Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИЈЕ КОЈУ ВОДИ ОВЛАШЋЕНА КОНТРОЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧИО УГОВОР

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/ПОСЛОВНО ИМЕ ПРОИЗВОЂАЧА

ПРОИЗВОЂАЧИ КООПЕРАНТИ (ГРУПА ПРОИЗВОЂАЧА): ДА НЕ

БРОЈ КООПЕРАНАТА

АДРЕСА/СЕДИШТЕ

ТЕЛЕФОН, E-MAIL

БПГ

ПИБ

МЕСТО ПРОИЗВОДЊЕ

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ (ИМЕ И КОНТАКТ ТЕЛЕФОН)

БРОЈ И ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

БРОЈ КОДА ПРЕТХОДНЕ КОНТРОЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПРОИЗВОДЊЕ/ДЕЛАТНОСТИ

(код прераде навести врсту прераде)

ПРИЛОЗИ:

□ Табела 1: Обрадива површина

□ Табела 1а: Обрадива површина – Произвођачи кооперанти (група произвођача)

□ Табела 2: Сакупљање из природе

□ Табела 3: Пашњак/ливада

□ Табела 3а: Пашњак/ливада – Произвођачи кооперанти (група произвођача)

□ Табела 4: Сточарска производња

□ Табела 4а: Сточарска производња – Произвођачи кооперанти (група произвођача)

□ Табела 5: Сертификовани органски производи

□ Табела 6: Увоз органских производа

Напомена: означити квадратић код табеле која се попуњава.

Овлашћена контролна организација:

Произвођач:

Година:

Табела 1: ОБРАДИВА ПОВРШИНА

Катастарска општина

Место
(Општина)

Број катастарске парцеле

Површина
(ha)

Биљна врста

Сорта

Статус парцеле

Датум почетка периода конверзије

Напомена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овлашћена контролна организација:

Произвођач:

Година:

Табела 1а: ОБРАДИВА ПОВРШИНА – ПРОИЗВОЂАЧИ КООПЕРАНТИ (ГРУПА ПРОИЗВОЂАЧА)

Кооперант

Катастарска општина

Место
(Општина)

Број катастарске парцеле

Површина
(ha)

Биљна врста

Сорта

Статус парцеле

Датум почетка периода конверзије

Напомена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овлашћена контролна организација:

Произвођач:

Година:

Табела 2: САКУПЉАЊЕ ИЗ ПРИРОДЕ

Подручје сакупљања

Површина (ha)

Биљна врста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овлашћена контролна организација:

Произвођач:

Година:

Табела 3: ПАШЊАК/ЛИВАДА

Катастарска општина

Место
(Општина)

Број катастарске парцеле

Површина
(ha)

Статус парцеле

Датум почетка периода
конверзије

Напомена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овлашћена контролна организација:

Произвођач:

Година:

Табела 3а: ПАШЊАК/ЛИВАДА – ПРОИЗВОЂАЧИ КООПЕРАНТИ (ГРУПА ПРОИЗВОЂАЧА)

Кооперант

Катастарска општина

Место
(Општина)

Број катастарске парцеле

Површина
(ha)

Статус парцеле

Датум почетка периода конверзије

Напомена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овлашћена контролна организација:

Произвођач:

Година:

Табела 4: СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА

Место
(Општина)

Животињска
врста

Категорија животиња

Раса

Број животиња/

пчелињих друштава

Напомена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овлашћена контролна организација:

Произвођач:

Година:

Табела 4а: СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА – ПРОИЗВОЂАЧИ КООПЕРАНТИ (ГРУПА ПРОИЗВОЂАЧА)

Кооперант

Место
(Општина)

Животињска
врста

Категорија животиња

Раса

Број животиња/

пчелињих друштава

Напомена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овлашћена контролна организација:

Произвођач:

Година:

Табела 5: СЕРТИФИКОВАНИ ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ

Производ

Укупна количина

Јединица мере

Број
сертификата

Датум издавања

Датум истека

Држава у коју се извози

Напомена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овлашћена контролна организација:

Произвођач:

Година:

Табела 6: УВОЗ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Производ

Укупна количина

Јединица мере

Број
потврде

Датум издавања

Вредност производа
(EUR)

Држава из које се увози

Напомена