

179

p-метилхидроцинамик алдехид;

Крезилпропион алдехид

p-Метилхидро цинамалдехид

p-Мethylhydrocinnamic

aldehyde

5406-12-2

226-460-4

0,2 %

180

Liquidambar orientalis

уље и екстракт

(styrax)

Liquidambar Orientalis Resin Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Oil

94891-27-7

305-627-6

0,6 %

181

Liquidambar styraciflua

уље и екстракт

(styrax)

Liquidambar Styraciflua Oil;

Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

8046-19-3

94891-28-8

232-458-4

305-628-1

0,6 %

182

1-(5,6,7,8-Тетрахидро-

3,5,5,6,8,8-хексаметил-

2-нафтил)етан-1-он

(AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin

21145-77-7 / 1506-02-1

244-240-6 / 216-133-4

Сви козметички производи са изузетком производа за оралну хигијену

(a) производи који се не испирају: 0,1 %

осим: хидро алкохолних производа: 1 %

финих мириса: 2,5%

мирисних крема: 0,5 %

(б) производи који се испирају: 0,2 %

183

Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum екстракт и уље

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

0,6 %

184

Opopanax chironium смола

93384-32-8

0,6 %

185

Бензен, метил-

Toluene

108-88-3

203-625-9

Производи за нокте

25 %

Држати ван домашаја деце.

За коришћење само од стране одраслих.

186

2,2′-оксидиетанол

Диетилен гликол

(DEG)

Diethylene glycol

111-46-6

203-872-2

Као трагови у сировинама

0,1 %

187

Диетилен гликол

монобутил етар

(DEGBE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Растварач у производима за бојење косе

9 %

Не користити у аеросол диспензерима (спрејевима)

188

Етилен гликол

монобутил етар

(EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

(а) Растварач у оксидативним производима за бојење косе

(а) 4,0 %

(а) (б) Не користити у аеросол диспензерима (спрејевима)

(б) Растварач у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 2,0 %

189

Тринатријум 5-хидрокси-1-(4-сулфофенил)-4-(4-сулфофенилазо)

пиразол-3-карбоксилат

и алуминијум
лак (17);

(CI 19140)

Acid Yellow 23,

CI 19140

Acid Yellow 23 Aluminum lake

1934-21-0 /

12225-21-7

217-699-5 /

235-428-9

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,5 %

190

Бензенметанаминијум N-етил-N-[4-[[4-[етил-[(3-сулфофенил)-

метил]-амино]-фенил] [2-сулфофенил)-метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-3-сулфо, унутрашња со, динатријумова со и његове амонијум и алуминијум соли (17);

(CI 42090)

Acid Blue 9,

CI 42090

Acid Blue 9 Ammonium salt

Acid Blue 9 Aluminum lake

3844-45-9

2650-18-2

68921-42-6

223-339-8

220-168-0

272-939-6

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,5 %

191

Динатријум 6-хидрокси-5-[(2- метокси-4-сулфонато-m-толил)азо]нафтален-2- сулфонат (17);

(CI 16035)

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,4 %

192

Тринатријум 1-(1-нафтилазо)-2- хидроксинафтален-4′,6,8-трисулфонат и алуминијум лак (17); CI 16255

Acid Red 18,

Acid Red 18 Aluminum lake

2611-82-7

12227-64-4

220-036-2

235-438-3

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,5 %

193

Хидроген 3,6-bis(диетиламино)-

9-(2,4-дисулфонато-фенил)ксантилијум, натријум со (17);

CI 45100

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

(a) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(a) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се промењује на косу не сме прећи 1,5 %.

(a) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 0,6 %

194

Глиоксал

Glyoxal

107-22-2

203-474-9

100 mg/kg

195

Натријум 1-амино-4-(циклохексиламино)-

9,10-дихидро-9,10-

диоксоантрацен-2-

сулфонат (17);

CI 62045

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,5 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

196

Вербена апсолутна (Lippia citriodora Kunth.)

8024-12-2

0,2 %

197

Етил-N-алфа-додеканоил-L-аргинат хидрохлорид (18)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

(a) сапун

(б) шампони против перути

(ц) дезодоранси који нису у форми спреја

0,8 %

За друге сврхе осим оних за спречавање развоја микроорганизама у производу. Ова сврха мора бити очигледна из описа и презентације производа

198

2,2’-[(4-Aминофенил)имино] bis(етанол) сулфат

N,N-bis(2- Hydroxyethyl)- p-Phenylenediamine Sulfate

54381-16-7

259-134-5

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се промењује на косу не сме прећи 2,5 % (прерачунато на сулфат)

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

199

1,3-Бензендиол, 4-хлоро-

4-Chlororesorcinol

95-88-5

202-462-0

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се промењује на косу не сме прећи 2,5 %

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

200

2,4,5,6-Тетрааминопиримидин сулфат

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) (ц) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација примењена на косу или трепавице не сме прећи 3,4 % (прерачунато на сулфат)

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 3,4 % (прерачунато на сулфат)

(б) професионална употреба

(ц) Производи намењени за бојење трепавица

(ц) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Само за професионалну употребу.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

201

Фенол, 2-Хлоро-6- (етиламино)-4-нитро-

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 3,0 %

(а): Након мешања под оксидативним условима, максимална концентрација примењена на косу не сме прећи 1,5 %

(а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

202

Видети 226

203

6-Метокси-N2-метил-2,3-пиридиндиамин хидрохлорид и дихидрохлоридна со (17)

6-Methoxy-2-methylamino-

3-aminopyridine HCl

90817-34-8 /

83732-72-3

- / 280-622-9

(a) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

За (a) и (ц): Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу и трепавице не сме прећи 0,68 % прерачунато на слободну базу (1,0 % као дихидрохлорид).

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 0,68 % као слободна база

(1,0 % као дихидрохлорид)

За a), б) и (ц):

– Не користити са нитрозирајућим системима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(б) Може да изазове алергијску реакцију.

(ц) Производи намењени за бојење трепавица

(ц) Само за професионалну употребу.

(ц) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Само за професионалну употребу.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

204

2,3-Дихидро-1H-индол-5,6-диол и његова хидробромидна со (17)

Dihydroxyindoline

Dihydroxyindoline HBr

29539-03-5 / 138937-28-7

- / 421-170-6

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

2,0 %

Може да изазове алергијску реакцију

205

Видети 219

206

3-(2-Хидроксиетил)-p-фенилендиамонијум сулфат

Hydroxyethyl-p- phenylenediamine sulfate

93841-25-9

298-995-1

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 2,0 % (рачунато као сулфат)

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Производи намењени за бојење трепавица

(б) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на трепавице не сме прећи 1,75 % (рачунато као слободна база)

(б) Професионална употреба

(б) Mора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Само за професионалну употребу.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

207

1H-Индол-5,6-диол

Dihydroxyindole

3131-52-0

412-130-9

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,5 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

За (а) и (б):

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 0,5 %

208

5-Амино-4-хлоро-2-метилфенол

хидрохлорид

5-Amino-4-chloro-o-cresol HCl

110102-85-7

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,5 % (рачунато као хидрохлорид)

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

209

1H-Индол-6-ол

6-Hydroxyindole

2380-86-1

417-020-4

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,5 %

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

210

1H-Индол-2,3-дион

Isatin

91-56-5

202-077-8

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

1,6 %

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

211

2-Аминопиридин-3-ол

2-Amino-3-hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

(a) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(a) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,0 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Производи намењени за бојење трепавица

(б) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на трепавице не сме прећи 0,5 %

(б) Професионална употреба

(б) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Само за професионалну употребу.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

212

2-Метил-1-нафтил ацетат

1-Acetoxy-2-methylnaphthalene

5697-02-9

454-690-7

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 2,0 % (када су и 2-метил-1-нафтол и 1-ацетокси-2-метилнафтален присутни у формулацији боје за косу, максимална концентрација на глави 2-метил-1-нафтола не сме прећи 2,0 %)

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

213

1-Хидрокси-2-метилнафтален

2-Methyl-1-naphthol

7469-77-4

231-265-2

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 2,0 % (када су и 2-метил-1-нафтол и 1-ацетокси-2-метилнафтален присутни у формулацији боје за косу, максимална концентрација на глави 2-метил-1-нафтола не сме прећи 2,0 %)

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

214

Динатријум 5,7-динитро-8-оксидо-2-нафталенсулфонат

CI 10316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 0,2 %

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,0 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

За (а) и (б):

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

215

4-Амино-3-нитрофенол

4-Amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(a) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,5 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,0 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

216

Нафтален-2,7-диол

2,7-Naphthalenediol

582-17-2

209-478-7

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(a) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,0%

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,0 %

217

m-Аминофенол и његове соли

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 /

51-81-0 /

68239-81-6

38171-54-9

209-711-2 /

200-125-2 /

269-475-1

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

За (а) и (б): Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,2%

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Производи намењени за бојење трепавица

(б) Само за пофесионалну употребу

(б) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Само за професионалну употребу.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

218

6-Хидрокси-3,4- диметил-2-пиридон

2,6-Dihydroxy-3,4- dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,0%

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

219

4-Хидрокси-3-нитро-4-(3-хидроксипропиламино)бензен (17)

4-Hydroxypropylamino -3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

(a) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(a) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 2,6 % прерачунато на слободну базу

За a) и б):

– Не користити са нитрозирајућим системима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 2,6 %

220

1-[(2′-Метоксиетил)

амино]-2-нитро-4-[ди-(2′-хидроксиетил)

амино] бензен (17)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

2,0 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

221

2-(4-Метил-2-нитроанилино)етанол

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,0 %

За (а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,0 %

222

1-Хидрокси-2-бета-хидроксиетиламино- 4,6-динитробензен

2-Hydroxyethyl picramic acid

99610-72-7

412-520-9

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,5%

За (а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 2,0 %

223

p-Метиламинофенол и његов сулфат

p-Methylaminophenol

p-Methylaminophenol sulphate

150-75-4 /

55-55-0 / 1936-57-8

205-768-2 /

200-237-1 / 217-706-1

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,68 % (као сулфат)

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

224

1-Пропанол, 3-[[4- [bis(2-хидроксиетил)амино]-2-нитрофенил]амино] (17)

HC Violet No 2

104226- 19-9

410-910-3

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

2,0 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

Може да изазове алергијску реакцију.

225

1-(beta-Хидроксиетил)амино-2-нитро-4- N-етил-N-(.beta.- хидроксиетил)аминобензен и његов хидрохлорид

HC Blue No 12

104516-93-0 /

132885-85-9 (HCl)

--- /

407- 020-2

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,75 % (као хидрохлорид)

За (а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,5 % (као хидрохлорид)

226

4,4′-[1,3-Пропандиилбис(окси)]-bisбензен-1,3-диамин и његова тетрахидрохлоридна со (17)

1,3-bis-(2,4- Диаминофенокси)пропан 1,3-bis-(2,4- Диамнифеноски)пропан HCl

81892-72-0

/ 74918-21-1

279-845-4

/ 278-022-7

(a) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(a) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,2 %

прерачунато као слободна база

(1,8 % као тетрахидрохлоридна со).

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

б) 1,2 % као слободна база (1,8 % као тетрахидрохлоридна со)

(б) Може да изазове алергијску реакцију.

227

3-Амино-2,4-дихлорофенол и његов хидрохлорид

3-Amino-2,4-dichlorophenol

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

61693-42-3

61693-43-4

262-909-0 /

___

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,5 % (као хидрохлорид).

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,5 % (као хидрохлорид)

228

3-Метил -1- фенил -5-пиразолон

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,25 %

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

229

5-[(2-Хидроксиетил)амино]-o-крезол

2-Methyl-5- Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

За (а) и (б): Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,5 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

(б) Производи намењени за бојење трепавица

(б) Само за професионалну употребу.

(б) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Само за професионалну употребу.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.

230

3,4-Дихидро-2H-1,4- бензоксазин-6-ол

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247- 415-5

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,0 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

231

1,5-Ди-(ß-хидроксиетиламино)-

2-нитро-4-хлоробензен (17)

HC Yellow No 10

109023-83-8

416-940-3

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,1 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

232

2,6-Диметокси- 3,5-пиридиндиамин и његов хидрохлорид

2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridinediamine

2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridinediamine HCl

85679-78-3 /

56216-28-5

260- 062-1 /

– --

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,25 % (као хидрохлорид)

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

233

1-(Beta-аминоетил) амино-

4-(beta-хидроксиетил)окси-2-

нитробензен и његове соли

HC Orange No 2

85765-48-6

416-410-1

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

1,0 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

234

Етанол, 2-[(4- амино-2-метил-5- нитрофенил)амино]- и његове соли

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,25 %

За (а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 0,28 %

(б) Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

235

2-[3-(метиламино)- 4-нитрофенокси]етанол (17 )

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol

59820-63-2

261-940-7

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,15 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

236

2-[(2-Метокси-4-нитрофенил)

амино]етанол и његове соли

2-Hydroxyethylamino- 5-nitroanisole

66095-81-6

266-138-0

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,2 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

237

2,2’-[(4-Амино-3-нитрофенил)имино] bis етанол и његов хидрохлорид

HC Red No 13

29705-39-3 /

94158-13-1

- /

303-083-4

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,25 % (као хидрохлорид)

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 2,5 % (као хидрохлорид)

238

Нафтален-1,5-диол

1,5-Naphthalenediol

83-56-7

201-487-4

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,0 %

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,0 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

239

Хидроксипропил bis(N-хидроксиетил-p-фенилендиамин) и његов тетрахидрохлорид

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl

128729-30-6 /

128729- 28-2

---/

416- 320-2

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,4 % (као тетрахидрохлорид)

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

240

4-Нитро-1,2-фенилендиамин

4-Nitro-o-phenylenediamine

99-56-9

202-766-3

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,5 %

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

241

5-Амино-o-крезол

4-Amino-2- hydroxytoluene

2835-95-2

220- 618-6

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,5 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Производи намењени за бојење трепавица

(б) Само за професионалну употребу

(б) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

’Само за професионалну употребу.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Само за професионалну употребу.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

242

2,4- Диаминофенокси-етанол, његов хидрохлорид и сулфат

2,4-Diaminophenoxy ethanol HCl

2,4-Diaminophenoxy ethanol sulphate

70643-19-5 /

66422-95-5 /

70643-20-8

---/

266-357-1 /

274-713-2

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

За (а) и (б): Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу или трепавице не сме прећи 2,0 % (као хидрохлорид)

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Производи намењени за бојење трепавица

(б) Само за професионалну употребу

(б) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

’Само за професионалну употребу.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Само за професионалну употребу.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

243

1,3-Бензендиол, 2- метил

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,8 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,8 %

(ц) Производи намењени за бојење трепавица

(ц) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на трепавице не сме прећи 1,25 %

(ц) Професионална употреба

(ц) Од 3. марта 2018. мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

’Само за професионалну употребу.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Само за професионалну употребу.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

244

4-Амино-m-крезол

4-Amino-m- Cresol

2835-99-6

220- 621-2

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

За (а) и (б): Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу или трепавице не сме прећи 1,5 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Производи намењени за бојење трепавица

(б) Само за професионалну употребу

(б) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

’Само за професионалну употребу.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Само за професионалну употребу.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

245

2-[(3-амино-4-метоксифенил) амино]етанол и његов сулфат

2-Amino-4-hydroxy ethylaminoanisole

2-Amino-4-hydroxy ethylaminoanisole sulphate

83763-47-7 /

83763- 48-8

280-733-2 /

280-734-8

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

За (а) и (б): Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу или трепавице не сме прећи 1,5 % (као сулфат)

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Производи намењени за бојење трепавица

(б) Само за професионалну употребу

(б) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

’Само за професионалну употребу.

Овај производ може да изазове озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година. Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите трепавице ако потрошач:

– има осип на лицу или има осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– је већ имао било какву реакцију након бојења косе или трепавица,

– је раније имао реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.

Само за професионалну употребу.

Исперите очи одмах ако производ дође у контакт са њима.’

246

Хидроксиетил-3,4-метилендиоксианилин и његов хидрохлорид

Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline HCl

94158-14-2

303- 085-5

Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

Након мешања под оксидационим условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,5 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

247

2,2′-[[4-[(2-Хидроксиетил)амино]-3- нитрофенил]имино]bis етанол (17 )

HC Blue No 2

33229-34-4

251-410-3

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

2,8 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

Може да изазове алергијску реакцију.

248

4-[(2-Хидроксиетил)амино]-3-нитрофенол

3-Nitro-p-hydroxyethylamino- phenol

65235-31-6

265-648-0

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(a) Након мешања под оксидационим условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 3,0 %

За (а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,85 %

(б) ‚ Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

249

1-(beta-Уреидоетил)амино-4-нитробензен

4-Nitrophenyl aminoethylurea

27080-42-8

410-700-1

(a) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 0,5 %

(a) Након мешања под оксидационим условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,25 %

За (а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

250

1-Амино-2-нитро-4-(2′,3′- дихидроксипропил)амино-5- хлоробензен + 1,4- bis-(2′,3′- дихидроксипропил)амино-2-нитро- 5-хлоробензен

HC Red No 10

+ HC Red No 11

95576-89-9 +

95576- 92-4

а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

б) Супстанца за бојење косе у не-оксидативним производима за бојење косе

(б) 2,0 %

(а) Након мешања под оксидационим условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 1,0 %

За (а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

251

2-(4-Амино-3-нитроанилино)етанол

HC Red No 7

24905-87-1

246-521-9

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

1,0 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

252

2-Амино-6-хлоро-4-нитрофенол

2-Amino-6-chloro- 4-nitrophenol

6358-09-4

228-762-1

(а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

(а) Након мешања под оксидационим условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 2,0 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

(б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 2,0 %

(б) ‚ Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

253

2-[bis(2-Хидроксиетил)амино]-5- нитрофенол

HC Yellow No 4

59820-43-8

428-840-7

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

1,5 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

254

Динатријум 5-амино-4- хидрокси-3-(фенилазо)нафтален-2,7- дисулфонат (17 ); (CI 17200)

Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,5 %

255

2-[(2-Нитрофенил)амино] етанол

HC Yellow No 2

4926-55-0

225-555-8

а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,0 %

(а) Након мешања под оксидационим условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,75 %

За (а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

256

4-[(2-Нитрофенил)амино] фенол

HC Orange No 1

54381-08-7

259-132-4

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

1,0 %

257

Полидоканол

Laureth-9

3055-99-0

221-284-4

(a) Производи који се не испирају

(б) Производи који се испирају

(a) 3,0 %

(б) 4,0 %

258

2-Нитро-N1-фенил-бензен-1,4-диамин

HC Red No 1

2784-89-6

220-494-3

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

1,0 %

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

259

1-Метокси-3-(β-аминоетил) амино-4-нитробензен, хидрохлорид

HC Yellow No 9

86419-69-4

415-480-1

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,5 % (рачунато као хидрохлорид)

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

260

1-(4’-Аминофенилазо)-2-метил-4-(bis-2-хидроксиетил) аминобензен

HC Yellow No 7

104226-21-3

146-420-6

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,25 %

261

N-(2-Хидроксиетил)-2-нитро-4-трифлуорметил-анилин

HC Yellow No 13

10442-83-8

443-760-2

а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 2,5 %

(а) Након мешања под оксидационим условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 2,5 %

За (а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

262

Бензенаминијум, 3-[(4,5-дихидро- 3-метил-5-оксо-1-фенил-1H- пиразол-4-ил)азо]-N,N,N триметил-, хлорид

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

2,0 %

263

Етанол, 2,2′-[[4-[(4-аминофенил) азо]фенил]имино]bis-

Disperse Black 9

20721-50-0

243-987-5

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,3 % (смеше 2,2′-[4-(4-аминофенилазо) фенилимино] диетанола и лигносулфата у односу 1:1)

264

9,10-Антрацендион, 1,4- bis [(2,3-дихидроксипропил)амино]-

HC Blue No 14

99788-75-7

421-470-7

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,3 %

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

265

1,4-Диаминоантрахинон

Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

0,5 %

Нечистоћа Disperse Red 15 у Disperse Violet 1 за формулације боја за косу мора бити < 1 % (w/w)

266

Етанол, 2-((4- амино-2-нитрофенил)амино)-

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 3,0 %

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,45 %

За (а) и (б):

– Не користити са нитрозирајућим средствима

– Максималан садржај нитрозамина: 50 μg/kg

– Чувати у контејнерима који не садрже нитрите

За (а): Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

За (а) и (б):

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

267

[7-Хидрокси-8-[(2- метоксифенил)азо]- 2-нафтил]триметиламонијум хлорид

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

2,0 %

268

2-[[4-(Диметиламино) фенил]азо]- 1,3-диметил-1H- имидазолијум хлорид

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

а) Супстанца за бојење косе у оксидативним производима за бојење косе

б) Супстанца за бојење косе у неоксидативним производима за бојење косе

(б) 1,0 %

(а) Након мешања под оксидативним условима максимална концентрација која се примењује на косу не сме прећи 0,5 %

(а) Мора бити наведено на декларацији:

Однос приликом мешања.

Боје за косу могу да изазову озбиљне алергијске реакције.

Прочитајте и следите упутства.

Овај производ није намењен за употребу на особама млађим од 16 година.

Привремене тетоваже „црном каном” могу повећати ризик од алергије.

Не бојите косу ако:

– имате осип на лицу или имате осетљив, иритиран и оштећен скалп,

– сте већ имали било какву реакцију након бојења косе,

– сте раније имали реакцију на привремену тетоважу „црном каном”.’

269

Фенол, 2-Амино-5- Етил-, Хидрохлорид

2-Amino-5- Ethy