ПРИЛОГ 4. – БОЈЕ ДОЗВОЉЕНЕ У КОЗМЕТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА

Уводни део:

У складу са другим одредбама у овом Правилнику, боја укључује и њене соли и лакове, а када је боја представљена као одређена со, укључује и њене остале соли и лакове

а

б

ц

д

е

ф

г

х

и

ј

Број
референце

Идентификација супстанце

Услови

Хемијски назив

Број колор
индекса (CI) /
Назив из
општег
речника састојака
(INCI)

CAS број

EC број

Боја

Тип производа / делови тела

Максимална концентрација
у производу
спремном за употребу

Остало

Текст услова
коришћења и упозорења

а

б

ц

д

е

ф

г

х

и

ј

1

Натријум tris(1,2-нафтокинон 1-оксимато-O,O’ )ферат(1-)

10006

Зелена

Производи који се испирају

2

Тринатријум tris [5,6-дихидро-5-(хидроксиимино)-6-оксонафтален-2-сулфонато(2-)-N5,O6]ферат(3-)

10020

Зелена

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

3

Динатријум 5,7-динитро-8-оксидонафтален-2-сулфонат и његове нерастворне баријум, стронцијум, цирконијум, соли, пигменти и лакови

10316

Жута

Не користити у производима за очи

4

2-[(4-Метил-2-нитрофенил)азо]-3-оксо- N-фенилбутирамид

11680

Жута

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

5

2-[(4-Хлоро-2-нитрофенил)азо]-N-(2-хлорофенил)-3-оксобутирамид

11710

Жута

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

6

2-[(4-Метокси-2-нитрофенил)азо]-3-оксо- N-(о-толил)бутирамид

11725

Наранџаста

Производи који се испирају

7

4-(Фенилазо)резорцинол

11920

Наранџаста

8

4-[(4-Етоксифенил)азо]нафтол

12010

Црвена

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

9

1-[(2-Хлоро-4-нитрофенил)азо]-2-нафтол и и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

12085

Црвена

3%

10

1-[(4-Метил-2-нитрофенил)азо]-2-нафтол

12120

Црвена

Производи који се испирају

11

3-Хидрокси-N-(o-толил)-4-[(2,4,5-трихлорофенил)азо]нафтален-2-карбоксамид

12370

Црвена

Производи који се испирају

12

N-(4-Хлоро-2-метилфенил)-4-[(4-хлоро-2-метилфенил)азо]-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид

12420

Црвена

Производи који се испирају

13

4-[(2,5-Дихлорофенил)азо]-N-(2,5-диметоксифенил)-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид

12480

Браон

Производи који се испирају

14

N-(5-Хлоро-2,4-диметоксифенил)-4-[[5-[(диетиламино)сулфонил]-2-метоксифенил]азо]-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид

12490

Црвена

15

2,4-Дихидро-5-метил-2-фенил-4-(фенилазо)-3H-пиразол-3-он

12700

Жута

Производи који се испирају

16

Динатријум 2-амино-5-[(4-сулфонатофенил)азо]бензенсулфат

13015

Жута

17

Натријум 4-(2,4-дихидроксифенилазо)бензенсулфонат

14270

Наранџаста

18

Динатријум 3-[(2,4-диметил-5-сулфонатофенил)азо]-4-хидроксинафтален-1-сулфонат

14700

Црвена

19

Динатријум 4-хидрокси-3-[(4-сулфонатонафтил)азо]нафталенсулфонат

14720

222-657-4

Црвена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 122)

20

Динатријум 6-[(2,4-диметил-6-сулфонатофенил)азо]-5-хидроксинафтален-1-сулфонат

14815

Црвена

21

Натријум 4-[(2-хидрокси-1-нафтил)азо]бензенсулфонат и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

15510

Наранџаста

Не користити у производима за очи

22

Калцијум динатријум bis[2-хлоро-5-[(2-хидрокси-1-нафтил)азо]-4-сулфонатобензоат]

15525

Црвена

23

Баријум bis[4-[(2-хидрокси-1-нафтил)азо]-2-метилбензенсулфонат]

15580

Црвена

24

Натријум 4-[(2-Хидрокси-1-нафтил)азо]нафталенсулфонат

15620

Црвена

Производи који се испирају

25

Натријум 2-[(2-хидроксинафтил)азо]

нафталенсулфонат и и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

15630

Црвена

3%

26

Калцијум bis[3-хидрокси-4-(фенилазо)-2-нафтоат]

15800

Црвена

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

27

Динатријум 3-хидрокси-4-[(4-метил-2-сулфонатофенил)азо]-2- и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

15850

226-109-5

Црвена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 180)

28

Динатријум 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сулфонатофенил)азо]-3-хидрокси-2- нафтоат и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

15865

Црвена

29

Калцијум 3-хидрокси-4-[(1-сулфонато-2-нафтил)азо]-2-нафтоат

15880

Црвена

30

Динатријум 6-хидрокси-5-[(3-сулфонатофенил)азо]нафтален-2-сулфонат

15980

Наранџаста

31

Динатријум 6-хидроки-5-[(4-сулфонатофенил)азо]нафтален-2-сулфонат и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

15985

220-491-7

Жута

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 110)

32

Динатријум 6-хидрокси-5-[(2-метокси-4-сулфонато-m-толил)азо]нафтален-2-сулфонат

16035

247-368-0

Црвена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 129)

33

Тринатријум 3-хидрокси-4-[(4’-сулфонатонафтил)азо]нафтален-2,7-дисулфонат

16185

213-022-2

Црвена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 123)

34

Динатријум 7-хидрокси-8-(фенилазо)нафтален-1,3-дисулфонат

16230

Наранџаста

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

35

Тринатријум 1-(1-нафтилазо)-2-хидроксинафтален-4’,6,8-трисулфонат и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

16255

220-036-2

Црвена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 124)

36

Тетранатријум 7-хидрокси-8-[(4-сулфонато-1-нафтил)азо]нафтален-1,3,6-трисулфонат

16290

Црвена

37

Динатријум 5-амино-4-хидрокси-3-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

17200

Црвена

38

Динатријум 5-ацетиламино-4-хидрокси-3-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат

18050

223-098-9

Црвена

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 128)

39

2,7-Нафталендисулфонска киселина, 3-((4-циклохексил-2-метилфенил)азо)-4-хидрокси-5-(((4-метилфенил)сулфонил)амино)-, динатријумова со

18130

Црвена

Производи који се испирају

40

Хидроген bis[2-[(4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1H-пиразол-4-ил)азо]бензоато(2-)]хромат(1-)

18690

Жута

Производи који се испирају

41

Динатријум хидроген bis[5-хлоро-3-[(4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1H-пиразол-4-ил)азо]-2-хидроксибензенсулфонато(3-)]хромат(3-)

18736

Црвена

Производи који се испирају

42

Натријум 4-(3-хидрокси-5-метил-4-(фенилазо)пиразол-2-ил)бензенсулфонат

18820

Жута

Производи који се испирају

43

Динатријум 2,5-дихлоро-4-(5-хидрокси-3-метил-4-((сулфофенил)азо)пиразол-1-ил)бензенсулфонат

18965

Жута

44

Тринатријум 5-хидрокси-1-(4-сулфофенил)-4-((4-сулфофенил)азо)пиразол-3-карбоксилат и његове нерастворне баријум, стронцијум, цирконијум, соли, пигменти и лакови

19140

217-699-5

Жута

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 102)

45

N,N’-(3,3’-Диметил[1,1’-бифенил]-4,4’-диил) bis[2-[(2,4-дихлорофенил)азо]-3-оксобутирамид]

20040

Жута

Производи који се испирају

Максимална концентрација

3,3’-диметилбензи-дина у бојеном агенсу: 5 ppm

46

Натријум 4-амино-5-хидрокси-3-((4-нитрофенил)азо)-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат

20470

Црна

Производи који се испирају

47

2,2’-[(3,3’-Дихлоро[1,1’-бифенил]-4,4’-диил)bis(азо)] bis[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксобутирамид]

21100

Жута

Производи који се испирају

Максимална концентрација

3,3’-диметилбензи-дина у бојеном агенсу: 5 ppm

48

2,2’-[(3,3’-Дихлоро[1,1’-бифенил]-4,4’-диил)bis(азо)]bis[N-(4-хлоро-2,5-диметоксифенил)-3-оксобутирамид]

21108

Жута

Производи који се испирају

Максимална концентрација

3,3’-диметилбензи-дина у бојеном агенсу: 5 ppm

49

2,2’-[Циклохексилиден bis[(2-метил-4,1-фенилен)азо]]bis[4-циклохексилфенол]

21230

Жута

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

50

Динатријум 4,6-дихидрокси-3-[[4-[1-[4-[[1-хидрокси-7-[(фенилсулфонил)окси]-3-сулфонато-2-нафтил]азо]фенил]циклохексил] фенил]азо]нафтален-2-сулфонат

24790

Црвена

Производи који се испирају

51

1-(4-(Фенилазо)фенилазо)-2-нафтол

26100

Црвена

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

Критеријум чистоће:

анилин ≤0,2%

2-нафтол≤0,2%

4-аминобензен ≤0,1%

1-(фенилазо)-2-нафтол ≤ 3 %

1-[2-(фенилазо) фенилазо]-2-нафталенол ≤ 2 %

52

Тетранатријум 6-амино-4-хидрокси-3-[[7-сулфонато-4-[(4-сулфонатофенил)азо]-1-нафтил]азо]нафтален-2,7-дисулфонат

27755

Црна

53

Тетранатријум 1-ацетамидо-2-хидрокси-3-(4-((4-сулфонатофенилазо)-7-сулфонато-1-нафтилазо))нафтален-4,6-дисулфонат

28440

219-746-5

Црна

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 151)

54

Бензенсулфонска киселина, 2,2’-(1,2-етендиил)bis[5-нитро-, динатријумова со, реакциони производ са 4-[(4-аминофенил)азо] бензенсулфонском киселином, натријумове соли

40215

Наранџаста

Производи који се испирају

55

бета Каротен

40800

230-636-6

Наранџаста

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 160а)

56

8’-апо-.бета.-Каротен-8’-ал

40820

Наранџаста

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 160е)

57

Етил 8’-апо-.бета.-каротен-8’-оат

40825

214-173-7

Наранџаста

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 160ф)

58

Кантаксантин

40850

208-187-2

Наранџаста

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 160г)

59

Амонијум, (4-(алфа-(p-(диетиламино)фенил)-2,4-дисулфобензилиден)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)диетил-, хидроксид, мононатријумова со

42045

Плава

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

60

Етанаминијум, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(5-хидрокси-2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, унутрашња со, калцијумова со (2:1) карбоксилат и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

42051

222-573-8

Плава

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 131)

61

Бензен-метанаминијум, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сулфофенил)метил)амино) фенил)(4-хидрокси-2-сулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-3-сулфо-, хидроксид, унутрашња со, динатријумова со

42053

Зелена

62

Хидроген (бензил)[4-[[4-[бензилетиламино]фенил](2,4-дисулфонатофенил)метилен]циклохекса-2,5-диен-1-илиден](етил) амонијум, натријумова со

42080

Плава

Производи који се испирају

63

Бензен-метанаминијум, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сулфофенил)метил)амино) фенил)(2-сулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-3-сулфо-, хидроксид, унутрашња со, динатријумова со

42090

223-339-8

Плава

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 133)

64

Хидроген [4-[(2-хлорофенил)[4-[етил (3-сулфонатобензил)амино]фенил] метилен]циклохекса-2,5-диен-1-илиден](етил)(3-сулфонатобензил)аминијум, натријумова со

42100

Зелена

Производи који се испирају

65

Хидроген [4-[(2-хлорофенил)[4-[етил(3-сулфонатобензил)амино]-o-толил]метилен]-3-метилциклохекса-2,5-диен-1-илиден](етил)(3-сулфонатобензил)амонијум, натријумова со

42170

Зелена

Производи који се испирају

66

(4-(4-Аминофенил)(4-иминоциклохекса-2,5-диенилиден)метил)-2-метиланилин хидрохлорид

42510

Љубичаста

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

67

4-[(4-Амино-m-толил)(4-имино-3-метилциклохекса-2,5-диен-1-илиден)метил]-o-толуидин монохидрохлорид

42520

Љубичаста

Производи који се испирају

5ppm

68

Хидроген [4-[[4-(диетиламино)фенил][4-[етил[(3-сулфонатобензил)амино]-o-толил]метилен]-3-метилциклохекса-2,5-диен-1-илиден](етил)(3-сулфонатобензил)амонијум, натријумова со

42735

Плава

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

69

[4-[[4-Анилино-1-нафтил][4-(диметиламино)фенил]метилен] циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламонијум хлорид

44045

Плава

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

70

Хидроген [4-[4-(диметиламино)-.алфа.-(2-хидрокси-3,6-дисулфонато-1-нафтил)бензилиден]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламонијум, мононатријумова со

44090

221-409-2

Зелена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 142)

71

Хидроген 3,6-bis(диетиламино)-9-(2,4-дисулфонатофенил)ксантилијум, натријумова со

45100

Црвена

Производи који се испирају

72

Хидроген 9-(2-карбоксилатофенил)-3-(2-метиланилино)-6-(2-метил-4-сулфоанилино)ксантилијум, мононатријумова со

45190

Љубичаста

Производи који се испирају

73

Хидроген 9-(2,4-дисулфонатофенил)-3,6- bis(етиламино)-2,7-диметилксантилијум, мононатријумова со

45220

Црвена

Производи који се испирају

74

Динатријум 2-(3-оксо-6-оксидоксантен-9-ил)бензоат

45350

Жута

6%

75

4’,5’-Дибромо-3’,6’-дихидроксиспиро[изобензофуран-1(3H),9’-[9H]ксантен]-3-он и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

45370

Наранџаста

Не више од 1 % 2-(6-хидрокси-3-оксо-3H-ксантен-9-ил) бензојеве киселине и 2 % 2-(бромо-6-хидрокси-3-оксо-3H-ксантен-9-ил) бензојеве киселине

76

Динатријум 2-(2,4,5,7-тетрабромо-6-оксидо-3-оксоксантен-9-ил)бензоат и његови нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

45380

Црвена

Не више од 1 % 2-(6-хидрокси-3-оксо-3H-ксантен-9-ил) бензојеве киселине и 2 % 2-(бромо-6-хидрокси-3-оксо-3H-ксантен-9-ил) бензојеве киселине

77

3’,6’-Дихидрокси-4’,5’-динитроспиро[изобензофуран-1(3H),9’-[9H]ксантен]-3-он

45396

Наранџаста

1% када се користи у производима за усне

Само у облику слободне киселине, када се користи у производима за усне

78

Дикалијум 3,6-дихлоро-2-(2,4,5,7-тетрабромо-6-оксидо-3-оксоксантен-9-ил)бензоат

45405

Црвена

Не користити у производима за очи

Не више од 1 % 2-(6-хидрокси-3-оксо-3Η ксантен-9-ил) бензојеве киселине и 2 % 2-(бромо-6-хидрокси-3-оксо-3H-ксантен-9-ил) бензојеве киселине

79

3,4,5,6-Тетрахлоро-2-(1,4,5,8-тетрабромо-6-хидрокси-3-оксоксантен-9-ил)бензојева киселина и њени нерастворни баријум, стронцијум и цирконијум лакови, соли и пигменти

45410

Црвена

Не више од 1 % 2-(6-хидрокси-3-оксо-3Η ксантен-9-ил) бензојеве киселине и 2 % 2-(бромо-6-хидрокси-3-оксо-3H-ксантен-9-ил) бензојеве киселине

80

Динатријум 2-(2,4,5,7-тетрајодо-6-оксидо-3-оксоксантен-9-ил)бензоат и нерастворне баријум, стронцијум, цирконијум соли, пигменти и лакови

45430

240-474-8

Црвена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 127)

81

1,3-Изобензофурандион, реакциони производи са метилхинолином и хинолином

47000

Жута

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

82

1H-Инден-1,3(2H)-дион, 2-(2-хинолинил)-, сулфоноване, натријумове соли

47005

305-897-5

Жута

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 104)

83

Хидроген 9-[(3-метоксифенил)амино]-7-фенил-5-(фениламино)-4,10-дисулфонатобензо[a]феназинијум, натријумова со

50325

Љубичаста

Производи који се испирају

84

Сулфонована нигрозин боја

50420

Црна

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

85

8,18-Дихлоро-5,15-диетил-5,15-дихидродииндоло[3,2-b:3’,2’-m]трифенодиоксазин

51319

Љубичаста

Производи који се испирају

86

1,2-Дихидроксиантрахинон

58000

Црвена

87

Тринатријум 8-хидроксипирен-1,3,6-трисулфонат

59040

Зелена

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

88

1-Анилино-4-хидроксиантрахинон

60724

Љубичаста

Производи који се испирају

89

1-Хидрокси-4-(p-толуидино)антрахинон

60725

Љубичаста

90

Натријум 4-[(9,10-дихидро-4-хидрокси-9,10-диоксо-1-антрил)амино]толуен-3-сулфонат

60730

Љубичаста

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

91

1,4-bis(p-Толиламино)антрахинон

61565

Зелена

92

Динатријум 2,2’-(9,10-диоксоантрацен-1,4-диилдиимино)bis(5-метилсулфонат)

61570

Зелена

93

Натријум 3,3’-(9,10-диоксоантрацен-1,4-диилдиимино)bis(2,4,6-триметилбензенсулфонат)

61585

Плава

Производи који се испирају

94

Натријум 1-амино-4-(циклохексиламино)-9,10-дихидро-9,10-диоксоантрацен-2-сулфонат

62045

Плава

Производи који се испирају

95

6,15-Дихидроантразин-5,9,14,18-тетрон

69800

Плава

96

7,16-дихлоро-6,15-дихидроантразин-5,9,14,18-тетрон

69825

Плава

97

Bisбензимидазол[2,1-b:2’,1’-i]бензо[lmn][3,8]фенантролин-8,17-дион

71105

Наранџаста

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

98

2-(1,3-Дихидро-3-оксо-2H-индазол-2-илиден)-1,2-дихидро-3H-индол-3-он

73000

Плава

99

Динатријум 5,5’-(2-(1,3-дихидро-3-оксо-2H-индазол-2-илиден)-1,2-дихидро-3H-индол-3-он)дисулфонат

73015

212-728-8

Плава

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 132)

100

6-Хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он

73360

Црвена

101

5-Хлоро-2-(5-хлоро-7-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-7-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он

73385

Љубичаста

102

5,12-Дихидрохино[2,3-b]акридин-7,14-дион

73900

Љубичаста

Производи који се испирају

103

5,12-Дихидро-2,9-диметилхино[2,3-b]акридин-7,14-дион

73915

Црвена

Производи који се испирају

104

29H,31H-Фталоцијанин

74100

Плава

Производи који се испирају

105

29H,31H-Фталоцијанинато(2-)-N29,N30,N31,N32 бакар

74160

Плава

106

Динатријум [29H,31H-фталоцијаниндисулфонато (4-)-N29,N30,N31,N32] купрат (2-)

74180

Плава

Производи који се испирају

107

Полихлоро бакар фталоцијанин

74260

Зелена

Не користити у производима за очи

108

8,8’-диапо-.пси.,.пси.-каротендиоична киселина

75100

Жута

109

Анато

75120

215-735-4/ 289-561-2/ 230-248-7

Наранџаста

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 160б)

110

Ликопен

75125

---

Жута

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 160д)

111

CI Food Orange 5

75130

214-171-6

Наранџаста

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 160а)

112

(3R)-бета-4-Каротен-3-ол

75135

Жута

113

2-Амино-1,7-дихидро-6H-пурин-6-он

75170

Бела

114

Куркумини

75300

207-280-5

Жута

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 100)

115

Кармини

75470

215-680-6/ 215-023-3/ 215-724-4

Црвена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 120)

116

Тринатријум (2S-транс)-[18-карбокси-20-(карбоксиметил)-13-етил-2,3-дихидро-3,7,12,17-тетраметил-8-винил-21H,23H-порфин-2-пропионато(5-)-N21,N22,N23,N24]купрат(3-) (Хлорофили)

75810

215-800-7/ 207-536-6/ 208-272-4/ 287-483-3/ 239-830-5/ 246-020-5

Зелена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 140 и E 141)

117

Алуминијум

77000

231-072-3

Бела

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 173)

118

Алуминијум хидроксид сулфат

77002

Бела

119

Природно хидратисани алуминијум силикат, Al2O3.2SiO2.2H2O, који садржи калцијум, магнезијум или гвожђе карбонате, фери хидроксид, кварц-песак, лискун и сл. као нечистоће

77004

Бела

120

Лазурит

77007

Плава

121

Алуминијум силикат oбојен фери оксидом

77015

Црвена

122

Баријум сулфат

77120

Бела

123

Бизмут хлорид оксид

77163

Бела

124

Калцијум карбонат

77220

207-439-9/ 215-279-6

Бела

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 170)

125

Калцијум сулфат

77231

Бела

126

Карбон црна

77266

1333-86-4,

7440-44-0

215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3

Црна

Чистоћа > 97 %, са следећим профилом нечистоћа: Садржај пепела ≤ 0,15 %, укупни сумпор ≤ 0,65 %, укупни PAH ≤ 500 ppb и бензо(a)пирен ≤ 5 ppb, дибенз(a,h)антрацен ≤ 5 ppb, укупни As ≤ 3 ppm, укупно Pb ≤ 10 ppm, укупна Hg ≤ 1 ppm.

126а

Карбон црна

77266 (nano) Carbon Black (nano)

1333-86-4, 7440-44-0

215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3

Црна

10 %

Не користити у применама када може доћи до изложености плућа крајњег корисника путем инхалације.

Дозвољени су само наноматеријали који имају следеће карактеристике: – Чистоћа > 97 %, са следећим профилом нечистоћа: Садржај пепела ≤ 0,15 %, укупни сумпор ≤ 0,65 %, укупни PAH ≤ 500 ppb и бензо(a)пирен ≤ 5 ppb, дибенз(a,h)антрацен ≤ 5 ppb, укупни As ≤ 3 ppm, укуно Pb ≤ 10 ppm, и укупна Hg ≤ 1 ppm;

– Величина примарних честица ≥ 20 nm.

127

Угаљ, кост. Фини црни пудер добијен сагоревањем животињских костију у затвореном суду. Састоји се првенствено од калцијум фосфата и угљеника

77267

Црна

128

Кокс црна

77268:1

Црна

129

Хром (III) оксид

77288

Зелена

Без хроматног јона

130

Хром (III) хидроксид

77289

Зелена

Без хроматног јона

131

Кобалт Алуминијум Оксид

77346

Зелена

132

Бакар

77400

Браон

133

Злато

77480

231-165-9

Браон

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 175)

134

Гвожђе оксид

77489

Наранџаста

135

Гвожђе оксид црвени

77491

215-168-2

Црвена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 172)

136

Гвожђе оксид жути

77492

51274-00-1

257-098-5

Жута

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 172)

137

Гвожђе оксид црни

77499

235-442-5

Црна

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 172)

138

Фери амонијум фероцијанид

77510

Плава

Без цијанидних јона

139

Магнезијум карбонат

77713

Бела

140

Амонијум манган(3+) дифосфат

77742

Љубичаста

141

Триманган бис (ортофосфат)

77745

Црвена

142

Сребро

77820

231-131-3

Бела

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 174)

143

Титанијум диоксид (1)

77891

236-675-5

Бела

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 171)

144

Цинк оксид(*)

(*) За употребу као UV-филтер, погледати Прилог 6., бр. 30 и бр. 30a.

77947

1314-13-2

215-222-5

Бела

Не користити у применама када може доћи до изложености плућа крајњег корисника путем инхалације.

145

Рибофлавин

Lactoflavin

201-507-1/ 204-988-6

Жута

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 101)

146

Карамел

Caramel

232-435-9

Браон

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 150а-д)

147

Екстракт паприке, Капсантин, капсорубин

Capsanthin, capsorubin

207-364-1/ 207-425-2

Наранџаста

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 160ц)

148

Цвекла црвена

Beetroot red

7659-95-2

231-628-5

Црвена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 162)

149

Антоцијанини (Цијанидин, Пеонидин, Малвидин, Делфинидин, Петунидин, Пеларгонидин)

Anthocyanins

528-58-5

134-01-0

528-53-0

643-84-5

134-04-3

208-438-6

205-125-6

211-403-8

208-437-0

205-127-7

Црвена

Критеријум за чистоћу утврђен у Правилнику којим се уређује здравствена исправност адитива за храну.

(E 163)

150

Алуминијум, цинк, магнезијум и калцијум стеарати

Aluminium stearate

Zinc stearate

Magnesium stearate

Calcium stearate

7047-84-9

557-05-1

557-04-0

216-472-8

230-325-5

209-151-9

209-150-3

216-472-8

Бела

151

Фенол, 4,4’-(3H-2,1-бензоксантиол-3-илиден)bis[2-бромо-3-метил-6-(1-метилетил)-, S,S-диоксид

Bromo-thymol blue

76-59-5

200-971-2

Плава

Производи који се испирају

152

Фенол, 4,4’-(3H-2,1-бензоксантиол-3-илиден)bis[2,6-дибромо-3-метил-,S,S-диоксид

Bromocresol green

76-60-8

200-972-8

Зелена

Производи који се испирају

153

Натријум 4-[(4,5-дихидро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1H-пиразол-4-ил)азо]-3-хидроксинафтален-1-сулфонат

Acid red 195

12220-24-5

-

Црвена

Не користити у производима који се примењују на слузокожи

(1) за употребу као UV филтер, видети Прилог 6., бр. 27.