Прилог 5.

МИНИМАЛНЕ УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ ПОВРШИНЕ СМЕШТАЈА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ И КАТЕГОРИЈЕ ЖИВОТИЊА У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

1. говеда, овце и свиње

Унутрашње површине

(доступне животињи)

Спољашње површине

(површине за кретање,

без пашњака)

Минимум живе ваге (kg)

m2/грлу

m2/грлу

Говеда и коњи за узгој и тов

до 100

1,5

1,1

до 200

2,5

1,9

до 350

4,0

3

преко 350

5 или 1 m2/100 kg

3,7 или 0,75 m2/100 kg

Музне краве

6

4,5

Бикови

10

30

Овце и козе

1,5 за овцу/козу

2,5

0,35 за јагње/јаре

0,5

Приплодне крмаче са прасадима до 40 дана

7,5 за крмачу

2,5

Товне свиње

до 50

0,8

0,6

до 85

1,1

0,8

до 110

1,3

1

преко 110 kg

1,5

1,2

Прасад

Преко 40 дана и до 30 kg

0,6

0,4

Приплодне свиње

2,5 за крмачу

1,9

6 за нераста

Ако се простор користи за природно парење: 10 m2/ нерасту

8

2. живина

Унутрашње површине

(доступне животињи)

Спољашње површине

(m2 доступне површине/грлу)

Број грла/m2

cm пречке/грлу

гнездо

Носиље

6

18

7 носиља по гнезду, или у случају заједничког гнезда 120 cm2/грлу

4, обезбеђујући да се граница 170 kg N/ha/годишње испоштује

Товна живина

(у фиксним објектима)

10 са максимумом од 21 kg живе ваге/m2

20 (само за бисерке)

4 бројлери и бисерке

4,5 патке

10 ћурке

15 гуске

За све поменуте врсте лимит је 170 kg N/ha/годишње

Товна живина у преносивом објекту

161 у преносивом објекту, са максимумом од 30 kg живе ваге/m2

2,5, обезбеђујући да се граница 170 kg N/ha/годишње испоштује

1 Само у случају да површина преносивих објеката не прелази 150 m2.