Прилог 7.

ПРОИЗВОДИ, ОДНОСНО ДOДAЦИ У ПРOИЗВOДЊИ ХРAНE ЗA ЖИВOТИЊE КOJИ СE МOГУ КOРИСТИТИ У ИСХРAНИ ЖИВOТИЊA

Адитиви у исхрани животиња морају бити одобрени у складу са посебним прописом и могу се користити у складу са прописаним условима за употребу, осим уколико није другачије прописано у овом прилогу.

1. ТЕХНОЛОШКИ АДИТИВИ

а) Конзерванси

Идентификациони број или функционална група

Супстанца

Опис, услови за употребу

Е 200

Сорбинска киселина

-

Е 236

Мравља киселина

-

Е 237

Натријум-формиат

-

Е 260

Сирћетна киселина

-

Е 270

Млечна киселина

-

Е 280

Пропионска киселина

-

Е 330

Лимунска киселина

-

б) Антиоксиданти

Идентификациони број или функционална група

Супстанца

Опис, услови за употребу

1b306(i)

Екстракти токоферола из биљних уља

-

1b306(ii)

Екстракти богати токоферолом из биљних уља (богат делта-токоферолом)

-

в) Емулгатори, стабилизатори, згушњивачи, агенси за желирање

Идентификациони број или функционална група

Супстанца

Опис, услови за употребу

1c322

Лецитин

Само од сировина органског порекла

Може се користити само у аквакултури као храна за животиње

г) Везивна средства и агенси за спречавање згрудњавања

Идентификациони број или функционална група

Супстанца

Опис, услови за употребу

E 412

Гуар гума

Е 535

Натријум фероцијанид

Максимална доза 20 mg/kg NaCl обрачунатог као јон фероцијанида

E 551b

Колоидни силицијум диоксид

E 551c

Kieselgur (дијатомејска земља, пречишћена

1m 558i

Бентонит

E 559

Каолинске глине, без азбеста

E 560

Природна мешавина стеалита и хлорита

E 561

Вермикулит

E 562

Сепиолит

Е 566

Натролит/фонолит

1g568

Клиноптилолит седиментног порекла

E 599

Перлит

д) Адитиви за силажу

Идентификациони број или функционална група

Супстанца

Опис, услови за употребу

1k

1k236

Ензими, микроорганизми

Мравља киселина

Користи се само у производњи силаже уколико временски услови не омогућавају адекватну ферментацију. Употреба мравље и пропионске киселине и њихових натријумових соли у производњи силаже допуштена је само када временски услови не омогућавају адекватну ферментацију

1k237

Натријум формијат

1k280

Прoпиoнскa кисeлинa

1k281

Нaтриjум прoпиoнaт

2. СЕНЗОРНИ АДИТИВИ

Идентификациони број или функционална група

Супстанца

Опис, услови за употребу

2b

Ароматична једињења

Само екстракти из пољопривредних производа

Castanea sativa Mill.: екстракт кестена

3. НУТРИТИВНИ АДИТИВИ

а) Витамини, провитамини и добро дефинисане хемијске супстанце сличног ефекта

Идентификациони број или функционална група

Супстанца

Опис, услови за употребу

3a

Витамини и провитамини

Добијени из пољопривредних производа

Aкo су синтeтички, могу се користити сaмo oни витaмини кojи су идентични витaминимa дoбијеним из пoљoприврeдних прoизвoдa, и то зa мoнoгaстричнe живoтињe и живoтињe из aквaкултурe

Ако су синтетички витамини, могу се користити само витамини А, D, и E који су идентични витаминима дoбијеним из пoљoприврeдних прoизвoдa, и то за преживаре, уз претходно одобрење овлашћене контролне организације, на основу процене могућности да ли преживари који се узгајају методама органске производње добијају неопходне количине наведених витамина кроз редовни оброк

3a920

Бетаин, анхидрид

Само за моногастричне животиње

Само природног порекла и, ако је могуће органске производње

б) Микроелементи

Идентификациони број или функционална група

Супстанца

Опис, услови за употребу

E1 Гвожђе

-

3b101

Гвожђе(II) карбонат (сидерит)

3b103

Гвожђе(II) сулфaт мoнoхидрaт

3b104

Гвожђе(II) сулфaт хептахидрат

3b201

Калијум јодид

-

3b202

Калцијум јодат, анхидровани

3b203

Обложени гранулисани калцијум јодат анхидровани

3b301

Кобалт (II) ацетат тетрахидрат

-

3b302

Кобалт (II) карбонат

3b303

Кобалт (II) карбонат хидроксид (2:3) монохидрат

3b304

Обложени гранулисани кобалт (II) карбонат

3b305

Кобалт (II) сулфат хептахидрат

3b402

3b404

3b405

Бакар(II) карбонат дихидрокси монохидрат

Бакар(II) оксид

Бакар(II) сулфат пентахидрат

-

3b409

Dибакар хлорид трихидроксид (TBCC)

3b 502

3b 503

Mанган(II) оксид

Манган сулфат, монохидрат

-

3b603

3b604

3b605

3b609

Цинк оксид

Цинк сулфат хептахидрат

Цинк сулфат монохидрат

Цинк хлорид хидрокси монохидрат (TБЗЦ)

3b701

Натријум милибдат дихидрат

3b801

Натријум селенит

3b810, 3b811, 3b812, 3b813 и 3b817

Селенизирани инактивисани квасац

4. ЗООТЕХНИЧКИ АДИТИВИ

Идентификациони број или функционална група

Супстанца

Опис, услови за употребу

4a, 4b, 4c и 4d

Ензими и микроорганизми у категорији „зоотехнички адитивиˮ