ПРИЛОГ 1:

Тест утицаја

Тест нивоа утицаја јавне политике

Тест нивоа приоритета јавне политике

Висок утицај

Врло сложена, политички осетљива или са значајним финансијским трошковима

Висок приоритет

Мере Владе односно јединице локалне самоуправе високог политичког приоритета, са значајним политичким, фискалним или правним последицама

Средњи утицај

Донекле сложена, политички осетљива или са значајним финансијским трошковима

Средњи приоритет

Мере Владе односно јединице локалне самоуправе са мањим политичким, фискалним или правним последицама

Низак утицај

Врло јасна, њено спровођење проузрокује минималне трошкове

Низак приоритет

Мере министарства или других органа државне управе, односно јединица локалне самоуправе које ће, у случају да не буду реализоване, изазвати минималне штетне последице

Утврђивање потребе за спровођење Анализе ефеката (у даљем тексту: АЕ)

Висок приоритет

Средњи приоритет

Низак приоритет

Висок утицај

АЕ потребна

АЕ потребна

АЕ потребна

Средњи утицај

АЕ потребна

АЕ потребна

АЕ потребна

Низак утицај

АЕ препоручена

АЕ препоручена

АЕ није потребна