Прилог 9.

САСТОЈЦИ, АДИТИВИ И ПОМОЋНЕ СУПСТАНЦЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ПРЕРАДИ СИРОВИНА ДОБИЈЕНИХ МЕТОДАМА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ, КВАСЦА И ПРОИЗВОДА ОД КВАСЦА

1. АДИТИВИ, УКЉУЧУЈУЋИ НОСАЧЕ

Е број

Назив

Припрема хране

Посебни услови

Биљног

порекла

Животињског

порекла

Е 153

Биљни угаљ

X

Аshy козији сир

Morbier сир

E 160b(*)

Анато

Биксин, Норбиксин

X

Сир Red Glouchester

Сир Double Glouchester

Сир Чедар

Сир Mimolette

E 170

Калцијум- карбонат

X

X

Забрањена употреба као агенса за бојење или обогаћивање хране калцијумом

E 220

Сумпор-

диоксид

X

X (само за медов-ну)

У воћним винима (**) и медовини без додатог шећера: 100 mg/l (***)

E 224

Калијум -метабисулфит

X

X (само за медовину)

У воћним винима (**) и медовини без додатог шећера: 100 mg/l (***)

E 223

Натријум -метабисулфит

X

Ракови

E 250

или

Натријум нитрит

X

За производе од меса(1)

Може се употрбљавати ако се Министарству достави доказ да не постоји ниједно друго технолошко решење које би обезбедило исте гаранције и/или омогућило одржавање специфичних карактеристика производа. Не у комбинацији са Е 252

Оквирна улазна количина изражена као NaNO2: 80 mg/kg

Максимална резидуална количина изражена као NaNO2: 50 mg/kg

E 252

Калијум нитрат

X

За производе од меса

месне производе(1)

Може се употрбљавати ако се Министарству достави доказ да не постоји ниједно друго технолошко решење које би обезбедило исте гаранције и/или омогућава одржавање специфичних карактеристика производа. Не у комбинацији са Е 250

Оквирна улазна количина изражена као NaNO3: 80 mg/kg

Максимална резидуална количина изражена као NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Млечна киселина

X

X

-

E 290

Угљен-диоксид

X

X

-

E 296

Јабучна киселина

X

-

E 300

Аскорбинска киселина

X

X

Производи од меса(1)

E 301

Натријум аскорбат

X

Производи од меса(1) у вези са нитратима и нитритима

E 306(*)

Екстракт са високим садржајем токоферола

X

X

Антиоксидант

E 322(*)

Лецитин

X

X

Произвои од млека(1)

Само ако je добијен од сировине из органске производње, а од 1. јануара 2022. године из органске производње

E 325

Натријум -лактат

X

Производи од меса и млека

E 330

Лимунска киселина

X

X

E 331

Натријум- цитрат

Х

X

E 333

Калцијум цитрати

X

E 334

Винска киселина (L(+)–)

X

X (само за медо-вину)

Прехрамбени производи животињског порекла: медовина

E 335

Натријум тартарати

X

E 336

Калијум тартарати

X

E 341 (i)

Монокалцијум- фосфати

X

Средство за раст код самонарастајућег брашна

Е 392(*)

Екстракт рузмарина

X

X

Добијен од рузмарина из органске производње

E 400

Алгинска киселина

X

X

Производи од млека (1)

E 401

Натријум- алгинат

X

X

Производи од млека (1)

E 402

Калијум- алгинат

X

X

Производи од млека (1)

E 406

Агар

X

X

Производи од млека и меса

месни производи (1)

E 407

Карагенан

X

X

Производи од млека (1)

E 410(*)

Гума из семена рогача (Каруба гума)

X

X

Само ако је добијена из органске производње – примењује се од 1. јануара 2022. године

E 412(*)

Гуар гума

X

X

Само ако је добијена из органске производње – примењује се од 1. јануара 2022. године

E 414(*)

Арапска гума

X

X

Само ако је добијена из органске производње – примењује се од 1. јануара 2022. године

E 415

Ксантан гума

X

X

Само ако је добијена из органске производње – примењује се од 1. јануара 2022. године

E 417

Тара гума у праху

X

X

Згушњивач

Само ако је добијена из органске производње – примењује се од 1. јануара 2022. године

Е 418

Гелан гума

X

X

Само облик са високим уделом ацила

Само ако је добијена из органске производње – примењује се од 1. јануара 2022. године

E 422

Глицерол

X

Само биљног порекла

За биљне екстракте и ароме

Само ако је добијен из органске производње – примењује се од 1. јануара 2022. године

E 440(*) (i)

Пектин

X

X

Производи од млека (1)

E 464

Хидроксипропилметил-целулоза

X

X

Инкапсилирајући материјал за производњу капсула

E 500

Натријум-карбонати

X

X

E 501

Калијум- карбонати

X

E 503

Амонијум-карбонати

X

E 504

Магнезијум-карбонати

X

E 509

Калцијум-хлорид

X

Коагулација млека

E 516

Калцијум-сулфат

X

Носач

E 524

Натријум-хидроксид

X

Површинска обрада „Laugengebäck” и регулација киселости у аромама органског порекла

E 551

Силицијум-диоксид

X

X

За зачинско биље и зачине у сувом прашкастом облику

Ароме и пропилис

E 553b

Талк

X

X

Као средство за облагање месних производа

Е 901

Пчелињи восак

X

Као средство за глазирање само у посластицама

Пчелињи восак из органске производње.

Е 903

Карнауба восак

X

Као средство за глазирање за посластице

Као ублажавајућа метода обавезног екстремно хладног третмана воћа као карантинске мере против штетних организама

Само ако је добијен од сировина из органске производње

E 938

Аргон

X

X

E 939

Хелијум

X

X

E 941

Азот

X

X

E 948

Кисеоник

X

X

Е 968

Еритритол

X

X

Сaмo aкo je дoбијeн из органске прoизвoдњe бeз упoтрeбe тeхнoлoгиje рaзмeнe јoнa

Напомене:

(1) Ограничење се односи само на производе животињског порекла.

(*) Прехрамбени адитиви означени звездицом у колони Е број рачунају се као састојци пољопривредног порекла за потребе члана 120. став 4. овог правилника

(**) У овом контексту „воћно вино” је дефинисано као вино направљено од осталог воћа, осим грожђа (укључујући јабуково вино и пенушави крушковац).

(***) Максималне концентрације доступне из свих извора, изражене као SO2 у mg/l.

2. ДОЗВОЉЕНЕ ПОМОЋНЕ СУПСТАНЦЕ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПРЕРАДУ СИРОВИНА КОЈЕ СУ ДОБИЈЕНЕ МЕТОДАМА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Назив

Припрема хране биљног порекла

Припрема хране животињског порекла

Посебни услови

Вода

X

X

Вода за пиће – уређена позитивним прописима

Калцијум-хлорид

X

Коагулант

Калцијум-карбонат

X

Калцијум-хидроксид

X

Калцијум-сулфат

X

Коагулант

Магнезијум-хлорид (или nigari)

X

Коагулант

Калијум-карбонат

X

Сушење грожђа

Натријум-карбонат

X

X

Млечна киселина

X

За регулисање pH вредности у сланом раствору који се користи у производњи сира (1)

L(+) Млечна киселина добијена ферметацијом

X

За припрему екстракта биљних беланчевина

Лимунска киселина

X

X

Натријум-хидроксид

X

Производња шећера

Производња уља, искључујући производњу маслиновог уља, за припрему екстракта биљних беланчевина

Сумпорна киселина

X

X

Производња желатина (1)

Производња шећера (2)

Хлороводонична киселина

X

Производња желатина

За регулисање pH вредности сланог раствора који се користи у производњи сира: Гауда, Едамер, Maasdammer, Boerenkaas, Friese и Leidse Nagelkaas

Екстрат јечма

X

Само за антимикробну намену у производњи шећера

Екстрат пињоле

X

Само за антимикробну намену у производњи шећера. Ако је могуће из органске производње

Амонијум-хидроксид

X

Производња желатина

Водоник-пероксид

X

Производња желатина

Угљен-диоксид

X

X

Азот

X

X

Етанол

X

X

Растварач

Танинска киселина

X

Средство за филтрирање

Албумин беланцета

X

Казеин

X

Желатин

X

Желатин из рибљег мехура (isinglass)

X

Биљна уља

X

X

Средства за подмазивање, глазирање или анти-пенушави агенс

Само ако је добијен од органских производа

Силицијум-диоксид гел или колоидни раствор

X

Активни угаљ

X

Талк

X

У складу са специфичним критеријумима чистоће за прехрамбене адитиве E 553b

Бентонит

X

X

Средство за згушњавање медовине (1)

Целулоза

X

X

Производња желатина (1)

Дијатомејска земља

X

X

Производња желатина (1)

Перлит

X

X

Производња желатина (1)

Љуска лешника

X

Пиринчано брашно

X

Пчелињи восак

X

Агенс за ослобађање

Пчелињи восак из органске производње

Карнауба восак

X

Агенс за ослобађање

Само ако је добијен од органских производа

Сирћетна киселина/сирће

X

Само ако је добијена из органске производње

За прераду рибе и добијена природном ферметацијом

Сирћетна киселина добијена од или помоћу ГМО није дозвољена

Тиамин хидрохлорид

X

X

Сaмo зa упoтрeбу у прeрaди вoћних винa, укључуjући jaбуковo винo, пeнушaви крушкoвaц и мeдoвину

Диамониум фосфат

X

X

Сaмo зa упoтрeбу у прeрaди вoћних винa, укључуjући jaбуково винo, пeнушaви крушкoвaц и мeдoвину

Дрвена влакна

X

X

Дрвна сирoвина трeбa да потиче од стабла које је пoсeчeнo нa oдржив нaчин и чија је сеча одобрена. Упoтрeбљeнo дрвo нe сме сaдржати тoксичнe кoмпoнeнтe (третриано нaкoн сeчe, или садржи прирoдне тoксине или тoксине из микрooргaнизaмa)

Напомене:

(1) Ограничење се односи само на производе животињског порекла.

(2) Ограничење се односи само на производе биљног порекла.

3. ДОЗВОЉЕНИ ДОДАЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КВАСЦА И ПРОИЗВОДА ОД КВАСЦА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Назив

Основни квасац

Квасац слаткиши/

припрема

Посебни услови

Калцијум хлорид

X

Угљен диоксид

X

X

Лимунска киселина

X

За регулацију pH у производњи квасца

Млечна киселина

X

За регулацију pH у производњи квасца

Азот

X

X

Кисеоник

X

X

Кромпиров скроб

X

X

За филтрацију

Само када је добијен из органске производње

Натријум карбонат

X

X

За регулацију pH

Биљна уља

X

X

Средства за подмазивање, глазирање или анти-пенушави агенс

Само када је добијен из органске производње