ПРИЛОГ 9. – ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ КОЗМЕТИЧКИХ ПРОИЗВОДА

Козметички производи, с обзиром на микробиолошку чистоћу, треба да одговарају захтевима Европског стандарда за микробиолошке границе за козметичке производе (енг. European Standard EN ISO 17516:2014 Cosmetics –Microbiology – Microbiological limits):

Врста

микроорганизама

Група 1.

Производи посебно намењени за децу до 3 године, производи за област око очију и производи који долазе у додир са слузокожом

Група 2.

Остали производи

Укупни аеробни мезофилни микроорганизмим (бактерије плус кваснице и плесни)

≤ 1 x 102 CFU/g или ml a

≤ 1 x 103 CFU/g или ml b

Escherichia coli

Одсуство у 1 g или 1 ml

Одсуство у 1 g или 1 ml

Pseudomonas aeruginosa

Одсуство у 1 g или 1 ml

Одсуство у 1 g или 1 ml

Staphyloccocus aureus

Одсуство у 1 g или 1 ml

Одсуство у 1 g или 1 ml

Candida albicans

Одсуство у 1 g или 1 ml

Одсуство у 1 g или 1 ml

Због инхерентне варијабилности методе бројања плоча, у складу USP Поглавље 61 или EP Поглавље 2.6.12, Тумачење резултата, резултати се сматрају ван граница ако:

а> 200 CFU/g or ml,,

б> 2 000 CFU/g or ml.

НАПОМЕНА Када се колоније бактерија открију на Sabouraud Dextrose агару, може се користити Sabouraud Dextrose агар који садржи антибиотике.