ПРИЛОГ 7. – СИМБОЛИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈИ/АМБАЛАЖИ

1. Веза са приложеном информацијом (упућивање на приложену информацију)

2. Период након отварања

3. Датум минималне трајности