Прилог 6.

ХРАНИВА ЗА ЖИВОТИЊЕ

1. ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ МИНЕРАЛНОГ ПОРЕКЛА

– Кречњачке морске шкољке

– Мерл

– Литотамнион

– Калцијум глуконат

– Калцијум карбонат

– Дефлуорисани монокалцијум фосфат

– Дефлуорисани дикалцијум фосфат

– Магнезијум оксид (анхидрирани магнезијум)

– Магнезијум сулфат

– Магнезијум хлорид

– Магнезијум карбонат

– Калцијум-магнезијум фосфат

– Магнезијум фосфат

– Мононатријум фосфат

– Калцијум-натријум фосфат

– Натријум хлорид

– Натријум бикарбонат

– Натријум карбонат

– Натријум сулфат

– Калијум хлорид

2. ДРУГЕ СУПСТАНЦЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ИСХРАНИ ЖИВОТИЊА

Прoизвoди/споредни прoизвoди добијени фeрмeнтaциjом помоћу микрooргaнизaмa чиje су ћелије инaктивирaнe или неживе:

Saccharomyces cerevisiae

– Saccharomyces carlsbergiensis