Табела А-13. Увозна зависност

Година

Референтни сценарио

Сценарио са применама
мера енергетске ефикасности

2010.

33,6

33,6

2015.

32,8

30,2

2020.

33,7

30,0

2025.

36,2

31,5

2030.

37,4

32,9

Табела А-14. Потрошња примарне енергије по јединици БДП-а (тен/1000€2010)

Година

Референтни сценарио

Сценарио са применама
мера енергетске ефикасности

2010.

0,443

0,443

2015.

0,432

0,428

2020.

0,400

0,383

2025.

0,363

0,347

2030.

0,336

0,318

Табела А-15. Финална потрошња енергије по јединици БДП-а (тен/1000€2010)

Година

Референтни сценарио

Сценарио са применама мера енергетске ефикасности

2010.

0,291

0,291

2015.

0,280

0,268

2020.

0,261

0,238

2025.

0,239

0,216

2030.

0,221

0,197

Табела А-16. Потрошња примарне енергије по становнику (тен/становник)

Година

Референтни сценарио

Сценарио са применама мера енергетске ефикасности

2010.

2,14

2,14

2015.

2,20

2,18

2020.

2,35

2,24

2025.

2,52

2,41

2030.

2,77

2,63

Табела А-17. Емисија CO2 везана за енергетски сектор (милиона тона CO2eq)

Година

Референтни сценарио

Сценарио са применама мера енергетске ефикасности

2010.

42,63

42,63

2015.

45,18

44,22

2020.

42,02

39,98

2025.

43,42

41,05

2030.

46,29

43,59

Табела А-18. Емисија CO2 по јединици БДП-а (кг CO2eq/€2010)

Година

Референтни сценарио

Сценарио са применама мера енергетске ефикасности

2010.

1,276

1,276

2015.

1,248

1,222

2020.

1,025

0,975

2025.

0,906

0,857

2030.

0,825

0,777

Табела А-19. Емисија СО2 по примарној енергији (тона CO2eq/тен)

Година

Референтни сценарио

Сценарио са применама мера енергетске ефикасности

2010.

2,882

2,882

2015.

2,889

2,856

2020.

2,560

2,549

2025.

2,497

2,469

2030.

2,454

2,440