НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Образац бр. 8 – Календар обавезне имунизације лица одређеног узраста, замењен је новим Обрасцем бр. 8 – Календар обавезне имунизације лица одређеног узраста (види члан 16. Правилника - 25/2013-36)

 

Образац бр. 8

   

Календар обавезне имунизације лица одређеног узраста

Узраст

Врста вакцине

Надлежна установа

На рођењу

BCG – против туберкулозе

ХБ против хепатитиса Б (прва доза)

+ ХБИГ *

Породилиште

други месец

ХБ – против хепатитиса Б (друга доза)

Дом здравља

трећи месец (после навршена два месеца)

Комбинована вакцина ДТаП-ИПВ- Хиб

ДТaП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (прва доза)

ИПВ – против дечје парализе (прва доза)

Хиб против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип ,,Б” (прва доза)

Дом здравља

са навршена три и по месеца

Комбинована вакцина ДТаП-ИПВ- Хиб

ДТаП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (друга доза)

ИПВ – против дечје парализе (друга доза)

Хиб – против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип ,,Б” (друга доза)

Дом здравља

пети месец (до навршеног шестог месеца)

Комбинована вакцина ДТаП-ИПВ- Хиб

ДТаП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (трећа доза)

ИПВ – против дечје парализе (трећа доза)

Хиб – против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип ,,Б” (трeћа доза)

ХБ против хепатитиса Б (трећа доза)

Дом здравља

друга година (са навршених 12 до навршених 15 месеци)

ММР – против малих богиња, заушки и рубеле

Дом здравља

друга година (са навршених 17 до навршена 24 месеца)

Комбинована вакцина ДТаП-ИПВ- Хиб

ДТаП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (прва ревакцинација)

ИПВ – против дечје парализе (прва ревакцинација)

Хиб – против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип ,,Б”

( ревакцинација)

Дом здравља

седма година (пре уписа у први разред основне школе)

ДТ – против дифтерије и тетануса (друга ревакцинација)

ОПВ – против дечје парализе (друга ревакцинација)

ММР – ревакцинација против малих богиња, заушки и рубеле

Дом здравља

12. година (шести разред основне школе )

ХБ – против хепатитиса Б (вакцинација школске деце која до тада нису вакцинисана са три дозе вакцине по шеми 0,1,6 месеци)

Дом здравља

(основна школа)

14. година (осми разред

основне школе)

дТ –против дифтерије и тетануса (трећа ревакцинација)

ОПВ – против дечје парализе (трећа ревакцинација)

Дом здравља

(основна школа)

* имуноглобулин против хепатитиса Б (ХИБГ) примају новорођенчад ХБсАг+ мајки, њима се дају четири дозе вакцине по шеми 0,1,2,12 месеци