Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ ЗБИРНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Збирна евиденција о закљученим уговорима

Ред. број

Име и презиме/ пословно име произвођача

Место

Адреса/ Седиште

БПГ

ПИБ

Одговорно лице

Телефон

E-mail

Број уговора

Датум склапања уговора

Врста делатности

Производи

Овлашћена контролна организација

Број кода свих претходних контролних организација

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Збирна евиденција о органској биљној производњи

Ред. број

Име и презиме/

пословно име произвођача

Катастарска општина

Место
(Општина)

Управни округ

Регион

Број катастарске парцеле

Површина (ha)

Категорија биља

Биљна врста

Сорта

Статус парцеле

Датум почетка периода конверзије

Овлашћена контролна организација

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Збирна евиденција о органској сточарској производњи

Ред. број

Име и презиме/ пословно име произвођача

Место
(Општина)

Управни округ

Регион

Животињска врста

Категорија

Раса

Број животиња/

пчелињих друштава

Овлашћена контролна организација

Напомене

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Збирна евиденција о издатим сертификатима

Ред.

број

Име и презиме/пословно име произвођача

Група производа

Врста производа

Назив производа

Укупна количина

Јединица мере

Број сертификата

Датум издавања

Датум истека

Држава у коју се извози

Овлашћена контролна организација

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Збирна евиденција о издатим потврдама

Ред. број

Име и презиме/пословно име произвођача

Група производа

Врста производа

Назив производа

Укупна количина

Јединица мере

Број потврде

Датум издавања

Вредност производа

(EUR)

Држава из које се увози

Овлашћена контролна организација

Напомене

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.