ПРИЛОГ 8. – ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТУ ОД СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА (ЗАХТЕВИ И ТВРДЊЕ У ВЕЗИ СА ЊИХОВОМ ЕФИКАСНОШЋУ)

Део 1. UVА/UVB ЗАШТИТА, ТВРДЊЕ, МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИЛИКОМ ПРИМЕНЕ, УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ

Производи за заштиту од сунчевог зрачења морају да штите и од UVB и од UVА зрачења.

Ниједна тврдња не сме да указује на следеће каратеристике:

1) 100% заштита од УВ зрачења (на пример: „блокира сунчеве зраке”, „блокатор сунчевих зрака” или „тотална заштита”);

2) Нема потребе за поновним наношењем производа у било којим околностима (на пример: „целодневна заштита”).

Производи за заштиту од сунчевог зрачења морају да садрже упозорења о томе да не пружају 100% заштиту и савет о мерама предострожности које треба примењивати, као додатак упутству за употребу. Та упозорења могу бити следећа:

1) „Не излажите се сувише дуго сунцу, чак и када користите производ за заштиту од сунчевог зрачења”;

2) „Не излажите бебе и малу децу директном сунцу”;

3) „Прекомерно излагање сунцу представља озбиљан ризик по здравље”.

Производи за заштиту од сунчевог зрачења морају да садрже упутство за примену којим се обезбеђује да тврдња о ефикасности производа буде и остварљива. Та упутства могу бити следећа:

1) „Нанесите производ за заштиту од сунчевог зрачења пре излагања сунцу”;

2) „Да бисте одржали заштиту, поново и често наносите производ, нарочито после знојења, пливања или брисања пешкиром”.

Производи за заштиту од сунчевог зрачења морају да садрже упутства за примену, како би се обезбедило да се на кожу нанесе довољна количина и остварила декларисана ефикасност производа. То се може учинити, на пример: путем пиктограма или илустрацијом мерног уређаја назначавањем количине коју треба нанети.

На производима за заштиту од сунчевог зрачења мора да стоји и објашњење ризика у случају наношења мање количине, на пример: „Пажња: наношењем мање количине, знатно се смањује ниво заштите.”

Део 2. МИНИМАЛНА ЕФИКАСНОСТ

Производи за заштиту од сунчевог зрачења морају да обезбеђују минимални степен заштите од UVB и UVА зрачења. Степен заштите мора да се мери стандардизованим, репродуктивним (поновљивим) методама испитивања при чему се узима у обзир фотодеградација. Предност треба дати in vitro методама испитивања.

Минимални степен заштите коју пружа производ за заштиту од сунчевог зрачења мора да буде следећи:

1) UVB заштита: заштитни фактор 6, добијен применом Интернационалне методе за одређивање фактора заштите од сунца (2006) или еквивалентни степен заштите добијен применом било које in vitro методе;

2) UVА заштита: UVА заштитни фактор једнак 1/3 фактора заштите од сунца, добијен применом Методе трајног тамњења, модификоване од стране Француске здравствене агенције (фр. Agence francaise de sécurité sanitaire des produits de santé – Affsap) или еквивалентни степен заштите добијен било којом in vitro методом;

3) Критична таласна дужина од 370 nm добијена применом методе одређивања критичне таласне дужине.

Део 3. ЈЕДНОСТАВНЕ, ЈАСНЕ И ПРЕЦИЗНЕ ТВРДЊЕ О ЕФИКАСНОСТИ

Тврдње које указују на ефикасност производа за заштиту од сунчевог зрачења морају да буду једноставне, недвосмислене и јасне и засноване на стандардизованим, поновљивим критеријумима.

Тврдње о UVB и UVA заштити могу да се наводе само ако је та заштита једнака или већа од нивоа заштите, наведеној у ставу 2. дела 2. (Минимална ефикасност).

Ефикасност производа за заштиту од сунчевог зрачења мора се навести на етикети позивањем на категорије као што су: „ниска”, „средња”, „висока” и „врло висока”. Свака категорија мора да одговара стандардизованом степену заштите од UVB и UVA зрачења.

Разноврсност бројева који се налазе на етикети за означавање фактора заштите од сунца мора се ограничити да би се омогућило поређење различитих производа без смањења могућности избора за корисника. Препоручује се следећи опсег фактора заштите од сунца за сваку категорију и одговарајуће означавање:

Означена категорија

Означени фактор заштите од сунца

Измерени фактор заштите од сунца (измерен у складу са принципима препорученим у ставу 2. дела 2. тачка 1))

Препоручени минимални UVA заштитни фактор (измерен у складу са принципима препорученим у ставу 2. дела 2. тачка 2))

Препоручена минимална критична таласна дужина (измерена у складу са принципима препорученим у ставу 2. дела 2. тачка 3))

„Ниска заштита”

6

6-9,9

1/3 означеног фактора заштите од сунца

370 nm

10

10-14,9

„Средња заштита”

15

15-19,9

20

20-24,9

25

25-29,9

„Висока заштита”

30

30-49,9

50

50-59,9

„Веома висока заштита”

50+

Категорија производа за заштиту од сунчевог зрачења мора се навести на декларацији/етикети бар исте величине као што је означен и заштитни фактор.

Део 4. ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОТРОШАЧЕ

Потрошачи морају да буду информисани о ризицима повезаним са прекомерним излагањем UV зрачењу, као и о категорији производа за заштиту од сунчевог зрачења потребној за одређени степен излагања сунцу и одређени тип коже. То се, на пример, може учинити информисањем преко државних web-страница, брошура или изјава за медије.