Прилог 8.

СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ

1. Средства за чишћење и дезинфекцију опреме и објеката за производњу риба и других водених организама

1.1. У складу са националним прописима, а посебно са прописом којим се уређује коришћење биоцидних производа, средства за чишћење и дезинфекцију опреме и објеката за производњу риба и других водених организама који се користе када у њима нема риба и других водених организама могу садржати следеће активне супстанце:

– озон

– натријум хипохлорит

– калцијум хипохлорит

– калцијум хидроксид

– калцијум оксид

– каустична сода

– алкохол

– бакар сулфат

– калијум перманганат

– смесу семенки чаја припремљену од семенки самоникле камелије (коришћење ограничено на производњу шкампа)

– мешавину калијум пероксомоносулфата и натријум хлорида за производњу хипохлорне киселине.

1.2. У складу са националним пописима, а посебно са прописом којим се уређује коришћење биоцидних производа, производи за чишћење и дезинфекцију опреме и објеката за производњу риба и других водених организама и морских трава које се користе у присуству риба и других водених организама могу садржати следеће активне супстанце:

– кречњак (калцијум карбонат) за контролу pH

– доломит за корекцију pH (коришћење ограничено на производњу шкампа)

– натријум хлорид

– водоник пероксид

– натријум перкарбонат

– органске киселине (сирћетна киселина, млечна киселина, лимунска киселина)

– хуминска киселина

– пероксисирћетна киселина

– персирћетна и пероктанска киселина

– јодоформ (само за икру).

2. Средства за чишћење и дезинфекцију опреме и објеката за сточарску производњу су:

– калијумов и натријумов сапун

– вода и пара

– кречно млеко

– креч

– негашен креч (калцијум-оксид)

– натријум хипохлорит (нпр. течни избељивач)

– каустична сода

– каустична поташа

– водоник пероксид

– биљне природне есенције

– лимунска, персићетна, мравља, млечна, оксална и сирћетна киселина

– алкохол

– азотна киселина (млекарска опрема)

– фосфорна киселина (млекарска опрема)

– формалдехид

– производи за чишћење и дезинфекцију вимена и опреме за мужу

– натријум карбонат.