ПРИЛОГ 11:

Области планирања и спровођења јавних политика

1) Правосуђе и правни систем;

2) Јавна безбедност;

3) Одбрана;

4) Јавна управа;

5) Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство;

6) Конкурентност;

7) Минералне сировине и рударство и енергетика;

8) Заштита животне средине;

9) Саобраћај и комуникације;

10) Запосленост и социјална заштита;

11) Здравство;

12) Спорт;

13) Омладина;

14) Образовање;

15) Пољопривреда и рурални развој;

16) Јавно информисање;

17) Култура;

18) Људска права и грађанско друштво (укључујући вере и дијаспору).

а) Надлежни орган за целу област у обавези је да у консултацијама са другим органима одреди „кровни” документ јавне политике – стратегију за област планирања и документе јавне политике ужег обухвата (програм), којима се разрађује посебан циљ стратегије;

б) Уколико стратегија за одређену област планирања не покрива неку тему или се појави нова тема или проблем, прво се израђује концепт политике као одговарајући документ јавне политике.

в) Идентификоване области планирања и спровођења јавних политика на националном нивоу су у директној вези са девет сектора1 које је Влада одабрала за усвајање секторског приступа у процесу европских интеграција и које користи као полазну основу у планирању и спровођењу средстава Европске Уније и координацији међународне развојне помоћи.